728 x 90

Dziękujemy zespołom, które zorganizowały możliwość odbywania staży w zakresie psychoterapii, co przyczynia się do rozwoju profesjonalnego psychoterapeutów w Polsce. Mamy nadzieję, że lista ośrodków stażowych będzie się stopniowo rozszerzać.

 

Lista akredytowanych ośrodków, w których osoby szkolące się na całościowych kursach psychoterapii mogą odbywać staże niezbędne do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty

 

WARSZAWA

 

Ambulatorium Psychoanalityczne IPP

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii IPP

Warszawa ul. Krucza 46 m. 83

Kierownik: dr Katarzyna Walewska                                        akredytacja od 18.01.2010 r.

 

Laboratorium Psychoedukacji

Katowicka 18, Warszawa

Kierownik: mgr Zofia Milska-Wrzosińska                              akredytacja od 18.01.2010 r.

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Szpital w Tworkach)

(Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego;

Psychiatryczny Oddział Dzienny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych)

Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Kierownik: dr n. med. Jonathan Britmann                              akredytacja od 07.04.2010 r.

 

Pracownia Terapii i Rozwoju

Wilcza 31 m.7A

00-544 Warszawa

Kierownik: mgr Anna Tanalska – Dulęba

tel. 22 468 00 65, 53 58 800 65, www.pratir.pl

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.                        reakredytacja od 11.12.2018 r.

 

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci w Józefowie

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

ul. 3 Maja 127

05-420 Józefów

Kierownik: dr n. med. Lidia Popek

tel. 22 468 25 57, e-mail: psychiatria.dzieci@centrumzagorze.pl            akredytacja od 14.02.2020 r.

 

KRAKÓW

 

Katedra Psychiatrii CMUJ

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21A

Kierownik: dr hab. n. med. Maciej Pilecki                              akredytacja od 18.01.2010 r.

 

Zakład Terapii Rodzin, Katedra Psychiatrii CM UJ

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21A

Kierownik: dr hab. med. Mariusz Furgał                                akredytacja od 18.01.2010 r.

 

Oddział Leczenia Nerwic

Katedra Psychiatrii CM UJ

31-501 Kraków, ul. Kopernika 21A

Kierownik: dr Piotr Drozdowski                                            akredytacja od 18.01.2010 r.

 

Oddział Dzienny Kliniki Psychiatrii Dorosłych

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pl. Sikorskiego 2/8

Kierownik: dr n. med. Andrzej Cechnicki                               akredytacja od 23.10.2009 r.

 

Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w tym także kurs doskonalący „Psychoterapia Praktyczna” organizowany przez Medyczne Centrum Doskonalenia Zawodowego UJ i Katedrę Psychoterapii CM UJ

Lenartowicza 14, 31 – 138 Kraków

Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski              akredytacja od 18.01.2010 r.

 

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie

Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Kierownik: dr Ewa Niezgoda                                                akredytacja od 19.02.2010 r.

 

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21A

Kierownik: dr n.med. Mirosława Jawor

tel. 12 424 87 54,  e-mail: mjawor@su.krakow.pl

W ośrodku można zaliczyć 360 godzin stażu.                         reakredytacja od 17.01.2023 r.

 

Oddział Stacjonarny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 21A

Kierownik: dr n.med. Kinga Widelska

tel. 12 424 87 40,  e-mail: sylwia@cm-uj.krakow.pl

W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.                        akredytacja od 11.12.2018 r.

 

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku

Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków

Kierownik: mgr Anna Kazberuk

tel. 517 286 961, e-mail: fundacja@naszlaku.org

https://naszlaku.org/dla-terapeuty/staz/

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.                       akredytacja od 14.02.2019 r

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Scanmed Psyche

Psychiatryczny Oddział Dzienny

Armii Krajowej 5, 30-150 Kraków

tel. 508 436 129, e-mail: malgorzata.mleczko-rataj@scanmed.pl

https://scanmed.pl/jednostki/poradnia-zdrowia-psychicznego-i-dzienny-oddzial-psychiatryczny/

Kierownik: mgr Małgorzata Mleczko-Rataj

W ośrodku można zaliczyć 360 godzin stażu.                       akredytacja od 17.01.2023 r.

 

GLIWICE

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka”

Gliwice, ul. Asnyka 10

Kierownik: mgr Jarosław Gliszczyński                                  akredytacja od 23.10.2009 r.

