728 x 90

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest organizacją profesjonalną zrzeszającą polskich psychoterapeutów. Została powołana w listopadzie 1961 roku. Zajmuje się organizowaniem szkoleń i wspieraniem zawodowego rozwoju psychoterapeutów, a także prowadzeniem procesu certyfikacji psychoterapeutów oraz superwizorów psychoterapii i wyznaczaniem aktualnych standardów dotyczących psychoterapii i superwizji. Współpracuje ściśle z Sekcją Naukową Terapii Rodzin PTP.

Certyfikat Psychoterapeuty SNP i SNTR PTP potwierdza wysokie kompetencje osób, które go posiadają. Gwarantuje, że ukończyły one studia wyższe, 4-letnie szkolenie w psychoterapii uwzględniające różne modalności terapeutyczne i stosowanie metod o udowodnionej naukowo skuteczności (kursy całościowe), odbyły własną terapię szkoleniową i korzystały z superwizji przez minimum 5 lat pracy w zawodzie psychoterapeuty oraz zdały egzamin praktyczny przed komisją zewnętrzną wobec ośrodka, w którym się szkoliły.

W ramach ścieżki szkoleniowej PTP psychoterapeuci kształcą swoje umiejętności w 23 ośrodkach szkoleniowych, ze zróżnicowanym programem. Jest to kilkaset osób rocznie. Dostępne są także dodatkowe kursy specjalistyczne oraz szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu superwizora.


FACEBOOK

WYDARZENIA

WAŻNE INFORMACJE

Śmierć prof. Krzysztofa Małyszczaka

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi prof. Krzysztofa Małyszczaka. Krzysztof już drugą kadencję był oddanym członkiem Komisji Etyki SNP PTP. Był dla nas niezwykłym wsparciem. Zawsze chętny do pracy, kompetentny, dzielący się swoim doświadczeniem. Człowiek o niezwykłej wrażliwości etycznej, jednocześnie bezstronny, tolerancyjny, starający się zrozumieć i uwzględnić perspektywę każdej ze stron. Odszedł w poniedziałek. Po raz pierwszy nie stawił się na nasze spotkanie. Jeszcze nie wiedziałyśmy, że na kolejnych też go nie będzie, a jakże zaczęło go brakować. Trudno to powiedzieć, z bólem i żalem, żegnamy.

Łączymy wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Komisja Etyki SNP PTP
Prof. Irena Namysłowska
Mrg Lucyna Lipman

Certyfikat Psychoterapeuty PTP

Filie SNP PTP