728 x 90

Władze Filii Gdańsko-Pomorskiej SNP PTP

Przewodniczący: lek. Roman Ludkiewicz

Sekretarz: mgr Anna Strojna

Skarbnik: dr n. med. Krzysztof Sołtys


Liczba Członków:
50

Aktualności

Filia zaangażowana jest obecnie w pomoc pracownikom ochrony zdrowia w czasie pandemii: www.wsparciewkryzysie.gda.pl

oraz pomoc profesjonalistom na Białorusi pomagającym ofiarom przemocy w czasie aktualnych zmian polityczno-społecznych.

Działalność bieżąca filii

Filia spotyka się co 2 miesiące, ostatnie trzy spotkania odbyły się online:

04.04.2020r. „Kryzys szansą na rozwój” – program pomocy psychologicznej – Jakub Kraska i Dominik Walankiewicz psychoterapeuci Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji BUSOLA

16.05.2020r. Strategie interwencji kryzysowej to pomoc poprzedzająca terapię czy terapia? Metody • Dylematy • Rozważania Przedstawią: Joanna Woynarowska i Joanna Szeliga – Psycholożki i Psychoterapeutki

30.05.2020r. „Setting psychoterapeutyczny w kryzysie” – Krzysztof Sołtys – Psychiatra, Psychoterapeuta, Superwizor

Tematy wcześniejszych spotkań to, m.in.:

„Praca w obszarze doświadczenia duchowego a proces indywiduacji” – Marek Rosłoń teolog, filozof, psychoterapeuta

Prawne i etyczne aspekty praktyki psychoterapeutycznej, po nowelizacji kodeksu karnego w 2017r. i obowiązku denuncjacji- Bogumiła Wojciechowska psycholog, psychoterapeutka

„Co w trawie piszczy?” dalszy ciąg zmian w procesie kształcenia psychoterapeutów – Monika Jaklewicz członek Zarządu SNP PTP, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor aplikant

„Mój jest ten kawałek podłogi. Walka o władzę i przestrzeń w terapii”- Joanna Woynarowska i Michał Potkański

„Przypadek terapii pacjenta z patologią osobowości z wyższego poziomu” – Dorota Gawrylczyk, psycholog, psychoterapeutka

Historia Filii

http://pomorskie.ptpp.pl/historia/

Z zapisków i wspomnień Moniki Jaklewicz:

Gdańska Filia Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1990r. W 1992r. zrzeszała 40 członków, głównie psychologów i lekarzy psychiatrów zainteresowanych psychoterapią. Celem działalności Filii była integracja trójmiejskiego środowiska osób zajmujących się psychoterapią, wzajemna wymiana informacji dot. konferencji, sympozjów, warsztatów odbywających się w kraju i za granicą oraz działalność kształceniowa.

W 1992r. przewodnicząca Filii była Dorota Orłowska-Drąg, sekretarzem Mariola Janczur-Bidzan, członkiem zarządu Anna Posiewnik.

Pierwsze spotkania Filii odbywały się w Oddziale Dziennym Neurologiczno-Psychiatrycznego ZOZ „Srebrzysko” w Gdańsku, gdzie ordynatorem był dr Wojciech Stankiewicz, który w latach osiemdziesiątych stworzył koncepcję terapeutyczną oddziału i zaczął stosować psychoterapię indywidualną i grupową dla pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych.

Oddział w naturalny sposób stał się miejscem, które stanowiło przeciwwagę dla szkoły psychiatrii biologicznej rozwijanej przez jej twórcę prof. Tadeusza Bilikiewicza i skupiał osoby, które chciały zajmować się psychoterapią.

Wspomnienia Macieja Musiała:

„W latach 90-tych osoby związane zawodowo z pomocą psychologiczną i terapią organizują różne grupy samokształceniowe, wyjeżdżają na szkolenia do Warszawy. Różne osoby i grupy poszukują formuły rozwoju i pracy w ramach istniejących rozwiązań prawnych i instytucji oraz tworząc nowe struktury. Maciej Musiał wspomina: „Pamiętam, że latach 96-98 spotykaliśmy na Srebrzysku w Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Założycielkami tej sekcji 1990 roku były m.in. Dorota Orłowska i Małgosia Tartas. W zebraniach uczestniczyły m.in. właśnie Dorota, Małgosia, Iza Falkowska, Ewa Motak, a także Piotr Morawski, który w przewodniczeniu sekcji w latach 96-98 zastąpił Dorotę.”

Filia zorganizowała w 2004 roku, w Juracie, zjazd Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

W tym czasie władze Filii przedstawiały się następująco:

Przewodnicząca: Ewa Motak
Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Mądrzak
Sekretarz: Bożena Pietraszczyk-Kędziora

Niestety po kilku latach filia przestała działać.
Filia została reaktywowana 03.02.2018 r. Został wybrany nowy Zarząd:
Przewodniczący: Roman Ludkiewicz
Sekretarz: Anna Szeniman-Łysak
Skarbnik: Renata Rzeszotarska-Wichorowska

Zarząd działał do 14 września 2019 r., kiedy to zostały wybrane aktualne władze filii.

Kontakt

ŚDS „Przyjazna Dłoń” ul. Chopina 42, Gdańsk
telefon 694 728 645; e-mail:romanludkiewicz@gmail.com