 

Ośrodek Leczenia Depresji i Nerwic Centrum Zdrowia Psychicznego „Sikornik”

Gliwice, ul. Mewy 34

Kierownik: mgr Mariola Rudel

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.

akredytacja od 27.02.2014 r.

 

SOSNOWIEC

Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Sosnowcu

Sobieskiego 29

Koordynator: dr n. hum. Igor Pietkiewicz

tel. 602 648 713,  e-mail: pietkiewicz@onet.pl                        akredytacja od 27.11.2012 r.

 

BYDGOSZCZ

Klinika Psychiatrii

Szpital Uniwersytecki nr. 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

K. Kurpińskiego 19, 85-096 Bydgoszcz

tel. 52/ 585 40 39

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz     akredytacja od 11.04.2013 r.

 

Centrum Medyczne Gizińscy w Bydgoszczy Oddział Psychiatryczny

Leśna 9, 85-676 Bydgoszcz

Kierownik: dr n. med. Włodzisław Giziński
www.gizinscy.pl

akredytacja od 11.09.2014 r.


ZABRZE

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Park Hutniczy 6, 41-800 Zabrze

tel. 32 278 11 99, e-mail: opilu@opilu.pl, www.opilu.pl

Kierownik: mgr Małgorzata Kowalcze

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.                          akredytacja od 27.02.2014 r.

 

WROCŁAW

Klinika Psychiatrii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich We Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 10, 50-367 Wrocław

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna

e-mail: Krzysztof.malyszczak@umed.wroc.pl, tel. 717 841 643,

www.umed.wroc.pl/psychiatria

W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.                       akredytacja od 4.12.2014 r.

 

GDAŃSK

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Gdańskiego Centrum Zdrowia

ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

Kierownik: Anna Wyszkowska

tel. 792 037 899, e-mail: a.wyszkowska@gcz.com.pl

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.                         akredytacja od 20.02.2020 r.

 

Oddział Dzienny Ogólny Psychiatryczny

Gdańskiego Centrum Zdrowia

ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

Kierownik: Katarzyna Sulak

e-mail: gcz@gcz.com.pl                         akredytacja od 10.05.2023 r.

 

GDYNIA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Animus”

Bema 5/1, 80-380 Gdynia

Kierownik: Joanna Maciejewska-Sova

tel. 728 940 472, nzoz-animus@wp.pl, www.animus.med.pl

W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.                         reakredytacja od 24.06.2021 r.

 

RUDA ŚLĄSKA

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Niedurnego 50d, 41-709 Ruda Śląska

Kierownik: lek. med. Mariusz Skowron

tel. 322 443 777, e-mail: pozp@pozpruda.com.pl

www.pozpruda.com.pl

W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.                         reakredytacja od 17.01.2023 r.

 

KIELCE

Świętokorzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

ul. Nowaka Jeziorańskiego 65

25-432 Kielce

Kierownik: dr hab. Krzysztof Gąsior

tel. (41) 367-63-02

e-mail: centrum@psychoterapia24.com

www.scpie.kielce.eu                                                                     akredytacja od 28.10.2020 r.

 

 

ŁÓDŹ

 

Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Ego

Zespół Leczenia Środowiskowego

B. Limanowskiego 194/196, 91-027 Łódź

Kierownik: lek. med. Agnieszka Szewczyk

tel. 42 251 51 51, 691 070 075

e-mail: rejestracja@poradniaego.pl

www. poradniaego.pl

W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.                         akredytacja od 25.05.2017 r.

 

Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna Ego

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości

B. Limanowskiego 194/196, 91-027 Łódź

Kierownik: lek. med. Agnieszka Szewczyk

tel. 42 251 51 51, 691 070 075

e-mail: rejestracja@poradniaego.pl

www. poradniaego.pl

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.                         akredytacja od 22.10.2017 r.

 

Polski Instytut Ericksonowski

Wioślarska 27, 94-036 Łódź

Kierownik: mgr Krzysztof Klajs

tel. 42 688 48 60

e-mail: info@p-i-e.pl

www.p-i-e.pl

W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.                         reakredytacja od 17.01.2023 r.

 

BIAŁYSTOK

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama -Kościałkowskiego

Ul. Fabryczna 27

15-471 Białystok

Kierownik: mgr Anastazja Hykiel

tel. 606 266 646

e-mail: anastazjahykiel@gmail.com

http://www.zozmswia.bialystok.pl/                                                                   akredytacja od 07.06.2021 r.