728 x 90

Tabela zawiera spis zawartości wszystkich wydań „Zeszytów psychoterapeutycznych” oraz kwartalnika „Psychoterapia” do końca 2021 r.

Wpisz dowolną frazę w pole wyszukiwarki.

Treść zdigitalizowanych artykułów dostępna jest na stronie: psychoterapiaptp.pl

RokNazwaTom, numerAutorTytułStrona odStrona do
 1970Zeszyty1 Stanisław Cwynar Od Wydawcy. „Zeszyty Psychoterapeutyczne”, wyd. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej red. naczelny dr med. Jerzy Aleksandrowicz „Psychoterapia w nerwicy natręctw”34
 1970Zeszyty1Tadeusz Frąckowiak Od Redakcji5
 1970Zeszyty1Boguchwał Winid Psychoterapia indywidualna w zespołach natręctw718
 1970Zeszyty1Stefan Leder, Teresa WysokińskaZ doświadczeń w leczeniu zespołów anankastycznych Kliniki Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego Pruszków k/Warszawy1933
 1970Zeszyty1Michał Łapiński, Jerzy Pawlik Pacjenci obsesyjni w psychoterapii grupowej krótko i długoterminowej3544
 1970Zeszyty1Stanisław KorcylPsychoterapia racjonalno-realistyczna4560
 1970Zeszyty1Stanisław KorcylLeczenie psychoterapią racjonalno-realistyczną zespołu natręctw6171
1970Zeszyty1Irene Roublef Pożądanie w nerwicy natręctw. tłum. Jerzy Aleksandrowicz73103
1970Zeszyty1Waldemar SzelenbergerReakcje personelu na manipulacyjne zachowanie pacjenta105111
1972ZeszytyIZeszyty PsychoterapeutyczneOd Redakcji3
1972ZeszytyIJerzy W. Aleksandrowicz Psychoterapia grupowa528
1972ZeszytyIJerzy Pawlik Metoda psychodramy w diagnozie i terapii zaburzeń nerwicowych2948
1972ZeszytyIStefan LederZ problematyki grup treningowych4956
1972ZeszytyICzesław Czabała, Anna Kosewska Analiza dynamiki grupy treningowej5770
1972ZeszytyICzesław Czabała Próba analizy funkcji i roli zebrań społeczności terapeutycznej7180
1972ZeszytyIAnna Pohorecka, Teresa Wysokińska Doświadczenia z psychoterapii grupowej117
1972ZeszytyIE. Łapińska, Michał Łapiński, Izabela Osuchowska Wyniki psychoterapii grupowej i ich zależność od wybranych zmiennych charakteryzujących pacjentów1949
1972ZeszytyIAntoni Jakubczyk, Anna Kiljan, Adrianna Piotrowska Znaczenie sytuacji kryzysowej dla grupy pacjentów w wieku młodzieżowym5158
1972ZeszytyIIMichał Łapiński, Jerzy Pawlik Problem milczenia w grupie psychoterapeutycznej520
1972ZeszytyIIJan Malewski, Alicja Tworska-Schminda Wartość diagnostyczna psychodramy w leczeniu nerwic psychoterapią grupową2340
1972ZeszytyIIDyskusja z zebrania Sekcji Psychoterapii /19.VI.71/Trudności w psychoterapii grupowej4352
1972ZeszytyIIIWstęp – Psychoterapia, Maria Janina Grabowska, Hipnoza i jej zastosowanie lecznicze
1972ZeszytyIIITeorie hipnozy27
1972ZeszytyIIIPodatność na hipnozę710
1972ZeszytyIIITesty podatności na sugestię1013
1972ZeszytyIIIMetody wywoływania stanu hipnotycznego1318
1972ZeszytyIIIStadia hipnozy1820
1972ZeszytyIIIWyprowadzanie ze stanu hipnotycznego2021
1972ZeszytyIIISpecjalne formy hipnozy2123
1972ZeszytyHipnoza grupowa, autohipnoza, hipnoza zwierząt, elektrohipnoza
1972ZeszytyIIIZmiany w organizmie podczas hipnozy i podczas sugestii w hipnozie2328
1972ZeszytyIIIZastosowanie hipnozy w medycynie2831
1972ZeszytyDiagnostyka, profilaktyka i terapia
1972ZeszytyIIIWskazania do hipnoterapii3132
1972ZeszytyIIIPrzeciwskazania do hipnoterapii3233
1972ZeszytyIIIHipnoterapia w poszczególnych działach medycyny:3335
1972ZeszytyNerwice
1972ZeszytyIIIPatologiczne uzależnienia /narkomanie, alkoholizm/3536
1972ZeszytyIIIChoroby wewnętrzne3642
1972ZeszytyIIIChoroby dziecięce4242
1972ZeszytyIIIChoroby skóry4243
1972ZeszytyIIISpecjalności zabiegowe4243
1972ZeszytyIIIChoroba Meniera4344
1972ZeszytyIIIPowikłania hipnoterapii4445
1972ZeszytyIIIKilka rad dla stawiających pierwsze kroki w hipnoterapii4547
1972ZeszytyIIIPiśmiennictwo4750
1972ZeszytyIIIAneks — wzór zestawu sugestii wypowiadanych w czasie zabiegu hipnoterapii5156
1973ZeszytyIVElżbieta GalińskaWstęp34
1973ZeszytyIVSpecyfika sztuki muzycznej45
1973ZeszytyIVFizjologiczny i psychologiczny aspekt oddziaływania muzyki56
1973ZeszytyIVMuzykoterapia w nerwicach611
1973ZeszytyCele i zadania muzykoterapii grupowej
1973ZeszytyIVReceptywna muzykoterapia grupowa w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego1117
1973ZeszytyIVŚrodki oddziaływania stosowane w Klinice Nerwic w czasie posiedzeń muzykoterapeutycznych1724
1973ZeszytyIVTrudności związane z prowadzeniem receptywnej muzykoterapii grupowej2425
1973ZeszytyIVMuzykoterapia grupowa w psychozach. Możliwości psychoterapeutyczne2528
1973ZeszytyIVPrzebieg zajęć w Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychoneurologicznego2829
1973ZeszytyIVUwagi końcowe3034
1973ZeszytyIVPiśmiennictwo3536
1973ZeszytyVBarbara Bigo, Czesław Czabała, Stefan Leder, Anna Kosewska, Anna Pohorecka, Teresa WysokińskaZałożenia i realizacja zgrupowania szkoleniowego Sekcji Psychoterapii PTP921
1973ZeszytyVIMaria Gołębiewska-Popielarska, Halina Jankowska, Małgorzata Rzewuska Psychoterapia grupowa psychoz316
1973ZeszytyVIElżbieta Uniwersał-Leśniak Uwagi o psychoterapii grupowej u psychotycznych mężczyzn1621
1973ZeszytyVIMałgorzata Kostecka Krótkoterminowa psychoterapia grupowa pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii2125
1973ZeszytyVIGrażyna Malatyńska Przeżycie emocjonalne w grupie chorych psychotycznych jako element terapii2528
1973ZeszytyVIBlanka Elbova, Vladimir Mikula Muzyka w psychoterapii psychoz2836
1973ZeszytyVIIPierwsze Sympozjum Psychoterapii Krajów Socjalistycznych - informacja36
1973ZeszytyVIIStefan LederPsychoterapia a społeczeństwo615
1973ZeszytyVIIProtokół końcowy Pierwszego Sympozjum Psychoterapii1519
1973ZeszytyVIIIX Międzynarodowy Kongres Psychoterapii1924
1973ZeszytyCo to jest psychoterapia?
1973ZeszytyVIICarlos Alberto Seguinn What folklore psychotherapy can teach us?2429
1973ZeszytyVIIEric D.Wittkower, Hector Warnes Cultural aspects of psychotherapy2931
1973ZeszytyVIIAdeoye T. LamboPsychotherapy in Africa3133
1973ZeszytyVIIJanusz Bachmiński Kursy hipnozy i autogennego treningu na terenie Czechosłowacji3334
1974ZeszytyVIIIStanislav Kratochvil Trening „konstruktywnego sporu” w warunkach społeczności terapeutycznej37
1974ZeszytyVIIIKazimierz JankowskiOcena wyników terapii w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Nerwic w Warszawie (doniesienie wstępne)815
1974ZeszytyVIIIHanna EliaszPodstawowe pojęcia teorii psychoanalitycznej terapii1521
1974ZeszytyVIIIKazimierz WrześniewskiPsychoterapia pacjentów poddanych sanatoryjnej rehabilitacji po zawale serca2224
1974ZeszytyVIIIWanda Badura, Jacek Bomba, Maria Orwid, Zdzisław PajorDoświadczenia w terapii rodziny w psychiatrycznym oddziale młodzieżowym2429
1974ZeszytyVIIIAntoni JakubczykPrzebieg psychoterapii rodziny pacjenta psychotycznego2932
1974ZeszytyIXHans-Dieter Rösler Znaczenie terapii behawioralnej dla rozwoju psychoterapii35
1974ZeszytyIXCzesław Czabała, Anna Kosewska Oczekiwania, aktywność i satysfakcja z posiedzeń psychoterapii grupowej614
1974ZeszytyIXMaria Gołębiewska-Popielarska, Halina Jankowska, Małgorzata Rzewuska-Szatkowska Własne doświadczenia z psychoterapii grupowej psychoz1422
1974ZeszytyIXKomunikat o IX Krajowej Konferencji Psychoterapeutycznej CSRS (oprac. J.A.)2222
1974ZeszytyIXIzabela OsuchowskaOrganizacja Młodzieżowego Ośrodka Leczenia Nerwic2327
1974ZeszytyIXHanna WolskaSposoby uzyskiwania korekcji postaw i zachowania u pacjentów Oddziału Dziennego Stołecznej Przychodni Zdrowia Psychicznego2830
1974ZeszytyIXNowości wydawnicze3131
1974ZeszytyIXSpotkanie Grupy Roboczej KDL3131
1974ZeszytyXJerzy W. Aleksandrowicz Farmakoterapia i psychoterapia w leczeniu nerwic36
1974ZeszytyXBożena Grochmal-Bach Model etiopatogenezy i terapii niektórych zaburzeń psychicznych u studentów leczonych w Półsanatorium713
1974ZeszytyXDanuta Kuliszkiewicz Zmiany psychoterapeutów indywidualnych w czasie leczenia oddziałowego a wyniki terapii nerwic1322
1974ZeszytyXJan Malewski, Michał Łapiński, Jerzy Pawlik, Alicja Tworska, Elżbieta UgglaZnaczenie konfliktów bieżących w diagnostyce i psychoterapii nerwic2227
1974ZeszytyXBożena Grochmal-Bach, Lucyna Grzybińska-Woźniak, Marta Manikowska, Karol Reifland Leczenie studentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach Półsanatorium w Krakowie2733
1974ZeszytyXIJan Antoni Łojak Psychoterapia w kulturze współczesnej311
1974ZeszytyXIJan Malewski, Krystyna SiarkiewiczTrudności terapeutów w psychodramach typu analitycznego1118
1974ZeszytyXIAnna WrońskaTrening uwrażliwienia: cele, metoda, skuteczność działania1822
1974ZeszytyXIAlicja Tworska-Schminda, Elżbieta UgglaPsychoterapia grupowa rodzin pacjentów nerwicowych2228
1975ZeszytyXIILeon ChertokHisteria, hipnoza, psychopatologia313
1975ZeszytyXIIBohodar Dosužkov O istocie psychoterapii1417
1975ZeszytyXIIJulian GodlewskiKilka uwag na temat hipnozy, jej fenomenologii i zastosowania1722
1975ZeszytyXIIZofia AleszkoChoreoterapia jako jedna z form aktywności ruchowej w terapii kompleksowej nerwic2229
1975ZeszytyXIIMaria Daszkiewicz, Maria TaraszewskaWstępna charakterystyka dwuletniej działalności Oddziału dla Dziewcząt w Sanatorium w Zagórzu k/Warszawy2932
1975ZeszytyXIIJan MalewskiRozwój koncepcji terapeutycznych w Ośrodku Leczenia Nerwic w Rasztowie3237
1975ZeszytyXIIIHanna JunováNiewerbalne zachowanie się i jego wykorzystanie w psychoterapii.
Komunikacja niewerbalna.
Niewerbalne techniki psychoterapeutyczne.
Psychogimnastyka.
Problemy terapeuty przy wykorzystywaniu niewerbalnego zachowania się w psychoterapii.
343
1975ZeszytyXIVA.S. Alexiew Oczekiwania a przebieg i wyniki leczenia pacjentów z zaburzenia nerwicowymi310
1975ZeszytyXIVJiři Ružička Kryzys psychoterapii grupowej1115
1975ZeszytyXIVMaria Orwid, Wanda Badura, Jacek Bomba, Leszek Mellibruda, Zdzisław PajorTrudności w stosowaniu grupowych form terapii w psychiatrycznym oddziale młodzieżowym1518
1975ZeszytyXIVMaria OrwidZasadnicze wskazania i kierunki psychoterapii oraz terapii rodziny w zaburzeniach psychicznych u młodzieży dojrzewającej1922
1975ZeszytyXIVTadeusz Doktór, Maria Gielbert, Maria Kiryło, Anna Matuszewicz, Jerzy Mazurek, Tadeusz Pasek, Jadwiga Rudolf, Jan Rybak, Ewa Sobień-Augustyniak, Marek Staniaszek, Wanda Trembla, Leszek Wieliczko Model terapeutyczny oddziału leczenia uzależnień lekowych2329
1975ZeszytyXIVAnnelise Heigl-Evers, Franz Heigl Z piśmiennictwa: „Gruppenpsychoterapie: Methoden und Techniken”3032
1975ZeszytyXVOd redakcji37
ZeszytyW sprawie szkolenia w psychoterapii
1975ZeszytyXVB. Bekkarewicz, Barbara Bigo Próba analizy sądów pacjentów o znaczeniu i roli poszczególnych metod leczenia w klinice nerwic715
1975ZeszytyXVWładysława Chlistunoff Elementy diagnostyczne w ekspresji artystycznej pacjentów kliniki nerwic1622
1975ZeszytyXVWiesława Sokołowska-Rucińska Psychoterapia i socjoterapia w depresjach endogennych2228
1975ZeszytyXVKarel Zemar Postępowanie terapeutyczne w psychoterapii krótkoterminowej2934
1975ZeszytyXVX Konferencja Psychoterapeutyczna w Luhaczowicach (Czechosłowacja)3536
1976ZeszytyXVIM. Dujmovič, D. Breitenfeld Muzykoterapia w leczeniu dzieci miernie opóźnionych intelektualnie39
1976ZeszytyXVIJan Czesław Czabała, Anna Kosewska Sztywność zachowania i percepcji w sytuacji funkcjonowania w grupie a cechy osobowości1015
1976ZeszytyXVIJanusz Heitzman Muzykoterapia grupowa w warunkach oddziału geriatrycznego1618
1976ZeszytyXVIJiři RužičkaTrans indywidualna psychoterapia grupowa i jej stosunek do mitu grupowego1923
1976ZeszytyXVIIJerzy Aleksandrowicz, Barbara Bigo, Irena Namysłowska, Jerzy PawlikPsychoterapia jako specjalistyczna metoda leczenia310
1976ZeszytyXVIIMałgorzata Dominik, Teresa ŻuchowiczProblemy pacjentek leczonych w Oddziale Nerwic Kliniki Psychiatrycznej AM w Krakowie1119
1976ZeszytyXVIIJerzy J. Cerański Ambulatoryjna psychoterapia grupowa u pacjentów z reakcjami nerwicowymi na podłożu zaburzonej osobowości2022
1976ZeszytyXVIIMaria Gołębiewska-Popielarska, K. Muskat, Małgorzata Rzewuska, Joanna Skowrońska Dynamika ustępowania zespołu paranoidalnego i depresyjnego a przebieg psychoterapii grupowej2327
1976ZeszytyXVIIIOd Redakcji37
1976ZeszytyXVIIIProtokół z posiedzenia Grupy Roboczej „Psychoterapia” Krajów Socjalistycznych, które odbyło się 31 maja 1976 r. w Warszawie710
1976ZeszytyXVIIIAlexy Alexiev Psychoterapia w ogólnej praktyce lekarskiej1112
1976ZeszytyXVIIIM. Hausner, I.E. Guensberger, V. Horst, O. Kondaš, O. Matoušek, K. Zeman, I. Žucha Psychoterapia jako metoda naukowa1317
1976ZeszytyXVIIIG. Hidas Interdyscyplinarny charakter psychoterapii1720
1976ZeszytyXVIIIKurt Höck, Werner König Lekarz ogólny a psychoterapia2128
1976ZeszytyXVIIIM.M. Kabanov, B.D. Karwasarskij, W.A. Murzenko, J.A. Tupicyn Optymalne formy stosowania psychoterapii specjalistycznej2932
1976ZeszytyXVIIIStanislav Kratochvil Perspektywy metod psychoterapeutycznych w socjalistycznej służbie zdrowia3339
1976ZeszytyXVIIIK. Seidel, H. Szewczyk Interdyscyplinarny charakter psychoterapii3943
1976ZeszytyXIXStefan Leder, Jerzy Mellibruda Interdyscyplinarny charakter psychoterapii313
1976ZeszytyXIXMałgorzata Dominik, Teresa ŻuchowiczProblemy mężczyzn leczonych w oddziale nerwic1420
1976ZeszytyXIXEdward Patura Psychoterapia grupowa psychoz w warunkach dużego oddziału psychiatrycznego2127
1976ZeszytyXIXMałgorzata Kostecka , Grażyna Malatyńska Rehabilitacja pacjentów młodzieżowych z rozpoznaniem schizofrenii w warunkach trzytygodniowego obozu terapeutycznego2834
1976ZeszytyXIXKrzysztof Bojdecki, Elżbieta Główczewska-Stalska Ambulatoryjna psychoterapia grupowa u chorych z rozpoznaniem schizofrenii3437
1976ZeszytyXIXZbigniew Zaleski Z piśmiennictwa3840
1977ZeszytyXXJerome D. Frank Jak leczy psychoterapia?310
1977ZeszytyXXJiři RužičkaSny prognostyczne1114
1977ZeszytyXXAtanas Atanasow„Autologokatharsis”1516
1977ZeszytyXXJanina Ryszka-Zającowa Relacja z indywidualnej psychoterapii w schizofrenii przewlekłej1720
1977ZeszytyXXAndrzej Gardziel Szkolenie w zakresie psychoterapii i socjoterapii w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie2122
1977ZeszytyXXIA. Papiašvili, M. Bouchal Grupa treningowa w miejscu pracy310
1977ZeszytyXXIDanuta Fortuna Spór o adekwatność diagnozy nozologicznej w nerwicy1126
1977ZeszytyXXIMagdalena Nieniewska, Aleksander Teutsch Rozwój metod psychoterapii grupowej w oddziale nerwic2731
1977ZeszytyXXIIAleksander Teutsch, Magdalena Nieniewska, Teresa Żuchowicz, Małgorzata Dominik Oddział Nerwic Kliniki Psychiatrycznej AM w Krakowie. Czterolecie jego istnienia na zasadzie społeczności terapeutycznej38
1977ZeszytyXXIIJerzy W. Aleksandrowicz Nerwicowe zaburzenia funkcjonalne920
1977ZeszytyXXIIElżbieta Galińska Psychoterapeutyczne założenia muzykoterapii i ich realizacja2132
1977ZeszytyXXIIIMałgorzata Dominik, Teresa ŻuchowiczPorównanie sytuacji nerwicowych i obrazu chorobowego u kobiet i mężczyzn leczonych z powodu nerwicy312
1977ZeszytyXXIIIWojciech Pogorzelski, Andrzej Góraj, Andrzej Rogiewicz, Joanna Soczyńska, Marek Szyburski, Maria Witorzeńć Metody i skuteczność postępowania psycho- i socjoterapeutycznego w procesie rehabilitacji chorych na schizofrenię1317
1977ZeszytyXXIIIDanuta KuliszkiewiczLeczenie nerwicy natręctw1824
1977ZeszytyXXIIIPeter R. Kilman, Wayne M. Sotile Maratonowe grupy spotkaniowe: przegląd danych na temat wyników (omówienie artykułu przez Marię Marczyk)2529
1978ZeszytyXXIVKarel Zeman Somatoterapia i psychoterapia39
1978ZeszytyXXIVIva Sipova Prowadzenie psychoterapii par małżeńskich1014
1978ZeszytyXXIVW.E. Rożnow Przyczynek do zrozumienia natury hipnozy1521
1978ZeszytyXXIVKrystyn Wacław Czerniejewski Działalność Oddziału Nerwic w Rajsku w latach 1968-19772224
1978ZeszytyXXIVAnna Konderak Omówienie publikacji „Joseph Wolpe — The practice of bahavior therapy”2528
1978ZeszytyXXVZ. Chovancowá, K. Vavrošovà Analiza stylu pracy i wyników czterech zamkniętych grup pacjentów nerwicowych prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych311
1978ZeszytyXXVJacek Bomba, Wanda Badura, Maria Orwid, Zdzisław PajorPróba oceny efektów psychoterapii grupowej w schizofrenii młodzieńczej1217
1978ZeszytyXXVKatarzyna Walewska Poośrodkowa psychoterapia ambulatoryjna pacjentów leczonych w systemie rasztowskim1829
1978ZeszytyXXVAnna K. Kurgan Omówienie artykułu: „Dlaczego pacjenci rezygnują z udziału w psychoterapii” Mary V. Seeman3032
1978ZeszytyXXVIDanuta Fortuna, Małgorzata Dominik, Piotr Drozdowski, Teresa ŻuchowiczKoncepcje terapeutyczne patologii związku małżeńskiego313
1978ZeszytyXXVIStanislav KratochvilStacjonarny trenining leczniczy dla par małżeńskich w przypadku częściowych zaburzeń seksualnych. Doświadczenia i wnioski1420
1978ZeszytyXXVIAnna Kosewska Spójność w grupach terapeutycznych2134
1978ZeszytyXXVIEwa Bizoń Henderson Hospital — ośrodek leczenia zaburzeń osobowości3536
1978ZeszytyXXVIJerzy W. Aleksandrowicz I Europejski Kongres Hipnozy w Psychoterapii i Medycynie Psychosomatycznej, Malmö, 19.V.- 4.VI.1978 r.3738
1978ZeszytyXXVIIPèter Vàczi Kompleksowe leczenie pacjenta z nerwicą charakteru metodami odwarunkowania38
1978ZeszytyXXVIIJacek Bomba, Małgorzata Dominik, Piotr DrozdowskiPodstawowe hipotezy psychoanalizy920
1978ZeszytyXXVIIAndrzej JakubikOsobowość histeryczna2132
1979ZeszytyXXVIIIKrzysztof Czuma, Tadeusz SemikPsychodrama jako metoda psychoterapii grupowej schizofreników z wieloletnim okresem hospitalizacji35
1979ZeszytyXXVIIIBogdan Barbaro, Andrzej Cechnicki, Krystyna Zawadzka, Jerzy ZadęckiModel terapii i rehabilitacji w schizofrenii610
1979ZeszytyXXVIIIBogdan Barbaro, Edyta Hodura, Krystyna Śliwa, Jerzy ZadęckiObraz społeczności leczniczej w świetle badań ankietowych1115
1979ZeszytyXXVIIIJerzy ZadęckiModel społeczności terapeutycznej a sytuacja społeczna salowych1620
1979ZeszytyXXVIIIAndrzej Cechnicki, Piotr Drozdowski, Anna Kurgan, Jerzy Zadęcki, Krystyna ZawadzkaTerapia bifokalna w leczeniu schizofrenii. Bilans dwuletnich doświadczeń z grup rodzinnych2127
1979ZeszytyXXVIIIPiotr Drozdowski, Anna Kurgan, Maria ŚwigońTerapia rodziny w domu. Uwagi wstępne2831
1979ZeszytyXXVIIIBogdan Barbaro, Andrzej Cechnicki, Bogdan Konieczko, Irena Ostrowska, Jerzy Zadęcki, Krystyna ZawadzkaHostel jako forma pozaszpitalnej terapii chorych na schizofrenię. Bilans dwuletnich doświadczeń3237
1979ZeszytyXXVIIIAndrzej Cechnicki, Jacek Datka, Bożena Janik, Edyta Hodura, Jerzy Zadęcki, Krystyna ZawadzkaObóz leczniczo-rehabilitacyjny dla chorych na schizofrenię3842
1979ZeszytyXXVIIIJerzy ZadęckiO podejściu do terapii schizofrenii4352
1979ZeszytyXXIXOd Redakcji34
1979ZeszytyXXIXLeon ChértokHipnoza: rozdroża psychobiologii. 200-letnie poszukiwania57
1979ZeszytyXXIXEmilia MartynowiczWłaściwości grup psychoterapeutycznych z punktu widzenia psychologii społecznej815
1979ZeszytyXXIXJacek BombaPsychoterapia w psychiatrycznym oddziale młodzieżowym1621
1979ZeszytyXXIXJolanta Bartoszewicz, Bożena Pietrzykowska, Andrzej SzemisLeczniczo-rehabilitacyjny efekt turnusów obozowo-wczasowych dla pacjentów psychotycznych2225
1979ZeszytyXXIXJolanta Bartoszewicz, Grażyna Doliwa, Krystyna Kryńska, Bożena Pietrzykowska Doświadczenia własne w zakresie psychoterapii grupowej2632
1979ZeszytyXXIXJulian GodlewskiOmówienia, oceny: A. Katzenstein: Sugestion und Hypnose in der psychoterapeutischen Praxis. Fischer, Jena, 19783334
1979ZeszytyXXXErich Wulff Psychoanaliza a realność310
1979ZeszytyXXXErich Wulff Psychoanalyse und Realität1119
1979ZeszytyXXXJiři RužičkaUwagi o treningu w psychoterapii i w podejściu psychoterapeutycznym personelu oddziału psychiatrycznego w Sadskiej2026
1979ZeszytyXXXJiři RužičkaTraining in psychotherapy of staff working in one ward2728
1979ZeszytyXXXEwa DomagalskaRola pedagoga w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym2933
1979ZeszytyXXXEwa DomagalskaPedagogue’s role in a psychiatric adolescent unit3437
1979ZeszytyXXXJerzy W. Aleksandrowicz , Ilona Kołbik, Anna Romeyko-Hurko Oddział dzienny jako forma intensywnej kompleksowej terapii nerwic3945
1979ZeszytyXXXJerzy W. Aleksandrowicz , Ilona Kołbik, Anna Romeyko-Hurko The day hospital as a form of intensive complex neurosis therapy4750
1979ZeszytyXXXIJerzy Pawlik, Jan Cymer, Michał Łapiński, Krystyna Siarkiewicz, Ewa Trepka, Alicja Tworska-Schminda, Katarzyna Walewska Pacjent lękowy w psychoterapii313
1979ZeszytyXXXIJerzy Pawlik, Jan Cymer, Michał Łapiński, Krystyna Siarkiewicz, Ewa Trepka, Alicja Tworska-Schminda, Katarzyna Walewska Malade anxieux en psychoterapie1424
1979ZeszytyXXXIW.E. Rożnow Kliniczno-eksperymentalne badanie procesu psychoterapeutycznego2528
1979ZeszytyXXXIW.E. Rożnow Tytuł po rosyjsku2932
1979ZeszytyXXXIElżbieta Galińska Sposób przeżywania muzyki przez pacjentów depresyjnych i jego konsekwencje psychoterapeutyczne dla metodyki muzykoterapii3339
1979ZeszytyXXXIElżbieta Galińska Musikerleben bei expressiven Patienten und seine Psychotherapeutischen Konsequenzen fur Methodische Gestaltung der Musiktherapie4046
1979ZeszytyXXXIZbigniew Zaleski Optymalny niepokój podczas psychoterapii grupowej w świetle wypowiedzi jej uczestników4753
1979ZeszytyXXXISprawozdania ze Zjazdów i Kongresów:5455
1979ZeszytyXXXIRezolucja III Międzynarodowego Sympozjum Psychoterapii Krajów Socjalistycznych5656
1979ZeszytyXXXIWersja rosyjskojęzyczna5757
1979ZeszytyXXXIResolution 5858
1980ZeszytyXXXIIKurt Höck Struktura i organizacja specjalistycznego oddziału psychoterapeutycznego38
1980ZeszytyXXXIIKurt Höck Zur Struktur und Organisation einer Psychoterapeutischen Spezialabteilung914
1980ZeszytyXXXIIPohorecka Anna Cechy obrazu osób znaczących i własnej osoby u ludzi z zaburzeniami nerwicowymi1528
1980ZeszytyXXXIIPohorecka Anna Characteristics of the image of significant persons and of the self in neurotics2941
1980ZeszytyXXXIIAnna Boruń-Stelmaszczyk Zajęcia niewerbalne w ambulatoryjnej psychoterapii nerwic4346
1980ZeszytyXXXIIAnna Boruń-Stelmaszczyk Non-verbal techniques in the out-patient psychotherapy of neuroses4750
1980ZeszytyXXXIIZbigniew Zaleski, Krzysztof Kopacz Ocena własnego stanu upojenia u alkoholików jako czynnik motywujący do leczenia się5155
1980ZeszytyXXXIISprawozdania ze Zjazdów i Kongresów5657
1980ZeszytyXXXIIIGaetano Benedetti, Ciro Elia Zespół maniakalny w świetle podejścia psychoterapeutycznego37
1980ZeszytyXXXIIIGaetano Benedetti, Ciro Elia Une approche psychotherapeutique a la manie912
1980ZeszytyXXXIIIWładysława Chlistunoff Arteterapia w Polsce1320
1980ZeszytyXXXIIIWładysława Chlistunoff Art-therapy in Poland2126
1980ZeszytyXXXIIIPiotr Sobczyk, Andrzej Cielecki, Wiktor Kurowski, Lidia Baruch Obserwacje na temat dynamiki procesu rehabilitacyjnego w grupie pacjentów z przewlekłą schizofrenią2731
1980ZeszytyXXXIIIPiotr Sobczyk, Andrzej Cielecki, Wiktor Kurowski, Lidia Baruch Observations on the rehabilitation process in a group of patients with chronic schizophrenia3336
1980ZeszytyXXXIIIKazimierz Bierzyński, Maria Wojnar Niektóre problemy wynikające z zastosowania testów osobowości w diagnozie zaburzeń nerwicowych i ocenie wyników terapii3741
1980ZeszytyXXXIIIKazimierz Bierzyński, Maria WojnarSome problems of using the personality test in diagnosis of neurotic disorders and evaluation of outcome42
1980ZeszytyXXXIIIProf. C. Rogers w Polsce. Stenogram dyskusji4347
1980ZeszytyXXXIIIDziałalność Wydawnicza Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 1970–197949
1980ZeszytyXXXIIIBibliografia50
1980ZeszytyXXXIVDahl Salveig Analiza behawioralna36
1980ZeszytyXXXIVDahl Salveig Behavioural analysis710
1980ZeszytyXXXIVTheodor Dosužkow Wstyd jako osiowy objaw w nerwicach przeniesieniowych1119
1980ZeszytyXXXIVRyszard Kozłowski Antropologia Antoniego Kępińskiego na tle myśli współczesnej2123
1980ZeszytyXXXIVRyszard Kozłowski Antoni Kępiński’s antrolpology and contemporary thought2527
1980ZeszytyXXXIVEwa Trzebińska Rozwój człowieka w ujęciu psychologii humanistycznej2938
1980ZeszytyXXXIVJerzy W. Aleksandrowicz , Kazimierz Bierzyński Metodologiczne problemy diagnozy zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości3946
1980ZeszytyXXXVKrystyn Wacław Czerniejewski Zespoły depresyjne „siły wieku” i ich ambulatoryjne leczenie38
1980ZeszytyXXXVKrystyn Wacław Czerniejewski The depressive syndrome in the prime of life, it’s out-patient treatment914
1980ZeszytyXXXVJ. Furedi, J. Palffy Psychologiczne problem rehabilitacji psychicznie chorych15?
1980ZeszytyXXXVJ. Furedi, J. PalffyPsychological problems in rehabilitation of mental patients18?
