728 x 90

Do pobrania: Wniosek o dofinasowanie Filii

 

Kontakt w sprawach dotyczących Filii

mgr Monika Jaklewicz

e-mail: monika@jaklewicz.com.pl

 

Komisja do spraw Filii

mgr Monika Jaklewicz (przewodnicząca)

mgr Jarosław Gliszczyński

mgr Jacek Kopeć