728 x 90

Pod tym linkiem umieszczamy projekt rozdziału o zasadach etycznych w superwizji. Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektu prosimy kierować na adres: j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl

KLIKNIJ BY POBRAĆ

Na posiedzeniu w dniu 18.02.2016 r. Zarząd SNP PTP powołał Grupę Roboczą do spraw superwizji.W dniu 24.04.2016 r. odbyło się zebranie założycielskie Grupy Roboczej Superwizorów Psychoterapii SNP PTP. Ukonstytuował się Zarząd Grupy w składzie: Jarosław Gliszczyński – przewodniczący, członkowie zarządu: Janina Czapnik, Krzysztof Tronczyński, Krzysztof Małyszczak, Krzysztof Rutkowski oraz Ireneusz Dziasek. Obecnie Grupa działa w składzie: Jarosław Gliszczyński (j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl) – przewodniczący, członkowie zarządu: Krzysztof Małyszczak, Krzysztof Rutkowski, Ireneusz Dziasek, Janusz Morasiewicz i Dominik Gawęda.