728 x 90

NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Informujemy, że decyzją Zarządu SNP PTP z dnia 11.01.2023 r. składka członkowska w Sekcji Naukowej Psychoterapii wynosi 70 zł. 

 

TERMINY

Składka za bieżący rok powinna zostać opłacona do końca kwietnia 2023 r. 

Do końca stycznia 2023 r. istnieje możliwość opłacenia składki w dotychczasowej wysokości – 50 zł. Po tym terminie zacznie obowiązywać nowa wysokość składki, a osoby wpłacające niższą kwotę zostaną poproszone o dopłatę.

Aktualna jest zniżka 50% dla emerytów (osób utrzymujących się wyłącznie z emerytury). Oznacza to, że emeryci proszeni są o wniesienie opłaty w wysokości 35 zł (lub 25 zł do końca stycznia).

 

DANE DO PRZELEWU

Osoby wyrażające chęć opłacenia składki prosimy o dokonanie przelewu na poniższe dane:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

Tytuł przelewu: składka członkowska SNP PTP za rok XXXX, imię i nazwisko i adres e-mail (w celu aktualizacji danych kontaktowych)

 

Przypominamy, że warunkiem członkostwa w Sekcji Naukowej Psychoterapii jest członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i opłacanie tam bieżących składek. Składka członkowska w PTP wynosi 120 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo/

Osoba, która chce utrzymać pełnię praw członkowskich (zniżki opłat na konferencjach organizowanych lub objętych patronatem przez Sekcję, otrzymywanie aktualnych zawiadomień o sprawach polskiej psychoterapii, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw psychoterapii) powinna posiadać uregulowane składki (120 zł w PTP oraz 70 zł w SNP PTP).