728 x 90Zarząd SNP PTP
Przewodniczący

Przewodniczący 2022-2025:
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
Były Przewodniczący Zarządu:
mgr Krzysztof Klajs
Przyszły Przewodniczący Zarządu (Elekt):
mgr Jarosław Gliszczyński

Kadencja

2022-2025

Zarząd SNP PTP
Członkowie Zarządu

 • mgr Dominik Gawęda (sekretarz)
 • dr hab. Mariusz Furgał
 • dr n. hum. Wojciech Drath (skarbnik)
 • mgr Monika Jaklewicz
 • mgr Aneta Wróblewska
 • mgr Jacek Kopeć

Komisja Rewizyjna

 • prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski (przewodniczący)
 • mgr Katarzyna Czapkiewicz (zastępca przewodniczącego)
 • mgr Kamil Galiński (sekretarz)


Komisja Etyki

 • prof. dr hab. Irena Namysłowska (przewodnicząca)
 • dr n. med. Izabela Łucka (wiceprzewodnicząca)
 • mgr Lucyna Lipman (sekretarz)
 • mgr Anna Bielańska

Kwartalnik „Psychoterapia”

Redaktor Naczelny
kwartalnika „Psychoterapia”:

dr hab. Mariusz Furgał

Zastępca Redaktora Naczelnego:
mgr Kazimierz Bierzyński


Komisja Szkoleniowa

 • mgr Dominik Gawęda
 • prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
 • mgr Aneta Wróblewska

Sekretariat SNP PTP

mgr Aleksandra Wasilewska

e-mail: psychoterapia.ptp@gmail.com

Adres:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Centrum Terapii Synteza
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na kadencję 2022-2025 został powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 15.05.2022 r. w trybie zdalnym, zarządzanym z Krakowa.