728 x 90

Aby zostać wpisanym na w.w. listę osoby po drugim roku kształcenia powinny mieć uregulowane składki członkowskie (w SNP lub SNTR) oraz przysłać do sekretariatu SNP następujące dokumenty:

  • podanie o wpisanie swojego imienia i nazwiska na w.w. listę,  (plik .rtf, 38 KB),
  • zaświadczenie od kierownictwa kursu o ukończeniu min 2 roku kursu (jeśli kurs jest ukończony, proszę przysłać kopię dyplomu)
  • zaświadczenie od superwizora o pozostawaniu w regularnej superwizji,  (plik rtf. 35 KB).

adres do wysyłki dokumentów:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Centrum Terapii Synteza
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

żeby potwierdzić członkostwo w Sekcji i sprawdzić stan swoich składek proszę napisać:

psychoterapia.ptp@gmail.com – Sekcja Naukowa Psychoterapii

sntr.ptp@gmail.com – Sekcja Naukowa Terapii Rodzin