728 x 90

Władze Filii Krakowskiej SNP PTP

Przewodniczący: dr n.med Katarzyna Cyranka

Sekretarz: dr n. med Michał Mielimąka

Członkowie: mgr Anna Bielańska, mgr Patrycja Jęda, mgr Katarzyna Klasa

 

Liczba Członków: 335

 

Działalność bieżąca filii

Współpraca naukowa z Katedrą Psychiatrii UJCM i Katedrą Psychoterapii UJCM oraz z Society for Psychotherapy Research;

Pośrednictwo w organizowaniu wsparcia psychologicznego dla mieszkańców Małopolski w sytuacji pandemii;

Zaangażowanie w prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty;

Pośredniczenia w komunikacji pomiędzy superwizorami a terapeutami oraz osobami w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii w celu poprawienia dostępności informacji na temat możliwości rozpoczęcia superwizji;

Patronat 5th Society for Psychotherapy Research Methods Workshop for Early Career Researchers, organizowanego w Krakowie przez Society for Psychotherapy Research oraz Uniwersytet Jagielloński;

Międzynarodowa Konferencja Concepts of Dynamic Psychiatry – Inspirations for Innovative Treatment of Mental Disorders- zorganizowana przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Deutsche Akademie für Psychoanalyse, Krakowską Filię Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Włączenie we współorganizację obchodów 100-lecia Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie;

Rozpowszechnienie informacji o możliwości ubezpieczenia proponowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii;

Reprezentacja SNP na 18 Kongresie World Association of Dynamic Psychiatry, który będzie miał miejsce we Florencji;

Współudział w przygotowaniu p Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022;

Zaangażowanie w tworzenie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Kontakt

fksnp@ptpkrakow.pl Katedra Psychiatrii UJ CM, Mikołaja Kopernika 21A, 31-501 Kraków

Do przewodniczącego: tel. 664 680 001; email: katarzyna.cyranka@gmail.com