728 x 90

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 23 – 24 listopada 2024 r. odbędą się VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii
pod tytułem „Oblicza lęku w psychoterapii”.

Miejsce konferencji – Budynek Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, Wrocław.

Tegoroczna konferencja będzie poświęcona pamięci zmarłego w 2023 r. profesora Krzysztofa Małyszczaka, który był pomysłodawcą tematu tegorocznych Warsztatów i poświęcił znaczną część swojego zawodowego życia problematyce lęku.

Mamy nadzieję, że VIII już konferencja odbywająca się przy współpracy Dolnośląskiego i Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, będzie okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia praktycznej wiedzy dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym i pracujących z pacjentami doświadczającymi lęku. Chcielibyśmy aby Warsztaty umożliwiły Państwu zapoznanie się z najnowszymi doniesieniami naukowymi, różnymi modelami rozumienia i pracy z lękiem u pacjentów z różnorodną problematyką, ale przede wszystkim aby dawały możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń. Nie mniej istotny pozostaje również walor spotkania i integracji środowiska, okazja do wspólnych dyskusji i wymiany doświadczeń.

Dotychczas czynne uczestnictwo w konferencji zadeklarowali Regina Renn, Katarzyna Prot-Klinger, Lidia Popek, Łukasz Müldner-Nieckowski.

Zapraszamy psychoterapeutów do czynnego udziału i zgłaszania wystąpień.

Więcej informacji na stronie: psychoterapia-silesia.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy
Komitet organizacyjno – programowy

 

VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii – Informacja

Formularz zgłoszeniowy udział aktywny (osoby prowadzące)

Formularz zgłoszeniowy udział bierny (uczestnicy warsztatów, słuchacze)