1980ZeszytyXXXVJ. Cremenius Wstępna rozmowa lekarska z kobietą cierpiącą na migrenę2327
1980ZeszytyXXXVJ. Cremenius Ärztliches Erstgesprach mit eniner Migränekranken Frau2832
1980ZeszytyXXXVAndrzej Tyrkalski Zaburzenia nerwicowe a możliwości fizyczne organizmu3339
1980ZeszytyXXXVS. Kunda, E. Vojková-Blažejová Indywidualne podejście w ramach kompleksowej terapii alkoholizmu4147
1980ZeszytyXXXVAndrzej Kiejna, Sylwia Chłodzińska, Bożena Muszklaska, Lucyna Fox Analiza dynamiki społeczności leczniczej w oddziale psychiatrycznym na podstawie 12 miesięcznych doświadczeń4954
1981ZeszytyXXXVIGaetano Benedetti, Teresa Corsi Kilka uwag dotyczących urojeń37
1981ZeszytyXXXVIGaetano Benedetti, Teresa Corsi Quelques considerations a propos du delire914
1981ZeszytyXXXVITheodor Dosužkov Rola nerwicy aktualnej w terapii1517
1981ZeszytyXXXVIZofia Socha Podejście Gestalt1926
1981ZeszytyXXXVIJózef Szopiński Trening komunikacji a więź małżonków2730
1981ZeszytyXXXVIJózef Szopiński Training in communications and the marriage bond3133
1981ZeszytyXXXVIBożena Grochmal-Bach Model terapii kreatywnej w aspekcie medycyny humanistycznej3540
1981ZeszytyXXXVIRecenzje4142
1981ZeszytyXXXVIListy do Redakcji4344
1981ZeszytyXXXVIIJerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, Ilona Kołbik, E. Kowalczyk, J. Martyniak, A. Miczyńska, J. Meus, L. Miś, J. Niwicki, J. Paluchowski, A. Pytko, A. Trzcieniecka, Maria Wojnar, Anna Romeyko, O. Romanik, Joanna ZgudMinimum informacji o pacjentach nerwicowych i ich leczeniu36
1981ZeszytyXXXVIIJerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, Ilona Kołbik, E. Kowalczyk, J. Martyniak, A. Miczyńska, J. Meus, L. Miś, J. Niwicki, J. Paluchowski, A. Pytko, A. Trzcieniecka, Maria Wojnar, Anna Romeyko, O. Romanik, Joanna ZgudMinimum of information about neurosis patient and treatment them710
1981ZeszytyXXXVIIJerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, J. Filipiak, E. Kowalczyk, J. Martyniak, S. Mazoń, J. Meus, J. Niwicki, J. Paluchowski, A. Pytko, Anna RomeykoKwestionariusze objawowe „S” i „O”- Narzędzia służące do diagnozy i opisu zaburzeń nerwicowych1128
1981ZeszytyXXXVIIInformacja Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP29
1981ZeszytyXXXVIIAnna SuchańskaAktywność w zajęciach terapeutycznych jako funkcja potrzeb chorych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej3134
1981ZeszytyXXXVIIAnna SuchańskaL'activite des schizophrenes paranoides dans la situation therapeutique comme function de leurs besoins3538
1981ZeszytyXXXVIIKomunikaty redakcyjne39
1981ZeszytyXXXVIIAndrzej P. Obuchowicz Arteterapia w szpitalu psychiatrycznym czyli kilka dodatkowych uwag na temat artetrapii w Polsce4146
1981ZeszytyXXXVIIIAlberta B. Szalita Sposoby użycia empatii w psychoanalizie i psychoterapii313
1981ZeszytyXXXVIIIAlberta B. Szalita The use and misuse of empathy in analysis and psychotherapy1526
1981ZeszytyXXXVIIIAnna SuchańskaPróba oceny aktywności społecznej schizofreników paranoidalnych w sytuacjach terapeutycznych środowiska szpitalnego i zakładu pracy chronionej 2730
1981ZeszytyXXXVIIIAnna SuchańskaUn essai d'apreciation de l'activite sociale des schizophrenes paranoides dans les situation therapeutiques3134
1981ZeszytyXXXVIIIAndrzej Kokoszka, K. Grzyb Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące z elementami jogi i sugestii w terapii pacjentów psychotycznych3539
1981ZeszytyXXXVIIIUrszula Hermanowicz Wpływ autentyczności i nastawień makiawelistycznych na sposób komunikowania się4148
1981ZeszytyXXXVIIIJerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, Anna RomejkoPorzucenie leczenia (drop-out) — próba analizy4958
1981ZeszytyXXXVIIIJerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, Anna RomejkoTreatment drop-out an attempt of analysis5965
1981ZeszytyXXXVIIIKodeks etyczny Międzynarodowego Towarzystwa Hipnotycznego (ISH)6667
1981ZeszytyXXXVIIIKsiążki6970
1981ZeszytyXXXIXJacek BombaPsychopatologia i przebieg depresji u młodzieży39
1981ZeszytyXXXIXHalina Wardaszko-Łyskowska Realizacja programu nauczania psychologii lekarskiej i psychoterapii przez katedry psychiatrii Akademii Medycznych1320
1981ZeszytyXXXIXHalina Zaczyńska Doświadczenia z realizacji propedeutyki medycyny i farmacji w Warszawskiej Akademii Medycznej2126
1981ZeszytyXXXIXHeinz H. Wolff The teaching of psychology and psychotherapy to medical students in Britain and at University College London School of Medicine2733
1981ZeszytyXXXIXAnna Pohorecka, Kazimierz WrześniewskiMiejsce psychologii i psychoterapii w kształceniu przeddyplomowym lekarzy3538
1981ZeszytyXXXIXWiesław Tysarowski Nauczanie psychologii w świetle ogólnych celów kształcenia przeddyplomowego3942
1981ZeszytyXXXIXAstrid Nøklebye Heiberg Education in psychotherapy for the undergraduate at Oslo University4346
1981ZeszytyXXXIXJoost J.C.B. Bremer Teaching of behavioral sciences in medical school4753
1981ZeszytyXXXIXGrażyna Malatyńska, Anna Pohorecka, Waldemar Szelenberger Streszczenie dyskusji5455
1981ZeszytyXXXIXKsiążki5759
1982ZeszytyXLGünter Ammon Za i przeciw integracji metod3
1982ZeszytyXLJerzy Aleksandrowicz, Ilona Kołbik, O. Romanik, Lucyna SwiątekWyniki badania psychoterapii1125
1982ZeszytyXLMarta Manikowska Wrażenia z pracy psychologa w Mali2732
1982ZeszytyXLKsiążki3233
1982ZeszytyXLIEmil WieczorekKompetencja grupowa jako diagnostyczne kryterium zakończenia terapii dziecka39
1982ZeszytyXLIWiesław Leksowski, Jarosław Gliszczyński, Aleksandra Leksowska, Andrzej May-Majewski, Roman Szczęsny, Grażyna OrlikowskaPsychoterapia grupowa schizofreników w programie obozu terapeutycznego pacjentów i ich rodziców1115
1982ZeszytyXLIAndrzej May-Majewski, Aleksandra Leksowska, Jarosław Gliszczyński, Wiesław Leksowski, Grażyna Orlikowska, Roman Szczęsny Opis psychoterapii rodziny schizofrenika w warunkach dwutygodniowego obozu treningowo-terapeutycznego1619
1982ZeszytyXLIStanisław Majoch, Irena PlewaWykorzystanie przesłanek psychologicznych w zachowawczym leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa2022
1982ZeszytyXLIMaciej JasieckiO niektórych niekorzystnych efektach grup treningowych2331
1982ZeszytyXLIIJan Czesław Czabała, Danuta KuliszkiewiczPorównanie skuteczności 3 form psychoterapii w wynikach bezpośrednich311
1982ZeszytyXLIIDanuta Kuliszkiewicz, Wolniewicz Barbara, Jan Czesław Czabała Porównanie skuteczności 3 form psychoterapii w okresie katamnestycznym1326
1982ZeszytyXLIIJerzy Aleksandrowicz, Joanna Zgud, J. Martyniak, K. Stanisz Badanie motywacji do leczenia pacjentów chorujących na nerwicę i zaburzenia osobowości2736
1982ZeszytyXLIIAndrzej Brodziak, Wojciech Maj, Marianna Ryś, Elżbieta Kołakowska, Wojciech Szlagura, Janina Czapnik, Anna Winnicka Ślad po ciągu wydarzeń wywołującym choroby przewlekłe3746
1982ZeszytyXLIIAndrzej Kokoszka Poznawcze, fizjologiczne i psychoterapeutyczne aspekty „zmienionych stanów świadomości”4751
1982ZeszytyXLIIListy do Redakcji5252
1982ZeszytyXLIIKsiążki5354
1982ZeszytyXLIIInformacje55
1982ZeszytyXLIIIReferaty główne na III Krajowym Sympozjum Psychoterapii1982
1982ZeszytyXLIIIJerzy Aleksandrowicz, A. Piotrowski Psychoterapia ambulatoryjna w psychiatrii — stan obecny, kierunki zmian38
1982ZeszytyXLIIIMarek Hebanowski Wybrane problemy podstawowej opieki zdrowotnej914
1982ZeszytyXLIIIStefan LederZnaczenie biopsychospołecznego modelu choroby dla praktyki i szkolenia lekarza ogólnego1520
1982ZeszytyXLIIIDoniesienia
1982ZeszytyXLIIIAntoni Kulpa Psychoterapia trudnych problemów życiowych u chorych na dychawicę oskrzelową2122
1982ZeszytyXLIIIAntoni Kulpa Psychoterapia poczucia bezsensu życia u chorych na dychawicę oskrzelową2324
1982ZeszytyXLIIIKazimierz Marcinkowski Oddziaływanie psychoterapeutyczne przed i w okresie operacji okulistycznych, szczególnie zaćmy, w zapobieganiu psychoz pooperacyjnych2526
1982ZeszytyXLIIIMaria Pawłowska Praca terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami2729
1982ZeszytyXLIIIZ. Podbielski, K. Jena, T. Klir, Z. Zapart Ambulatoryjna terapia grupowa schizofrenii-doświadczenia własne3032
1982ZeszytyXLIIIKazimierz Szatanik Z poradni przeciwbólowej Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach3335
1982ZeszytyXLIIIAnna Szramek-Urbaniak Hipnoza jako metoda leczenia kurczu wpustu na podstawie własnych przypadków3637
1982ZeszytyXLIIIWłodzimierz Zakrzewski Internista i psychiatra jako lekarz rejonowy3841
1982ZeszytyXLIIIRezolucja Grupy Roboczej Psychoterapeutów Krajów Socjalistycznych podjęta na IV Międzynarodowym Sympozjum w Poczdamie4245
1982ZeszytyXLIIIIII Krajowe Sympozjum Psychoterapii — program4647
1983ZeszytyXLIVGaetano Benedetti, G. Medri Identyfikacja lekarza z pacjentem w psychoterapii schizofrenii37
1983ZeszytyXLIVAndre M. Weitzenhoffer W poszukiwaniu hipnotyzmu920
1983ZeszytyXLIVLidia GrzesiukSposoby traktowania komunikatów pacjenta przez psychoterapeutów2126
1983ZeszytyXLIVMaciej JasieckiOsobowość terapeuty i jej znaczenie w psychoterapii2732
1983ZeszytyXLIVKazimierz PietruszewskiPsychoanaliza dziecka w ujęciu Anny Freud3339
1983ZeszytyXLIVKsiążki4142
1983ZeszytyXLIVSprostowania45
1983ZeszytyXLV/XLVIEdgar Heim „Psychoterapia” w gabinecie lekarza ogólnego; nowy program studiów w medycynie psychospołecznej57
1983ZeszytyXLV/XLVISidney Crown Psychoterapia ambulatoryjna w lecznictwie ogólnym i specjalistycznym psychiatrycznym913
1983ZeszytyXLV/XLVIM.E. Burno Psychoterapia emocjonalno-stresowa w poradni psychoneurologicznej1517
1983ZeszytyXLV/XLVIElżbieta Bohomolec, Małgorzata Kostecka , Irena Namysłowska, Maria Żardecka-Mieścicka Ambulatoryjna, długoterminowa, indywidualna psychoterapia schizofrenii-doświadczenia własne1921
1983ZeszytyXLV/XLVIIver Handt, Marlen Tichatzky Behavioral group therapy for obsessions and compulsions: first results of a pilot study2340
1983ZeszytyXLV/XLVILucjan MiśWykorzystanie systemu analizy interakcji Balesa do określenia właściwości interakcji w psychoterapii indywidualnej4149
1983ZeszytyXLV/XLVIMarta Bogdanowicz, Hanna Jaklewicz, Gabriela Malak, Jolanta Maryańska, Elżbieta Zaburzycka-PykaczPsychoterapia dzieci — część I5156
1983ZeszytyXLV/XLVIInformacje5760
1983ZeszytyXLV/XLVIKsiążki61
1983ZeszytyXLVIIMarina Saviotti, Gaetano Benedetti Approche therapeutique du patient depressif315
1983ZeszytyXLVIIAndrzej Kokoszka„Zmienione stany świadomości” — problemy i perspektywy1728
1983ZeszytyXLVIIListy2932
1983ZeszytyXLVIIKsiążki3335
1983ZeszytyXLVIIKomunikaty37
1984ZeszytyXLVIIIM.T. Orne Istota hipnozy310
1984ZeszytyXLVIIIAleksi S. Aleksjew Intensywna psychoterapia grupowa w rejonowej poradni zdrowia psychicznego1113
1984ZeszytyXLVIIIEwa KostarczykPsychoterapia behawioralna oraz jej zastosowanie1521
1984ZeszytyXLVIIIDanuta FortunaTerapia małżeńska — kierunki rozwoju2331
1984ZeszytyXLVIIIMarta Bogdanowicz, Hanna Jaklewicz, Gabriela Malak, Jolanta Maryańska, Elżbieta Zaburzycka-PykaczPsychoterapia dzieci — część II3337
1984ZeszytyXLIXStanislav KratochvilGroup hypnotherapy of neuroses in a therapeutic system310
1984ZeszytyXLIXJerzy W. Aleksandrowicz, Janina Zmełty Hipnoterapia w oddziale leczenia nerwic1119
1984ZeszytyXLIXKrzysztof Klajs, Ewa Siniarska Zmiany ilości i nasilenia objawów w ambulatoryjnej psychoterapii grupowej2125
1984ZeszytyXLIXIrena Krupka-Matuszczyk Oddziaływania fizykoterapeutyczne u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi2730
1984ZeszytyXLIXLidia Cierpiałkowska, Izabela Gajewska-Głodek, Maria Pawłowska Cele i założenia grup anonimowych alkoholików i grup rodzinnych AL-ANON3142
1984ZeszytyXLIXInformacje4345
1984ZeszytyXLIXZjazdy, sympozja47
1984ZeszytyLW.A. Taszłykow Po rosyjsku37
1984ZeszytyLW.A. Taszłykow Trening psychoterapeutów w grupie Balinta913
1984ZeszytyLEmil WieczorekFokaltherapie in der Familie eines 9-jährigen Jungen1521
1984ZeszytyLEmil WieczorekTerapia ogniskowa w rodzinie dziewięcioletniego chłopca2328
1984ZeszytyLElżbieta Bohomolec, Małgorzata Kostecka Acting out 2932
1984ZeszytyLStanisław Wójcik Depresje u osób używających środki odurzające3336
1984ZeszytyLMarek Hanusz, Stanisław Wójcik, Jerzy Kubiak, Elżbieta Szlęk Koncepcja pracy otwartego ośrodka leczenia narkomanów3739
1984ZeszytyLKsiążki40
1984ZeszytyLZjazdy, sympozja43
1984ZeszytyLIKamil Kalina Psychofarmaceutyki w psychoterapii38
1984ZeszytyLITogliatti M. Malagoli., G.V. Caprara, L. Cancrini Podsumowanie włoskich doświadczeń z leczenia stanów uzależnienia lekowego914
1984ZeszytyLIJerzy W. Aleksandrowicz, Ewa Kowalczyk Ocena skuteczności terapii nerwic1528
1984ZeszytyLIKazimierz PietruszewskiMelanii Klein ujęcie rozwoju wczesnodziecięcego2934
1984ZeszytyLIJan Załęski Niektóre problemy utrudniające stosowanie psychoterapii w lecznictwie ambulatoryjnym3538
1984ZeszytyLIAndrzej KokoszkaO istocie psychoterapii — jakie wątpliwości budzi określenie psychoterapii dokonane przez profesora Stefana Ledera3942
1984ZeszytyLIRegulamin ogłaszania prac43
1984ZeszytyLIZjazdy, sympozja45
1985Kwartalnik1/52/1985Manfred Müller-Küppers Psychotherapeutic short term therapy in child psychiatry514
1985Kwartalnik1/52/1985Małgorzata Kościelska, Anna Czownicka Infantile autism. General theoretical and therapeutic approach1520
1985Kwartalnik1/52/1985Marina Maria Zalewska Psychotherapy of children with communicative disorders2124
1985Kwartalnik1/52/1985Jan Czesław Czabała, Barbara Mroziak, Celina Brykczyńska Macierz interakcji Hilla — narzędzie do badania procesu psychoterapii grupowej2546
1985Kwartalnik1/52/1985Jerzy W. Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, M. Martyniak Zastosowanie testu 16 PF R.B. Cattella w ocenie leczenia nerwic4760
1985Kwartalnik1/52/1985M. Malagoli Togliatti, G.V. Caprara, L. Cancrini Podsumowanie włoskich doświadczeń z leczenia stanów uzależnienia lekowego6164
1985Kwartalnik2/53/1985Chris J.A.Roosen The psychotherapeutic community: A residential treatment for adolescents320
1985Kwartalnik2/53/1985Graham Knight-Webb The dangers and benefits of working with adolescent aggression in a residential setting2129
1985Kwartalnik2/53/1985Ewa Jaworska-Frańczak, Roman Kwiatkowski Therapeutic community at the adolescent unit3136
1985Kwartalnik2/53/1985Ryszard Izdebski, Małgorzata Wolska, Barbara Józefik, Anna Bielska, Władysław Łempicki, Danuta Zyblikiewicz, Andrzej ŻuławskiTherapeutic-recreational camp: its value in child psychiatry3747
1985Kwartalnik2/53/1985Jon Lange A psychodynamic approach to depression in children and adolescents4960
1985Kwartalnik2/53/1985Jacek Bomba, Wanda Badura-Madej, Anna Bielska, Ewa Domagalska-Kurdziel, Andrzej Gardziel, Ryszard Izdebski, Barbara Józefik, Roman Kwiatkowski, Halina Lebiedowicz, Kazimierz Pietruszewski, Leokadia Szelerewicz, Małgorzata Wolska, Danuta ZyblikiewiczPsychopatology and epidemiology of depression in children and adolescents6167
1985Kwartalnik2/53/1985Informacje68
1985Kwartalnik3/54/1985Jerzy W. Aleksandrowicz Od Redakcji:36
1985Kwartalnik3/54/1985Petra Koellreutter Reflections about therapy in a case of a 5 year old abused child714
1985Kwartalnik3/54/1985Hanna JaklewiczSituation in a child and adolescent psychiatry in Poland1520
1985Kwartalnik3/54/1985Jerzy W. Aleksandrowicz , Lucyna ŚwiątekCzęstość występowania zaburzeń nerwicowych2126
1985Kwartalnik3/54/1985Zygmunt Podbielski, Leszek Stalmach, Piotr MaziarskiObóz rehabilitacyjny dla pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii — doświadczenia własne2731
1985Kwartalnik3/54/1985Pirkko Niemelä Udział rodziców w grupach dyskusyjnych a poród3344
1985Kwartalnik3/54/1985Lidia Cierpiałkowska, Izabela Gajewska-Głodek, Maria PawłowskaCzynniki działające leczniczo w autoterapeutycznych grupach anonimowych alkoholików i grupach rodzinnych AL-ANON4559
1985Kwartalnik3/54/1985Komunikaty2, 14
1985Kwartalnik3/54/1985KSIĄŻKI32, 60
1985Kwartalnik3/54/1985Karty zgłoszeń uczestnictwa w IV Sympozjum Psychoterapii i VIII Konferencji Naukowej Psychiatrów Polskich i Czechosłowackich61, 63
1985Kwartalnik4/55/1985Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
1985Kwartalnik4/55/1985Tezy dotyczące kwalifikacji psychoterapeuty i nauczyciela psychoterapii45
1985Kwartalnik4/55/1985Jacek Bomba, Ewa Czaplak, Barbara Józefik, Ryszard Michalak, Jan Piekło, Małgorzata WolskaRozpowszechnienie i obraz depresji u młodzieży szkolnej718
1985Kwartalnik4/55/1985Kazimierz PietruszewskiPorzucenie leczenia przez hospitalizowanych psychiatrycznie pacjentów młodzieżowych — doniesienia wstępne1928
1985Kwartalnik4/55/1985Karol Wiśniewski, Zygmunt PodbielskiAktywność własna pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii (refleksje dotyczące postępowania psychoterapeutycznego)2932
1985Kwartalnik4/55/1985Dennis Gath, Jose Catalan Treatment of minor affective disorders in general practice: an evaluation of anxiolytic medication and brief counselling3344
1985Kwartalnik4/55/1985Joanna MartyniakDynamika zmian zaburzeń czynnościowych w nerwicy4553
1985Kwartalnik4/55/1985Badania w zakresie psychoterapii w KDL5467
1985Kwartalnik4/55/1985Komunikaty6770
1985Kwartalnik4/55/1985Lista osób zakwalifikowanych na II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej7072
 1986Kwartalnik1/56/1986Jacek BombaOd Redakcji34
 1986Kwartalnik1/56/1986 Jerzy Witold Aleksandrowicz, Joanna ZgudObjawy nerwicowe w schorzeniach psychosomatycznych511
 1986Kwartalnik1/56/1986Izabela Gondek, Zbigniew Kozłowski, Małgorzata Salata, Jolanta Szymańska, Danuta Warmijak Rozwój ekspresji „JA” u pacjentów neurotycznych — opis form pracy1216
 1986Kwartalnik1/56/1986 Anna PohoreckaDiagnoza w procesie terapii rodzin1723
 1986Kwartalnik1/56/1986Anna Romejko-Hurko Pielęgniarki psychiatryczne a psychoterapia2529
 1986Kwartalnik1/56/1986Komunikaty i sprawozdania2, 24, 30 i 31
1986Kwartalnik2/57/1986Ciro Elia, Giacomo Benedetti  Preobiekt w psychoterapeutycznym rozwoju pacjenta schizofrenicznego513
1986Kwartalnik2/57/1986Atanas Atanasow  Olfaktopsychoterapia1518
1986Kwartalnik2/57/1986W.E. Rożnow Z zagadnień teorii i praktyki psychoterapii emocjonalno-stresowej1929
1986Kwartalnik2/57/1986M.E. Burne Psychoterapia emocjonalno-stresowa w poradni psychoneurologicznej2329
1986Kwartalnik2/57/1986Borys Bekkarewicz, Zenon Kulka, Andrzej Matuszewski Nadużywanie alkoholu oraz leków psychotropowych i nasennych przez pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i nieprawidłowymi cechami osobowości leczonych w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego3137
1986Kwartalnik2/57/1986Witold Jerzy Aleksandrowicz Koncentracja uwagi w stanie hipnozy3946
1986Kwartalnik2/57/1986Książki i komunikaty47
1986Kwartalnik3/58/1986Jerzy W. AleksandrowiczOd Redakcji3
1986 Kwartalnik3/58/1986 Witold Jerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, Joanna Martyniak, Anna Trzcieniecka, Joanna Zgud Skuteczność niektórych form i metod psychoterapii nerwic 5 16
 1986Kwartalnik3/58/1986 Jacek Wciórka, Katarzyna Muskat  Grupa adaptacyjna w oddziale subrejonowym — znaczenie w leczeniu chorych paranoidalnych 17 23
 1986Kwartalnik3/58/1986 Grzegorz Gransort  Metoda leczenia alkoholizmu w oparciu o hipnozę2428
 1986Kwartalnik3/58/1986 Bogusława Pawelec, Adam Pytko, Anna Romejko-Hurko  Związki między procesami zachodzącymi w teamie terapeutycznym i w grupie psychoterapeutycznej2938
 1986Kwartalnik3/58/1986 Stefan Tejkowski  Zaburzenia seksualne u pacjentów chorujących na nerwicę i zaburzenia osobowości3946
 1986Kwartalnik3/58/1986Listy do Redakcji47
 1986Kwartalnik3/58/1986Książki5152
 1986Kwartalnik4/59/1986Jacek BombaOd Redakcji3
 1986Kwartalnik4/59/1986 Raymond Battegay, Ruth Marschall Long-term group psychotherapy with schizophrenics and relatives516
 1986Kwartalnik4/59/1986 Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska, Lucyna Drożdżowicz Rola treningu społecznych umiejętności w systemie leczenia chorych na schizofrenię1723
1986Kwartalnik4/59/1986Anna Bielańska, Andrzej Cechnicki, Krzysztof RogóżDramaterapia jako forma rehabilitacji chorych na schizofrenię. Doświadczenia własne2530
1986Kwartalnik4/59/1986Witold Jerzy Aleksandrowicz, Sikora Danuta, Joanna ZgudNerwice a „choroby psychosomatyczne”3140
1986Kwartalnik4/59/1986Wanda Badura-MadejPsychoterapia grupowa a rozwój psychiczny młodzieżowych pacjentów4150
1986Kwartalnik4/59/1986Jacek BombaStosunki rodzinne młodzieży depresyjnej5155
1986Kwartalnik4/59/1986Małgorzata Płócińska Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące badania procesu terapii rodzin5662
 1986Kwartalnik4/59/1986Sympozja, kongresy63
1987Kwartalnik1/60/1987Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
1987Kwartalnik1/60/1987Adam J. Krakowski Psychosomatic approach and the health services in the USA: a view from 1986520
1987Kwartalnik1/60/1987Kazimierz PietruszewskiKoncepcja opisu rodziny Helma Stierlina a praktyka stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla młodzieży2126
1987Kwartalnik1/60/1987Jerzy W. Aleksandrowicz, Jolanta Robak, Anna Romeyko, Joanna ZgudNauczanie podstaw psychoterapii2736
1987Kwartalnik1/60/1987M. Kulenović Psychotherapy in the large group: a social necessity or a psychodynamic advantage3741
1987Kwartalnik1/60/1987Jerzy W. Aleksandrowicz Techniki wyobrażeniowe w psychoterapii4247
1987Kwartalnik1/60/1987Jiři RužičkaRelacje międzyludzkie a psychoterapia grupowa4854
1987Kwartalnik1/60/1987Informacje4, 55
1987Kwartalnik2/61/1987Jacek Bomba, Jerzy W. AleksandrowiczOd Redakcji34
1987Kwartalnik2/61/1987Lydia Tischler, Trevor Hartnup Obserwacje funkcjonowania rodziny w warunkach szpitalnych516
1987Kwartalnik2/61/1987Piotr Drozdowski, J. Franczak, Andrzej Kokoszka, Roman Kwiatkowski, Marek Motyka.Własne uwagi o nerwicy i psychoterapii1724
1987Kwartalnik2/61/1987Piotr Drozdowski, Danuta Fortuna, Teresa ŻuchowiczRefleksje na temat specyfiki psychoterapii indywidualnej i grupowej w doświadczeniu oddziału nerwic2536
1987Kwartalnik2/61/1987Stanisław Siek, Jan Tylka Autopsychoterapia chorych z zawałem serca3746
1987Kwartalnik2/61/1987Tadeusz Stelmaszczyk Głos w sprawie stanu psychoterapii4752
1987Kwartalnik2/61/1987Informacje5356
1987Kwartalnik3/62/1987Maria Orwid, Piotr Drozdowski i Jacek BombaOd Redakcji3
1987Kwartalnik3/62/1987Tadeusz Frąckowiak List do uczestników IV Krajowego Sympozjum Psychoterapii56
1987Kwartalnik3/62/1987Finn Magnussen New thinking in mental health712
1987Kwartalnik3/62/1987Czesław CzabałaSwoiste cechy psychoterapii w Polsce1318
1987Kwartalnik3/62/1987Jerzy W. Aleksandrowicz, Maria OrwidPsychoterapia w Polsce na tle współczesnych trendów w świecie1922
1987Kwartalnik3/62/1987M. Ye. Burno On psychoprophylaxis of hard drinking and alcoholism by means of self-expression in „risk group”2326
1987Kwartalnik3/62/1987Jaroslav Skala The task and role of the therapist — generation problems2730
1987Kwartalnik3/62/1987Stanisław Wójcik Koncepcja poznawcza depresji i psychoterapia kognitywna3136
1987Kwartalnik3/62/1987Czesław CzabałaZmiana jako wynik psychoterapii3742
1987Kwartalnik3/62/1987Piotr Drozdowski, Danuta Fortuna, Roman Kwiatkowski, Magdalena Nieniewska, Małgorzata Piotrowicz, Andrzej Uberna, Teresa ŻuchowiczPorównanie wyników leczenia w oddziale nerwic stacjonarnym i dziennym4348
1987Kwartalnik3/62/1987Hans-Volker Werthman Icarus tries to reach the sun. A case of depression, phobia and panic4956
1987Kwartalnik3/62/1987Ewa Domagalska-Kurdziel, Barbara Kurzydło, Wojciech Szary, Romualda Ulasińska Przeżywanie czasu i przestrzeni w depresji młodzieńczej5764
1987Kwartalnik3/62/1987Halina Marmurowska-Michałowska, Anna Leszczuk, Aldona Stodulska, Elżbieta Tynecka, Henryk Welcz Kompleksowe leczenie depresji niepsychotycznych w oddziale nerwic6568
1987Kwartalnik3/62/1987Roland Broca Rola psychoanalizy w tworzeniu więzi społecznych w terapii psychoz6971
1987Kwartalnik3/62/1987Teresa Leśniak Formy psychoterapii w psychiatrycznym oddziale geriatrycznym7377
1987Kwartalnik3/62/1987Anna Kwiecień Psychoterapia indywidualna w oddziale geriatrycznym7983
1987Kwartalnik3/62/1987Andrzej Pietruszewski, Zygmunt Podbielski Psychoterapia w ramach kompleksowego programu leczenia na oddziale ogólnopsychiatrycznym8588
1987Kwartalnik3/62/1987Hanna Jaklewicz, Joanna Trzaska Holding therapy — leczenie metodą wymuszonego kontaktu8993
1987Kwartalnik3/62/1987Josephine M. Lomax-Simpson The „therapeutic potential” in the Large Group95100
1987Kwartalnik3/62/1987Josephine M. Lomax-Simpson Giving and receiving. A therapeutic technique in management of psychopaths101106
1987Kwartalnik3/62/1987Serge Dziomba A propos des convergences et differences entre les psychotherépies et la psychoanalyse107110
1987Kwartalnik3/62/1987Novit Ahriman An unusual perspective of psychotherapy111116
1987Kwartalnik3/62/1987Zjazdy, kongresy, sympozja117118
1987Kwartalnik4/63/1987Jerzy W. Aleksandrowicz, Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
1987Kwartalnik4/63/1987Jacques Lacan Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję JA, w świetle doświadczenia psychoanalitycznego59
1987Kwartalnik4/63/1987Jerome D. Frank Psychoterapia, retoryka i hermeneutyka — implikacje dla praktyki i badań naukowych1128
1987Kwartalnik4/63/1987Josip Daković Therapeutic factors at the therapeutic community meeting2932
1987Kwartalnik4/63/1987Dietmar Czogalik Wielowymiarowa analiza procesu psychoterapeutycznego3341
1987Kwartalnik4/63/1987Andrzej Axer Techniki zachowania twarzy stosowane przez chorych psychicznie4348
1987Kwartalnik4/63/1987Jacek Wciórka O sensowności psychoterapii w leczeniu zaburzeń schizofrenicznych4956
1987Kwartalnik4/63/1987Książki, komunikaty, zjazdy, kongresy, sympozja5760
1988Kwartalnik1/64/1988Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
1988Kwartalnik1/64/1988Adam. J. Krakowski General Hospital Psychiatry: referral source and the outcome of treatment512
1988Kwartalnik1/64/1988M. M. Kabanow, T. M. Miszina Family psychotherapy within the rehabilitation system for neuropsychiatric patients1316
1988Kwartalnik1/64/1988John T. Salvendy The comprehensive management of psychiatric patients: an overview of required ingredients1722
1988Kwartalnik1/64/1988Jacek Wciórka Modele ujmowania zaburzeń schizofrenicznych2328
1988Kwartalnik1/64/1988Jacek Wciórka Subiektywny model ujmowania zaburzeń schizofrenicznych — analiza empiryczna2936
1988Kwartalnik1/64/1988Jacek BombaRozpowszechnianie i obraz depresji u młodzieży we wczesnej fazie adolescencji3744
1988Kwartalnik1/64/1988S. Tejkowski Działalność wydawnicza Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 1980–19874555
1988Kwartalnik1/64/1988Książki, recenzje5659
1988Kwartalnik2/65/1988Jacek BombaOd Redakcji3
1988Kwartalnik2/65/1988Florence W. Kaslow, Norma J. Schulman How to be sane and happy as a family therapist, or the reciprocal impact of family therapy teaching and practice and therapists’ personal lives and mental health524
1988Kwartalnik2/65/1988Jiři RužičkaPrzyczynek do praktyki i teorii przeciwprzeniesienia2534
1988Kwartalnik2/65/1988Jacek Datka, Wanda Kołakowska, Adam KołbikZ krakowskich doświadczeń terapii środowiskowej chorych psychicznie3542
1988Kwartalnik2/65/1988Jacek Bomba, Ewa Domagalska-Kurdziel, Anna Bielska, Andrzej Gardziel, Barbara Józefik, Halina Lebiedowicz, Małgorzata Wolska Rozpowszechnienie i obraz depresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym4352
1988Kwartalnik2/65/1988Teresa Leśniak, Anna KwiecieńPsychoterapia w okresie starzenia się5358
1988Kwartalnik2/65/1988Małgorzata KościelskaMental retardation and psychotherapy5964
