728 x 90

Władze Filii Krakowskiej SNP PTP

wybrane podczas wyborów 03.10.2022r.:

 

Przewodnicząca: dr n.med Katarzyna Cyranka

Sekretarz: lek. Patrycja Jęda

Skarbnik: lek. Dawid Storman

Liczba Członków: 589

 

Działalność bieżąca filii

a) reprezentacyjna

Regularny udział w Zebraniach Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przewodniczącej Filii Krakowskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP dr n. med. Katarzyny Cyranki – zaangażowanie z ramienia filii w szereg inicjatyw oddziału, omawianie najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania psychoterapii w strukturach NFZ. Udział we wskazanych zebraniach Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Reprezentowanie środowiska psychoterapeutycznego w strukturach międzynarodowych: SPR, EPA, WADP, IAAP.

b) naukowa

Współpraca z Katedrą Psychiatrii UJCM, Katedrą Psychoterapii UJCM oraz Filią Śląską Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz z Society for Psychotherapy Research.

c) edukacyjna

Planowana organizacja wydarzeń szerzących wiedzę o psychoterapii – aktualnie praca nad ankietą kierowaną do studentów psychologii i kierunków pokrewnych dot. ich potrzeb i jej dystrybucja;

Organizacja Wiosennej Szkoły Psychoterapii – wydarzenia szerzącego wiedzę o psychoterapii;

d) doradcza

Udział w dyskusji w sprawie reformy psychiatrii w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – współudział w opracowaniu stanowiska Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w sprawie propozycji regulacji standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia Psychicznego; Zaangażowanie w tworzenie regulacji prawnych dot. specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży oraz zawodu psychoterapeuty, udział w dyskusji na temat propozycji umieszczenia psychoterapii w ramach Zintegrowanego Systemu kwalifikacji oraz regulacji prawnej stosowania psychoterapii;

e) informacyjna

Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy superwizorami a terapeutami oraz osobami w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii w celu poprawienia dostępności informacji na temat możliwości rozpoczęcia superwizji; Rozpowszechnienie informacji o możliwości ubezpieczenia proponowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii;

f) pomocowa

Współudział w organizacji zbiórek i pomocy psychologicznej dla Uchodźców od momentu napaści Rosji na Ukrainę; Pośrednictwo w organizowaniu wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Małopolski w sytuacji pandemii;

 

Wiosenna Szkoła Psychoterapii

Jest to wydarzenie kierowane do osób zainteresowanych podjęciem szkolenia psychoterapeutycznego (przede wszystkim studentów psychologii, medycyny oraz kierunków pokrewnych z regionu Filii), które m. in. za pośrednictwem otwartego wykładu ma na celu także szerzenie wiedzy o psychoterapii i pracy psychoterapeuty.

II edycja Wiosennej Szkoły Psychoterapii już za nami!

W zeszłą sobotę 27 kwietnia 2024r. mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Państwa na II już edycji Wiosennej Szkoły Psychoterapii. Wydarzenie rozpoczęła przewodnicząca Filii Krakowskiej SNP PTP dr n. med. Katarzyna Cyranka witając uczestników i zapraszając na wykład Pana Profesora Macieja Pileckiego, który w wykładzie „Psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży” podkreślił wagę oraz implikacje związane z relacjami wczesnodziecięcymi. Następnie po pysznym lunchu przygotowanym przez Sady Bistro uczestnicy mieli do wyboru trzy różnorodne i inspirujące warsztaty: zgłębienie podstawowych założeń i technik terapii dialektyczno-behawioralnej z mgr Kają Wieczorek-Sochą i lek. med. Bartłomiejem Taurogińskim, poznanie niuansów specyfiki dialogu z pacjentem psychotycznym z dr n. med. Anetą Kalisz oraz podróż przez życie kobiety w kontekście macierzyństwa z dr hab. n. med. Bernadettą Janusz. Wydarzenie zakończono projekcją filmu „Niebezpieczna metoda” po którym rozpoczęła się ożywiona dyskusja dot. specyfiki i etyki pracy psychoterapeuty, wagi kontaktu terapeutycznego i settingu oraz refleksje dot. historii i rozwoju psychoterapii.

 

Dotychczasowa działalność filii

a) reprezentacyjna

Reprezentacja SNP na 18 Kongresie World Association of Dynamic Psychiatry, który miał miejsce we Florencji;

b) organizacyjna

Współudział w przygotowaniu Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022; Patronat 5th Society for Psychotherapy Research Methods Workshop for Early Career Researchers, organizowanego w Krakowie przez Society for Psychotherapy Research oraz Uniwersytet Jagielloński; Międzynarodowa Konferencja Concepts of Dynamic Psychiatry – Inspirations for Innovative Treatment of Mental Disorders- zorganizowana przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Deutsche Akademie für Psychoanalyse, Krakowską Filię Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Włączenie we współorganizację obchodów 100-lecia Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie; Patronat 5th Society for Psychotherapy Research Methods Workshop for Early Career Researchers, organizowanego w Krakowie przez Society for Psychotherapy Research oraz Uniwersytet Jagielloński;

 

Kontakt

Facebook: https://www.facebook.com/FiliaKrakowskaSekcjiNaukowejPsychoterapii

email: filiakrakowska.snp.ptp@gmail.com

Katedra Psychiatrii UJ CM
ul. Mikołaja Kopernika 21a
31-501 Kraków

Przewodnicząca dr n. med. Katarzyna Cyranka
tel. 664 680 001