728 x 90

Lista szkoleń dodatkowych, które uzyskały atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 1. Szkoła psychoterapii psychoz
  Ośrodek E-psyche.eu. s.c. R. Tomalski, I. Pietkiewicz
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście psychodynamiczne
  Kierownik szkolenia: dr n. med. Radosław Tomalski
  Katowice, ul. Kościuszki 49/4
  atestacja nastąpiła: w październiku 2019 r.
 2. „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy
  Polski Instytut Ericksonowski
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: hipnoterapia ericksonowska
  Kierownik szkolenia: dr n. hum. Katarzyna Szymańska
  94-036 Łódź, ul. Wioślarska 27
  atestacja nastąpiła: w październiku 2019 r.
 3. Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
  Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów- Śląska Szkoła Psychoterapii
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście integracyjne
  Kierownik szkolenia: dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
  44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 26
  atestacja nastąpiła: w marcu 2020 r.
 4. Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych
  Pracownia Rozwoju Psychoterapii Ł. MüldnerNieckowski, M. Trofimiuk-Müldner s.c.
  we współpracy z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście integracyjne
  Kierownik szkolenia: dr Łukasz Müldner-Nieckowski we współpracy z prof. Bogdanem de Barbaro
  Kraków
  atestacja nastąpiła: w czerwcu 2020 r.
 5. Kurs uzupełniający z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży
  Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście psychodynamiczne, psychoanalityczne, elementy teorii systemowej
  Kierownik szkolenia: lek. med. Tomasz Ptak
  ul. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków
  atestacja nastąpiła: w listopadzie 2020 r.
 6. Psychodynamiczna Terapia Grupowa
  Józefa Cisek Gabinet Psychologiczno Psychoterapeutyczny oraz Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Cieślik
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście psychodynamiczne
  Kierownik szkolenia: mgr Józefa Cisek oraz lek. Andrzej Cieślik
  ul. Adama Asnyka 12 / 9, 31-144 Kraków
  atestacja nastąpiła: w listopadzie 2020 r.
 7. Wprowadzenie do systemowej terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki terapii rodzin z dziećmi i młodzieżą
  Fundacja KONTEKST na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście systemowe
  Kierownik szkolenia: prof. dr hab. Barbara Józefik
  ul. Borelowskiego-Lelewela 17/2, 30-108 Kraków
  atestacja nastąpiła: w listopadzie 2020 r.
 8. Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe.
  Krakowska Fundacja rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście systemowe
  Kierownik szkolenia: mgr Małgorzata Wolska, mgr Ryszard Izdebski
  ul. Studencka 4/1, Kraków
  atestacja nastąpiła: w styczniu 2021 r.
 9. Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego
  Krakowska Fundacja rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście systemowe
  Kierownik szkolenia: mgr Małgorzata Wolska
  ul. Spokojna 8/6, Kraków
  atestacja nastąpiła: w grudniu 2021 r.
 10. Podejście psychodynamiczne w praktyce klinicznej
  Mgr Józefa Cisek Gabinet Psychologiczno –  Psychoterapeutyczny, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Cieślik
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście psychodynamiczne
  Kierownik szkolenia: lek. med. Andrzej Cieślik i mgr Józefa Cisek
  ul. Adama Asnyka 12/9, Kraków; ul. Kazimierza Wielkiego 142/1,Kraków
  atestacja nastąpiła: w styczniu 2023 r.
 11. Terapia Rodzin i Par
  Pracownia Terapii i Rozwoju
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście systemowe
  Kierownik szkolenia: mgr Anna Tanalska-Dulęba
  ul. Wilcza 31/7, Warszawa
  atestacja nastąpiła: w październiku 2023 r.
 12. Podejście Integracyjno-Systemowe w Rozumieniu Problematyki Terapii Rodzin i Par – kurs wprowadzający
  Katedra Psychologii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście systemowe
  Kierownik szkolenia: dr hab. Krzysztof Gąsior
  ul. Krakowska 11, Kielce
  atestacja nastąpiła: w listopadzie 2023 r.
 13. Psychoterapia zaburzeń związanych z traumą – kurs specjalistyczny 
  Ośrodek E-psyche.eu. s.c. R.Tomalski, I.Pietkiewicz
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: podejście integracyjne
  Kierownik szkolenia: dr hab. Igor Pietkiewicz
  ul. Kościuszki 49/4, Katowice
  akredytacja przyznana 03.06.2024 r.

 

 


 

Szkolenia dodatkowe akredytowane przez SNP PTP mogą mieć charakter wprowadzający, doskonalący lub specjalistyczny.

Kurs wprowadzający

Kurs dla osób, planujących szkolenie psychoterapeutyczne, pracujących w obszarze zbliżonym do psychoterapii lub będących w trakcie szkolenia do  uzyskania certyfikatu psychoterapeuty bądź posiadających certyfikat. Kurs wprowadzający dotyczy podstaw psychoterapii lub podstaw węższego zakresu w obszarze psychoterapii tj. leczenia specyficznych zaburzeń, technik terapeutycznych lub wybranych zagadnień.

Kurs specjalistyczny

Kurs skierowany do osób, posiadających certyfikat lub będących w trakcie szkolenia, co najmniej po 2 roku kursu. Kurs specjalistyczny dotyczy wybranego zagadnienia, które omawiane jest w sposób dogłębny i wyczerpujący kwestie związane z tematem szkolenia.

Kurs doskonalący

Kurs skierowany do osób, które zakończyły szkolenie lub posiadają certyfikat psychoterapeuty PTP. Kurs doskonalący związany jest z nabywaniem nowych umiejętności terapeutycznych lub superwizyjnych.