1988Kwartalnik2/65/1988Zjazdy, kongresy, sympozja – informacje6568
1988Kwartalnik
1988Kwartalnik3/66/1988Jacek BombaOd Redakcji34
1988Kwartalnik3/66/1988Maria Orwid Dobry lekarz, to lekarz psychoterapeuta. Sylwetka Tadeusza Frąckowiaka56
1988Kwartalnik3/66/1988Urszula Żok-Jaroszewska Kliniczne i psychologiczne aspekty anorexia nervosa716
1988Kwartalnik3/66/1988Urszula Żok-Jaroszewska Leczenie anorexia nervosa w oddziale nerwic1726
1988Kwartalnik3/66/1988Gaetano Benedetti, Pier Maria Furlan Resultats cliniques de la psychotherapie individuelle chez les schizophrenes chroniques 2735
 1988Kwartalnik3/66/1988W.K. Mjagier  Atmosfera w rodzinie — metody badań i interwencje3742
 1988Kwartalnik3/66/1988Helena Temmer, Joseph Formica  Controlling self-injurious behavior; a project in aversive conditioning4353
1988Kwartalnik3/66/1988Książki54
1988Kwartalnik3/66/1988Maria GolczyńskaZastosowanie odmiany hipnozy grupowej w warunkach psychoterapii kompleksowej stosowanej w Klinice Nerwic IPN5563
1988Kwartalnik3/66/1988Kongresy, sympozja64
1988Kwartalnik4/67/1988Jerzy W. AleksandrowiczOd Redakcji34
1988Kwartalnik4/67/1988Jacek BombaRacjonalizm i romantyka w psychoterapii — Sylwetka prof. dr hab. med. Stefana Ledera514
1988Kwartalnik4/67/1988Stefan LederUwagi o etiopatogenezie zaburzeń nerwicowych i ich terapii1527
1988Kwartalnik4/67/1988Jacek WciórkaWartościowanie wybranych składników doświadczenia przez chorych schizofrenicznych2739
1988Kwartalnik4/67/1988Krzysztof CieślakZadowolenie z małżeństwa a poziom wzajemnej otwartości małżonków4047
1988Kwartalnik4/67/1988Barbara Józefik, Kazimierz PietruszewskiZastosowanie genogramu w praktyce klinicznej4858
1988Kwartalnik4/67/1988Komunikaty5961
1989Kwartalnik1/68/1989Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
1989Kwartalnik1/68/1989Jacek BombaGodność chorego. Sylwetka Marii Orwid516
1989Kwartalnik1/68/1989Adam Krakowski Diagnoza biopsychospołeczna, a podejście ukierunkowane na problem do psychiatrii konsultacyjnej1731
1989Kwartalnik1/68/1989Jiři RužičkaRozważania dotyczące pewnego klasycznego już marzenia sennego3340
1989Kwartalnik1/68/1989Krzysztof CieślakKobiety i mężczyźni a problem wzajemnej otwartości w małżeństwie4146
1989Kwartalnik1/68/1989Jacek BombaCywilizacja i powstawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży4752
1989Kwartalnik1/68/1989Jerzy W. Aleksandrowicz, Bogna Pawelec, Danuta Sikora Model oceny efektów terapii nerwic — wskaźniki i kryteria zmian5362
1989Kwartalnik1/68/1989Komunikaty6364
1989Kwartalnik2/69/1989Jerzy W. Aleksandrowicz, Jacek BombaOd Redakcji34
1989Kwartalnik2/69/1989Jacek BombaMagia słów i znaczenie rozmowy. Sylwetka dr hab. Boguchwała Winida512
1989Kwartalnik2/69/1989E. Brähler Zachowania komunikacyjne i subiektywne wrażenia podczas pierwszego badania w terapii rodziny1321
1989Kwartalnik2/69/1989Valentina D. Moskalenko Zorientowane na rodzinę podejście w zapobieganiu alkoholizmowi2328
1989Kwartalnik2/69/1989Marta Cichocka, Anna SuchańskaAnaliza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej2936
1989Kwartalnik2/69/1989Barbara Józefik, Małgorzata Wolska, Maciej MaciejewskiAmbulatoryjne grupy terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców3748
1989Kwartalnik2/69/1989Urszula Jakubowska, Janusz Rybakowski Próba oceny skuteczności procedur behawioralnych stosowanych w ramach kompleksowej psychoterapii nerwic o cechach fobii4955
1989Kwartalnik2/69/1989Książki, informacje5660
1989Kwartalnik3/70/1989Jerzy W. AleksandrowiczOd Redakcji34
1989Kwartalnik3/70/1989Christina Keller-Dingling, Renate Brückner Poradnictwo dla matek dzieci upośledzonych. Koncepcje teoretyczne, zastosowanie praktyczne, doświadczenia własne511
1989Kwartalnik3/70/1989Marie-Therese Bouzon Doświadczenia z grupowej terapii matek i dzieci cierpiących na różne zaburzenia psychiczne1320
1989Kwartalnik3/70/1989E. Brähler Giessen-test2131
1989Kwartalnik3/70/1989Grażyna Ewa Kwiatkowska, Małgorzata Sitarczyk Zastosowanie inwentarza psychologicznego G. Gougha do diagnozy zaburzeń osobowości u pacjentów z rozpoznaną nerwicą3339
1989Kwartalnik3/70/1989Jerzy W. Aleksandrowicz Interakcyjna teoria hipnozy4150
1989Kwartalnik3/70/1989Marta Cichocka, Anna SuchańskaAnaliza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej. Część II, wybrane techniki diagnostyczne analizy transakcyjnej5160
1989Kwartalnik3/70/1989Marta Cichocka, Anna SuchańskaAnaliza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej Część III, wybrane techniki oddziaływań terapeutycznych analizy transakcyjnej6166
1989Kwartalnik3/70/1989Jon Lange Leczenie stacjonarne adolescentów z borderline. Rozwój norweskiego „domu leczniczego”6772
1989Kwartalnik3/70/1989Józef Rembowski Problematyka empatii w terapii7382
1989Kwartalnik4/71/1989Czesław CzabałaOd Redakcji34
1989Kwartalnik4/71/1989Stefan LederPsychoterapia przyszłości511
1989Kwartalnik4/71/1989Adam Bilikiewicz Psychoterapia stanów depresyjnych1322
1989Kwartalnik4/71/1989Martin Strothmann Inpatient group therapy in psychosomatic patients2327
1989Kwartalnik4/71/1989Jan Łojak, Teresa Stańczak, Zuzanna Konieczyńska, Joanna Meder, Anna Stołowska, Andrzej Axer Oddziaływania psychoterapeutyczne w oddziałach psychiatrii w Polsce2942
1989Kwartalnik4/71/1989Ulrich Stuhr, Ulrich Wirth Long term effects of short term psychotherapy4351
1989Kwartalnik4/71/1989Aleksander Aleksiejczyk Intensywne życie terapeutyczne jako metoda psychoterapii grupowej5355
1989Kwartalnik4/71/1989Informacje, książki5760
1990Kwartalnik1/72/1990Jan Czesław CzabałaOd Redakcji5
1990Kwartalnik1/72/1990Adam J. KrakowskiKoncepcje psychosomatyczne: teoria i praktyka915
1990Kwartalnik1/72/1990W. PontzenPsychosomatic medicine at a general hospital. Assignments and perspectives1720
1990Kwartalnik1/72/1990V. E. DuboisTrying to understand the patient without judging2131
1990Kwartalnik1/72/1990H.H. StudtSpread and types of inpatient psychotherapy3340
1990Kwartalnik1/72/1990Helga HessThe alexithymia-scale by Kleiger and Kinsman. Standardization and differential studies.4145
1990Kwartalnik1/72/1990Helga Hess, H. KatzbergBadania and psychoterapią grupową w krajach socjalistycznych – analiza porównawcza populacji chorych i efektów ich leczenia4759
1990Kwartalnik1/72/1990Tereza HormIntegration of an individual – centered tool in a stationary treatment concept within a psychosomatic medical ward6163
1990Kwartalnik1/72/1990Michael Geyer, Werner EhrhardtProbleme und Ergebnisse psychoprophylaktischer Interventionen mit Herz – Kreislauf Risiko Personen6570
1990Kwartalnik1/72/1990Michael Geyer, Werner EhrhardtProblemy i osiągnięcia interwencji psychoprofilaktycznej u osób zagrożonych chorobami układu sercowo-naczyniowego7176
1990Kwartalnik1/72/1990Peter ButtnerPeer groups on history taking: A self-educational model for teamworking and emotional learning in medicine7781
1990Kwartalnik1/72/1990J. SuzukiIntroduction of the activity of Japanese primary care to European friends8385
1990Kwartalnik2/73/1990Lista ośrodków prowadzących staże z zakresu psychoterapii3
1990Kwartalnik2/73/1990Kongresy, sympozja4
1990Kwartalnik2/73/1990John T. Salvendy Adult inpatient group psychotherapy: a comparative overview515
1990Kwartalnik2/73/1990Anastasje Nakov The contribution of psychoanalysis to the psychotherapies: an overview1719
1990Kwartalnik2/73/1990Hanna JaklewiczO psychoterapeutyczne podejście w psychiatrii dziecięcej2122
1990Kwartalnik2/73/1990Petra Koellreutter Some distinguishing features of psychotherapy with children2325
1990Kwartalnik2/73/1990Jean Lerminiaux Babylone (Baby Alone) — ośrodek wychowawczo-terapeutyczny dla młodzieży niedostosowanej społecznie2728
1990Kwartalnik2/73/1990Marta Bogdanowicz Psychoterapia dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców2931
1990Kwartalnik2/73/1990Elżbieta Suchar Grupowe sesje rodzinne — dynamika — efekty terapeutyczne3335
1990Kwartalnik2/73/1990Andreas von Wallenberg Pachaly Przemoc strukturalna w rozumieniu dynamiki grupowej3744
1990Kwartalnik2/73/1990Jacek Wciórka Kliniczna typologia postaw pacjentów wobec przeżywanych zaburzeń schizofrenicznych4553
1990Kwartalnik2/73/1990Jacek BombaMoralne dylematy psychiatry młodzieżowego5560
1990Kwartalnik3/74/1990Jacek BombaZrozumieć — dlaczego? Sylwetka Jana Czesława Czabały39
1990Kwartalnik3/74/1990Boris Luban-Plozza Der Arzt als Arznei: eine Utopie?1120
1990Kwartalnik3/74/1990Jacek WciórkaSposoby radzenia sobie stosowane przez chorych wobec przeżywanych zaburzeń schizofrenicznych 2129
1990Kwartalnik3/74/1990Graham F. Knight-Webb Postępowanie w zaburzeniach obrazu ciała u dzieci i młodzieży3138
1990Kwartalnik3/74/1990Andrzej CechnickiUwagi o modelu podatności na zranienie w schizofrenii3948
1990Kwartalnik3/74/1990Marek Suchar Wykorzystanie zapisu video w treningu umiejętności komunikowania się4951
1990Kwartalnik3/74/1990Informacje5355
1990Kwartalnik4/75/1990Boris Luban-PlozzaDer Arzt als Arznei: eine Utopie?38
1990Kwartalnik4/75/1990Anna SarolHomoseksualizm – norma czy patologia?918
1990Kwartalnik4/75/1990Jadwiga Małgorzata RakowskaOddychanie w diagnozie oporu1930
1990Kwartalnik4/75/1990M. Jarka, B. Brosig, H.E. Richter, E. BrählerPsychic conflicts in individuals at risk for Huntingston’s disease – a group session3136
1990Kwartalnik4/75/1990Krystyna Drat-RuszczakBadanie indukcji postawy niezależności i związania z rodziną w schizofrenii. Implikacje dla psychoterapii3742
1990Kwartalnik4/75/1990Grażyna Ewa Kwiatkowska, Małgorzata SitarczykZastosowanie inwentarza psychologicznego H.G. Gougha do badania wyników psychoterapii4349
1990Kwartalnik4/75/1990Krzysztof SiudzińskiPierwsze doświadczenie studenta medycyny w trudnej emocjonalnie sytuacji zawodowej5155
1990Kwartalnik4/75/1990Komunikaty, książki5760
1991Kwartalnik1/76/1991Helm Stierlin Systems in history — history as system511
1991Kwartalnik1/76/1991Maria Orwid, Jan Czesław Czabała Family and history — Polish experiences1317
1991Kwartalnik1/76/1991Janos Füredi, Magda Barczy, Gyula Kapusi, Judith Novak Family therapy in transitory society1931
1991Kwartalnik1/76/1991Ulla Bjornberg Parenthood and family relations in Europe3340
1991Kwartalnik1/76/1991Rasa Alishauskiene, Giedre Purvaneckiene Orientation towards family as an element of the value system of Lithuanian people4159
1991Kwartalnik1/7/6/1991Hugh Jenkins When are guests best? East/West links and the development of collaboration in family therapy training programmes: Some possible difficulties6169
1991Kwartalnik1/76/1991Katharine G. Baker Bowen family systems theory: a training model7183
1991Kwartalnik1/76/1991Przemysław Budzyna-Dawidowski , Maria Rostworowska, Bogdan de Barbaro, Maria WojnarThe concept of Expressed Emotions in a cultural context: a Polish perspective8589
1991Kwartalnik1/76/1991Teresa Kukołowicz The results of the activities of the church concerning pastoral care of families9195
1991Kwartalnik1/76/1991Amnon Carmi Legal responsibility of family doctors97100
1991Kwartalnik1/76/1991Haya Heichal Community based treatment model for drug addicts in Israel101108
1991Kwartalnik1/76/1991M. Malagoli Togliatti, L. Cancrini, S. Mazzoni, S. Cieppa, A. Cotugno, M. Cancrini Drug addiction: The relationship between use of drugs and different types of individual and family disfunctions109119
1991Kwartalnik1/76/1991Anna Zadęcki Domestic violence and the Polish community in Chicago121127
1991Kwartalnik1/76/1991Magdalena Frouzova, Eva Mrackova Therapeutic conceptions of alcohol dependence from a practical point of view relative to the revolutional change in Czechoslovakia129132
1991Kwartalnik1/76/1991Informacje133
1991Kwartalnik1/76/1991Spis treści135
1991Kwartalnik2/77/1991Lyman C. Wynne Family consultation for major psychiatric disorders514
1991Kwartalnik2/77/1991Viljo Räkköläinen, Klaus Lehtinen, Yriö O. Alanen Need-adapted treatment of schizophrenic psychoses: the essential role of family-centered therapy meetings1522
1991Kwartalnik2/77/1991F. Michael Stark Schizophrenic patients caught between family and therapists2328
1991Kwartalnik2/77/1991Kazimierz Pietruszewski, Ewa Dereszak-Kozanecka Symptom shift in the sibling subsystem of schizopresent families2934
1991Kwartalnik2/77/1991Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka, Lucyna Drożdżowicz, Andrzej CechnickiBeyond the myth of the „overprotective mother” to „overburdened mother”3537
1991Kwartalnik2/77/1991Peggy Papp Belief systems and themes — what is the theme centered therapy and why use it?3942
1991Kwartalnik2/77/1991Alan Ivor Cooklin Taboos on sex, race and money: Therapist’s fears that the family avoids4360
1991Kwartalnik2/77/1991Maria Orwid, Andrzej Gardziel, Kazimierz PietruszewskiFamily paradigm in an institutional setting6163
1991Kwartalnik2/77/1991Renata Modrzejewska, Ryszard Izdebski, Barbara Kurzydło, Beata Markiewicz-Zając, Wanda Szaszkiewicz First experiences in the work of the home hospitalization unit for children and adolescents6567
1991Kwartalnik2/77/1991Arist von Schlippe Dealing with difficult situations in family therapy session6976
1991Kwartalnik2/77/1991Krystyna Cieślak-Graef Identity problems of Polish speaking immigrants in Germany7778
1991Kwartalnik2/77/1991Tikvas Nathan Family and non-family after the Holocaust7984
1991Kwartalnik2/77/1991Ayala Yeheskel The Holocaust survivor: his/her reactions as an adult to a crisis situation. An unresolved separation experience as a key in short-term psychotherapy8588
1991Kwartalnik2/77/1991Max J. van Trommel Some systemic aspects of teaching systemics; how to teach systemic therapy as a guest teacher in a program of a different orientation8992
1991Kwartalnik2/77/1991David Reiss Behavioral genetics as a context for family process research9398
1991Kwartalnik2/77/1991Krzysztof CieślakCommunication — the casual or the consequential factor in marital interactions. Suggestions for marital therapy99102
1991Kwartalnik2/77/1991Barbara Józefik, Romualda Ulasińska, Małgorzata WolskaThe marital subsystem and identified patient’s functioning in anorectic families103106
1991Kwartalnik2/77/1991M. Rogóż, K. Dropowa, M. Radwan An encopretic child — family analysis attempt107110
1991Kwartalnik2/77/1991Florence W. Kaslow The sociocultural context of divorce111129
1991Kwartalnik2/77/1991Działalność wydawnicza Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 1988–1990130135
1991Kwartalnik2/77/1991Komunikaty136137
1991Kwartalnik3/78/1991Donald BlochMacro-history, socio-cultural forces, coded and stored representations of the past311
1991Kwartalnik3/78/1991Bogdan Barbaro Leczenie czy szkolenie? W poszukiwaniu alternatywnych form oddziaływania wobec rodzin pacjentów chorych na schizofrenię1316
1991Kwartalnik3/78/1991Anna RudnickaProblems of the family doctor with the aging population in Israel1722
1991Kwartalnik3/78/1991Anna Kwiecień, Teresa LeśniakTrudności w psychoterapii pacjentów depresyjnych w starszym wieku2326
1991Kwartalnik3/78/1991F. Weil The patient-family-therapist triangle in the day hospitalization of adolescent2731
1991Kwartalnik3/78/1991Elżbieta GlebaLeczenie przypadku anoreksji metodą relaksu przy uwzględnieniu systemu rodzinnego3338
1991Kwartalnik3/78/1991Elżbieta GalińskaMuzykoterapia w kompleksowym leczeniu schizofrenii w warunkach oddziału dziennego3950
1991Kwartalnik4/79/1991William R. Scott, Michael J. Sporakowski Reflecting team supervision517
1991Kwartalnik4/79/1991Cecile Rausch Herscovici Parents of children hospitalized in the intensive care unit: A preventive intervention1923
1991Kwartalnik4/79/1991Marisa Malagoli Togliatti, Rita Grazia Ardane Parent-adolescent communication in „problem” and „normal” families2536
1991Kwartalnik4/79/1991Haja Molter, Arist von Schlippe The Weinheim model of family therapy — a model of variety3739
1991Kwartalnik4/79/1991Barbara Józefik, Romualda Ulasińska, Małgorzata WolskaModel pracy ambulatorium terapii rodziny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie4151
1991Kwartalnik4/79/1991Andrzej Kokoszka, Marek MotykaKontrowersje wokół pojęcia kontaktu terapeutycznego5364
1991Kwartalnik4/79/1991Danuta Fortuna, Jan Frańczyk, Andrzej KokoszkaEfektywność psychoterapii a zgodność systemów wartości pacjenta i psychoterapeuty6569
1991Kwartalnik4/79/1991Lech Górniak, Krzysztof Mudyń, Przemysław Budzyna-Dawidowski Academic teaching of family therapy: towards systemic family therapy through academic teaching of systemic thinking7174
1991Kwartalnik4/79/1991Shirley Braverman, Herta Guttman, Ronald Feldman Family therapy for psychiatric residents in a general hospital7579
1992Kwartalnik1/80/1992Kazimierz PietruszewskiHospitalizacja psychiatryczna pacjenta młodzieżowego w perspektywie systemowej. Kontekst teoretyczny 312
1992Kwartalnik1/80/1992Kazimierz PietruszewskiHospitalizacja psychiatryczna pacjenta młodzieżowego w perspektywie systemowej. Modele hospitalizacji1321
1992Kwartalnik1/80/1992Kazimierz PietruszewskiHospitalizacja psychiatryczna pacjenta młodzieżowego w perspektywie systemowej.2336
1992Kwartalnik1/80/1992Irena Jelonkiewicz Mity rodzinne 3745
1992Kwartalnik1/80/1992Lucyna Drożdżowicz Hostele dla pacjentów chorych psychicznie. Przegląd piśmiennictwa 4755
1992Kwartalnik1/80/1992Jean-Jaques Kress Skargi pacjenta i ich konsekwencje5761
1992Kwartalnik1/80/1992Waldemar Domachowski Czy naprawdę w psychoterapii wracamy do Europy?6367
1992Kwartalnik2/81/1992Kazimierz PietruszewskiRodzina w procesie historycznym a iluzja wolności terapeuty rodzinnego310
1992Kwartalnik2/81/1992Barbara Mroziak Orlinsky’ego i Howarda ogólny model psychoterapii11 18
1992Kwartalnik2/81/1992Barbara Mroziak Przeżycia pacjenta w procesie psychoterapii — przegląd badań1925
1992Kwartalnik2/81/1992Andrzej CechnickiWybrane aspekty leczenia schizofrenii2737
1992Kwartalnik2/81/1992Andrzej Cechnicki10 lat oddziału dziennego dla chorych na schizofrenię — opis programu terapeutycznego3954
1992Kwartalnik2/81/1992Giles Catoire, Andrzej Gardziel, Leokadia Szelerewicz Nowa formuła obozu terapeutycznego dla rodzin dzieci autystycznych5569
1992Kwartalnik2/81/1992 Józef BogaczMożliwość prowadzenia ambulatoryjnej indywidualnej psychoterapii osób uzależnionych od środków odurzających7175
1992Kwartalnik2/81/1992 Jerzy StrojnowskiCzy potrzebujemy dziś psychoanalizy?7781
1992Kwartalnik2/81/1992 Agnieszka Maria SzymczakiewiczPrzeciw śmierci8386
1992Kwartalnik3/82/1992Małgorzata Kostecka, Irena NamysłowskaRozwój własny terapeuty w trakcie intensywnej psychoterapii pacjentów psychiatrycznych 38
1992Kwartalnik3/82/1992Jerzy W. Aleksandrowicz Wpływ sposobu interweniowania na efekty psychoterapii 922
1992Kwartalnik3/82/1992Andrzej Cechnicki Analiza wpływu wybranych czynników na wyniki leczenia chorych na schizofrenię w oddziale dziennym. Zagadnienia metodologiczne 2336
1992Kwartalnik3/82/1992Andrzej CechnickiAnaliza wpływu wybranych czynników na wyniki leczenia chorych na schizofrenię w oddziale dziennym. Wyniki badań3746
1992Kwartalnik3/82/1992Anna Pohorecka, Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec Analiza psychologiczna sposobów radzenia sobie przez rodzinę z zaburzeniami emocjonalnymi dziecka 4766
1992Kwartalnik3/82/1992Anna Romejko-Hurko W poszukiwaniu tożsamości 6778
1992Kwartalnik4/83/1992Jan Czesław Czabała  Psychoterapia po 100 latach widziana oczami Amerykanów 315
1992Kwartalnik4/83/1992Andrzej Cechnicki   Wprowadzenie w problematykę lecznictwa dziennego 1726
1992Kwartalnik4/83/1992Jolanta Kozłowska Strategie paradoksalne w psychoterapii 2732
1992Kwartalnik4/83/1992Marek Zwoliński Subiektywne znaczenie procesu psychoterapii dla pacjenta: paradygmat i metody badania3345
1992Kwartalnik4/83/1992Jerzy W. Aleksandrowicz Wpływ niektórych cech interakcji między pacjentem a psychoterapeutą na wyniki indywidualnej psychoterapii nerwic 4753
1992Kwartalnik4/83/1992 Ewk-Graefa Jarzębska Analiza spotkań student-pacjent w ramach ćwiczeń z psychologii lekarskiej. Porównanie przydatności dwóch sposobów prowadzenia ćwiczeń 5562
1992Kwartalnik4/83/1992 Agnieszka NiedźwieńskaRECENZJA: Erika Fromm, Stephen Kahn „Self-hypnosis. Chicago paradigm”. NY 1990 Guilford Press, 254 str. (recenzja książki)6366
1992Kwartalnik4/83/1992Regulamin ogłaszania prac6768
1992Kwartalnik4/83/1992Informacje o zjazdach69
1992Kwartalnik4/83/1992Informacja z prac zarządu sekcji naukowej psychoterapii PTP 7172
1993Kwartalnik1/84/1993Fernando LolasWystępowanie przemocy i jej uzasadnienia38
1993Kwartalnik1/84/1993Krystyna Cieślak-GraefMałżeństwo mieszane kulturowo i problem tożsamości (+ wersja angielska)920
1993Kwartalnik1/84/1993Małgorzata Chodak, Andrzej KomornickiPrzykład współpracy pacjenta, psychologa i lekarza w przypadku młodej kobiety chorej na nowotwór złośliwy (+ wersja angielska)2133
1993Kwartalnik1/84/1993Wanda Badura, Madej, Jacek Bomba, Elżbieta Leśniak, Teresa ŻuchowiczRozmowy wstępne jako przykład humanizacji przyjmowania na studia medyczne3543
1993Kwartalnik1/84/1993Marek Hebanowski, Adam BilikiewiczModernizacja programu studiów Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku uwzględniająca potrzebę humanizacji studiów i ich reorientacji w kierunku medycyny rodzinnej55
1993Kwartalnik1/84/1993Andrzej CechnickiRola lecznictwa dziennego w leczeniu i rehabilitacji schizofrenii – przegląd badań5765
1993Kwartalnik1/84/1993Recenzje67
1993Kwartalnik1/84/1993Lista superwizorów w psychoterapii6974
1993Kwartalnik1/84/1993Kongresy, sympozja7577
1993Kwartalnik1/84/1993Komunikaty od zespołu redakcyjnego79
1993Kwartalnik2/85/1993Agnieszka DobrzyńskaWybrane aspekty dynamiki rodzinnej u pacjentów otyłych jako podstawa do psychoterapii312
1993Kwartalnik2/85/1993Barbara Mroziak, Marek Zwoliński, Anna PohoreckaOcena właściwości rodziny i celów terapii rodzinnej w kategoriach modelu Olsona przez terapeutów o różnym doświadczeniu (wstępna charakterystyka narzędzi)1332
1993Kwartalnik2/85/1993Henryk Welcz, Grzegorz Kopacz, Marta Makara, Marek Masiak, Piotr OleśOcena skuteczności psychoterapii pacjentów nerwicowych w oparciu o badanie Testem Przymiotników ACL3337
1993Kwartalnik2/85/1993Grzegorz GremkaTerapia tranzakcyjna i Gestalt w praktyce budowania pozytywnego obrazu Ja3945
1993Kwartalnik2/85/1993Peter Völker Problemy komunikacji u dzieci chronicznie chorych i upośledzonych4758
1993Kwartalnik2/85/1993Andrzej Zięba Terapia kompleksowa chorób afektywnych na oddziale stacjonarnym5965
1993Kwartalnik2/85/1993Urszula Jakubowska Badania nad psychoterapia w Polsce — metodologiczne refleksje6776
1993Kwartalnik2/85/1993Książki7779
1993Kwartalnik3/86/1993Czesław Jan Czabała Nadal wiadomo niewiele. Przegląd aktualnych badań nad psychoterapią314
1993Kwartalnik3/86/1993Iwona JanickaRola otwartości i empatii w psychoterapii 15 19
1993Kwartalnik3/86/1993Krzysztof Jodzio Wrażliwość empatyczna pacjentów z nerwicą uczestniczących w psychoterapii grupowej 21 29
1993Kwartalnik3/86/1993Józef Bogacz Oddział dzienny w kontekście systemowym3139
1993Kwartalnik3/86/1993Anna Pohorecka, Katarzyna Kosińska-Dec Radzenie sobie przez rodzinę z zaburzeniami emocjonalnymi dziecka a cechy systemu rodzinnego4150
1993Kwartalnik3/86/1993Anna Kwiecień, Teresa Leśniak, Krystyna Stanisz -Wallis Psychoterapeutyczna rola klubu pacjentów przy oddziale geriatrycznym5157
1993Kwartalnik3/86/1993Szkolenie podyplomowe w psychoterapii5975
1993Kwartalnik3/86/1993Omówienie publikacji77
1993Kwartalnik3/86/1993Dr med. Tadeusz Frąckowiak7980
1993Kwartalnik3/86/1993Komunikaty8183
1993Kwartalnik3/86/1993Regulamin ogłaszania prac8586
1993Kwartalnik4/87/1993Jacek BombaOd Redakcji3
1993Kwartalnik4/87/1993Sergiej G. Agraczew Zwycięzcy w żałobie. Cierpienie i ofiara w dawnej i nowej historii Rosji 511
1993Kwartalnik4/87/1993Christopher Dare Dezintegracja i integracja. Refleksje nad podstawowym self, negocjującym i nienegocjującym self 1328
1993Kwartalnik4/87/1993Małgorzata Kostecka, Maria ŻardeckaW tyglu życia. Czy można być zdrowym psychicznie w Europie Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych? 2941
1993Kwartalnik4/87/1993Andrew Samuels Zwierciadło i młot: psychologia głębi a przekształcanie polityczne 4355
1993Kwartalnik4/87/1993Toma Tomov Cena przemian w Europie Wschodniej5763
1993Kwartalnik4/87/1993Huub de Hoogh65
1993Kwartalnik4/87/1993Omówienie publikacji67
1993Kwartalnik4/87/1993Komunikaty6970
1993Kwartalnik4/87/1993Regulamin ogłaszania prac7172
1994Kwartalnik1(88)1994Jerzy W. Aleksandrowicz, Danuta MazgajWpływ cech osobowości na wyniki psychoterapii39
1994Kwartalnik1(88)1994Krystyna Drat-Ruszczak, Elżbieta ZubrzyckaProblem granic w systemach rodzinnych a psychosomatyka i psychozy1123
1994Kwartalnik1(88)1994Karol MauschStres a zaburzenia psychosomatyczne2529
1994Kwartalnik1(88)1994Andrzej ZiębaPoznawcza teoria stanów lękowych3137
1994KwartalnikKrystyna Drat-RuszczakKrótkoterminowa, grupowa terapia pacjentów psychotycznych na oddziale zamkniętym3954
1994Kwartalnik1(88)1994Wanda SzaszkiewiczSylwetki psychoterapeutów. Rozmowa z Martą Manikowską5565
1994Kwartalnik1(88)1994Omówienie publikacji6769
1994Kwartalnik1(88)1994Szkolenia podyplomowe w psychoterapii7172
1994Kwartalnik1(88)1994Kongresy, sympozja7374
1994Kwartalnik1(88)1994Regulamin ogłaszania prac7576
1994Kwartalnik2(89)1994Katarzyna Włodarczyk-Bisaga Transkulturowe aspekty zaburzeń odżywiania się 316
1994Kwartalnik2(89)1994Barbara JózefikStrategiczna terapia rodzin1728
1994Kwartalnik2(89)1994Anna Sarol-Kotelnicka Leczenie zaburzeń osobowości2937
1994Kwartalnik2(89)1994Anna Potoczek Kognitywna terapia depresji3944
1994Kwartalnik2(89)1994Dorota Kubacka-Jasiecka Interwencja kryzysowa, jej problemy i dylematy4555
1994Kwartalnik2(89)1994Bogdan de BarbaroBogdan de Barbaro rozmawia z Klausem Deisslerem5771
1994Kwartalnik2(89)1994Szkolenia podyplomowe w psychoterapii7374
1994Kwartalnik2(89)1994Kongresy, sympozja7576
1994Kwartalnik2(89)1994Komunikaty od zespołu redakcyjnego77
1994Kwartalnik2(89)1994Regulamin ogłaszania prac78
1994Kwartalnik3(90)1994Od Redakcji3
1994Kwartalnik3(90)1994Ellen Mercer Tolerancja: Jedność w różnorodności. Rola psychiatrów510
1994Kwartalnik3(90)1994Jeanne Spurlock Kilka refleksji na temat rasizmu1115
1994Kwartalnik3(90)1994Reuben Copperman Judaizm. Żydzi i żydożerstwo1725
1994Kwartalnik3(90)1994Gail Erlick Robinson Seksizm i psychiatria2735
1994Kwartalnik3(90)1994Rochelle Klinger Leczenie psychiatryczne gejów i lesbijek. Pokonywanie homofobii3742
1994Kwartalnik3(90)1994Bryan Lask, Rachel Bryant-Waught Wczesny początek anorexia nervosa i pokrewnych zaburzeń jedzenia4362
1994Kwartalnik3(90)1994Kazimierz Pietruszewski, Ryszard Michalak Sylwetki prekursorów psychoanalizy dziecięcej polskiego pochodzenia na emigracji — Eugenia Sokolnicka i Zofia Morgenstern6370
1994Kwartalnik3(90)1994Kongresy, sympozja7172
1994Kwartalnik3(90)1994Komunikaty od zespołu redakcyjnego73
1994Kwartalnik3(90)1994Regulamin ogłaszania prac74
1994Kwartalnik4(91)1994Jerzy W. Aleksandrowicz, Danuta MazgajCechy psychoterapeuty a wyniki psychoterapii nerwic512
1994Kwartalnik4(91)1994Anna Kosewska, Anna PohoreckaTerapeuta grupowy w percepcji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi1324
1994Kwartalnik4(91)1994Anna Romejko-Hurko, Dorota Stolarska Nauczanie studentów medycyny o zaburzeniach nerwicowych i ich terapii2531
1994Kwartalnik4(91)1994Jan Czesław Czabała Wyniki badań nad psychoterapią — ich użyteczność dla praktyki klinicznej3340
