728 x 90

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Informujemy, że decyzją Zarządu SNP PTP z dnia 11.01.2023 r. składka członkowska w Sekcji Naukowej Psychoterapii od 2023 roku wynosi 70 zł.

Wysokość składki za lata do 2023 roku to 50 zł, prosimy o uzupełnianie zaległości.

Obowiązuje zniżka 50% dla emerytów (osób utrzymujących się wyłącznie z emerytury). Oznacza to, że emeryci proszeni są o wniesienie opłaty w wysokości 35 zł (lub 25 zł za lata do 2023 roku).

 

TERMINY

Składka za bieżący rok powinna zostać opłacona do końca kwietnia 2024 r. 

 

DANE DO PRZELEWU

Osoby wyrażające chęć opłacenia składki prosimy o dokonanie przelewu na poniższe dane:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

Tytuł przelewu: składka członkowska SNP PTP za rok XXXX, imię i nazwisko i adres e-mail (w celu aktualizacji danych kontaktowych)

 

Przypominamy, że warunkiem członkostwa w Sekcji Naukowej Psychoterapii jest członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i opłacanie tam bieżących składek. Składka członkowska w PTP wynosi 120 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo/

Osoba, która chce utrzymać pełnię praw członkowskich (zniżki opłat na konferencjach organizowanych lub objętych patronatem przez Sekcję, otrzymywanie aktualnych zawiadomień o sprawach polskiej psychoterapii, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw psychoterapii) powinna posiadać uregulowane składki (120 zł w PTP oraz 70 zł w SNP PTP).