728 x 90
Rzeszów

foto: Gabriela Niedziela

Władze Filii Podkarpackiej SNP PTP

Przewodniczący: mgr Anna Podstawska

Sekretarz: mgr Łukasz Dudek

Skarbnik: mgr Monika Matusz

 

Liczba Członków: 30

Aktualności

W ramach Spotkań Filii podczas Forum Psychoterapeutów w dniach 16-17.10.2020 mgr Łukasz Dudek zaprezentował wykład „Seks na piedestale czyli pacjent z nadmiarowym życiem seksualnym w gabinecie. Prezentacja kliniczna.”

 

Działalność bieżąca filii

W czerwcu 2018 Filia wspólnie z Podkarpackim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów zorganizowała wykład mgr Józefy Cisek „W poszukiwaniu znaczeń” – praca ze snem w psychoterapii.

W październiku 2019 Filia zorganizowała wykład dr Łukasza Muldnera-Nieckowskiego „Wymiary seksualności w praktyce psychoterapeutycznej”

Na przełomie marca i kwietnia Filia zorganizowała listę psychoterapeutów chcących udzielać wsparcia psychicznego i interwencji dla pracowników Służby Zdrowia szczególnie obciążonych pracą w obszarze pandemii koronawirusa. Lista została przesłana do Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie i zamieszczona na stronie internetowej OIL.

Jedną z aktywności filli jest przekazywanie zainteresowanym osobom informacji kontaktowych do superwizorów i psychoterapeutów.

 

Historia Filii

Inicjatorem Powstania Filii Podkarpackiej był mgr Ireneusz Marciniec, który jako pierwszy pełnił funkcję przewodniczącego. W lutym 2018 roku odbyło się zebranie, na którym został wybrany obecny Zarząd.

 

Kontakt

Do przewodniczącej tel.: 884 983 531, email:  filia.podkarpacka.snp.ptp@gmail.com