1994Kwartalnik4(91)1994Halina Dakowska, Maria Siwiak-Kobayashi Mechanizmy radzenia sobie ze stresem a efekty psychoterapii kompleksowej pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi4147
1994Kwartalnik4(91)1994Elżbieta GalińskaOcena niektórych aspektów efektywności metody portretu muzycznego na tle analogicznych metod w terapii nerwic4960
1994Kwartalnik4(91)1994Maria Siwak-Kobayashi Zaburzenia lękowe w perspektywie teorii poznawczej6170
1994Kwartalnik4(91)1994Jacek BombaDzieci wobec zmian politycznych7180
1994Kwartalnik4(91)1994Kongresy, sympozja8182
1994Kwartalnik4(91)1994Komunikaty od zespołu redakcyjnego83
1994Kwartalnik4(91)1994Regulamin ogłaszania prac84
1994KwartalnikJacek BombaOd Redakcji3
1995Kwartalnik1(92)1995Hanna JaklewiczTak zwane emocje negatywne w relacji między terapeutą, pacjentem-dzieckiem, a jego matką513
1995Kwartalnik1(92)1995Milica Martinović Terapeutyczne wykorzystanie nienawiści1526
1995Kwartalnik1(92)1995Frank H.L BeyaertNienawiść, przemoc i gniew w psychiatrii sądowej2742
1995Kwartalnik1(92)1995Olaf P. de Haas Czteroczynnikowy model jako podstawa pomocy i w instytucji sądowo-psychiatrycznej4353
1995Kwartalnik1(92)1995Wanda SzaszkiewiczPrzez miłość i bezpieczeństwo do wolności — rozmowa z prof. dr. hab. Jackiem Bombą. (Sylwetki psychoterapeutów)5567
1995Kwartalnik1(92)1995Komunikaty od zespołu redakcyjnego67
1995Kwartalnik1(92)1995Regulamin ogłaszania prac70
1995Kwartalnik2(93)1995Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
1995Kwartalnik2(93)1995Gertrud Orff Kluczowe pojęcia muzykoterapii Orff513
1995Kwartalnik2(93)1995Joel Ryce-Menuhin Pianista jako analityk. Zmiana w interpretacji głębi1526
1995Kwartalnik2(93)1995Elżbieta GalińskaAnaliza mechanizmów poznawczych muzykoterapii nerwic2760
1995Kwartalnik2(93)1995Peter Wilson Energia nienawiści i jej związki z przemocą6169
1995Kwartalnik2(93)1995Anna Turczyńska Poza instynktem mocy… — rozmowa z Moniką Bieńkowską-Much (Sylwetki psychoterapeutów)7175
1995Kwartalnik2(93)1995Komunikaty 7778
1995Kwartalnik2(93)1995Regulamin ogłaszania prac79
1995Kwartalnik3(94)1995Jacek BombaOd Redakcji3
1995Kwartalnik3(94)1995Irena Namysłowska, Jerzy Pawlik Tendencje integracyjne w psychoterapii510
1995Kwartalnik3(94)1995David E. Orlinsky Uczyć się od wielu mistrzów. Założenia naukowej integracji psychoterapeutycznych modeli leczenia1125
1995Kwartalnik3(94)1995Józef Bogacz, Maria Wojnar Terapia systemowa w grupie wielorodzinnej2736
1995Kwartalnik3(94)1995Barbara Józefik, Maciej Pilecki Zasady sporządzania oraz interpretacji genogramu3749
1995Kwartalnik3(94)1995Anna Potoczek Hipotezy kognitywne5160
1995Kwartalnik3(94)1995 Andrzej Zięba, Dominika Dudek, Mirosława Jawor  Miejsce terapii kognitywnej w leczeniu pacjentów depresyjnych na oddziale stacjonarnym 61 66
1995Kwartalnik3(94)1995Grażyna E. Kwiatkowska Wpływ działań plastycznych na potrzebę nawiązywania kontaktów interpersonalnych6772
1995Kwartalnik3(94)1995Anna TurczyńskaSylwetki psychoterapeutów — Rozmowa z dr Izabelą Horodecki7382
1995Kwartalnik3(94)1995Komunikaty 8386
1995Kwartalnik3(94)1995Regulamin ogłaszania prac87
1995Kwartalnik4(95)1995Jacek BombaOd Redakcji34
1995Kwartalnik4(95)1995Krystyna Ostoja-Zawadzka, Bogdan de BarbaroKlub dla rodziców pacjentów chorych na schizofrenię. Bilans 10 lat doświadczeń512
1995Kwartalnik4(95)1995Katarzyna Muskat, Piotr Matałowski Klub środowiskowy jako forma rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi1319
1995Kwartalnik4(95)1995Małgorzata Chodak Zastosowanie pracy z wyobraźnią, wewnętrznym healerem oraz rola peak experience w leczeniu chorych nowotworowych2130
1995Kwartalnik4(95)1995Gabriela Chojnacka-Szawłowska Osobowościowe i sytuacyjne przesłanki wzajemnego wsparcia kobiet po amputacji gruczołu piersiowego3139
1995Kwartalnik4(95)1995Marek Motyka, Teresa Kubaty Trening podstawowych umiejętności psychoterapeutycznych w ocenie studentów kierunku pielęgniarskiego4148
1995Kwartalnik4(95)1995Chris Estill Zapomniana przeszłość4954
1995Kwartalnik4(95)1995Zygmunt Podbielski, Jan ŚniochHistoria muzykoterapii w szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu5559
1995Kwartalnik4(95)1995Krystyna Malm Przywilej i odpowiedzialność psychiatry6163
1995Kwartalnik4(95)1995Wanda SzaszkiewiczTydzień z Iloną czyli: każdy ma swój własny rytm. Rozmowy z Iloną Kołbik6576
1995Kwartalnik4(95)1995Recenzje książek7779
1995Kwartalnik4(95)1995Wspomnienie pośmiertne. Dr Günter Ammon8182
1995Kwartalnik4(95)1995Komunikaty 83
1995Kwartalnik4(95)1995Regulamin ogłaszania prac85
1996Kwartalnik1(96)1996Małgorzata WolskaOd Redakcji34
1996Kwartalnik1(96)1996Jacek BombaLeczyć można i należy tylko to, co jest zaburzeniem rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym W. Aleksandrowiczem (Sylwetki psychoterapeutów)515
1996Kwartalnik1(96)1996Tomasz Parzniewski Koncepcja zakłócenia komunikacji (communication deviance — CD) w rodzinie z osobą chorą na schizofrenię 1730
1996Kwartalnik1(96)1996Ewa Jackowska Z doświadczeń w prowadzeniu psychoterapii grupowej na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym 3138
1996Kwartalnik1(96)1996Joanna Boroń, Tomasz Zyss Kultura „techno”— wyzwaniem i zagrożeniem dla współczesnego świata 103950
1996Kwartalnik1(96)1996Anna KwiecieńPróba podsumowania doświadczeń własnych w długoterminowej, ambulatoryjnej psychoterapii indywidualnej pacjentów w starszym wieku 5156
1996Kwartalnik1(96)1996Bea Gavin Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w odpowiedzi grupy na ciążę terapeutki5767
1996Kwartalnik1(96)1996Linda Anderson Terapeutka grupowa w ciąży 6977
1996Kwartalnik1(96)1996Sprawozdania7985
1996Kwartalnik1(96)1996Komunikaty8687
1996Kwartalnik1(96)1996Regulamin ogłaszania prac89
1996Kwartalnik2(97)1996Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
1996Kwartalnik2(97)1996Maria Jolanta Siemińska Percepcja choroby nowotworowej dziecka przez rodziców518
1996Kwartalnik2(97)1996Maria Jolanta Siemińska Zmaganie się rodziców z chorobą nowotworową dziecka 1934
1996Kwartalnik2(97)1996Wanda SzaszkiewiczRefleksje na temat charakteru spotkań terapeutycznych z rodzinami pacjentów młodzieżowych hospitalizowanych oraz leczonych w warunkach domowych 3540
1996Kwartalnik2(97)1996Wiesław Sikorski Technika eliminowania niepożądanych wzorów zachowania. Teoria i praktyka 4151
1996Kwartalnik2(97)1996Anna Potoczek Trudne momenty w procesie psychoterapii poznawczej 5368
1996Kwartalnik2(97)1996Anna Kwiecień, Teresa LeśniakIndywidualna psychoterapia ambulatoryjna pacjentów psychiatrycznych w starszym wieku 6973
1996Kwartalnik2(97)1996E.G. Ejdemiller, A.J. Wowk Metoda „Ciepłe Źródła” — rezonansowy dwupozycyjny model psychoterapii grupowej i treningu grupowego7582
1996Kwartalnik2(97)1996Recenzja8384
1996Kwartalnik2(97)1996Komunikaty8586
1996Kwartalnik2(97)1996Regulamin ogłaszania prac87
1996Kwartalnik3(98)1996Jacek BombaOd Redakcji3
1996Kwartalnik2(97)1996Alvin Pam Systemowa teoria rodzin — pogląd krytyczny523
1996Kwartalnik2(97)1996Irena Namysłowska, Ewa Ruszkowska, Anna SiewierskaKomentarz do artykułu Alvina Pama: Systemowa teoria rodzin — pogląd krytyczny 2528
1996Kwartalnik2(97)1996Bogdan de BarbaroDokąd zmierza systemowa teoria i terapia rodzin? Uwagi na marginesie pracy Alvina Pama2935
1996Kwartalnik2(97)1996Andrzej Zięba, Ryszard StachPoszukiwania obiektywnych wskaźników skutków psychoterapii 3746
1996Kwartalnik2(97)1996Andrzej Zięba, Mirosława Jawor, Dominika DudekRelacje małżeńskie pacjentów depresyjnych — implikacje terapeutyczne 4753
1996Kwartalnik2(97)1996Małgorzata Jędrzejkiewicz Tydzień terapeutyczny — forma pracy terapeutycznej oddziału dziennego5561
1996Kwartalnik2(97)1996Anna BielańskaKielecki „Tydzień terapeutyczny”: metoda łatwa czy trudna?6364
1996Kwartalnik2(97)1996Gerard Warcok Człowiek i drzewo. Zastosowanie projekcyjnego testu „Drzewo” K. Kocha w poradnictwie psychologicznym6576
1996Kwartalnik2(97)1996Jarosław GliszczyńskiPrzebieg terapii pacjentki z nerwicą natręctw. Opis przypadku 7785
1996Kwartalnik2(97)1996Jerzy A. Sobański Gabinet psychoterapeuty 8799
1996Kwartalnik2(97)1996Recenzje książek101103
1996Kwartalnik2(97)1996Komunikaty 105107
1996Kwartalnik2(97)1996Regulamin ogłaszania prac109
1996Kwartalnik4(99)1996Małgorzata WolskaOd Redakcji34
1996Kwartalnik4(99)1996Jerzy W. Aleksandrowicz, Gustaw Sikora Czy psychoterapia jest nauką?514
1996Kwartalnik4(99)1996Maria Orwid W sprawie szukania odpowiedzi na pytanie o naukowość psychoterapii. Dyskusja z artykułem Jerzego Aleksandrowicza i Gustawa Sikory pt. „Czy psychoterapia jest nauką?”1517
1996Kwartalnik4(99)1996Jan Czesław Czabała, Barbara MroziakStosowanie psychoterapii w Polsce1929
1996Kwartalnik4(99)1996Irena Namysłowska, Anna Siewierska-Niedziałek Wykorzystanie seksualne — fakt czy fantazja3139
1996Kwartalnik4(99)1996Anna PotoczekKrótkoterminowe terapie depresji. Przegląd najczęściej stosowanych modeli terapeutycznych 4153
1996Kwartalnik4(99)1996Wiesław SikorskiAnaliza postaci w rysunku dziecka jako metoda diagnostyczna w psychoterapii5568
1996Kwartalnik4(99)1996Anna Bielańska, Andrzej CechnickiObozy terapeutyczne w środowiskowym programie leczenia chorych na schizofrenię. Bilans 20 lat6980
1996Kwartalnik4(99)1996Maria Orwid Uwagi w dyskusji nad artykułem Alvina Pama „Systemowa teoria rodzin — uwagi krytyczne”8185
1996Kwartalnik4(99)1996Komunikaty8790
1966Kwartalnik4(99)1996Regulamin ogłaszania prac91
1997Kwartalnik1(100)1997Kazimierz Bierzyński, Jerzy Aleksandrowicz, Jan Czesław Czabała, Jacek BombaOd Redakcji37
1997Kwartalnik1(100)1997Anna Wolska Wybrane modele patologii w świetle torii relacji do obiektu 927
1997Kwartalnik1(100)1997Tomasz ParzniewskiFilozofia Gregory Batesona w kontekście terapii systemowej 2936
1997Kwartalnik1(100)1997Grzegorz IniewiczPrzemiany koncepcji własnej osoby w przebiegu schizofrenii 3755
1997Kwartalnik1(100)1997Agata Orłow-Trębicka, Zdzisław Bizoń, Artur Cedro, Agnieszka PopielNiektóre założenia i metody psychoterapii urojeń 5763
1997Kwartalnik1(100)1997Anna PotoczekOksfordzka poznawcza terapia lęku napadowego6577
1997Kwartalnik1(100)1997Wanda Fołtyn, Ewa Nowakowska-Zajdel, Ewa Ziółko, Andrzej Brodziak Talenty i ambicje studentów medycyny7983
1997Kwartalnik1(100)1997Recenzje8788
1997Kwartalnik1(100)1997Komunikaty8990
1997Kwartalnik2(101)1997Jacek BombaOd Redakcji34
1997Kwartalnik2(101)1997Maria Orwid Etyka w psychoterapii 514
1997Kwartalnik2(101)1997Stefan Leder, Celina Brykczyńska, Dorota Gawlikowska, Teresa Wysocka Grupy Balinta. Część I — Przegląd wybranych zagadnień 1523
1997Kwartalnik2(101)1997Elżbieta Leśniak Kontakt psychoterapeutyczny Profesora Antoniego Kępińskiego 2531
1997Kwartalnik2(101)1997Marek Jarosz Trening odwagi3338
1997Kwartalnik2(101)1997Antoni Jakubczyk, Cezary Żechowski Zasada rzeczywistości w terapii psychoz 3943
1997Kwartalnik2(101)1997Andrzej Kokoszka Korektywne przeżycie aksjologiczne w psychoterapii. 4550
1997Kwartalnik2(101)1997Kinga Widelska Prawa pacjenta młodzieżowego w leczeniu psychiatrycznym 5154
1997Kwartalnik2(101)1997Ryszard IzdebskiGranica ciekawości granicą pomagania?5561
1997Kwartalnik2(101)1997Ewa Domagalska-Kurdziel, Jacek Szeremeta Pacjent w szkole klinicznej 6370
1997Kwartalnik2(101)1997Maria Orwid, Ewa Domagalska-Kurdziel, Maria Kamińska Refleksje nad psychoterapią ocalonych z Holocaustu7174
1997Kwartalnik3(102)1997Jacek BombaOd Redakcji3
1997Kwartalnik3(102)1997Zdzisław Jan Ryn Antoni Kępiński — życiorys listem pisany518
1997Kwartalnik3(102)1997Stefan Leder, Celina Brykczyńska, Dorota Gawlikowska, Teresa Wysocka Grupy Balina. Część II — Opis pracy grupy Balinta w Centrum Onkologii w Warszawie 1926
1997Kwartalnik3(102)1997Katarzyna Prot-Herczyńska Problemy psychologiczne osób ocalonych z Holocaustu i ich dzieci 2732
1997Kwartalnik3(102)1997Jerzy Strojnowski Struktura lęku3336
1997Kwartalnik3(102)1997László Tringer Patrior ergo sum. Analiza cierpiącej duszy 3744
1997Kwartalnik3(102)1997Tadeusz Struzik Procesy Markowa i współrzędne dwubiegunowe a problem melancholii 4550
1997Kwartalnik3(102)1997Katarzyna WalewskaUczcić pamięć Antoniego Kępińskiego5156
1997Kwartalnik3(102)1997Elżbieta GalińskaWpływ metody portretu muzycznego na sytuacyjny obraz własnego „ja” u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi5772
1997Kwartalnik3(102)1997Ewa HabratPoczucie koherencji u osób z przebytym zespołem depresyjnym typu endogennego 7379
1997Kwartalnik3(102)1997Lech DębskiPsychoterapia Gestalt: cele, metody, rola terapeuty8189
1997Kwartalnik3(102)1997Tadeusz NasierowskiRola choroby w życiu psychiatry na przykładzie Władimira Bechterewa9197
1997Kwartalnik3(102)1997Komunikaty99100
1997Kwartalnik4(103)1997Małgorzata WolskaOd Redakcji34
1997Kwartalnik4(103)1997Irena Namysłowska, Anna SiewierskaTerapia rodzin511
1997Kwartalnik4(103)1997Lucyna DrożdżowiczRefleksje o przydatności idei społecznego konstrukcjonizmu w praktyce terapeutycznej1316
1997Kwartalnik4(103)1997Mary de Young, Barbara CorbinPomaganie młodym adolescentkom w mówieniu o wykorzystaniu seksualnym: ćwiczenie kierujące opowiadaniem przeżyć traumatycznych1727
1997Kwartalnik4(103)1997Wiesław SikorskiW kierunku teatralizacji psychodramy2936
1997Kwartalnik4(103)1997Ewa JackowskaAutoportret indywidualnej i grupowej psychioterapii młodzieży3744
1997Kwartalnik4(103)1997Małgorzata KopaczWpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji u dorastającej młodzieży4550
1997Kwartalnik4(103)1997Barbara Czekaj, Bernadetta IzydorczykAnorexia nervosa u 20-letniej kobiety — opis przypadku5157
1997Kwartalnik4(103)1997Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”. Pomiędzy zbrodnią i karą — rozmowa z dr hab. Józefem Krzysztofem Gierowskim przeprowadzona przez Wandę Szaszkiewicz5965
1997Kwartalnik4(103)1997Kazimierz PietruszewskiSystemowa teoria rodzin — uzupełnienie poglądów krytycznych Alvina Pama6776
1997Kwartalnik4(103)1997Komunikaty7781
1998Kwartalnik1(104)1998Jacek BombaOd Redakcji3
1998Kwartalnik1(104)1998Cezary Żechowski, Antoni JakubczykObiekty pośredniczące u pacjentów z osobowością borderline511
1998Kwartalnik1(104)1998Sławomir Murawiec Terapia grupowa chorych na schizofrenię — doświadczenia własne 1322
1998Kwartalnik1(104)1998Anna Bielańska, Danuta Łopalewska Psychodrama w grupie ambulatoryjnej dla chorych z diagnozą schizofrenii 2332
1998Kwartalnik1(104)1998Tomasz Tafliński Edukacja pacjentów i ich rodzin jako element oddziaływań psychospołecznych w leczeniu schizofrenii3342
1998Kwartalnik1(104)1998Dominika Dudek, Mirosława Jawor, Andrzej ZiębaPodejście poznawcze w psychoterapii małżeńskiej4349
1998Kwartalnik1(104)1998Marek Drwięga Teoria popędów u Freuda 5157
1998Kwartalnik1(104)1998Marek DrwięgaMelanie Klein: innowatorka czy ignorantka?5966
1998Kwartalnik1(104)1998Joanna Olszewska, Ewa SiniarskaDwadzieścia lat pracy terapeutycznej Ośrodka Leczenia Nerwic w Łodzi — nasze refleksje6772
1998Kwartalnik1(104)1998Europejski Certyfikat Psychoterapii7379
1998Kwartalnik1(104)1998Zasady stosowania psychoterapii8183
1998Kwartalnik1(104)1998Komunikaty 8586
1998Kwartalnik2(105)1998Kazimierz BierzyńskiKazimierz Bierzyński34
1998Kwartalnik2(105)1998Jacek BombaTrudności w dochodzeniu do standardów stosowania psychoterapii511
1998Kwartalnik2(105)1998Jerzy A. Sobański Krótka refleksja nad badaniami w dziedzinie psychoterapii. Tendencje i perspektywy dalszego rozwoju1327
1998Kwartalnik2(105)1998Grzegorz IniewiczW stronę integracji podejść — modele anoreksji2940
1998Kwartalnik2(105)1998Anna WinnickaZastosowanie terapii według modelu Miltona Ericksona w chorobach psychosomatycznych 4147
1998Kwartalnik2(105)1998Ewa Ruszkowska„Niedostosowane” zachowania adolescenta w kontekście systemu rodzinnego. Analiza przypadku 4955
1998Kwartalnik2(105)1998Andrzej GardzielWprowadzenie do artykułów Didiera Houzela na temat metody Esther Bick5758
1998Kwartalnik2(105)1998Didier Houzel Zastosowanie obserwacji niemowląt: terapia domowa5969
1998Kwartalnik2(105)1998Didier HouzelMyśląc o dzieciach— refleksje na temat obserwacji niemowląt 7179
1998Kwartalnik2(105)1998Deklaracja Madrycka8182
1998Kwartalnik2(105)1998Informacja o powołaniu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP83
1998Kwartalnik2(105)1998Komunikaty8592
1998Kwartalnik3(106)1998Małgorzata WolskaOd Redakcji3
1998Kwartalnik3(106)1998Jacek BombaPsychoterapia i poezja511
1998Kwartalnik3(106)1998Marek DrwięgaHeinz Kohut1319
1998Kwartalnik3(106)1998Andrzej Wierzba Starzenie się a problem utraty2129
1998Kwartalnik3(106)1998Wiesław SikorskiObserwacja w psychoterapii — dar czy rzemiosło?3138
1998Kwartalnik3(106)1998Małgorzata Starzomska Psychoanalityczna terapia rodzinna bulimii oparta na teorii relacji z obiektem3945
1998Kwartalnik3(106)1998Maryla Sawicka Znaczenie umiejętności społecznych w ocenie satysfakcji z własnego życia pacjentów chorych na schizofrenię — przegląd literatury4754
1998Kwartalnik3(106)1998Ryszard Kamiński Ocena zależności zmian obrazu samego siebie od nasilenia objawów u pacjentów z nerwicą, leczonych psychoterapią grupową 5562
1998Kwartalnik3(106)1998Cezary Żechowski Sprawozdanie z XIV Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Nauk Pokrewnych (International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions — IACAPAP), 2–6 sierpnia 1998 r., Sztokholm, Szwecja6368
1998Kwartalnik3(106)1998Komunikaty6970
1998Kwartalnik3(106)1998Regulamin7172
1998Kwartalnik4(107)1998Stanisław MajOd Redakcji34
1998Kwartalnik4(107)1998Piotr Olaf Żylicz, Agnieszka Cerrasco-Żylicz Psychoterapia a ideologia. Przypadek ideologii chrześcijańskiej 516
1998Kwartalnik4(107)1998Mike Hobbs Współczesna psychoterapia grupowa1725
1998Kwartalnik4(107)1998Irena Freeden Kliniczne zastosowanie teorii Melanii Klein i Wilfreda Biona 2737
1998Kwartalnik4(107)1998Józef Szopiński Kompleks Edypa a rywalizacja zawodowa (studium przypadku)3954
1998Kwartalnik4(107)1998Andrzej Zięba, Dominika Dudek, Andrzej Wróbel, Mirosława Jawor, Maria Szymaczek Znaczenie religijności w zaburzeniach depresyjnych5764
1998Kwartalnik4(107)1998Maria i Bogdan de Barbaro Tom Andersen i jego koncepcja teamu reflektującego6576
1998Kwartalnik4(107)1998Bogdan de Barbaro Superwizja w terapii rodzin: podejście konstrukcjonistyczne 7785
1998Kwartalnik4(107)1998Krystyna Ostoja-Zawadzka, Mariusz Furgał, Bogdan de Barbaro, Rytuały i ich znaczenie w terapii rodzin 8794
1998Kwartalnik4(107)Wanda Szaszkiewicz, Ryszard IzdebskiIdea domu rodzinnego i jej wartość w psychoterapii95101
1998Kwartalnik4(107)1998Sprawozdanie z 17. Światowego Kongresu Psychoterapii103106
1998Kwartalnik4(107)1998Recenzja107108
1998Kwartalnik4(107)1998Komunikaty109112
1999Kwartalnik1(108)1999Jakub JarominOd Redakcji3
 1999Kwartalnik1(108)1999Katarzyna Prot Późne skutki wczesnej traumy — podobieństwa i różnice pomiędzy  „Dziećmi Holocaustu” a „Sybirakami”510 
 1999Kwartalnik1(108)1999Wojciech Hańbowski Zahamowanie i rozwój dialogu w pracy z pacjentem narcystycznym. Prezentacja kliniczna 1121 
 1999Kwartalnik1(108)1999Dorota Stolarska Diagnostyczne cechy języka pierwszej wypowiedzi pacjentów nerwicowych — na podstawie analizy przypadku 2335 
 1999Kwartalnik1(108)1999Anna Sarol-Kulka Dynamika grupy pacjentów z zaburzeniami osobowości 37 44
 1999Kwartalnik1(108)1999 Sławomir Murawiec Znaczenie terapeutycznego środowiska w okresie częściowej remisji klinicznej po psychozie schizofrenicznej 4556 
 1999Kwartalnik1(108)1999 Grzegorz IniewiczSamokontrola w anoreksji psychicznej 57 69
 1999Kwartalnik1(108)1999Barbara Józefik, Romualda UlasińskaCzynniki rodzinne w rozumieniu bulimii psychicznej7179
 1999Kwartalnik1(108)1999Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. Tajemnicza podróż w poszukiwaniu odpowiedzi, niebezpieczeństw i fascynujących spotkań. Rozmowa Wandy Szaszkiewicz z Kazimierzem Bierzyńskim8188
 1999Kwartalnik1(108)1999Komunikaty8990
1999Kwartalnik2(109)1999Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
1999Kwartalnik2(109)1999Arthut Kleinman Zagrożenie, wstrząs psychiczny i etnografia: kulturowy i moralny kontekst procesów psychoterapeutycznych517
1999Kwartalnik2(109)1999Dov R.Aleksandrowicz Podejście rozwojowe w psychoanalizie i w psychoterapii1923
1999Kwartalnik2(109)1999Józef Bogacz, Maria WojnarModel pracy z rodzinami pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego2534
1999Kwartalnik2(109)1999Andrzej Cechnicki, Małgorzata Chechlińska, Michael Stark, Maria WojnarCzynniki wpływające na ocenę relacji pomiędzy pacjentami chorymi na schizofrenię a ich terapeutami w dwu różnych kontekstach terapeutycznych3549
1999Kwartalnik2(109)1999Katarzyna Wenglarczyk Psychoterapia indywidualna pacjenta z diagnozą borderline. Prezentacja przypadku5159
1999Kwartalnik2(109)1999Aneta Nieznańska, Marek Nieznański Obraz realnej i idealnej matki u sprawców gwałtu6166
1999Kwartalnik2(109)1999Wiesław SikorskiStres pourazowy (powodziowy). Z praktyki diagnostyczno-terapeutycznej6778
1999Kwartalnik2(109)1999Janina Ryszka-Zającowa, Jacek BombaZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. O dobroci w opiece nad chorym psychicznie. Z Janiną Ryszką-Zającową, emerytowaną pielęgniarką psychiatryczną rozmawia Jacek Bomba7983
1999Kwartalnik2(109)1999Recenzja85
1999Kwartalnik2(109)1999Komunikaty8793
1999Kwartalnik2(109)1999Regulamin ogłaszania prac9596
1999Kwartalnik3(110)1999Małgorzata WolskaOd Redakcji34
1999Kwartalnik3(110)1999Czesław Jan Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Stanisław Wójtowicz Porównanie stosowania psychoterapii w Polsce i w innych krajach europejskich514
1999Kwartalnik3(110)1999Jerzy Aleksandrowicz, Bogdan Barbaro de, Jacek Bomba, Beata Szymańska, Adam Zagajewski Siła i bezsilność słowa — dyskusja w czasie Piątego Seminarium „ Sztuka i terapia. Poezja — słowo — terapia” w Krakowie w dniu 11 października 19971525
1999Kwartalnik3(110)1999Marek DrwięgaWokół problematyki związanej z przypadkiem Małego Hansa2733
1999Kwartalnik3(110)1999Wanda Badura-Madej, Agnieszka Hennel-Brzozowska Interwencja kryzysowa i psychoterapia w przypadku traumatycznej żałoby po śmierci dziecka wskutek zabójstwa3546
1999Kwartalnik3(110)1999Małgorzata WolskaAnoreksja psychiczna w okresie dorastania: czynniki sprzyjające powstaniu choroby, jej przebieg i leczenie — opis przypadku4759
1999Kwartalnik3(110)1999Wanda SzaszkiewiczSylwetka domu w Zarytem k. Rabki6169
1999Kwartalnik3(110)1999Barbara Giercuszkiewicz Środowiskowy Dom Samopomocy Śląskiego Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam” w Katowicach7176
1999Kwartalnik3(110)1999Recenzja7778
1999Kwartalnik3(110)1999Komunikaty7981
1999Kwartalnik3(110)1999Regulamin ogłaszania prac83
1999Kwartalnik4(111)1999Stanisław MajOd Redakcji34
1999Kwartalnik4(111)1999Jerzy Aleksandrowicz, Kazimierz Bierzyński, Jacek Bomba, J. Czesław Czabała, Hanna Jaklewicz, Stefan Leder, Irena Namysłowska, Maria Orwid, Jerzy Pawlik, Andrzej Piotrowski, Maria Siwiak-Kobayashi Zasady stosowania psychoterapii. Wyniki dalszych prac ekspertów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego518
1999Kwartalnik4(111)1999Jacek BombaPsychoterapia w publicznej opiece zdrowotnej1924
1999Kwartalnik4(111)1999Maria de Barbaro, Ryszard Izdebski, Wanda SzaszkiewiczDylematy i trudności terapeuty rodzinnego w pracy z rodzinami z dzieckiem wykorzystanym seksualnie2535
1999Kwartalnik4(111)1999Wiesław SikorskiNiewerbalne komunikowanie się w psychoterapii3748
1999Kwartalnik4(111)1999Henryka Machej Mistyka — psychopatologia czy dobrostan psychiczny?4963
1999Kwartalnik4(111)1999Sławomir MurawiecTelemach na wygnaniu. Pojęcia „inkapsulacji” i „pustej psychozy” — założenia teoretyczne, opis przypadku i wstępnych faz (czterech lat) terapii6581
1999Kwartalnik4(111)1999Elżbieta GalińskaDoświadczenia muzyczne pacjenta a jego ocena efektów terapeutycznych metodą „portretu muzycznego”8391
1999Kwartalnik4(111)1999Piotr Drozdowski, Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. O dylematach poznania psychoanalitycznego. Rozmowa z Janem Malewskim93104
1999KwartalnikSprawozdanie105106
1999KwartalnikRecenzje107110
1999KwartalnikKomunikaty111113
1999KwartalnikRegulamin
2000Kwartalnik1(112)2000Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2000Kwartalnik1(112)2000Maria Kamińska, Ewa Domagalska-Kurdziel, Maria Orwid, Katarzyna Prot, Łukasz Biedka Przegląd piśmiennictwa na temat problemów psychologicznych drugiego pokolenia ocalonych z Holocaustu oraz wstępne refleksje na temat powstania grupy terapeutycznej dla tych osób513
2000Kwartalnik1(112)2000Maria Jolanta Siemińska Normalny system rodzinny — przegląd koncepcji1525
2000Kwartalnik1(112)2000Andrzej Zięba, Mirosława Jawor, Dominika DudekTraumatyczne doświadczenia seksualne we wspomnieniach pacjentów depresyjnych2732
2000Kwartalnik1(112)2000Teresa LeśniakTerapeutyczne aspekty badania biografii pacjenta3339
2000Kwartalnik1(112)2000Katarzyna Prochwicz Neurotyzm i umiejscowienie kontroli jako osobowościowe korelaty strategii samoutrudniania4149
2000Kwartalnik1(112)2000Ewa Jackowska Zastosowanie techniki eksternalizacji w krótkoterminowej psychoterapii zaburzeń lękowych u młodzieży5159
2000Kwartalnik1(112)2000Katarzyna Schier Geneza i formy leczenia astmy oskrzelowej: perspektywa psychoanalityczna6171
2000Kwartalnik1(112)2000Ewa Jędrychowska-Płonka, Dorota Baranowska-Bartyzel Rola arteterapii w rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” w Katowicach7376
2000Kwartalnik1(112)2000Anna Lucia Melgaco Leal SilvaSto lat psychoanalizy — 49 lat obserwacji niemowląt z matkami: integracja Winnicottowska7782
2000Kwartalnik1(112)2000Andrzej Wierzba Psychiatria i ludzka dusza8387
2000Kwartalnik1(112)2000Beata Mirucka, Małgorzata Niesiobędzka Gdy zabraknie profesjonalistów…8997
2000Kwartalnik1(112)2000Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. Wszystko, co najważniejsze: cierpliwość, więź, ciekawość i odkrywanie spraw na nowo. Rozmowa Wandy Szaszkiewicz z Wandą Badurą99108
2000Kwartalnik1(112)2000Zasady etyczne przyjęte przez Światową Federację Psychiatryczną109110
2000Kwartalnik1(112)2000Komunikaty111114
2000Kwartalnik1(112)2000Regulamin115
2000Kwartalnik2(113)2000Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2000Kwartalnik2(113)2000Turio Scrimalli Podejście konstruktywistyczne i kompleksowe w psychoterapii poznawczej521
2000Kwartalnik2(113)2000Edmund Thomas Dowd Psychoterapia poznawcza — stan obecny i kierunki rozwoju2336
2000Kwartalnik2(113)2000Maryla Sawicka, Joanna Meder Koncepcja niepełnosprawności psychicznej Winga w ujęciu teorii poznawczych 3743
2000Kwartalnik2(113)2000Arthur Freeman Terapia poznawczo-behawioralna: perspektywa własna4551
2000Kwartalnik2(113)2000Andrzej Kokoszka, Agnieszka Popiel, Monika Sitarz Terapia poznawczo-behawioralna w polskiej psychoterapii: analiza piśmiennictwa5562
2000Kwartalnik2(113)2000Małgorzata Siwiak-Kobayashi Terapia poznawcza, uczenie społeczne a społeczno-poznawcza terapia zaburzeń nerwicowych w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii6376
2000Kwartalnik2(113)2000Antoni Jakubczyk Cezary, Żechowski, Irena NamysłowskaPacjenci z rozpoznaniem osobowości z pogranicza (borderline) na oddziale młodzieżowym7785
2000Kwartalnik2(113)2000Irena Namysłowska, Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. Od zauroczenia psychiatrią do smutku rozstania z pacjentem. Rozmowa Wandy Szaszkiewicz z Prof. dr hab. med. Ireną Namysłowską8797
2000Kwartalnik2(113)2000Jacek BombaWspomnienie pośmiertne o Adamie Szymusiku99100
