728 x 90
Uprzejmie informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków SNP PTP 12.04.2013 składka członkowska w Sekcji Naukowej Psychoterapii w 2013r. wynosi 50 zł i należy ją wpłacać do końca roku na konto SNP PTP:
Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

W tytule przelewu proszę wpisać: składka członkowska SNP PTP za rok XXXX, imię i nazwisko i adres e-mail (w celu aktualizacji danych kontaktowych)

Walne Zebranie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 18 października w Warszawie podjęło decyzję o wprowadzeniu od 2014 roku 50 % zniżki dla emerytów na składkę członkowską SNP PTP. Oznacza to, że od 2014 r. emeryci (osoby utrzymujące się wyłącznie z emerytury) będą płacić 25 zł.

Przypominamy, że warunkiem udziału w SNP jest członkostwo w PTP i opłacanie w Towarzystwie bieżących składek.
Składka członkowska PTP wynosi 120 zł. Szczegółowe informacje o składce członkowskiej PTP: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo/
Osoba, która chce utrzymać pełnię praw członkowskich (otrzymywanie pism „Psychiatria Polska” i „Psychoterapia”, zniżki opłat na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Sekcję, otrzymywanie aktualnych zawiadomień o sprawach polskiej psychoterapii, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw psychoterapii) powinna zapłacić składki (120 zł w PTP oraz 50 zł w SNP PTP) do końca danego roku kalendarzowego.