2000Kwartalnik2(113)2000Recenzja101103
2000Kwartalnik2(113)2000Komunikaty105107
2000Kwartalnik2(113)2000Regulamin108
2000Kwartalnik3(114)2000Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2000Kwartalnik3(114)2000Józef Bogacz, Maria WojnarKrakowskie seminaria refleksyjno-systemowe z Klausem Deisslerem56
2000Kwartalnik3(114)2000Klaus G. Deissler Dialogi w rozmowie. W stronę społecznej konstrukcji procesów reflektowania w terapii i poradnictwie722
2000Kwartalnik3(114)2000Irena NamysłowskaRefleksje nad dialogiem w systemowej konsultacji rodzinnej2325
2000Kwartalnik3(114)2000Anna Tanalska-Dulęba Dialog dialogowi nierówny. O różnych rodzajach dialogu w terapii2731
2000Kwartalnik3(114)2000Józef BogaczProcesy reflektujące w kontekście leczenia psychiatrycznego3340
2000Kwartalnik3(114)2000Przemysław Budzyna-Dawidowski, Bogdan de Barbaro , Mariusz Furgał Podejście systemowe w diagnozie i w leczeniu chorób psychosomatycznych. I: Systemowe rozumienie chorób psychosomatycznych4150
2000Kwartalnik3(114)2000Przemysław Budzyna-Dawidowski, Bogdan de Barbaro, Mariusz Furgał Podejście systemowe w diagnozie i w leczeniu chorób psychosomatycznych. II: Systemowa terapia rodzin w leczeniu chorób psychosomatycznych5158
2000Kwartalnik3(114)2000Barbara JózefikKoncepcja autorytetu osobistego Donalda Williamsona. Nowa faza cyklu rodzinnego5968
2000Kwartalnik3(114)2000Recenzje6973
2000Kwartalnik3(114)2000Komunikaty7577
2000Kwartalnik3(114)2000Regulamin78
2000Kwartalnik4(115)2000Stanisław MajOd Redakcji34
2000Kwartalnik4(115)2000Jan Czabała Czesław, Celina Brykczyńska Psychoterapeuci w Polsce na tle innych krajów europejskich — badania w wybranych ośrodkach psychoterapeutycznych512
2000Kwartalnik4(115)2000Andrzej Zięba, Dominika DudekSpołeczne aspekty depresji w poglądach Antoniego Kępińskiego1320
2000Kwartalnik4(115)2000Lucyna Drożdżowicz Struktura „Ja” w schizofrenii2134
2000Kwartalnik4(115)2000Andzrzej KokoszkaDługoterminowa ambulatoryjna grupowa psychoterapia wspierająca dla chorych na schizofrenię w warunkach prywatnej praktyki: opis rocznych doświadczeń3547
2000Kwartalnik4(115)2000Zygmunt PodbielskiObozy terapeutyczne i turnusy rehabilitacyjne4954
2000Kwartalnik4(115)2000Dominika Dudek, Andrzej Zięba, Dudek DariuszZastosowanie terapii poznawczej i technik poznawczych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca5561
2000Kwartalnik4(115)2000Małgorzata Starzomska Zastosowanie antykodu „Anorexia nervosa jako wróg” w terapii STEP6366
2000Kwartalnik4(115)2000Małgorzata Starzomska Monitorowanie komplikacji okołoporodowych matek z anoreksją — komplikacje w zakresie prewencji6771
2000Kwartalnik4(115)2000Adam Pytko Psychoanaliza a twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza7382
2000Kwartalnik4(115)2000Józef K. Gierowski, Adam Szymusik Maria Einhorn-Susułowska — twórczyni polskiej psychologii klinicznej8389
2000Kwartalnik4(115)2000Recenzje91104
2000Kwartalnik4(115)2000Komuniaty105106
2000Kwartalnik1(116)2001Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2000Kwartalnik1(116)2001Jacek BombaOd traumy do stresu urazowego511
2000Kwartalnik1(116)2001Irena NamysłowskaKryzys rodzinny i powrót do równowagi1322
2000Kwartalnik1(116)2001Wiesław SikorskiModel psychoterapii depresji na przykładzie choroby afektywnej sezonowej. Teoria i praktyka2330
2001Kwartalnik1(116)2001Tomasz Kudelski Pacjent z zaburzeniami osobowości z pogranicza w społeczności terapeutycznej — wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne3143
2001Kwartalnik1(116)2001Anna Wojciechowska, Anna BielańskaAmerta movement, czyli „filozofia ruchu” w terapii osób chorych psychicznie4551
2001Kwartalnik1(116)2001Małgorzata Starzomska Wybrane aspekty psychicznego funkcjonowania i psychoterapii pacjentów onkologicznych5364
2001Kwartalnik1(116)2001Bogusław Leszek Block Życiowe problemy osób z trwałym uszkodzeniem rdzenia kręgowego6580
2001Kwartalnik1(116)2001Recenzja8183
2001Kwartalnik1(116)2001Komunikaty8591
2001Kwartalnik1(116)2001Regulamin92
2001Kwartalnik2(117)2001Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji3
2001Kwartalnik2(117)2001Andrzej CechnickiJakość życia osób chorych na schizofrenię. Część I — wyniki badań w psychospołecznym programie leczenia517
2001Kwartalnik2(117)2001Andrzej CechnickiJakość życia osób chorych na schizofrenię. Cz. II — konstrukt, wewnętrzne zależności i czynniki wyjaśniające1929
2001Kwartalnik2(117)2001Romualda UlasińskaTerapia i rozumienie problemów pacjentki z anoreksją psychiczną (kazuistyka)3145
2001Kwartalnik2(117)2001Agnieszka Turkot, Najdychor SzymonGrupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. Doświadczenia własne4754
2001Kwartalnik2(117)2001Agnieszka TurkotDoświadczenia w prowadzeniu muzykoterapii dla pacjentów oddziału psychogeriatrycznego5560
2001Kwartalnik2(117)2001Zofia Aleszko, Beata Janke-Klimaszewska Choreoterapia w psychiatrii6168
2001Kwartalnik2(117)2001Wanda Badura-Madej, Agnieszka Hennel-Brzozowska Punkty oparcia w psychoterapii osób w traumatycznej żałobie6975
2001Kwartalnik2(117)2001Adam Pytko Monodrama w psychoterapii indywidualnej7792
2001Kwartalnik2(117)2001Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. „Nic dwa razy się nie zdarza”, czyli: „nie jestem już entuzjastą psychoterapii, tylko jej krytycznym przyjacielem” w rozmowie z Wandą Szaszkiewicz Jerzy Zadęcki93103
2001Kwartalnik2(117)2001Recenzja105
2001Kwartalnik2(117)2001Kodeks etyczny terapeuty107110
2001Kwartalnik2(117)2001Obiecane dzieciństwo. Sprawozdanie z Kongresu Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Tel Awiwie111113
2001Kwartalnik2(117)2001Sprawozdania z zebrań114117
2001Kwartalnik2(117)2001Komunikaty118119
2001Kwartalnik2(117)2001Regulamin120
2001Kwartalnik3(118)2001Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2001Kwartalnik3(118)2001Elżbieta GalińskaMożliwości i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofrenią515
2001Kwartalnik3(118)2001Ewa Weber „Organiczność” w psychoterapii, psychoterapia w „organiczności”1724
2001Kwartalnik3(118)2001Janina Czapnik Terapia grupowa jako forma zakończenia długoterminowej terapii indywidualnej pacjentów z zaburzeniami osobowości2528
2001Kwartalnik3(118)2001Ryszard Kamiński, Magdalena Letkiewicz, Agata Lisiecka Motywacja do poddania się terapii na oddziale dziennym — analiza przypadku2934
2001Kwartalnik3(118)2001Wiesław SikorskiWłączanie dzieci do terapii w terapii strategicznej na tle innych podejść3549
2001Kwartalnik3(118)2001Aleksandra Duława, Konrad Dzikowski, Anna Kacperek, Bartosz Puk, Małgorzata Zajączkowska Ramy czasowe a efektywność psychoterapii5159
2001Kwartalnik3(118)2001Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”. Polubić pacjenta — rozmowa z prof. dr hab. Hanną Jaklewicz6170
2001Kwartalnik3(118)2001Recenzje7173
2001Kwartalnik3(118)2001Kodeks etyczny psychoterapeuty7578
2001Kwartalnik3(118)2001Jacek BombaWspomnienie pośmiertne – Profesor dr hab. med. Andrzej Piotrowski7981
2001Kwartalnik3(118)2001Informacja Zarządu Głównego PTP8386
2001Kwartalnik3(118)2001Komunikaty8789
2001Kwartalnik3(118)2001Sprawozdanie z zebrania Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP9091
2001Kwartalnik3(118)2001Regulamin92
2001Kwartalnik4(119)2001Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2001Kwartalnik4(119)2001Maria de Barbaro, Ryszard Izdebski, Wanda Szaszkiewicz, Krzysztof SzwajcaSpecyfika systemowej terapii rodziny z problemem przemocy516
2001Kwartalnik4(119)2001Semion Gluzman Nadużycia psychiatrii w czasach sowieckiego totalitaryzmu1728
2001Kwartalnik4(119)2001Jacek BombaŚwięty Franciszek — problem dla psychiatrii2934
2001Kwartalnik4(119)2001Andrzej WierzbaSchizofrenia, inicjacja i współczesność3548
2001Kwartalnik4(119)2001Józef Bogacz, Volkmar Sippel Terapeutyczno-rehabilitacyjne walory górskich obozów wędrownych4957
2001Kwartalnik4(119)2001Andrzej Zięba, Izabela Horbulewicz-Mokrzycka, Dominika DudekKomunikacja z chorymi na chorobę Alzheimera5963
2001Kwartalnik4(119)2001Iwona Woźniakowska Metoda dr. Moshe Feldenkraisa. Świadomość ruchu6570
2001Kwartalnik4(119)2001Recenzja7172
2001Kwartalnik4(119)2001Komunikaty7375
2001Kwartalnik4(119)2001Sprawozdania z zebrania Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin PTP7778
2001Kwartalnik4(119)2001Regulamin79
2002Kwartalnik1(120)2002Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2002Kwartalnik1(120)2002Jacek BombaObecność Kępińskiego57
2002Kwartalnik1(120)2002Niels Pörksen Leczenie czy eksterminacja. Filozofia zdrowia publicznego w medycynie hitlerowskich Niemiec913
2002Kwartalnik1(120)2002Maria Siwiak-Kobayashi Psychoterapeuta wobec prawdy o sobie, o pacjencie i o sytuacji terapeutycznej1520
2002Kwartalnik1(120)2002Jacek Mesterhazy Psychologiczne następstwa doświadczeń urazowych u dzieci. Interwencja kryzysowa2132
2002Kwartalnik1(120)2002Paweł Sala, Daniel Marchewka, Witold Simon Porzucanie leczenia (drop-out) w trakcie psychoterapii zaburzeń odżywiania3340
2002Kwartalnik1(120)2002Zbigniew Jabłoński Optymalne podejście w leczeniu psychogennych dysfunkcji seksualnych4146
2002Kwartalnik1(120)2002Jerzy Samochowiec, Ryszard Kamiński, Anna Hajduk, Anna Skrzypińska, Georg Arentowicz Pacjent z fobią w fotelu dentystycznym4752
2002Kwartalnik1(120)2002Anna PotoczekKoniec czasów, historia, psychoterapia5360
2002Kwartalnik1(120)2002Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”: Tak naprawdę siła tkwi w grupie, w zespole — rozmowa Wandy Szaszkiewicz z doktorem Jerzym Pawlikiem6175
2002Kwartalnik1(120)2002Recenzje7780
2002Kwartalnik1(120)2002Komunikaty8183
2002Kwartalnik1(120)2002Informacja o kursach atestowanych8586
2002Kwartalnik1(120)2002Sprawozdanie8788
2002Kwartalnik1(120)2002Regulamin ogłaszania prac89
2002Kwartalnik2(121)2002Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2002Kwartalnik2(121)2002Jerzy Aleksandrowicz, Jacek BombaFilozofia psychiatrii francuskiej514
2002Kwartalnik2(121)2002Michał Paweł Markowski Hermeneutyczne aspekty psychiatrii francuskiej1528
2002Kwartalnik2(121)2002Hester McFarland SolomonRozwojowe podejście w psychologii analitycznej2947
2002Kwartalnik2(121)2002Krzysztof Rutkowski Pourazowe marzenia senne4957
2002Kwartalnik2(121)2002Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Krakowski Ośrodek Terapii — wizytówka5962
2002Kwartalnik2(121)2002Adam Kuśnierzowski Doniesienie z terapii — perspektywa relacji z obiektem6369
2002Kwartalnik2(121)2002Alicja Zaremba Szkoła dla rodziców jako jedna z propozycji pracy z rodzicami prowadzonej w Krakowskim Ośrodku Terapii7177
2002Kwartalnik2(121)2002Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”: Skoncentruj się na przyszłości, a nie na tym, co już było. Rozmowa Wandy Szaszkiewicz z Krzysztofem Klajsem7988
2002Kwartalnik2(121)2002Recenzja8990
2002Kwartalnik2(121)2002Komunikaty9193
2002Kwartalnik2(121)2002Kodeks etyczny psychoterapeuty9598
2002Kwartalnik2(121)2002Regulamin ogłaszania prac99
2002Kwartalnik3(122)2002Stanisław MajOd Redakcji34
2002Kwartalnik3(122)2002Szymon Chrząstowski Wybrane poglądy na symbiozę w ujęciu różnych perspektyw teoretycznych515
2002Kwartalnik3(122)2002Anna Bodzek Trudności separacyjne w rodzinie z niedokończoną żałobą1725
2002Kwartalnik3(122)2002Maria Różańska, Marzena Krzanowska Wybrane problemy psychologiczne związane z adopcją2735
2002Kwartalnik3(122)2002Paweł Glita, Katarzyna Starowicz Psychoterapia młodzieży w wieku gimnazjalnym3757
2002Kwartalnik3(122)2002Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Opis prowadzenia i przebiegu terapii rodziny pacjentki z anoreksją5976
2002Kwartalnik3(122)2002Magdalena Gulcz, Małgorzata Polak Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych: zespołu lęku napadowego i PTSD7794
2002Kwartalnik3(122)2002Małgorzata Starzomska Wykorzystanie komputerów multimedialnych w treningu kompetencji rodzicielskich95103
2002Kwartalnik3(122)2002Kodeks etyczny psychoterapeuty105108
2002Kwartalnik3(122)2002Sprawozdanie i komunikaty109113
2002Kwartalnik3(122)2002Regulamin ogłaszania prac114
2002Kwartalnik4(123)2002Stanisław MajOd Redakcji34
2002Kwartalnik4(123)2002Witold Simon, Daniel Marchewka, Paweł Sala Motywacja a psychoterapia522
2002Kwartalnik4(123)2002Bogdan de Barbaro Kontrakt w terapii rodzin — wybrane zagadnienia2330
2002Kwartalnik4(123)2002Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Użyteczność teorii Gregory Batesona dla superwizji w systemowej terapii rodzin3136
2002Kwartalnik4(123)2002Wiesław SikorskiKontakt dotykowy w relacji terapeutycznej3752
2002Kwartalnik4(123)2002Michael Whan Rana Chirona: uwagi o zranionym uzdrowicielu5361
2002Kwartalnik4(123)2002Ewa Jackowska Niezapomniana krzywda — postawy Sybiraków wobec sprawców deportacji6374
2002Kwartalnik4(123)2002Krzysztof Rutkowski Komentarz do artykułu „Niezapomniana krzywda — postawy Sybiraków wobec sprawców deportacji”7475
2002Kwartalnik4(123)2002Anna Trzcieniecka-Green Program rehabilitacji psychologicznej i wtórnej prewencji po przebytych zawałach i operacjach wstawienia pomostów aortalno-wieńcowych7782
2002Kwartalnik4(123)2002Kodeks etyczny psychoterapeuty8386
2002Kwartalnik4(123)2002Recenzje8790
2002Kwartalnik4(123)2002Komunikaty9193
2002Kwartalnik4(123)2002Regulamin ogłaszania prac94
2003Kwartalnik1(124)2003Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2003Kwartalnik1(124)2003Szymon Chrząstowski Sposób odczuwania własnego ciała przez osoby z rozpoznaniem schizofrenii, depresji i zaburzeń osobowości517
2003Kwartalnik1(124)2003Elżbieta GalińskaDoświadczenia urazowe i ich terapia metodą „portretu muzycznego” (PM)1940
2003Kwartalnik1(124)2003Alfried Längle Rozmowa terapeutyczna jako droga odkrywania siebie samego. „Drogowskazy” do wolności4153
2003Kwartalnik1(124)2003Andrzej Kokoszka, Joanna Roman, Ludwik Bryła, Andrzej Grabowski Związki poprawy objawowej ze zmianą mechanizmów obronnych w trakcie leczenia zaburzeń nerwicowych. Doniesienie wstępne5560
2003Kwartalnik1(124)2003Jan Chodkiewicz, Antoni Pisarski Podejście poznawczo-behawioralne w terapii uzależnienia od alkoholu6167
2003Kwartalnik1(124)2003Elżbieta Nitendel-Bujakowa Terapia rodzinna w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie6976
2003Kwartalnik1(124)2003Krzysztof RutkowskiJaźń w psychologii analitycznej7781
2003Kwartalnik1(124)2003Solomon Hester McFarland Miłość — paradoks relacji jaźń/inny8397
2003Kwartalnik1(124)2003Recenzje99107
2003Kwartalnik1(124)2003Komunikaty108
2003Kwartalnik1(124)2003Kodeks etyczny psychoterapeuty109112
2003Kwartalnik1(124)2003Regulamin ogłaszania prac113
2003Kwartalnik2(125)2003Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2003Kwartalnik2(125)2003Andrew Samuels Polityka na kozetce?516
2003Kwartalnik2(125)2003Luigi Zoja Jedenasty września: transatlantyckie refleksje1731
2003Kwartalnik2(125)2003Alfried Längle Analiza egzystencjalna — poszukiwanie zgody na życie3346
2003Kwartalnik2(125)2003Anna PotoczekZespół lęku napadowego a trauma choroby i śmierci4756
2003Kwartalnik2(125)2003Dominika Łada, Magdalena Gulcz Podejście poznawczo-behawioralne w leczeniu koszmarów5761
2003Kwartalnik2(125)2003Janina Czapnik Propozycja terapii pacjentów z myślami natrętnymi6367
2003Kwartalnik2(125)2003Barbara Józefik, Małgorzata Wolska, Romualda Ulasińska, Grzegorz IniewiczOcena terapii z perspektywy pacjentów i ich rodzin — opracowanie wyników ankiety6984
2003Kwartalnik2(125)2003Recenzje8593
2003Kwartalnik2(125)2003Komunikaty9596
2003Kwartalnik2(125)2003Regulamin ogłaszania prac97
2003Kwartalnik3(126)2003Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2003Kwartalnik3(126)2003Mariusz Ślosarczyk Czy psychoterapia powinna wychowywać?515
2003Kwartalnik3(126)2003Luigi Zoja Jedenasty września: transatlantyckie refleksje. Część II1725
2003Kwartalnik3(126)2003Elżbieta Nitendel-Bujakowa, Leszek Szewczyk Wpływ czynników rodziny na ujawnienie się zespołu jadłowstrętu psychicznego. Część I: Samoocena osoby chorej na anoreksję a oceny dokonane przez jej rodziców2735
2003Kwartalnik3(126)2003Elżbieta Nitendel-Bujakowa Leszek, Szewczyk Wpływ czynników rodziny na ujawnienie się zespołu jadłowstrętu psychicznego. Część II: Obraz rodziców w rodzinach z córką chorą na anoreksję3743
2003Kwartalnik3(126)2003Beata Kasperek, Katarzyna Spiridonow, Małgorzata Chądzyńska Jakość życie a koncepcja własnej osoby przewlekle chorych na schizofrenię poddawanych rehabilitacji psychiatrycznej4559
2003Kwartalnik3(126)2003Elżbieta GalińskaMuzykoterapia zaburzonego poczucia tożsamości. „Kodowanie muzyczne” — instalacja ego6172
2003Kwartalnik3(126)2003Warren Colman Anima i animus w rozwoju okresu edypalnego7392
2003Kwartalnik3(126)2003Agnieszka Idziak Poziom agresji a funkcjonowanie pacjenta z chorobą niedokrwienną serca i jego systemu rodzinnego93104
2003Kwartalnik3(126)2003Komunikaty105106
2003Kwartalnik3(126)2003Recenzje107114
2003Kwartalnik3(126)2003Kodeks etyczny psychoterapeuty115118
2003Kwartalnik3(126)2003Regulamin ogłaszania prac119120
2003Kwartalnik4(127)2003Stanisław MajOd Redakcji34
2003Kwartalnik4(127)2003Anna Citkowska-Kisielewska, Jerzy AleksandrowiczZaburzenie obsesyjno-kompulsyjne — psychopatologia i leczenie519
2003Kwartalnik4(127)2003Bogdan de Barbaro, Ewa Zielińska, Grzegorz Grabowski, Przemysław Budzyna-Dawidowski Drop-out w terapii rodzin. Badania własne2133
2003Kwartalnik4(127)2003Bogdan de Barbaro, Lucyna Drożdżowicz, Bernadetta Janusz, Mariusz Furgał, Katarzyna Gdowska, Piotr Czyż, Ilona KołbikCzy terapia z nakazu sądowego ma sens?3545
2003Kwartalnik4(127)2003Dominika Dudek, Bartosz Grabski, Marcin Siwek Trening pozytywnych doznań — nowa propozycja terapeutyczna w kompleksowym leczeniu depresji — część I4757
2003Kwartalnik4(127)2003Dominika Dudek, Bartosz Grabski, Marcin Siwek Trening pozytywnych doznań — nowa propozycja terapeutyczna w kompleksowym leczeniu depresji — część II (doświadczenia własne)5966
2003Kwartalnik4(127)2003Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: Sylwetki psychoterapeutów: „Po prostu musi być zrobione”. Rozmowa z doc. dr hab. Marią Siwiak-Kobayashi6776
2003Kwartalnik4(127)2003Jacek BombaWspomnienie o Profesorze Stefanie Lederze7780
2003Kwartalnik4(127)2003Lilianna Engel Przemiany drugiej połowy życia czy wejście w „smugę cienia”? Sprawozdanie z IX Sympozjum „Psychiatria w medycynie — Medyczne i psychologiczne aspekty przekwitania u kobiet i mężczyzn”8184
2003Kwartalnik4(127)2003Recenzje8592
2003Kwartalnik4(127)2003Komunikaty93
2003Kwartalnik4(127)2003Kodeks etyczny psychoterapeuty9497
2003Kwartalnik4(127)2003Regulamin ogłaszania prac9899
2004Kwartalnik1(128)2004Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji3
2004Kwartalnik1(128)2004Grzegorz IniewiczDepresja u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną512
2004Kwartalnik1(128)2004Ariadna Romejko-Borowiec Zaburzenia odżywiania się jako specyficzny sposób rozwiązania kryzysu tożsamości płciowej1321
2004Kwartalnik1(128)2004Joanna Kosmala Skuteczność różnych form interwencji psychologicznych jako czynnika wspomagającego leczenie chorób nowotworowych2330
2004Kwartalnik1(128)2004Aleksandra Zarek Zmiany obrazu ciała w wyniku choroby i interwencji medycznych3142
2004Kwartalnik1(128)2004Joy Schaverien Śmierć analizowanego: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i pragnienia erotyczne4365
2004Kwartalnik1(128)2004Sławomir MurawiecPsychodynamiczne aspekty działania leków psychotropowych według koncepcji G.J. Sarwera-Fonera6775
2004Kwartalnik1(128)2004Edith Lecourt Muzyka i struktura muzyczna7781
2004Kwartalnik1(128)2004Edith Lecourt Praca muzykoterapeuty w psychiatrii8388
2004Kwartalnik1(128)2004Komunikaty8995
2004Kwartalnik1(128)2004Kodeks etyczny psychoterapeuty97100
2004Kwartalnik1(128)2004Regulamin ogłaszania prac101102
2004Kwartalnik2(129)2004Kazimierz Bierzyński, Stanisław Maj, Maria Pikul, Wanda Szaszkiewicz, Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2004Kwartalnik2(129)2004Maria Siwiak-KobayashiProfesor Stefan Leder — wspomnienie współpracownika57
2004Kwartalnik2(129)2004Jan Czesław CzabałaMyśli Profesora Stefana Ledera915
2004Kwartalnik2(129)2004Jerzy W. Aleksandrowicz „Psychoterapia” czy „psychoterapie”?1730
2004Kwartalnik2(129)2004Maria GolczyńskaCierpienie psychiczne chorego3145
2004Kwartalnik2(129)2004Marek Gajowy, Daniel Marchewka, Paweł Sala, Witold Simon Analiza przyczyn przerywania psychoterapii grupowej (drop-out) w aspekcie czynników dotyczących pacjenta4755
2004Kwartalnik2(129)2004Edgar Heim Integrative Ausbildung in der Psychoterapie5764
2004Kwartalnik2(129)2004Edgar Heim, Christoph Ringer Problemorientierte Therapie (POT) als Beispiel einer integrativen Ausbildung6574
2004Kwartalnik2(129)2004Lilianna Engel Rola, zadania, pozycja w zespole i problemy psychologa w psychiatrycznej służbie zdrowia7586
2004Kwartalnik2(129)2004Recenzje8788
2004Kwartalnik2(129)2004Komunikaty89105
2004Kwartalnik2(129)2004Kodeks etyczny psychoterapeuty107110
2004Kwartalnik2(129)2004Regulamin ogłaszania prac111112
2004Kwartalnik3(130)2004Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2004Kwartalnik3(130)2004Fiona Palmer Barnes Kodeksy etyki i etyka postępowania w terapii513
2004Kwartalnik3(130)2004Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Ku sztuce istnienia. Refleksje nad Ericha Fromma koncepcją psychoterapii1523
2004Kwartalnik3(130)2004Barbara Józefik, Małgorzata WolskaKontekst skierowania do leczenia i przebieg konsultacji rodzinnej a gotowość podjęcia terapii rodzinnej2536
2004Kwartalnik3(130)2004Monika Bąk-Sosnowska, Anna Trzcieniecka-Green, Barbara Zahorska-Markiewicz Ekspresja obrazu własnego ciała u osób otyłych na podstawie analizy porównawczej rysunku człowieka i rysunku siebie3744
2004Kwartalnik3(130)2004Grzegorz IniewiczSamokontrola i jej uwarunkowania u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną4553
2004Kwartalnik3(130)2004Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzcieniecka-Green, Krzysztof Kielan Ocena poznawcza a strategie zaradcze podejmowane w obliczu egzaminu5561
2004Kwartalnik3(130)2004Magdalena Sariusz-Skąpska, Marcin Siwek, Dominika DudekRola psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej6371
2004Kwartalnik3(130)2004Bogdan de Barbaro, Barbara Józefik, Krzysztof SzwajcaProblem żydowski? Problem polski? Refleksje nad procesem grupowym krakowskich psychoterapeutów7379
2004Kwartalnik3(130)2004Jerzy A. Sobański Zmiany objawów zaburzeń nerwicowych podczas intensywnej psychoterapii w oddziale dziennym i ich związek z wynikami leczenia. Przegląd piśmiennictwa8190
2004Kwartalnik3(130)2004Recenzje9192
2004KwartalnikKomunikaty9394
2004Kwartalnik3(130)2004Kodeks etyczny psychoterapeuty9598
2004KwartalnikRegulamin ogłaszania prac99100
2004Kwartalnik4(131)2004Stannisław MajOd Redakcji34
2004Kwartalnik4(131)2004Dov Aleksandrowicz Co nowego w psychoanalizie?57
2004Kwartalnik4(131)2004Anna Sarol-Kulka Jacob Levy Moreno i jego teorie kreatywności i spontaniczności915
2004Kwartalnik4(131)2004Elżbieta GalińskaElementy reparacji w psychodramie i w muzykoterapii według teorii Melanie Klein1728
2004Kwartalnik4(131)2004Bogdan de Barbaro, Lucyna Drożdżowicz, Bernadetta Janusz, Katarzyna GdowskaTerapia małżeńska jako „szukanie dobrych słów”2936
2004Kwartalnik4(131)2004Magdalena MuszalskaByłem kobietą, byłam mężczyzną — tajemnica, fenomen i paradoks transseksualizmu. Część I. 3743
2004Kwartalnik4(131)2004Magdalena MuszalskaByłem kobietą, byłam mężczyzną — tajemnica, fenomen i paradoks transseksualizmu. Część II. 4553
2004Kwartalnik4(131)2004Joanna Mikulska, Anita Bryńska Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne — metody leczenia i czynniki determinujące skuteczność5567
2004Kwartalnik4(131)2004Barbara Bętkowska-Korpała, Jolanta Ryniak, Barbara Zawadzka, Piotr Jankowski, Marek Kuźniewski, Kalina Kawecka-Jaszcz Program grupowej terapii psychologicznej w kompleksowym leczeniu osób uzależnionych od nikotyny w ramach prewencji chorób układu krążenia — doświadczenia własne6976
2004Kwartalnik4(131)2004Jerzy A. Sobański Dynamika globalnego nasilenia objawów zaburzeń nerwicowych podczas intensywnej psychoterapii na oddziale dziennym7787
2004Kwartalnik4(131)2004Wiesław SikorskiZachowania proksemiczne (przestrzenne) w relacji terapeutycznej89105
2004Kwartalnik4(131)2004Recenzja107108
2004Kwartalnik4(131)2004Kodeks etyczny psychoterapeuty109112
2004Kwartalnik4(131)2004Komunikaty113114
2004KwartalnikRegulamin ogłaszania prac115116
2004Kwartalnik1(132)2005Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2005Kwartalnik1(132)2005Stefan Leder, Maria M. Siwiak-Kobayashi Psychoterapia poznawcza a psychoterapia integracyjna525
2005Kwartalnik1(132)2005Małgorzata Polak Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej2737
2005Kwartalnik1(132)2005Anna PotoczekW poszukiwaniu języka doskonałego. Uwagi o fobii społecznej3946
2005Kwartalnik1(132)2005Jacek BombaW poszukiwaniu języka doskonałego psychiatrii. Glosa dyskusyjna do eseju Anny Potoczek o fobii społecznej4748
2005Kwartalnik1(132)2005Barbara Kosmala, Sławomir Bukowski Mechanizmy i terapia hipochondrii w świetle koncepcji poznawczo-behawioralnej4956
2005Kwartalnik1(132)2005Halina Lebiedowicz, Aleksander B. Skotnicki Wykorzystanie koncepcji fenomenologiczno-poznawczych w pracy klinicznej z pacjentami z chorobą nowotworową krwi. Doświadczenia własne5765
2005Kwartalnik1(132)2005Jerzy A. Sobański, Katarzyna Klasa Zmiany nasilenia objawów w okresie oczekiwania na leczenie6779
2005Kwartalnik1(132)2005Jerzy A. Sobański Różnice szybkości ustępowania objawów zaburzeń nerwicowych8192
2005Kwartalnik1(132)2005Komunikaty9396
2005Kwartalnik1(132)2005Kodeks etyczny psychoterapeuty97100
2005Kwartalnik1(132)2005Regulamin ogłaszania prac101102
2005Kwartalnik2(133)2005Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2005Kwartalnik2(133)2005Jacek Bomba, Łukasz Cichocki Czy neuroscience wyjaśnia efekty psychoterapii schizofrenii?511
2005Kwartalnik2(133)2005Janusz Morasiewicz, Małgorzata Opoczyńska Zapomniana lekcja Asklepiosa1317
2005Kwartalnik2(133)2005Kateryna Lisovenko Wczesna relacja matka — dziecko w psychopatogenezie narcystycznych zaburzeń osobowości1929
2005Kwartalnik2(133)2005Gert Sauer Aktywna wyobraźnia3143
2005Kwartalnik2(133)2005o. Mateusz Roman Hinc Kilka słów o pedofilii4556
2005Kwartalnik2(133)2005Lucyna DrożdżowiczObronna rola obrazu siebie w przebiegu schizofrenii5768
2005Kwartalnik2(133)2005Artur Januś Użyteczność opisu konfiguracji objawów nerwicowych dla potrzeb diagnozy i przebiegu terapii6975
2005Kwartalnik2(133)2005Artur Januś, Dominika Januś, Jerzy Starzyk, Hanna Dziatkowiak Stan odżywienia dzieci w młodszym wieku szkolnym a proces separacji od osób znaczących7783
2005Kwartalnik2(133)2005Jerzy W. Aleksandrowicz , Katarzyna Klasa, Ariadna Romejko-Borowiec, Witold Simon, Maria Siwiak-Kobayashi, Jerzy A. SobańskiInternetowy kurs podstaw psychoterapii (SEPTIMUS) w ocenie studentów i prowadzących8594
2005Kwartalnik2(133)2005Recenzje9598
2005KwartalnikKomunikaty99102
2005KwartalnikKodeks etyczny psychoterapeuty103106
2005Kwartalnik2(133)2005Lista terapeutów i superwizorów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego107116
2005KwartalnikRegulamin ogłaszania prac117118
2005Kwartalnik3(134)2005Stanisław MajOd Redakcji34
2005Kwartalnik3(134)2005Manfred Mickley, Christian Pisarsky Bodo Kompleksowa terapia zespołu nadaktywności z deficytem uwagi (ADHD) z perspektywy systemowej517
2005Kwartalnik3(134)2005Maria Zegarlicka-Poręba, Przemysława Jarosz-Chobot, Bernadetta Izydorczyk, Ewa Małecka-Tendera Kompleksowa metoda leczenia młodzieży z cukrzycą typu 1 z udziałem grupy wsparcia psychologicznego1931
2005Kwartalnik3(134)2005Michał Mielimąka, Mateusz Paluch, Łukasz Kapusta Różnice dotyczące wpływu sugestii analgezji na przeżywanie bólu w stanie relaksacji i w stanie hipnozy3346
2005Kwartalnik3(134)2005Dale Maters Karma i indywiduacja: chłopiec bez twarzy4762
2005Kwartalnik3(134)2005Łukasz Müldner-Nieckowski, Krzysztof RutkowskiTerapia w piaskownicy6368
2005Kwartalnik3(134)2005Małgorzata Misiewicz Wyzwanie okrutne, lecz pasjonujące6974
2005Kwartalnik3(134)2005Danuta Łopalewska Ile psychoterapii w rehabilitacji?7579
2005Kwartalnik3(134)2005Recenzje8185
2005Kwartalnik3(134)2005Komunikaty 8688
2005KwartalnikKodeks etyczny psychoterapeuty8992
2005KwartalnikLista terapeutów i superwizorów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego93102
2005Kwartalnik3(134)2005Regulamin ogłaszania prac103104
2005Kwartalnik4(135)2005Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2005Kwartalnik4(135)2005Rafał Abramciów O stawaniu się człowiekiem według J.P. Sartre’a510
2005Kwartalnik4(135)2005Eva Roine Aspekty filozofii J.L.Moreno — kontynuatora tradycji we współczesnej duchowości1114
2005Kwartalnik4(135)2005Jarosław GliszczyńskiPsychodrama i psychoanaliza — podejście integracyjne1521
2005Kwartalnik4(135)2005Elżbieta GalińskaTemat śmierci i odrodzenia w psychodramie. Część I.2349
2005Kwartalnik4(135)2005Elżbieta Bocheńska-Schjetne O zastosowaniu psychodramy w kursie przygotowawczym dla par planujących małżeństwo. Przygotowanie do nowej życiowej roli5160
2005Kwartalnik4(135)2005Tomasz Sękowski Korekta dysfunkcjonalnych schematów zachowania (KDSZ) jako narzędzie pracy psychoterapeutycznej z niewidomymi pacjentami6175
2005Kwartalnik4(135)2005Recenzje7781
2005Kwartalnik4(135)2005Komunikaty 8284
2005Kwartalnik4(135)2005Kodeks etyczny psychoterapeuty8588
2005Kwartalnik4(135)2005Lista terapeutów i superwizorów z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego8998
2005Kwartalnik4(135)2005Regulamin ogłaszania prac99100
2006Kwartalnik1(136)2005Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2006Kwartalnik1(136)2005Katarzyna Schier Aleksytymia — mechanizm obronny czy cecha osobowości? Nowe perspektywy badawcze513
2006Kwartalnik1(136)2005Radosław Tonalski Aleksytymia w zaburzeniach jedzenia1524
2006Kwartalnik1(136)2005Anna Brytek Konsekwencje psychologiczne anoreksji: poczucie własnej wartości, strategia radzenia sobie ze stresem oraz ekspresja złości2538
2006Kwartalnik1(136)2005Szymon Chrząstowski Terapia poznawczo-behawioralna pacjentów z zaburzeniami osobowości w ujęciu Christine Padesky3948
2006Kwartalnik1(136)2005Galińska Elżbieta Temat śmierci i odrodzenia w psychodramie. Część II: Praktyka kliniczna.4974
2006Kwartalnik1(136)2005Iwona Woźniakowska Zastosowanie hipnozy w kontroli bólu — przegląd piśmiennictwa dotyczącego badań klinicznych oraz wybranych technik transowych.7586
2006Kwartalnik1(136)2005Recenzja8788
2006Kwartalnik1(136)2005Komunikaty8991
2006Kwartalnik1(136)2005Kodeks etyczny psychoterapeuty9295
2006Kwartalnik1(136)2005Regulamin ogłaszania prac9798
2006Kwartalnik2(137)2005Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2006Kwartalnik2(137)2005Magdalena Środa Co filozof może powiedzieć psychoterapeucie o etyce zawodowej?512
2006Kwartalnik2(137)2005Jerzy W. Aleksandrowicz Psychoterapia: etyka — wartości — deontologia1320
2006Kwartalnik2(137)2005Zofia Milska-Wrzosińska Moralność nauczania, nauczanie moralności2125
2006Kwartalnik2(137)2005Bogdan de Barbaro, Lucyna DrożdżowiczProblemy etyczne w terapii małżeńskiej 2734
2006Kwartalnik2(137)2005Magdalena A. Kitłowska Poznawczo-behawioralne rozumienie zaburzenia obsesyjno-kompulsywego — model Salkovskisa3543
2006Kwartalnik2(137)2005Małgorzata Machała Skuteczność wybranych metod wczesnej interwencji kryzysowej a zapobieganie PTSD — przegląd badań i wskazówki praktyczne4556
2006Kwartalnik2(137)2005Katarzyna Januszek Wybrane aspekty tożsamości płciowej dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny5770
2006Kwartalnik2(137)2005Magdalena Zawilska, Marta Giguere Ojcostwo po rozwodzie7180
2006Kwartalnik2(137)2005Recenzje8183
2006Kwartalnik2(137)2005Kodeks etyczny psychoterapeuty8588
2006Kwartalnik2(137)2005Komunikaty8991
2006Kwartalnik2(137)2005Regulamin ogłaszania prac9394
2006Kwartalnik3(138)2005Stanisław MajOd Redakcji34
2006Kwartalnik3(138)2005Beata Kozińska Typ przywiązania a zdrowie psychiczne520
2006Kwartalnik3(138)2005Elżbieta GalińskaStrategie kontaktu w rodzinie a autoprezentacja pacjenta z zaburzeniami nerwicowymi2132
2006Kwartalnik3(138)2005Diana Senator Organizacja psychiczna dziecka z autyzmem. Psychiczne mechanizmy autyzmu według teorii Frances Austin3341
2006Kwartalnik3(138)2005Anna Brytek Objawy depresji i lęku u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się4355
2006Kwartalnik3(138)2005Paweł Glita Problemy w psychoterapii pacjentów młodzieżowych z objawami patologicznego rozwoju osobowości5566
2006Kwartalnik3(138)2005Kateryna Lisovenko Dynamika rozwoju uczucia wstydu — jego rola w powstawaniu zaburzeń emocjonalnych6774
2006Kwartalnik3(138)2005Bielańska Anna Psychoterapia indywidualna osób z diagnozą schizofrenii7586
2006Kwartalnik3(138)2005Recenzje9297
2006Kwartalnik3(138)2005Kodeks etyczny psychoterapeuty98101
2006Kwartalnik3(138)2005Regulamin ogłaszania prac102103
2006Kwartalnik4(139)2006Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2006Kwartalnik4(139)2006Anna BielańskaKreatywność — źródło w ogrodzie życia59
2006Kwartalnik4(139)2006Agnieszka Arendarska, Marzenna Kucińska, Sylwia Pieńkowska Osobowość z pogranicza (BPD — Borderline Personality Disorder): podejście poznawczo-behawioralne, teoria i leczenie. Przegląd najważniejszych koncepcji.1134
2006Kwartalnik4(139)2006Sławomir Murawiec Zjawiska psychologiczne w początkowym okresie leczenia psychoz schizofrenicznych w kontekście teorii powstawania i leczenia psychoz S. Kapura — doniesienie wstępne.3547
2006Kwartalnik4(139)2006Kleopatra Psarraki Psychoterapia i „trudny pacjent”4953
2006Kwartalnik4(139)2006Aleksandra Lorenc-Steinmec Rys historyczny Krakowskiego Ośrodka Terapii5762
2006Kwartalnik4(139)2006Aleksandra Lorenc-Steinmec Formuła i cele współpracy z rodziną i rodzicami w ambulatoryjnej terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (na przykładzie pracy Krakowskiego Ośrodka Terapii)6366
2006Kwartalnik4(139)2006Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Psychoterapia indywidualna 14-letniej dziewczynki prowadzona w warunkach poradni psychologiczno-pedagogicznej6777
2006Kwartalnik4(139)2006Piotr Drozdowski Kilka uwag o trudnościach w pełnieniu funkcji konsultanta psychiatrycznego w Krakowskim Ośrodku Terapii7985
2006Kwartalnik4(139)2006Iwona Kozłowska-Piwowarczyk Potrzeby i perspektywy psychoterapii w strukturach oświaty — zapis dyskusji panelowej na konferencji jubileuszowej z okazji 15-lecia Krakowskiego Ośrodka Terapii8792
2006Kwartalnik4(139)2006Komunikaty9395
2006Kwartalnik4(139)2006Kodeks etyczny psychoterapeuty9699
2006Kwartalnik4(139)2006Regulamin ogłaszania prac100101
2007Kwartalnik1(140)2007Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2007Kwartalnik1(140)2007Krzysztof Mudyń, Karolina Pietras Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia514
2007Kwartalnik1(140)2007Szymon Chrząstowski Sposób ujmowania relacji terapeutycznej w psychoterapii poznawczej1525
2007Kwartalnik1(140)2007Barbara Kosmala, Sławomir BukowskiSesja terapeutyczna w podejściu poznawczo-behawioralnym2736
2007Kwartalnik1(140)2007Robin McGlashan Proces indywiduacji superwizora3749
2007Kwartalnik1(140)2007Anna Brytek Poczucie umiejscowienia kontroli i ekspresja złości u kobiet z bulimią — badania pilotażowe5158
2007Kwartalnik1(140)2007Małgorzata StarzomskaPerspektywy wykorzystania komunikacji elektronicznej w psychoterapii zaburzeń jedzenia5973
2007Kwartalnik1(140)2007Krzysztof Rutkowski, Agnieszka Turkot, Agata Kurek-Rusin Reakcja przewlekłą psychozą na uraz psychiczny doznany w dzieciństwie — opis przypadku7584
2007Kwartalnik1(140)2007Hanna Strzelecka-Jaworska Rasztów — korektywne doświadczenie drogą do osobistej wolności8592
2007Kwartalnik1(140)2007Recenzje9399
2007Kwartalnik1(140)2007Komunikaty100104
2007Kwartalnik1(140)2007Kodeks etyczny psychoterapeuty105108
2007Kwartalnik1(140)2007Regulamin ogłaszania prac109110
2007Kwartalnik2(141)2007Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2007Kwartalnik2(141)2007Irena Namysłowska, Anna SiewierskaTerapia rodzinna dzieci i młodzieży w oddziale psychiatrycznym — możliwości i ograniczenia510
2007Kwartalnik2(141)2007Irena Namysłowska, Anna SiewierskaAspekty etyczne prowadzenia terapii rodzin w warunkach młodzieżowego oddziału psychiatrycznego 1115
2007Kwartalnik2(141)2007Radosław Tomalski Trauma i dysocjacja w zaburzeniach jedzenia1727
2007Kwartalnik2(141)2007Magdalena Poradowska-Trzos, Dominika Dudek Sieci społeczne pacjentów z chorobami afektywnymi2939
2007Kwartalnik2(141)2007Ewa Cwalina Przegląd terapii poznawczo-behawioralnych w leczeniu zaburzeń osobowości.4155
2007Kwartalnik2(141)2007Magdalena Trzcińska, Zbigniew Włodarczyk Zastosowanie technik poznawczo — behawioralnych w pracy terapeutycznej z pacjentami po przeszczepieniu nerki w świetle doświadczeń własnych5770
2007Kwartalnik2(141)2007Jacek BombaAntropologia Antoniego Kępińskiego7177
2007Kwartalnik2(141)2007Emanuel Tanay Powstanie w getcie warszawskim. Mit i rzeczywistość7993
2007Kwartalnik2(141)2007Recenzje94102
2007Kwartalnik2(141)2007Komunikaty103106
2007Kwartalnik2(141)2007Kodeks etyczny psychoterapeuty107110
2007Kwartalnik2(141)2007Regulamin ogłaszania prac111112
2007Kwartalnik3(142)2007Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji
2007Kwartalnik3(142)2007Bogdan de Barbaro Po co psychoterapii postmodernizm514
2007Kwartalnik3(142)2007Małgorzata Opoczyńska Próby relacji, czyli etyka psychoterapii1522
2007Kwartalnik3(142)2007Arkadiusz Białek „Sympatia”, empatia, podejmowanie perspektywy2336
2007Kwartalnik3(142)2007Irena Namysłowska, Anna Siewierska Terapia rodzin a terapia par3742
2007Kwartalnik3(142)2007Barbara Błaż-Kapusta Złożony zespół stresu pourazowego (DESNOS) — studium przypadku4351
2007Kwartalnik3(142)2007Anna Brytek-Matera Ocena poczucia własnej wartości w jadłowstręcie i bulimii psychicznej: badania porównawcze5365
2007Kwartalnik3(142)2007Krzysztof Stachyra Efektywność muzykoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów6779
2007Kwartalnik3(142)2007Sławomir MurawiecSymboliczna funkcja leku — opis przypadku8187
2007Kwartalnik3(142)2007Recenzje8996
2007Kwartalnik3(142)2007Komunikaty97101
2007Kwartalnik3(142)2007Kodeks etyczny psychoterapeuty102105
2007Kwartalnik3(142)2007Regulamin ogłaszania prac106107
2007Kwartalnik4(143)2007Stanisław MajOd Redakcji34
2007Kwartalnik4(143)2007Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”: Rozmowa o dobrej rozmowie. Wywiad z prof. dr. hab. med. Bogdanem de Barbaro515
2007Kwartalnik4(143)2007Hillel Klein, IIany Kogan Procesy identyfikacji i zaprzeczenie w cieniu nazizmu1725
2007Kwartalnik4(143)2007Maciej Musiał Odwrócona perspektywa2736
2007Kwartalnik4(143)2007Sławomir Bukowski, Barbara Kosmala Techniki projekcyjne w identyfikacji przekonań3744
2007Kwartalnik4(143)2007Hanna Jaklewicz, Lidia Popek Psychoterapia małych dzieci4553
2007Kwartalnik4(143)2007Anna Brytek-Matera, Elizabeth Spitz Związek zaburzeń afektywnych z anoreksją — porównania międzykulturowe5565
2007Kwartalnik4(143)2007Małgorzata Talarczyk Psychoterapia grupowa chorych z jadłowstrętem psychicznym — program autorski6777
2007Kwartalnik4(143)2007Patryk Hajdo Poziom złości i mechanizmy obronne a nasilenie symptomów PTSD na przykładzie ofiar przemocy domowej7986
2007Kwartalnik4(143)2007Recenzje 8794
2007Kwartalnik4(143)2007Komunikaty9597
2007Kwartalnik4(143)2007Kodeks etyczny psychoterapeuty98101
2007Kwartalnik4(143)2007Regulamin ogłaszania prac102103
2008Kwartalnik1(144)2008Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2008Kwartalnik1(144)2008Bogdan de Barbaro, Barbara Józefik, Lucyna DrożdżowiczTerapia rodzin w zaburzeniach osobowości: wątpliwości i możliwości516
2008Kwartalnik1(144)2008Tomasz Gajda, Małgorzata Kostecka Zaburzenia osobowości — jak je rozumieć i jak leczyć. Perspektywa psychodynamiczna1725
2008Kwartalnik1(144)2008Agnieszka BiałasWiek pacjentów a skuteczność psychoterapii i możliwość zmiany cech osobowości2742
2008Kwartalnik1(144)2008Maciej MusiałOdzyskiwanie utraconych części siebie w procesie terapii psychoanalitycznej4354
2008Kwartalnik1(144)2008Anastasia Nakov Oko, które słyszy5559
2008Kwartalnik1(144)2008Małgorzata Pawłowska O związkach neuroscience i psychoanalizy6166
2008Kwartalnik1(144)2008Anna Matyja Grupa jako środowisko lecznicze. Od zachowań pomocowych do socjoterapii6777
2008Kwartalnik1(144)2008Wilczek-Rużyczka Ewa, Elżbieta Zajkowska, Katarzyna Wojtas Postawy lekarzy i pielęgniarek wobec cierpienia7989
2008Kwartalnik1(144)2008Recenzje 9194
2008Kwartalnik1(144)2008Komunikaty9597
2008Kwartalnik1(144)2008Certyfikat psychoterapeuty PTP98100
2008Kwartalnik1(144)2008Regulamin ogłaszania prac101102
2008Kwartalnik2(145)2008Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2008Kwartalnik2(145)2008Wanda SzaszkiewiczZ cyklu „Sylwetki psychoterapeutów”: Psychoterapia — sztuka i powołanie. Rozmowa z Krzysztofem Gąsiorem514
2008Kwartalnik2(145)2008Małgorzata Kołodziejek Depresja u dzieci i młodzieży: podstawy teoretyczne, psychoterapia poznawczo-behawioralna1533
2008Kwartalnik2(145)2008Radosław Tomalski Aleksytymia i dysocjacja3543
2008Kwartalnik2(145)2008Mariusz Ślosarczyk Wybrane problemy psychoterapii pacjentów z tzw. mikroorganicznym uszkodzeniem mózgu4553
2008Kwartalnik2(145)2008Danuta SitekPsychoterapia 8-letniego chłopca z ciężkimi nawykowymi zaparciam5561
2008Kwartalnik2(145)2008Krzysztof Stachyra Rola muzyki i wyobraźni w muzykoterapii metodą Guided Imagery and Music (GIM)6368
2008Kwartalnik2(145)2008Anna Brytek-Matera, Aleksandra Hess Prezentacja osobistych celów pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego6975
2008Kwartalnik2(145)2008Recenzje 7788
2008Kwartalnik2(145)2008Informacje o trybie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP8992
2008Kwartalnik2(145)2008Informacje o trybie uzyskiwania certyfikatu superwizora PTP9394
2008Kwartalnik2(145)2008Komunikaty9597
2008Kwartalnik2(145)2008Kodeks etyczny psychoterapeuty98101
2008Kwartalnik2(145)2008Regulamin ogłaszania prac103104
2008Kwartalnik3(146)2008Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2008Kwartalnik3(146)2008Jakub Przybyła Narodziny nieświadomego. Historia i znaczenie pojęcia518
2008Kwartalnik3(146)2008Brian V. Martindale Zastosowania podejścia psychodynamicznego we wczesnej interwencji w psychozach1933
2008Kwartalnik3(146)2008Małgorzata Janas-Kozik, Ewa Stachowiak Objawy obsesyjno-kompulsyjne, depresyjność i lęk w przebiegu jadłowstrętu psychicznego. Propozycja ich rozumienia w perspektywie adolescencji3560
2008Kwartalnik3(146)2008Małgorzata Starzomska Egosyntoniczność jako patognomoniczny objaw anoreksji6174
2008Kwartalnik3(146)2008Maryla Sawicka, Anna Osuchowska, Joanna Waniek, Joanna Meder Zjawisko podwójnej diagnozy w świetle teorii przywiązania — studium przypadku7583
2008Kwartalnik3(146)2008Agata Brzozowska, Agnieszka Wzorek Wielopokoleniowy przekaz wzorca zaburzeń więzi i krzywdzenia jako czynnik ryzyka trudności w terapii dziecka leczonego z powodu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) oraz opozycyjno-buntowniczych zaburzeń zachowania (ODD) — studium przypadku8598
2008Kwartalnik3(146)2008Recenzje99101
2008Kwartalnik3(146)2008Komunikaty102104
2008Kwartalnik3(146)2008Regulamin ogłaszania prac105106
2008Kwartalnik3(146)2008Kodeks etyczny psychoterapeuty107
2008Kwartalnik4(147)2008Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2008Kwartalnik4(147)2008Marcin Rzeszutek, Katarzyna Schier Tak bolesne, że aż obce? — związek pomiędzy depresją a obrazem ciała u młodych dorosłych516
2008Kwartalnik4(147)2008Maciej Pilecki, Patrycja CygankiewiczSpecyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym1727
2008Kwartalnik4(147)2008Anna Brytek-Matera, Edyta Charzyńska Jak pacjentki z jadłowstrętem psychicznym radzą sobie ze stresem?2942
2008Kwartalnik4(147)2008Agnieszka Lelek, Barbara Bętkowska-Korpała Doświadczanie własnego ciała u kobiet z syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA) — doniesienie z badań4351
2008Kwartalnik4(147)2008Aleksandra Wieczorek Analiza przypadku pacjentki z zaburzeniami osobowości typu borderline hospitalizowanej na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic5363
2008Kwartalnik4(147)2008Bartosz Treger Granice psychoterapii6571
2008Kwartalnik4(147)2008Agata Leśnicka Psychoterapia on-line w polskim Internecie: przegląd witryn7382
2008Kwartalnik4(147)2008Komunikaty8386
2008Kwartalnik4(147)2008Regulamin ogłaszania prac8788
2008KwartalnikKodeks etyczny psychoterapeuty8991
2009Kwartalnik1(148)2009Stanisław MajOd Redakcji34
2009Kwartalnik1(148)2009Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”. Psychoterapia to jest moja partia polityczna. Rozmowa z Panią Profesor Marią Orwid522
2009Kwartalnik1(148)2009Sławomir Murawiec Spostrzeżenia na temat zależności pomiędzy psychoterapią a postępami w neurobiologii i farmakoterapii2333
2009Kwartalnik1(148)2009Jacek BombaSpojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii3542
2009Kwartalnik1(148)2009Agnieszka Sym, Katarzyna Wiraszka-Lewandowska, Andrzej KokoszkaKorektywne przeżywanie wartości: opis zjawiska i przegląd badań dotyczących zmian zachodzących w trakcie psychoterapii4356
2009Kwartalnik1(148)2009Marta Nowak, Małgorzata Janas-Kozik Dialog w milczeniu — rozumienie i terapia pacjentki mutystycznej5764
2009Kwartalnik1(148)2009Szymon Chrząstowski Wykorzystanie genogramu we współczesnych nurtach terapii rodzin6576
2009Kwartalnik1(148)2009Małgorzata Talarczyk Godne życie a zaburzenia odżywiania się7788
2009Kwartalnik1(148)2009Hanna JaklewiczMiłość wczoraj i dziś8994
2009Kwartalnik1(148)2009Barbara Józefik Wspomnienie pośmiertne: 9597
2009KwartalnikMaria Orwid 23.VII.1930–9.II.2009
2009Kwartalnik1(148)2009Komunikaty98103
2009Kwartalnik1(148)2009Kodeks etyczny psychoterapeuty104106
2009Kwartalnik1(148)2009Regulamin ogłaszania prac111112
2009Kwartalnik2(149)2009Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2009Kwartalnik2(149)2009Małgorzata Jędrasik-Styła, Rafał Styła Psychoterapia integracyjna: podejście eklektyczne, asymilatywne, integracji oraz czynniki wspólne515
2009Kwartalnik2(149)2009Jakub Przybyła Zygmunta Freuda koncepcja nieświadomego1727
2009Kwartalnik2(149)2009Maja Stańko Arteterapia — mechanizmy działania z perspektywy neuropsychologii2935
2009Kwartalnik2(149)2009Małgorzata Opoczyńska, Maria Rostworowska, Zbigniew Ćwikliński, Jolanta Robak, Joanna Dziasek, Mira Marciak, Halina Pytko, Bernadetta Karolczyk Leczenie bez zgody — dialog czy „psychiatryczne gry językowe”? 3744
2009Kwartalnik2(149)2009Irena Namysłowska, Anna SiewierskaZnaczenie i rola rodzeństwa w terapii rodzin4556
2009Kwartalnik2(149)2009Barbara Bętkowska-Korpała, Katarzyna Olszewska, Józef Krzysztof Gierowski, Jolanta Ryniak, Barbara Zawadzka, Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz Obraz psychologicznego funkcjonowania osób uzależnionych od tytoniu — badania własne5766
2009Kwartalnik2(149)2009Katarzyna Tomczak Style radzenia sobie w sytuacji stresowej, przekonanie o własnej skuteczności, nadzieja na sukces u studentów rozpoczynających i kończących studia6779
2009Kwartalnik2(149)2009Komunikaty8184
2009Kwartalnik2(149)2009Kodeks etyczny psychoterapeuty8587
2009Kwartalnik2(149)2009Regulamin ogłaszania prac9395
2009Kwartalnik3(150)2009Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2009Kwartalnik3(150)2009Jacek BombaPrzezwyciężając niemożliwość58
2009Kwartalnik3(150)2009Agata Tymczyszyn Jacques Lacan. Pragnienie Innego.919
2009Kwartalnik3(150)2009Sławomir Murawiec Neuropsychoanaliza — omówienie podstawowych założeń oraz wybranych aspektów teoretycznych2129
2009Kwartalnik3(150)2009Beata Boćwińska-Kiluk Konsultacja terapeutyczna jako forma wspierania prawidłowego rozwoju ego adolescenta przejawiającego zachowania typu acting out3142
2009Kwartalnik3(150)2009Andrzej CechnickiW stronę psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii środowiskowej — 30 lat doświadczeń krakowskich4355
2009Kwartalnik3(150)2009Paweł Bronowski, Maryla Sawicka, Sylwia Kluczyńska Zastosowanie Internetu w przełamywaniu niepełnosprawności psychicznej. Doświadczenia własne5765
2009Kwartalnik3(150)2009Marcin Kwiatkowski Postawy rodzicielskie w percepcji osób homoseksualnych, biseksualnych i heteroseksualnych6780
2009Kwartalnik3(150)2009RecenzjeLidia Grzesiuk, Krzysztof Krawczyk. Rozmowy o tajemnicach psychoterapii. Warszawa, Eneteia, 2008; stron: 2848184
2009Kwartalnik3(150)2009Komunikaty8589
2009Kwartalnik3(150)2009Regulamin ogłaszania prac9394
2009Kwartalnik4(151)2009Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2009Kwartalnik4(151)2009Paweł Glita Użyteczność pojęcia deficytu i defektu w procesie psychoterapii516
2009Kwartalnik4(151)2009Wiesław Sikorski Komunikacyjne i terapeutyczne znaczenie zachowań niewerbalnych terapeuty i pacjenta1727
2009Kwartalnik4(151)2009Lidia Popek Współczesne tendencje w psychoterapii niemowląt i małych dzieci2935
2009Kwartalnik4(151)2009Małgorzata Talarczyk Lęk nocny i za burzenia snu u dzieci — model pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami3751
2009Kwartalnik4(151)2009Agnieszka Wzorek Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami słuchu — spojrzenie systemowe5364
2009Kwartalnik4(151)2009Katarzyna Prot Badania nad skutkami Holokaustu6576
2009Kwartalnik4(151)2009Andrzej Cechnicki, Haim Knobler Nasza młodzież — nasza przyszłość7785
2009Kwartalnik4(151)2009Moshe Landau Smutek po utracie8789
2009Kwartalnik4(151)2009Komunikaty9193
2009Kwartalnik4(151)2009Regulamin ogłaszania prac9798
2010Kwartalnik1(152)2010Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2010Kwartalnik1(152)2010Magdalena Chrzan-Dętkoś Psychodynamiczne rozumienie macierzyństwa — implikacje dla pracy klinicznej519
2010Kwartalnik1(152)2010Paweł Glita Nie tylko fobia. Diagnoza psychodynamiczna pacjentów młodzieżowych unikających szkoły1523
2010Kwartalnik1(152)2010Katarzyna Prot, Łukasz Biedka, Krzysztof Szwajca, Kazimierz Bierzyński, Ewa Domagalska, Ryszard IzdebskiPsychoterapia grupowa ocalałych z Holocaustu — doświadczenia własne2535
2010Kwartalnik1(152)2010Małgorzata Talarczyk Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM — specyfika, zasady i dylematy3752
2010Kwartalnik1(152)2010Agnieszka Madej Techniki i metody poznawczo-behawioralne w Terapii Schematu Zaburzeń Osobowości5366
2010Kwartalnik1(152)2010Małgorzata Talarczyk, Katarzyna Nitsch Zaburzenia odżywiania się w portalach internetowych — opis i analiza zjawiska6780
2010Kwartalnik1(152)2010Recenzje8183
2010Kwartalnik1(152)2010Komunikaty8588
2010Kwartalnik1(152)2010Regulamin ogłaszania prac9394
2010Kwartalnik2(153)2010Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2010Kwartalnik2(153)2010Jacek Filek Dopytywanie się o przemoc514
2010Kwartalnik2(153)2010Wojciech Hańbowski Ojcowie i synowie1524
2010Kwartalnik2(153)2010Jakub Bobrzyński Proces zdrowienia po urazie psychicznym2531
2010Kwartalnik2(153)2010Marek Gajowy, Daniel Mikułowicz, Paweł Sala, Witold Simon Przedwczesne przerywanie psychoterapii grupowej — specyfika zjawiska i sugestie jego ograniczania3348
2010Kwartalnik2(153)2010Wojciech Hańbowski Zastosowanie koncepcji psychoanalitycznej w społeczności terapeutycznej4954
2010Kwartalnik2(153)2010Andrzej Korolczuk Psychoterapia grupowa w młodzieżowym oddziale psychiatrycznym5568
2010Kwartalnik2(153)2010Wiesław SikorskiTrening zachowań niewerbalnych osób po doznanym lewostronnym udarze mózgu6980
2010Kwartalnik2(153)2010Recenzje 8184
2010Kwartalnik2(153)2010Komunikaty8587
2010Kwartalnik2(153)2010Regulamin ogłaszania prac9394
2010Kwartalnik3(154)2010Stanisław MajOd Redakcji34
2010Kwartalnik3(154)2010Jacek BombaSuperwizja psychoterapii z perspektywy psychodynamicznej510
2010Kwartalnik3(154)2010Barbara JózefikSuperwizja — perspektywa systemowa1122
2010Kwartalnik3(154)2010Jerzy W. Aleksandrowicz Superwizja w kształceniu psychoterapeutów2330
2010Kwartalnik3(154)2010Kazimierz Bierzyński, Jacek BombaProgram szkolenia superwizorów połączonego z oceną ich kompetencji3136
2010Kwartalnik3(154)2010Jacek BombaBadania nad efektywnością psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży3747
2010Kwartalnik3(154)2010Przemysław Marcinek, Andrzej Peda Leczenie sprawców przestępstw seksualnych — kompleksowy program terapii4957
2010Kwartalnik3(154)2010Hugh Fox Dobry obywatel: zastosowanie terapii narracyjnej w kontekście traumy5966
2010Kwartalnik3(154)2010Komunikaty6769
2010Kwartalnik3(154)2010Regulamin ogłaszania prac7475
2010Kwartalnik4(155)2010Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2010Kwartalnik4(155)2010Jerzy W. Aleksandrowicz Irracjonalizm w psychoterapii514
2010Kwartalnik4(155)2010Małgorzata Talarczyk Ustawienia rodzin metodą Berta Hellingera — kontrowersje1533
2010Kwartalnik4(155)2010Paweł Bronowski, Maryla Sawicka Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako ważny element środowiskowego leczenia osób chorych psychicznie3548
2010Kwartalnik4(155)2010Katarzyna Hess-Wiktor, Małgorzata Opoczyńska Doświadczenie opieki nad bliskim dotkniętym chorobą Alzheimera4959
2010Kwartalnik4(155)2010Renata Kleszcz-Szczyrba 'Pomagać sobą' — rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty6172
2010Kwartalnik4(155)2010Wolska Małgorzata Wskazania i przeciwwskazania do terapii małżeńskiej/terapii par7381
2010Kwartalnik4(155)2010Komunikaty8386
2010Kwartalnik4(155)2010Regulamin ogłaszania prac9192
2011Kwartalnik1(156)2011Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2011Kwartalnik1(156)2011Irena Namysłowska Transformacja rodziny — przejawy i implikacje dla psychoterapii511
2011Kwartalnik1(156)2011Agnieszka Świderska Z historii psychoanalitycznych rozważań nad obrazem Boga1323
2011Kwartalnik1(156)2011Katarzyna Prot, Bogdan Krzystoszek Rola kozła ofiarnego w analitycznej terapii grupowej2537
2011Kwartalnik1(156)2011Roman Ludkiewicz Rozgrzewka i wybór protagonisty w psychodramie3948
2011Kwartalnik1(156)2011Anna Pietruszewska Metody oceny istotności klinicznej zmiany w empirycznej weryfikacji skuteczności psychoterapii4963
2011Kwartalnik1(156)2011Michał Mielimąka List do redakcji6466
2011Kwartalnik1(156)2011Recenzje 6773
2011Kwartalnik1(156)2011Komunikaty7578
2011Kwartalnik1(156)2011Regulamin ogłaszania prac8384
2011Kwartalnik2(157)2011Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2011Kwartalnik2(157)2011Irena NamysłowskaCzasami słowo leczy, a czasami rani — negatywne aspekty psychoterapii510
2011Kwartalnik2(157)2011Agnieszka Słaboń-Duda Wczesna relacja matka–dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka1118
2011Kwartalnik2(157)2011Paweł Glita Wewnętrzna i zewnętrzna rzeczywistość adolescenta jako obszary interwencji terapeutycznej1929
2011Kwartalnik2(157)2011Anna Bodzek, Marzena Krzanowska Rozumienie objawu w terapii rodzin z perspektywy teorii relacji z obiektem3138
2011Kwartalnik2(157)2011Maria Różańska Źródła nurtu psychoterapeutycznego w warunkach ośrodków oświatowych — refleksje własne3943
2011Kwartalnik2(157)2011Wiesław SikorskiDiagnostyczne i komunikacyjne znaczenie sygnałów głosowych w relacji terapeutycznej4558
2011Kwartalnik2(157)2011Sławomir MurawiecZmiana psychiczna związana z wprowadzeniem leku przeciwdepresyjnego w trakcie trwania psychoterapii — opis przypadku5969
2011Kwartalnik2(157)2011Urszula Mikulska, Rafał Styła Zmiany nasilenia objawów zaburzeń psychicznych w toku oddziaływań psychoterapeutycznych a efektywność psychoterapii7182
2011Kwartalnik2(157)2011Komunikaty8386
2011Kwartalnik2(157)2011Regulamin ogłaszania prac9192
2011Kwartalnik3(158)2011Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2011Kwartalnik3(158)2011Katarzyna Schier Tajemnica vs. bliskość — różne sposoby rozumienia ciszy w procesie terapeutycznym515
2011Kwartalnik3(158)2011Małgorzata Opoczyńska, Maria Rostworowska Dialog z rodziną czy z mapami rodziny? Kilka uwag na temat pułapek leczenia dostosowanego do potrzeb1723
2011Kwartalnik3(158)2011Aleksandra Jaworska-Surma Zindywidualizowane miary skuteczności psychoterapii proponowane przez pacjenta — zalety i ograniczenia2540
2011Kwartalnik3(158)2011Katarzyna Skulimowska Wzajemne wpływy stanu somatycznego i psychicznego u pacjentów z rozpoznaniem choroby somatycznej i z zaburzeniem nerwicowym4159
2011Kwartalnik3(158)2011Joanna Wiergiles, Beata Janke-Klimaszewska, Katarzyna Tomczak Adaptacja polskiej wersji Kwestionariusza Doświadczenia Grupowego J. Eckerta i B. Straussa do badania procesów zachodzących w grupie terapeutycznej6170
2011Kwartalnik3(158)2011Małgorzata Kostecka, Irena NamysłowskaTerapia osób chorych na schizofrenię w oczach superwizora7179
2011Kwartalnik3(158)2011Recenzja 8184
2011Kwartalnik3(158)2011Komunikaty8588
2011Kwartalnik3(158)2011Kodeks etyczny psychoterapeuty8992
2011Kwartalnik3(158)2011Regulamin ogłaszania prac9394
2011Kwartalnik4(159)2011Stanisław MajOd Redakcji34
2011Kwartalnik4(159)2011Lidia Popek, Katarzyna Bażyńska, Monika Misiec, Barbara Remberk, Monika Turno Rozumienie zaburzeń odżywiania się u adolescentów płci męskiej w ujęciu psychodynamicznym, systemowym i behawioralno-poznawczym515
2011Kwartalnik4(159)2011Aleksandra Małus Cechy osobowościowe małżonków zgłaszających się na terapię małżeńską1730
2011Kwartalnik4(159)2011Urszula Marzec Wykorzystanie wielopoziomowego modelu integracyjnego L. Feldmana w psychoterapii identyfikowanej pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych3139
2011Kwartalnik4(159)2011Joanna Bartoń, Agata Blaut Efektywność muzyki relaksacyjnej (klasycznej i wybranej samodzielnie) w terapii behawioralnej kobiet z arachnofobią4150
2011Kwartalnik4(159)2011Joanna Jurek, Martyna Chwal, Bernadetta Janusz, Bogdan de Barbaro Pobranie narządów po śmierci: psychologiczna sytuacja rodziny, kontekst kulturowy, rola profesjonalistów5164
2011Kwartalnik4(159)2011Małgorzata Jędrasik-Styła, Dominika Szkoda-Nowicka Deficyty funkcjonowania emocjonalnego pacjentów psychotycznych. Obserwacje kliniczne z psychoterapii grupowej6578
2011Kwartalnik4(159)2011Recenzja 7979
2011Kwartalnik4(159)2011Komunikaty8184
2011Kwartalnik4(159)2011Kodeks etyczny psychoterapeuty8588
2011Kwartalnik4(159)2011Regulamin ogłaszania prac8990
2012Kwartalnik1(160)2012Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2012Kwartalnik1(160)2012Jacek BombaCzy to możliwe, żeby psychoterapia nie zmieniała mózgu?511
2012Kwartalnik1(160)2012Justyna Kucharska Model rozwoju tożsamości feministycznej — założenia, korelaty, implikacje1322
2012Kwartalnik1(160)2012Anna Cwojdzińska, Aleksandra GronowskaDwie narracje o koterapii2335
2012Kwartalnik1(160)2012Katarzyna SzymańskaPodróż do wnętrza — zastosowanie hipnozy ericksonowskiej w terapii zaburzeń psychosomatycznych3750
2012Kwartalnik1(160)2012Katarzyna CyrankaPsychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny dziecka chorego na cukrzycę typu 15163
2012Kwartalnik1(160)2012Jolanta Szymczyk, Lidia CierpiałkowskaUmiejętności interpersonalne psychoterapeutów a skuteczność psychoterapii indywidualnej — raport z badań6579
2012Kwartalnik1(160)2012Komunikaty8184
2012Kwartalnik1(160)2012Regulamin ogłaszania prac8990
2012Kwartalnik2(161)2012Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2012Kwartalnik2(161)2012Jacek BombaMea summa psychiatriae513
2012Kwartalnik2(161)2012Wojciech Drath, Grzegorz Mączka, Psychologia twórczości jako źródło inspiracji dla psychoterapeutów1527
2012Kwartalnik2(161)2012Ewa A. Młożniak, Katarzyna Schier Aleksytymia, ciało, psychoterapia — nowa perspektywa badawcza i kliniczna2940
2012Kwartalnik2(161)2012Małgorzata Kuleta Kryzysy życiowe z perspektywy krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej4153
2012Kwartalnik2(161)2012Magdalena Chrzan-Dętkoś, Anna Dyduch-Maroszek, Agnieszka Humięcka, Karol Karasiewicz Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej5563
2012Kwartalnik2(161)2012Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Gawęda, Marta Nowak, Cezary Żechowski, Antoni Jakubczyk, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik Różne oblicza anoreksji — model jej leczenia na Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego6573
2012Kwartalnik2(161)2012Komunikaty7576
2012Kwartalnik2(161)2012Regulamin ogłaszania prac8182
2012Kwartalnik3(162)2012Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2012Kwartalnik3(162)2012Leszek Bidzan, Beata Dutczak, Jakub Grabowski Neurobiologiczne podłoże związków między emocjami a funkcjami poznawczymi515
2012Kwartalnik3(162)2012Maciej Załuski, Marcin Gajdosz Skala Założeń wobec świata — polska adaptacja i analiza walidacyjna1731
2012Kwartalnik3(162)2012Dorota Włodarczyk, Otto Milena Lęk — cecha matek a funkcjonowanie dzieci z zespołem Aspergera: pośrednicząca rola postawy ochraniającej3342
2012Kwartalnik3(162)2012Aleksandra Małus, Beata Konarzewska, Beata Galińska-Skok Przerwanie terapii małżeńskiej przez klienta4354
2012Kwartalnik3(162)2012Małgorzata Sosnowska, Katarzyna Prot, Sławomir Murawiec, Iwona Kos-Maszaro, Dorota Kamela, Katarzyna Lech, Monika Czerwińska, Beata Grudowska, Jolanta Skiba, Aleksandra Augustyn, Bogdan Krzysztoszek, Halina Twardowska Trudności emocjonalne terapeutów i szybsze rozpoczynanie leczenia w ramach opieki środowiskowej — porównanie leczenia środowiskowego z leczeniem ambulatoryjnym5563
2012Kwartalnik3(162)2012Marta Dora, Magdalena Mijas Od masturbacyjnego obłędu do zdrowia seksualnego. Zmiany w postrzeganiu autoerotyzmu w dyskursie medycznym i terapii6575
2012Kwartalnik3(162)2012Komunikaty7779
2012KwartalnikKodeks etyczny psychoterapeuty8184
2012Kwartalnik3(162)2012Regulamin ogłaszania prac8586
2012Kwartalnik4(163)2012Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2012Kwartalnik4(163)2012Jacek BombaDziedzictwo Kępińskiego510
2012Kwartalnik4(163)2012Jerzy W. Aleksandrowicz Kępiński jako lekarz1117
2012Kwartalnik4(163)2012Tadeusz Gadacz Profesor Antoni Kępiński — myśliciel dialogiczny1926
2012Kwartalnik4(163)2012Artur Mnich Spotkanie koncepcji Antoniego Kępińskiego i Karola Wojtyły w świetle fenomenologii: inspiracje dla psychoterapii i psychiatrii2737
2012Kwartalnik4(163)2012Anna Liberadzka Od pacjenta do osoby3945
2012Kwartalnik4(163)2012Andrzej KokoszkaDialog według Antoniego Kępińskiego: komentarz do sesji „Pacjent jako osoba”4754
2012Kwartalnik4(163)2012Andrzej CechnickiCzego dziś uczymy się od Antoniego Kępińskiego?5559
2012Kwartalnik4(163)2012Komunikaty6163
2012Kwartalnik4(163)2012Regulamin ogłaszania prac6970
2013Kwartalnik1(164)2013Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2013Kwartalnik1(164)2013Bogdan de BarbaroTezy o psychoterapii w Polsce514
2013Kwartalnik1(164)2013Martyna Michalak Czynniki leczące w psychoterapii. Co naprawdę leczy?1521
2013Kwartalnik1(164)2013Marta Sokołowska Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej pacjentów z zaburzeniami osobowości2330
2013Kwartalnik1(164)2013Karolina Potempa Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w warunkach stacjonarnego oddziału psychiatrycznego3141
2013Kwartalnik1(164)2013Małgorzata Talarczyk, Iwona Nowakowska Praca skoncentrowana na ciele jako jedna z metod terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego — doświadczenia kliniczne4354
2013Kwartalnik1(164)2013Hanna Jaworska Impresje porównawcze psychodynamicznych metod psychoterapii krótkoterminowej z zastosowaniem psychodramy w modelu rasztowskim i ISTDP (Intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej)5566
2013Kwartalnik1(164)2013Beata Boćwińska-Kiluk Zachowania autodestrukcyjne w świetle psychoanalizy — analiza przypadku6778
2013Kwartalnik1(164)2013Maja ZagajewskaWczesne relacje — zaniedbany obszar, Zielone Domy jako szansa naprawy7990
2013Kwartalnik1(164)2013Komunikaty9194
2013Kwartalnik1(164)2013Regulamin ogłaszania prac99100
2013Kwartalnik2(165)2013Stanisław MajOd Redakcji34
2013Kwartalnik2(165)2013Wojciech Drath Co można wiedzieć o rodzinie? — opisy „nieprzypadków” 512
2013Kwartalnik2(165)2013Jaakko Seikkula W stronę dialogu: psychoterapia czy sposób życia?1327
2013Kwartalnik2(165)2013Mariusz Furgał, Bernadetta Janusz, Jakub Bobrzyński O możliwości użycia przeciwprzeniesienia w terapii par2944
2013Kwartalnik2(165)2013Bernadetta Janusz, Lucyna DrożdżowiczŚmierć i żałoba w rodzinie. Oddziaływania terapeutyczne4554
2013Kwartalnik2(165)2013Małgorzata Kowalczyk-Ziętek, Anna Posyłek, Grażyna Stanecka Grupa wsparcia dla osób w żałobie.5566
2013Kwartalnik2(165)2013Katarzyna Skulimowska Psychoterapia pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami nerwicowymi i chorobami somatycznymi w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii6781
2013Kwartalnik2(165)2013Sławomir Ślaski Transgresja a psychoterapia mężczyzn uzależnionych od alkoholu8398
2013Kwartalnik2(165)2013Katarzyna Kamińska Internetowa pomoc psychologiczna99113
2013Kwartalnik2(165)2013Marcin Sękowski Sprawozdanie z Konferencji XXII Dni IPP „Matriarchat-Patriarchat”115117
2013Kwartalnik2(165)2013Komunikaty119122
2013Kwartalnik2(165)2013Kodeks etyczny psychoterapeuty123126
2013Kwartalnik2(165)2013Regulamin ogłaszania prac127128
2013Kwartalnik3(166)2013Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2013Kwartalnik3(166)2013Janusz Morasiewicz, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz W stronę pacjenta — neutralność czy lojalność psychoterapeuty?512
2013Kwartalnik3(166)2013Mariola Paruzel-Czachura Etyczne uwarunkowania psychoterapii Gestalt1324
2013Kwartalnik3(166)2013Leszek Adamczyk Mentalizacja. Cz. 1. Wprowadzenie do zagadnienia, wymiaru mentalizacji2536
2013Kwartalnik3(166)2013Leszek Adamczyk Mentalizacja. Cz. 2. Neurofizjologiczne podłoże mentalizacji, pojęcia zbliżone zakresem i znaczeniem do mentalizacji, przedmentalizacyjne tryby funkcjonowania psychicznego, ocena mentalizacji3746
2013Kwartalnik3(166)2013Marta Szpak Nieświadoma fantazja jako przedmiot naukowej dyskusji w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym w latach 1943–19444754
2013Kwartalnik3(166)2013Maria M. Siwiak-Kobayashi Co leczy w społeczności terapeutycznej? Parę refleksji nad znaczeniem uczenia społecznego w terapii nerwic5559
2013Kwartalnik3(166)2013Magdalena Chrzan-Dętkoś W poszukiwaniu znaczenia — psychodynamiczna terapia dziecka doświadczającego zaburzeń eksternalizacyjnych6169
2013Kwartalnik3(166)2013Mariusz Ślosarczyk Psychoterapia indywidualna wyniszczonej pacjentki z jadłowstrętem psychicznym w warunkach stacjonarnego oddziału psychiatrycznego — opis przypadku7178
2013Kwartalnik3(166)2013Komunikaty7981
2013Kwartalnik3(166)2013Regulamin ogłaszania prac8788
2013Kwartalnik4(167)2013Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2013Kwartalnik4(167)2013Leszek AdamczykZaburzenie osobowości typu borderline jako następstwo upośledzenia rozwoju zdolności do mentalizacji w kontekście relacji przywiązania519
2013Kwartalnik4(167)2013Aneta KaliszO psychoterapii osób cierpiących z powodu schizofrenii2127
2013Kwartalnik4(167)2013Katarzyna Prot, Sławomir MurawiecPsychodynamiczna terapia pacjentów psychotycznych w warunkach środowiskowych2939
2013Kwartalnik4(167)2013Szymon SzumiałDługoterminowa psychoterapia grupowa osób chorujących na psychozy. Podejście analityczne4151
2013Kwartalnik4(167)2013Justyna Holka-Pokorska, Sławomir MurawiecDialog motywujący w terapii schizofrenii5366
2013Kwartalnik4(167)2013Katarzyna Marchewka, Katarzyna Sikora Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty6778
2013Kwartalnik4(167)2013Marta Dora, Magdalena Mijas, Bartłomiej DobroczyńskiPrimum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych7990
2013Kwartalnik4(167)2013Recenzja9193
2013Kwartalnik4(167)2013Komunikaty9496
2013Kwartalnik4(167)2013Kodeks etyczny psychoterapeuty97100
2013Kwartalnik4(167)2013Regulamin ogłaszania prac101103
2014Kwartalnik1(168)2014Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2014Kwartalnik1(168)2014Mariusz ŚlosarczykPrzerwanie terapii jako cena utrzymania pozycji terapeutycznej. Opis przypadku pacjentki z osobowością zależną516
2014Kwartalnik1(168)2014Martyna Jackiewicz, Mira MarcinówOsobowość z pogranicza — ujęcie historyczne w kontekście zmian w DSM-V1733
2014Kwartalnik1(168)2014Karolina Rojek, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz Ciało, które znaczy i naznacza. Analiza fenomenologiczna doświadczania ciała przez osoby chore na anoreksję3546
2014Kwartalnik1(168)2014Beata Piskor-Świerad Wykorzystanie elementów treningu zastępowania agresji w terapii chłopca z zaburzeniami zachowania i emocji oraz ADHD4757
2014Kwartalnik1(168)2014Zbigniew Wajda Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 1. Perspektywa osoby wchodzącej do grupy5975
2014Kwartalnik1(168)2014Marcin Sękowski Psychodynamiczna psychoterapia osób w drugiej połowie życia7791
2014Kwartalnik1(168)2014Izabella Grzyb Pseudociąża w przebiegu zespołu stresu pourazowego po poronieniu — opis przypadku9398
2014Kwartalnik1(168)2014Krzysztof SzwajcaDyskurs na temat resilience — konteksty i aspekty praktyczne99107
2013Kwartalnik1(168)2014Komunikaty113116
2013Kwartalnik1(168)2014Regulamin ogłaszania prac117119
2014Kwartalnik2(169)2014Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2014Kwartalnik2(169)2014Anna Ostaszewska Badania nad efektywnością włączania tematyki duchowości i religijności w psychoterapii518
2014Kwartalnik2(169)2014Renata Kleszcz-Szczyrba „Nikomu o tym nie mówiłam” — psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym (etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim)1930
2014Kwartalnik2(169)2014Irena JelonkiewiczPsychoterapia hazardu — jak skutecznie leczyć hazardzistów? Efektywność stosowanych metod terapeutycznych3141
2014Kwartalnik2(169)2014Ewa Wyrzykowska Fobia szkolna w rozumieniu psychodynamicznym — opis przypadku4350
2014Kwartalnik2(169)2014Małgorzata Talarczyk Psychoterapia indywidualna pacjentek z rozpoznaniem bulimii — autorski model terapii5159
2014Kwartalnik2(169)2014Stanisław Radoń Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności (polska adaptacja The Rumination-Reflection Questionnaire)6172
2014Kwartalnik2(169)2014Zbigniew Wajda Nowy pacjent w grupie terapeutycznej. Czy początki są najtrudniejsze? Część 2. Perspektywa grupy7390
2014Kwartalnik2(169)2014Justyna Oettingen Propozycja postępowania terapeutycznego w przypadku zaburzeń erekcji. Podejście poznawczo-behawioralne91105
2014Kwartalnik2(169)2014Marta Szpak Sprawozdanie z konferencji: 15th Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference 2014 „The unconscious — a bridge between psychoanalysis and cognitive science. Researchers and clinicians in dialogue”.(28 lutego–2 marca 2014)107110
2014Kwartalnik2(169)2014Komunikaty115118
2014Kwartalnik2(169)2014Regulamin ogłaszania prac119121
2014Kwartalnik3(170)2014Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2014Kwartalnik3(170)2014Elżbieta Zofia Adamowicz Co to jest prawda?514
2014Kwartalnik3(170)2014Szymon Chrząstowski Wiara psychoterapeutów we własny obiektywizm, w doświadczenie kliniczne oraz wartość informacji zwrotnych — perspektywa psychologii społecznej i poznawczej1526
2014Kwartalnik3(170)2014Szymon Galli Kilka uwag o mechanizmach symbolizacji2733
2014Kwartalnik3(170)2014Barbara JózefikTerapia rodzin nastolatków — dylematy, kontrowersje3545
2014Kwartalnik3(170)2014Radosław TomalskiTerapia psychozy — psychoza terapii4756
2014Kwartalnik3(170)2014Roman Szałachowski, Małgorzata M. KulikBehawioralne i poznawcze metody terapii par5768
2014Kwartalnik3(170)2014Justyna Simonow Indywidualna terapia poznawczo-behawioralna nieletnich6978
2014Kwartalnik3(170)2014Emil Hansen Komunikacja hipnotyczna. Jak wzbogacić kontakt z pacjentem7992
2014Kwartalnik3(170)2014Iwona Sikorska Sprawozdanie z II Światowego Kongresu Resilience. „Od osoby do społeczeństwa”. Timisoara 8–10 maja 20149398
2014Kwartalnik3(170)2014Komunikaty103106
2014Kwartalnik3(170)2014Regulamin ogłaszania prac107109
2014Kwartalnik4(171)2014Stanisław MajOd Redakcji34
2014Kwartalnik4(171)2014Janusz Galli O „decydującej chwili”512
2014Kwartalnik4(171)2014Michał Jasiński Terapia koherencji jako synteza wniosków z konstruktywistycznej praktyki klinicznej i odkryć neuronauki1324
2014Kwartalnik4(171)2014Anna Wójcik-Krzemień Między troską a przemocą — o relacji z pacjentem w kontekście opieki medycznej2531
2014Kwartalnik4(171)2014Marek Tański Czy i jaka filozofia edukacji może sprzyjać psychoterapii? Kilka aksjologicznych uwag na marginesie rozważań V. E. Frankla3340
2014Kwartalnik4(171)2014Anna Salamon Perspektywa logoteorii — pomoc w rozumieniu człowieka poszukującego sensu4148
2014Kwartalnik4(171)2014Sikorski Wiesław Uteatralnianie psychodramy dziecięcej — wymysł czy konieczność?4961
2014Kwartalnik4(171)2014Maciej Janowski, Monika Biedrycka Skuteczność psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi6375
2014Kwartalnik4(171)2014Wojciech Rachel, Agnieszka TurkotPsychoterapia pacjentów depresyjnych w starszym wieku stosowana na psychogeriatrycznym oddziale stacjonarnym i dziennym7787
2014Kwartalnik4(171)2014Komunikaty9396
2014Kwartalnik4(171)2014Regulamin ogłaszania prac9799
2015Kwartalnik1(172)2015Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2015Kwartalnik1(172)2015Katarzyna Sass-Stańczak, Czesław Jan Czabała Relacja terapeutyczna — co na nią wpływa i jak ona wpływa na proces psychoterapii?517
2015Kwartalnik1(172)2015Dominik Gawęda Negatywna reakcja terapeutyczna jako zjawisko relacyjne1926
2015Kwartalnik1(172)2015Łukasz Cichocki Miejsce psychoterapii indywidualnej osób z diagnozą schizofrenii w polskim systemie lecznictwa psychiatrycznego2736
2015Kwartalnik1(172)2015Andrzej Gardziel, Piotr Ozaist, Ewa SitnikMetoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego3745
2015Kwartalnik1(172)2015Barbara Józefik, Bartosz Treger Terapia wielorodzinna dla rodzin z problemem domowej przemocy4757
2015Kwartalnik1(172)2015Wojciech Rachel, Agnieszka TurkotJak pomóc opiekunom pacjentów z otępieniem w chorobie Alzheimera?5971
2015Kwartalnik1(172)2015Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz Obraz ciała i samoocena osób z chorobą nowotworową krwi po chemioterapii7384
2015Kwartalnik1(172)2015Beata Zielińska Trudności początkujących terapeutów — przegląd literatury8594
2015Kwartalnik1(172)2015Stanowisko zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie prac nad Ustawą o zawodzie psychoterapeuty9599
2015Kwartalnik1(172)2015Komunikaty105107
2015Kwartalnik1(172)2015Regulamin ogłaszania prac109111
2015Kwartalnik2(173)2015Anna Citkowska-KisielewskaOd Redakcji34
2015Kwartalnik2(173)2015Jacek Bomba, Kazimierz BierzyńskiPotrzeby i zasady stosowania superwizji psychoterapii514
2015Kwartalnik2(173)2015Wojciech Drath Miejsce psychoterapii w społeczeństwie ery internetu1522
2015Kwartalnik2(173)2015Anna Klatkiewicz Relacja terapeutyczna w terapii pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline2332
2015Kwartalnik2(173)2015Monika Romanowska Trudności w relacji terapeutycznej w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Terapia dialektyczna Marshy M. Linehan w pracy z osobowością z pogranicza3344
2015Kwartalnik2(173)2015Monika Romanowska Trudności w relacji terapeutycznej w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Terapia schematów Younga w pracy z osobowością z pogranicza w pracy z osobowością z pogranicza4555
2015Kwartalnik2(173)2015Maciej Załuski Obraz świata zawarty w deklaracjach policjantów zakwalifikowanych na leczenie psychoterapeutyczne5770
2015Kwartalnik2(173)2015Katarzyna Prot-Klinger Miłość a psychoza. Dlaczego wariujemy z miłości?7176
2015Kwartalnik2(173)2015Łukasz Majchrzak Psychoterapia grupowa na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Wyzwania, możliwości, nadzieje7786
2015Kwartalnik2(173)2015Recenzja 8788
2015Kwartalnik2(173)2015Kodeks etyczny psychoterapeuty8992
2015Kwartalnik2(173)2015Komunikaty9395
2015Kwartalnik2(173)2015Regulamin ogłaszania prac9799
2015Kwartalnik3(174)2015Łukasz Müldner-NieckowskiOd Redakcji34
2015Kwartalnik3(174)2015Z cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”„Wątki rodzinne były dla mnie zawsze najciekawsze”. Rozmowa z dr hab. n. hum. Barbarą Józefik, prof. UJ514
2015Kwartalnik3(174)2015Urszula Turyna, Sylwia Zaremba Ojciec „piersiujący” — wpływ ojca na trudności jedzenia u dzieci. Ujęcie psychodynamiczne1523
2015Kwartalnik3(174)2015Małgorzata Kuleta, Waldemar Krzyżkowiak Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna jako metoda leczenia pacjentów z somatyzacją 2537
2015Kwartalnik3(174)2015Wiesław SikorskiLęk pacjentów przed mówieniem na forum grupy a przedwczesne przerywanie terapii grupowej3959
2015Kwartalnik3(174)2015Elżbieta Wilkowska Ejlejtyja na porodówce. Psychiczna rola regresji i agresywności w porodzie a komplikacje porodowe6172
2015Kwartalnik3(174)2015Krzysztof Dyga, Małgorzata Opoczyńska Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 1. Od zapoznania do rozpoznania7386
2015Kwartalnik3(174)2015Krzysztof Dyga, Małgorzata Opoczyńska Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 2. Uzgadnianie czy uznanie?8797
2015Kwartalnik3(174)2015Magdalena Maria Migda Trauma więzi a psychoterapia pacjentów z diagnozą PTSD w oparciu o mentalizację99105
2015Kwartalnik3(174)2015Maria Siwiak-Kobayashi Wspomnienie pośmiertne. Doktor Barbara Bigo107108
2015Kwartalnik3(174)2015Komunikaty109111
2015Kwartalnik3(174)2015Regulamin ogłaszania prac117119
2015Kwartalnik4(175)2015Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2015Kwartalnik4(175)2015Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: Sylwetki psychoterapeutów. „Ciekawość to pierwszy stopień do zrozumienia człowieka”. Rozmowa z dr Anną Pohorecką520
2015Kwartalnik4(175)2015Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, Janusz Morasiewicz Etyka i psychoterapia2133
2015Kwartalnik4(175)2015Jagna Ambroziak, Magdalena Namysłowska, Irena NamysłowskaWpływ cyklu życia rodziny psychoterapeuty na jego pracę. Doświadczenia własne3542
2015Kwartalnik4(175)2015Maciej Załuski, Agnieszka Matjanowska Tworzenie znaczeń choroby przez pacjentów chorych przewlekle. Wybrane wyniki badań4354
2015Kwartalnik4(175)2015Monika Żwirska, Anna Stasik-Kozicka Osobiste doświadczenia terapeutów w prowadzeniu długoterminowej grupy dla pacjentów psychotycznych5563
2015Kwartalnik4(175)2015Małgorzata Talarczyk Łączenie terapii indywidualnej i rodzinnej w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży w kontekście relacji terapeutycznej, dialogowego Ja oraz praktyki terapeutycznej6576
2015Kwartalnik4(175)2015Bogusława Piasecka, Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Krzysztof GercPsychoterapia w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Możliwości i zakres stosowania7791
2015Kwartalnik4(175)2015Marcin Sękowski Sprawozdanie z VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej pt. „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości”, Kraków 12–13 września 20159396
2015Kwartalnik4(175)2015Agnieszka Krzysztof-Świderska, Krzysztof TokarzFormularz Diagnostyczny Organizacji Osobowości PODF — narzędzie wspomagające i strukturujące diagnozę psychologiczną9798
2015Kwartalnik4(175)2015Recenzja 99101
2015Kwartalnik4(175)2015Kodeks etyczny psychoterapeuty103106
2015Kwartalnik4(175)2015Komunikaty107108
2015Kwartalnik4(175)2015Regulamin ogłaszania prac109111
2016Kwartalnik1(176)2016Stanisław MajOd Redakcji34
2016Kwartalnik1(176)2016Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”. „Nie dać się zaszufladkować” — rozmowa z Ryszardem Izdebskim516
2016Kwartalnik1(176)2016Łukasz Cichocki, Joanna Palka, Julian Leff, Andrzej CechnickiWykorzystanie maski w terapii pacjentów z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi1728
2016Kwartalnik1(176)2016Anna BielańskaMonodrama jako specyficzna interwencja w leczeniu halucynacji słuchowych2942
2016Kwartalnik1(176)2016Małgorzata KowalczePsychodrama w superwizji klinicznej4357
2016Kwartalnik1(176)2016Barbara Józefik, Krzysztof Szwajca, Marta Agata SzwajcaProblem granic w procesie superwizyjnym5975
2016Kwartalnik1(176)2016Błażej WojdałaSytuacja pacjenta jako sytuacja graniczna7786
2016Kwartalnik1(176)2016Paweł Brudek, Stanisława SteudenStyle radzenia sobie ze stresem, samoocena i nadzieja na sukces u osób w okresie późnej dorosłości o odmiennej specyfice bilansu życiowego87102
2016Kwartalnik1(176)2016Cezary ŻechowskiHistoria jako źródło (nieświadomych) cierpień103110
2016Kwartalnik1(176)2016Komunikaty115116
2016Kwartalnik1(176)2016Regulamin ogłaszania prac117119
2016Kwartalnik2(177)2016Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2016Kwartalnik2(177)2016Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”. W życiu ważne jest utrzymanie równowagi i wtedy można wiele znieść. Rozmowa z Bożeną Winch — psychoterapeutką, psychoonkologiem516
2016Kwartalnik2(177)2016Krzysztof KlajsJay Haley — twórca strategicznej terapii rodzin1728
2016Kwartalnik2(177)2016Jakub Przybyła Neurobiologiczne podstawy psychoterapii2942
2016Kwartalnik2(177)2016Wiesław SikorskiMechanizm neuroplastyczności i jego znaczenie dla psychoterapii oraz oceny jej skuteczności4356
2016Kwartalnik2(177)2016Jakub Furgał, Bernadetta Janusz Doświadczanie impasu w terapii par osób z przewagą pierwotnych mechanizmów obronnych. Między bezradnością a szansą na rozwój i zmianę5767
2016Kwartalnik2(177)2016Ewa Wojtynkiewicz Uzależnienie od alkoholu z perspektywy teorii przywiązania — studium przypadku6982
2016Kwartalnik2(177)2016Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz, Feliks Matusiak, Bartosz Treger Doświadczenie traumy a percepcja więzi. Porównanie grup młodzieży hospitalizowanej w psychiatrycznym oddziale stacjonarnym z młodzieżą nieleczoną8799
2016Kwartalnik2(177)2016Maciej Śnieżyński, Marek Błażewicz Pomoc psychospołeczna a perspektywa płci. Obraz kobiety i mężczyzny u osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychospołeczną i wpływ tego obrazu na czynności profesjonalne97109
2016Kwartalnik2(177)2016Katarzyna Cyranka, Krzysztof Rutkowski, Michał Mielimąka Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza MMPI-2 w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości111122
2016Kwartalnik2(177)2016Recenzja 123127
2016Kwartalnik2(177)2016Kodeks etyczny psychoterapeuty129132
2016Kwartalnik2(177)2016Komunikaty133134
2016Kwartalnik2(177)2016Regulamin ogłaszania prac135137
2016Kwartalnik3(178)2016Łukasz Müldner-NieckowskiOd Redakcji34
2016Kwartalnik3(178)2016Wanda Szaszkiewcz Z cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”. „Bo dla mnie najważniejszą sprawą jest zbudowanie takiej relacji, żeby otworzyć człowieka, aby mógł poczuć swoje mocne strony.” Rozmowa z dr Krystyną Ostoją-Zawadzką522
2016Kwartalnik3(178)2016Jacek Bomba, Kazimierz BierzyńskiPsychoterapia estetyczna. Czy to kierunek rozwoju psychoterapii?2329
2016Kwartalnik3(178)2016Agata Madej, Damian Sendler, Marta Makara-Studzińska Psychoterapia on-line: wyzwanie dla etyki3136
2016Kwartalnik3(178)2016Cezary Barański Dialog motywujący w pracy z grupami osób podejmujących zachowania ryzykowne3752
2016Kwartalnik3(178)2016Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko Neurolingwistyczna psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych5362
2016Kwartalnik3(178)2016Marta Szymańska-Pytlińska, Maria Beisert Diagnoza niedojrzałości psychoseksualnej sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci jako wyznacznik opracowania programu ich psychoterapii 6376
2016Kwartalnik3(178)2016Marta Wiśniewska, Dorota Mącik Perfekcjonizm i wczesne nieadaptacyjne schematy Younga a przewlekłe zmęczenie w grupie młodych kobiet 7788
2016Kwartalnik3(178)2016Magdalena Adamczyk Style przywiązania a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w oparciu o studia przypadków89102
2016Kwartalnik3(178)2016Recenzja 103106
2016Kwartalnik3(178)2016Komunikaty107109
2016Kwartalnik3(178)2016Kodeks etyczny psychoterapeuty111114
2016Kwartalnik3(178)2016Regulamin ogłaszania prac115117
2016Kwartalnik4(179)2016Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2016Kwartalnik4(179)2016Krzysztof Nowakowski Ograniczenia i możliwości w psychoterapii osób o psychopatycznej strukturze osobowości512
2016Kwartalnik4(179)2016Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz Słyszysz? Niesłychane. Część 1. Czy możesz powtórzyć?1322
2016Kwartalnik4(179)2016Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz Słyszysz? Niesłychane. Część 2. Słuchaj dalej2332
2016Kwartalnik4(179)2016Jacek Prusak Rozróżnianie sumienia od superego u osób religijnych w kontekście pracy z nerwicą eklezjogenną3344
2016Kwartalnik4(179)2016Krzysztof Gerc Cierpienie dziecka przewlekle chorego — oddziaływania psychologiczne wspierające jego rodzinę4556
2016Kwartalnik4(179)2016Adam Curyło Obraz ciała u mężczyzn z zaburzeniami jedzenia — opis przypadku5770
2016Kwartalnik4(179)2016Paweł Glita Pacjent młodzieżowy i jego terapeuta w kontekście rodzinnym — perspektywa psychodynamiczna7186
2016Kwartalnik4(179)2016Jacek Pasternak, Danuta Ochojska Zaburzenia psychiczne u studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Implikacje do psychoterapii87100
2016Kwartalnik4(179)2016Jacek BombaWspomnienie: Hanna Jaklewicz101102
2016Kwartalnik4(179)2016Bogdan de Barbaro Wspomnienie: Andrzej Wiśniewski103103
2016Kwartalnik4(179)2016Recenzje 105110
2016Kwartalnik4(179)2016Komunikaty111113
2016Kwartalnik4(179)2016Regulamin ogłaszania prac119121
2017Kwartalnik1(180)2017Mariusz FurgałOd Redakcji34
2017Kwartalnik1(180)2017Bernadetta Izydorczyk Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej — podejście integracyjne (zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy)522
2017Kwartalnik1(180)2017Klaudia Sójta Rola metaprzekonań w podtrzymywaniu objawów lękowych na przykładzie pacjenta z diagnozą uogólnionego zaburzenia lękowego2332
2017Kwartalnik1(180)2017Dorota Mącik Symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego a wczesne nieadaptacyjne schematy — ocena zależności3347
2017Kwartalnik1(180)2017Olga Dembska Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu objawów niewyjaśnionych medycznie. Skuteczność i metody postępowania4958
2017Kwartalnik1(180)2017Bożena Gulla Ryzyko fałszywych wspomnień w trakcie psychoterapii i innych oddziaływań psychologicznych5969
2017Kwartalnik1(180)2017Krzysztof Walczewski, Piotr Słowik, Łukasz Müldner-Nieckowski Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności. Przebieg i analiza uzyskanych wyników badań7186
2017Kwartalnik1(180)2017Kodeks Etyczny Psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 10.10.2015 roku w Krakowie8791
2017Kwartalnik1(180)2017Komunikaty9395
2017Kwartalnik1(180)2017Regulamin ogłaszania prac9799
2017Kwartalnik2(181)2017Bernadetta JanuszOd Redakcji34
2017Kwartalnik2(181)2017Joanna Matuszczak-Świgoń, Jagoda Walendowska Terapia behawioralno-poznawcza w chorobach nowotworowych520
2017Kwartalnik2(181)2017Magdalena Chrzan-Dętkoś, Tamara Walczak Uzależnieni rodzice — narażone dziecko. Zakłócenia w funkcjonowaniu uzależnionych matek w relacji z niemowlętami oraz możliwość skutecznej pomocy2136
2017Kwartalnik2(181)2017Daniel Melerowicz Cechy osobowości a zagrożenie wykluczeniem społecznym z perspektywy teorii relacji z obiektem wg Otto Kernberga — studium przypadku3748
2017Kwartalnik2(181)2017Małgorzata Talarczyk Psychoterapia indywidualna pacjentek z rozpoznaniem anoreksji psychicznej skoncentrowana na pracy z obrazem własnego ciała — autorska wersja terapii4964
2017Kwartalnik2(181)2017Maria Kmita, Aleksandra Bronowicka, Anna Moszczyńska, Renata Zych, Krzysztof Małyszczak Humor i śmiechoterapia6574
2017Kwartalnik2(181)2017Iwona Sikorska Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej: edukacja i terapia przez przygodę7586
2017Kwartalnik2(181)2017Anna Wendołowska Depresja adolescentów w świetle teorii przywiązania87102
2017Kwartalnik2(181)2017Agnieszka Ogonowska List do redakcji. Leczenie filmem? Rozważania na marginesie książki Małgorzaty Kozubek „Filmoterapia”103105
2017Kwartalnik2(181)2017Recenzja 107110
2017Kwartalnik2(181)2017Komunikaty111113
2017Kwartalnik2(181)2017Regulamin ogłaszania prac115117
2017Kwartalnik3(182)2017Stanisław MajOd Redakcji34
2017Kwartalnik3(182)2017Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”. „Dla mnie ważna jest sprawiedliwość i równowaga we wzajemnej wymianie” — rozmowa z Małgorzatą Wolską514
2017Kwartalnik3(182)2017Barbara Józefik, Bernadetta Janusz Rozpoznawanie znaczenia problematyki płci biologicznej i kulturowej wśród polskich psychoterapeutów1530
2017Kwartalnik3(182)2017Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz, Bartłomiej Taurogiński Terapia wielorodzinna — nowa metoda pracy z rodzinami3141
2017Kwartalnik3(182)2017Krzysztof Mariusz Ciepliński „Psychoterapia działa… ale nie w moim przypadku”. Studium procesu zmiany w trakcie długoterminowej podmiotowo zorientowanej psychoterapii integracyjnej4355
2017Kwartalnik3(182)2017Maria Finogenow Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności i możliwości jej zastosowania u osób starszych5768
2017Kwartalnik3(182)2017Małgorzata Wolska, Feliks Matusiak Odzwierciedlenie utrat przeżytych przez wcześniejsze pokolenia w zaburzeniach funkcjonowania nastolatka6979
2017Kwartalnik3(182)2017Tomasz Gosztyła, Anna ProkopiakPoczucie osamotnienia u rodziców dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną8192
2017Kwartalnik3(182)2017Dominik Gawęda O trudnej sztuce używania humoru w terapii93100
2017Kwartalnik3(182)2017Katarzyna Olszewska, Barbara Bętkowska-Korpała, Katarzyna Dembe, Anna Pastuszak-Draxler, Danuta Czarnecka Analiza doświadczeń pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem po epizodzie burzy elektrycznej101108
2017Kwartalnik3(182)2017Recenzja 109112
2017Kwartalnik3(182)2017Komunikaty113114
2017Kwartalnik3(182)2017Regulamin ogłaszania prac115117
2017Kwartalnik4(183)2017Łukasz Müldner-NieckowskiOd Redakcji34
2017Kwartalnik4(183)2017Lech Kalita, Magdalena Chrzan-Dętkoś Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznych516
2017Kwartalnik4(183)2017Janusz Galli Terapeuta, pacjentka i milczenie. Zjawisko milczenia z  perspektywy psychoanalitycznej1728
2017Kwartalnik4(183)2017Karolina Kwiatkowska Pomoc psychologiczna przez internet i telefon. Doświadczenia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie2939
2017Kwartalnik4(183)2017Jowita Wycisk Wspieranie rozwoju tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych na przykładzie warsztatu „Coming out a linia życia”4153
2017Kwartalnik4(183)2017Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz Moje superwizje. Drobiazgi stronnicze5566
2017Kwartalnik4(183)2017Bartosz Zalewski, Bernadetta Janusz, Maciej Walkiewicz Zjawiska związane z pamięcią autobiograficzną podczas sesji genogramowej w terapii rodzin6779
2017Kwartalnik4(183)2017Paweł Brudek, Stanisława SteudenPredyktory poczucia własnej godności. Badania osób w okresie późnej dorosłości8192
2017Kwartalnik4(183)2017Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz, Magdalena Wojciechowska Fragmenty żałobne. O utracie matki z perspektywy egzystencjalnej93105
2017Kwartalnik4(183)2017Komunikaty107109
2017Kwartalnik4(183)2017Regulamin ogłaszania prac111113
2018Kwartalnik1(184)2018Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji34
2018Kwartalnik1(184)2018Jacek BombaWspomnienie. Prof. dr med. Dov Aleksandrowicz. 23 września 1925 — 6 lutego 201856
2018Kwartalnik1(184)2018Wanda Szaszkiewicz Z cyklu: Sylwetki psychoterapeutów. „Gdyby świat stał się bardziej sprawiedliwy, bylibyśmy psychicznie zdrowsi”. Rozmowa z prof. dr hab. Katarzyną Prot-Klinger716
2018Kwartalnik1(184)2018Joanna Mostowik, Katarzyna Cyranka Nowe trendy w psychoterapii. Znaczenie perspektywy czasowej w obszarze zdrowia psychicznego oraz podejmowanych interwencji terapeutycznych1729
2018Kwartalnik1(184)2018Ewa Wojtynkiewicz Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część I. Przegląd teorii klasycznych3139
2018Kwartalnik1(184)2018Ewa Wojtynkiewicz Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część II. Przegląd teorii współczesnych4150
2018Kwartalnik1(184)2018Aneta Karaś „Coś było puste i się wypełniło” — psychoterapia indywidualna pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych prowadzona w ujęciu egzystencjalnym w warunkach izolacji więziennej 5163
2018Kwartalnik1(184)2018Joanna Franczyk-Glita, Łukasz Müldner-Nieckowski, Natalia Śmierciak, Artur Daren, Mariusz Furgał Formy agresji kobiet doświadczających przemocy w relacji intymnej6578
2018Kwartalnik1(184)2018Zbigniew Wajda  Percepcja więzi z rodzicami i zmiany nasilenia objawów u pacjentów uczestniczących w krótkoterminowej psychodynamiczno-interpersonalnej psychoterapii grupowej7992
2018Kwartalnik1(184)2018Recenzje 9398
2018Kwartalnik1(184)2018Komunikaty105106
2018Kwartalnik1(184)2018Regulamin ogłaszania prac107109
2018Kwartalnik2(185)2018Mariusz FurgałOd Redakcji34
2018Kwartalnik2(185)2018Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Izabella JasikCechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości520
2018Kwartalnik2(185)2018Antoni Grzybowski, Dariusz Grabowski Nieświadomość jako wiadomość od innego. Teoria i praktyka psychoanalityczna według Jeana Laplanche’a2134
2018Kwartalnik2(185)2018Monika Filarowska, Katarzyna Schier Zespół impostora, czyli o poczuciu intelektualnej fałszywości3545
2018Kwartalnik2(185)2018Emilia Rutkowska, Bernadeta Lelonek-Kuleta Poznawczo-behawioralna koncepcja terapii hazardu patologicznego RobertaLadouceura4762
2018Kwartalnik2(185)2018Lech Kalita Długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna jako skuteczna metoda leczenia głębokiej depresji — krótki przegląd współczesnej literatury i przykład kliniczny6378
2018Kwartalnik2(185)2018Jacek Bomba, Krzysztof Szwajca Czy psychoterapią można zmienić społeczeństwo? Refleksje z wieloletniej pracy grupowej nad możliwością dialogu7988
2018Kwartalnik2(185)2018Wiesław SikorskiZnaczenie środowiska proksemicznego w psychoterapii. Przesłanki neurobiologiczne 89105
2018Kwartalnik2(185)2018Anna O. Aleksandrowicz Słowa wstępu/Opening words107109
2018Kwartalnik2(185)2018Recenzje 111117
2018Kwartalnik2(185)2018Komunikaty119120
2018Kwartalnik2(185)2018Procedura publikacji – zaktualizowana121125
2018Kwartalnik3(186)2018Anna Citkowska-Kisielewska Od Redakcji34
2018Kwartalnik3(186)2018Jacek BombaProf. dr hab. n. med. Jerzy Witold Aleksandrowicz. 7 lipca 1936 — 17 października 201856
2018Kwartalnik3(186)2018Zbigniew Wajda, Marta Makara-Studzińska Przywiązanie w psychoterapii grupowej. Część 1. Aspekty teoretyczne717
2018Kwartalnik3(186)2018Magdalena Chrzan-Dętkoś Depresja matki w doświadczeniu jej dziecka. Studia przypadków1932
2018Kwartalnik3(186)2018Dominik Gawęda Kilka uwag o lęku przed poczuciem bezradności w superwizji3338
2018Kwartalnik3(186)2018Lech Kalita, Magdalena Chrzan-DętkośProgram stażowy jako skuteczne i opłacalne narzędzie zwiększania dostępności psychoterapii3953
2018Kwartalnik3(186)2018Wojciech Drath, Szymon NęckiPsychoterapia online z perspektywy polskich psychoterapeutów5563
2018Kwartalnik3(186)2018Agnieszka Ogonowska (Cyber)psychologiczne i medialne uwarunkowania psychoterapii indywidualnej online6579
2018Kwartalnik3(186)2018Recenzje 8186
2018Kwartalnik3(186)2018Komunikaty8789
2018Kwartalnik3(186)2018Procedura publikowania w „Psychoterapii”9195
2018Kwartalnik4(187)2018Mariusz FurgałOd Redakcji34
2018Kwartalnik4(187)2018Monika Jańczak Mentalizacja w praktyce klinicznej — perspektywa psychodynamiczna517
2018Kwartalnik4(187)2018Marta Dudzińska Psychoterapia poznawczo-behawioralna bulimii psychicznej: teoria, metoda, status empiryczny i przyszłe kierunki rozwoju1930
2018Kwartalnik4(187)2018Bernadetta Janusz, Joanna Jurek, Karolina Dejko-WańczykProces żałoby po utracie dziecka z perspektywy teorii kontynuowania więzi: systematyczne studium przypadku3142
2018Kwartalnik4(187)2018Sylwia Pyrtek, Artur Kołakowski Terapia poznawczo-behawioralna u osób z zaburzeniem polegającym na wyrywaniu włosów4355
2018Kwartalnik4(187)2018Zbigniew Wajda, Marta Makara-Studzińska Przywiązanie w psychoterapii grupowej. Część 2. Przegląd badań empirycznych5767
2018Kwartalnik4(187)2018Irena JelonkiewiczCo dzieje się w relacji superwizyjnej?6980
2018Kwartalnik4(187)2018Wojciech Sak Recenzja 8182
2018Kwartalnik4(187)2018Monika Kornacka Sprawozdanie z 48. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT) w Sofii (Bułgaria).8789
2018Kwartalnik4(187)2018Komunikaty9192
2018Kwartalnik4(187)2018Procedura publikowania w „Psychoterapii”9397
2019Kwartalnik1(188)2019Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2019Kwartalnik1(188)2019Jakub Bobrzyński „Milczenie jest prawdziwą zbrodnią” — głos psychoterapeuty w sprawach obywatelskich517
2019Kwartalnik1(188)2019Natalia Liszewska, Ludmiła Urbańska Poznawczo-behawioralna psychoterapia osób z PTSD po doświadczeniach przemocy ze strony partnera — przegląd programów terapii1928
2019Kwartalnik1(188)2019Dorota Dyjakon Model psychoterapii osób stosujących przemoc w bliskich związkach — studium przypadku2945
2019Kwartalnik1(188)2019Magdalena Chrzan-Dętkoś, Lech Kalita Rola wczesnej interwencji psychologicznej w profilaktyce i terapii depresji poporodowej4761
2019Kwartalnik1(188)2019Joanna Matuszczak-Świgoń, Weronika Bednarowska Terapia poznawczo-behawioralna uzależnienia od internetu6373
2019Kwartalnik1(188)2019Barbara Bętkowska-Korpała, Modrzyński Robert, Justyna Kotowska, Katarzyna Olszewska, Jolanta Celebucka Wywiad diagnostyczny zaburzenia używania alkoholu — klasyfikacja DSM-5 w kontekście wyzwań dla lecznictwa odwykowego7591
2019Kwartalnik1(188)2019Arlene Vetere Troska o siebie i innych: superwizja prowadzona w oparciu o narrację przywiązania9396
2019Kwartalnik1(188)2019Recenzje 101107
2019Kwartalnik1(188)2019Kodeks etyczny psychoterapeuty109113
2019Kwartalnik1(188)2019Komunikaty115117
2019Kwartalnik1(188)2019Procedura publikowania w „Psychoterapii”119123
2019Kwartalnik2(189)2019Kazimierz BierzyńskiOd Redakcji34
2019Kwartalnik2(189)2019Wanda SzaszkiewiczZ cyklu: Sylwetki psychoterapeutów. „Każdy ma prawo do miłości, wolności i odmienności”. Rozmowa z Romą Ulasińską516
2019Kwartalnik2(189)2019Katarzyna Prot-Klinger Analiza grupowa pacjentów psychotycznych1732
2019Kwartalnik2(189)2019Weronika Rybak Przenikające się światy3343
2019Kwartalnik2(189)2019Szymon Chrząstowski Praktyka psychoterapeutyczna oparta na danych naukowych — za i przeciw4557
2019Kwartalnik2(189)2019Anna Daniel-Sielańczyk, Jolanta Życińska, Monika Bąk-Sosnowska Współczucie wobec siebie (self-compassion) i radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród psychoterapeutów5970
2019Kwartalnik2(189)2019Lech Kalita Szczegółowy opis relacyjno-integracyjnego modelu superwizji psychoterapii7188
2019Kwartalnik2(189)2019Recenzja8990
2019Kwartalnik2(189)2019Komunikaty9192
2019Kwartalnik2(189)2019Procedura publikowania w „Psychoterapii”9397
2019Kwartalnik3(190)2019Stanisław Maj Od Redakcji3
2019Kwartalnik3(190)2019Barbara Józefik, Feliks Matusiak Wokół psychoterapii, w tym psychoterapii dzieci i młodzieży: pytania, wyzwania, kontrowersje516
2019Kwartalnik3(190)2019Władysław Sterna, Sławomir MurawiecWspółpraca psychiatry i psychoterapeuty — zagadnienia praktyczne1728
2019Kwartalnik3(190)2019Łukasz Cichocki, Iga Plencler, Bogusław Cegiel Od inności do bliskości. Refleksje wokół procesu zdrowienia pacjenta z diagnozą schizofrenii leczonego w systemie opieki środowiskowej2940
2019Kwartalnik3(190)2019Krzysztof Walczewski Funkcja komunikacji mailowej w standardowym leczeniu osoby chorującej na schizofrenię. Mowa ewakuacyjna, naprawcza czy twórcze poszukiwanie porozumienia?4151
2019Kwartalnik3(190)2019Anna Kobierecka-DziamskaŚlady doświadczeń rodzinnych w obrazie ciała — studium przypadku młodej kobiety5371
2019Kwartalnik3(190)2019Szymon Chrząstowski Sprawozdanie z 10. Europejskiej konferencji EFTA7374
2019Kwartalnik3(190)2019Komunikaty7577
2019Kwartalnik4(191)2019Mariusz FurgałOd Redakcji34
2019Kwartalnik4(191)2019Bartłomiej Taurogiński, Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz Miejsce terapii wielorodzinnej w leczeniu nastolatków chorujących na anoreksję psychiczną. Opis metody i dotychczasowych wyników badań516
2019Kwartalnik4(191)2019Antonina Bryniarska, Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz , Bernadetta Janusz, Barbara JózefikOsobiste głosy terapeutów w trakcie pierwszych konsultacji systemowych. Analiza dialogowa1728
2019Kwartalnik4(191)2019Bogumiła Witkowska-Łuć Rola zajęć terapeutycznych w powrocie do zdrowia osób leczonych z powodu zaburzeń z kręgu schizofrenii2940
2019Kwartalnik4(191)2019Bernadetta Janusz, Katarzyna Czapkiewicz, Małgorzata Wolska, Kazimierz Bierzyński, Łukasz Müldner-Nieckowski, Mariusz FurgałZasady konstrukcji klinicznego studium przypadku w psychoterapii4156
2019Kwartalnik4(191)2019Komunikaty5759
2019Kwartalnik4(191)2019Procedura publikowania w „Psychoterapii”6165
2020Kwartalnik1(192)2020Szymon ChrzastowskiOd Redakcji34
2020Kwartalnik1(192)2020Krzysztof DygaMałgorzata Opoczyńska-MorasiewiczTożsamość osób z diagnozą zaburzenia afektywnego dwubiegunowego525
2020Kwartalnik1(192)2020Roma UlasińskaAgnieszka LelekAgnieszka Kozik-MerinoKatarzyna ŚlęczekZbudować więź pomimo traumy – zastosowanie Terapii Wielorodzinnej ( MFT) w rodzinach adopcyjnych2743
2020Kwartalnik1(192)2020Maria FinogenowTryby schematów i modele trybów w zaburzeniach osobowości z klastra B i C4558
2020Kwartalnik1(192)2020Sylwia KosiołTerapia poznawczo-behawioralna w leczeniu patologicznego skubania skóry. Skuteczność i metody postępowania5973
2020Kwartalnik1(192)2020Beata Boćwińska-KilukSamouszkodzenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Psychospołeczne studium przypadku7587
2020Kwartalnik1(192)2020Krzysztof KlajsList do Redakcji: Psychoterapia w czasie pandemii8996
2020Kwartalnik1(192)2020Jacek MaślankowskiList do Redakcji: Zapiski psychoterapeuty z czasu izolacji97101
2020Kwartalnik1(192)2020Kodeks etyczny psychoterapeuty113117
2020Kwartalnik1(192)2020Procedura publikowania w „Psychoterapii”119123
2020Kwartalnik2(193)2020Wanda SzaszkiewiczOd Redakcji 34
2020Kwartalnik2(193)2020Czesław CzabałaCelina Brykczyńskawspomnienie o prof. dr hab. med. marii małgorzacie siwiak-kobayashi56
2020Kwartalnik2(193)2020Wanda SzaszkiewiczTerapeuta ma być prawdziwy, czyli otwarty i mądrze szczery. Rozmowa z Lucyną Drożdżowicz722
2020Kwartalnik2(193)2020Dominik GawędaZjawisko psychopatycznego sensu życia. Gdy relacja terapeutyczna staje się polem bitewnym2331
2020Kwartalnik2(193)2020Małgorzata TalarczykKomplementarne stosowanie psychoterapii w procesie leczenia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego oraz refleksje dotyczące badań opartych o praktykę terapeutyczną 3347
2020Kwartalnik2(193)2020Ryszard ChłopekAnna KominekPsychoterapia pary z wieloletnim doświadczeniem psychozy4960
2020Kwartalnik2(193)2020Katarzyna KotlarskaPaweł SmykIrena NajbarModel pracy Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Kraków-Podgórze II w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie6173
2020Kwartalnik2(193)2020Martyna RederSprawozdanie z konferencji 7577
2020Kwartalnik2(193)2020Procedura publikowania w „Psychoterapii”7983
2020Kwartalnik3(194)2020Mariusz FurgalOd Redakcji34
2020Kwartalnik3(194)2020Jacek BombaWspomnienie o Dr n. med. Ewie Jaworskiej-Frańczak5
2020Kwartalnik3(194)2020Beata GrządzielZagadnienie współpracy terapeutów w ko-terapii w ujęciu koncepcji systemowych i psychoanalitycznych717
2020Kwartalnik3(194)2020Beata GrządzielKreatywna para — o pomieszczającej przestrzeni w terapii rodzin i par1930
2020Kwartalnik3(194)2020Szymon Krzysztof ChrząstowskiKonflikty w parze w perspektywie narracyjnej terapii więzi3144
2020Kwartalnik3(194)2020Małgorzata WolskaProblemy etyczne w terapii par i małżeństw. Utrzymanie neutralności, zachowanie równowagi i dążenie do sprawiedliwości4558
2020Kwartalnik3(194)2020Bertrand JanotaPaulina MichalskaGrupa Balinta w relacji lekarz–pacjent – założenia, cele i znaczenie5968
2020Kwartalnik3(194)2020Komunikaty69
2020Kwartalnik3(194)2020Procedura publikowania w „Psychoterapii”7175
2020Kwartalnik4(195)2020Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2020Kwartalnik4(195)2020Barbara JózefikWspomnienie o Profesorze Mony Elkaimie56
2020Kwartalnik4(195)2020Szymon ChrząstowskiWywiad z Monicą Whyte – prezeską European Family Therapy Association (EFTA)78
2020Kwartalnik4(195)2020Agnieszka LelekMagdalena Adamczyk-BanachUdział rodziców w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży922
2020Kwartalnik4(195)2020Ewa WojtynkiewiczO trudnych związkach uzależnienia od alkoholu i zaburzeń osobowości – studium przypadku2335
2020Kwartalnik4(195)2020Jan Wojciech PęksaKatarzyna DembeLeczenie uzależnienia od leków nasennych i uspokajających w podstawowej opiece zdrowotnej — współpraca lekarza i psychologa3748
2020Kwartalnik4(195)2020Krzysztof WalczewskiAgnieszka Fusińska-KorpikWojciech KorzeniowskiŁukasz CichockiAspekty terapeutyczne oddziału zamkniętego4960
2020Kwartalnik4(195)2020Ewa NiezgodaAleksandra WieczorekEdyta BiernackaKatarzyna SynówkaOddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic — opis modelu6177
2020Kwartalnik4(195)2020Recenzja7980
2020Kwartalnik4(195)2020Komunikaty8182
2020Kwartalnik4(195)2020Procedura publikowania w „Psychoterapii”8387
2021Kwartalnik1(196)2021Lukasz Müldner-NieckowskiOd Redakcji3
2021Kwartalnik1(196)2021Julia Anna KluzowiczMaria Gabriela KluzowiczPsychoterapia w czasie izolacji społecznej związanej z COVID-19 - perspektywa terapeutów i klientów531
2021Kwartalnik1(196)2021Angelika Barbara ListwanArtur KołakowskiTerapia poznawczo-behawioralna pacjentki z mutyzmem wybiórczym — analiza przypadku3347
2021Kwartalnik1(196)2021Maria FinogenowTechniki doświadczeniowe i relacja terapeutyczna w terapii schematów4863
2021Kwartalnik1(196)2021Agnieszka ReichelPozytywna psychoterapia poznawczo-behawioralna6573
2021Kwartalnik1(196)2021Anna Bańbura-NowakKatarzyna KowaraMałgorzata Opoczyńska-MorasiewiczAutostygmatyzacja na czas przemijania – interpretacyjna analiza fenomenologiczna doświadczenia starszych kobiet zmagających się z depresją w przebiegu zaburzeń nastroju7590
2021Kwartalnik1(196)2021Recenzja 9193
2021Kwartalnik1(196)2021Komunikaty9596
2021Kwartalnik1(196)2021Procedura publikowania w „Psychoterapii”97101
2021Kwartalnik2(197)2021Szymon ChrzastowskiOd Redakcji34
2021Kwartalnik2(197)2021Marcelina PtakWspomnienie57
2021Kwartalnik2(197)2021Bogusława Elżbieta PiaseckaAntonina BryniarskaSwietłana MrózBarbara WojszelMonika JanczuraBarbara JózefikAgata Siwiec-BekBartłomiej TaurogińskiOd marca 2020 do marca 2021 – psychoterapeuci o pracy w pandemii COVID-19. Autoetnografia zbiorowa927
2021Kwartalnik2(197)2021Dorota Maria SikoraPacjenci z zaburzeniami odżywiania w dobie COVID-192938
2021Kwartalnik2(197)2021Marta Nowak-KulpaMetafory ciała. Zastosowanie psychoterapii ericksonowskiej na oddziale chirurgii rekonstrukcyjnej3950
2021Kwartalnik2(197)2021Lech KalitaAgnieszka Bittner-JakubowskaEdward BuzunPiotr DworczykMirosław GizaAlina Henzel-KorzeniowskaJanusz KitrasiewiczAnna MędrzejewskaMałgorzata SzmalecMarzena WitkowskaJolanta ZboińskaKompetencje potrzebne do prowadzenia terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych w Polsce5166
2021Kwartalnik2(197)2021Monika RomanowskaBartłomiej DobroczyńskiPojęcie nieświadomości we wczesnej terapii poznawczej Aarona T. Becka6778
2021Kwartalnik2(197)2021Komunikaty7980
2021Kwartalnik2(197)2021Procedura publikowania w „Psychoterapii”8185
2021Kwartalnik3(198)2021Małgorzata WolskaOd Redakcji34
2021Kwartalnik3(198)2021Monika RomanowskaBartłomiej DobroczyńskiProcesy nieświadome we współczesnej terapii poznawczej Aarona T. Becka515
2021Kwartalnik3(198)2021Beata Granops„Mama i M” — analiza przypadku diady, w której wystąpiło doświadczenie traumy1731
2021Kwartalnik3(198)2021Dorota Maria SikoraLeczenie zaburzenia polegającego na ograniczaniu/unikaniu przyjmowania pokarmów (ARFID) z dominacją prezentacji lękowej. Propozycja protokołu postępowania terapeutycznego3347
2021Kwartalnik3(198)2021Krzysztof WalczewskiMaile wysyłane do oddziału zamkniętego jako czynnik leczący w hybrydowej terapii ambulatoryjnej pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii4963
2021Kwartalnik3(198)2021Maciej PileckiSzymon Krzysztof ChrząstowskiHamlet et al.6579
2021Kwartalnik3(198)2021Komunikaty81
2021Kwartalnik3(198)2021Procedura publikowania w „Psychoterapii”8387
2021Kwartalnik4(199)2021Bernadetta JanuszOd Redakcji34
2021Kwartalnik4(199)2021Błażej WojdałaKatarzyna BarskaCzy różnica między psychoterapią w formie wideorozmów i w formie gabinetowej dotyczy istoty procesu psychoterapeutycznego?520
2021Kwartalnik4(199)2021Magdalena OleśniewiczTerapia schematów w leczeniu pacjentów detencyjnych o antyspołecznej strukturze osobowości. Skuteczność i metody postępowania2134
2021Kwartalnik4(199)2021Dorota SoleckaMaciej PileckiAnna ŁachowskaKatarzyna WanatPaulina Cofór-PinkowskaKrzysztof SzwajcaProgram wsparcia rozwoju — w poszukiwaniu modelu opieki środowiskowej nad dziećmi młodszymi3548
2021Kwartalnik4(199)2021Agnieszka LelekJoanna MostowikAnna KwapniewskaMagdalena Adamczyk-BanachJak nastolatki radzą sobie z sytuacjami kryzysowymi? Wstępne doniesienia z badań nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi4963
2021Kwartalnik4(199)2021Katarzyna SannaZastosowanie oraz efektywność terapii poznawczo-behawioralnej wśród nieformalnych opiekunów osób chorych przewlekle – przegląd badań6574
2021Kwartalnik4(199)2021Recenzja 7577
2021Kwartalnik4(199)2021Komunikaty7980
2021Kwartalnik4(199)2021Procedura publikowania w „Psychoterapii”8387