728 x 90

Kursy specjalistyczne i doskonalące pozwolą na zdobywanie dodatkowej wiedzy lub umiejętności terapeutycznych osobom, które ukończyły szkolenie lub są w nim zaawansowane.

Kursy wprowadzające skierowane są do szerszej grupy osób, również tych, nie będących w szkoleniu terapeutycznym.

Pragniemy zaznaczyć, że wprowadzenie tej oferty nie oznacza, iż jest ona alternatywą do szkoleń całościowych, a jedynie uzupełnia ofertę szkoleniową. Wprowadzając ten rodzaj szkolenia nie ograniczamy dostępu do niego osób szkolących się w ramach innych towarzystw terapeutycznych. Jednakże atestacja kursu w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oznacza respektowanie powyższych zasad, również w odniesieniu do szkoleń, odbywanych w ramach innych towarzystw.

W wypadkach szkoleń dla aplikantów superwizji lub superwizorów możliwe są kursy doskonalące lub specjalistyczne.

 

Warunki akredytacji kursów dodatkowych

 

Zgłoszenie składające się z Wniosku o akredytację kursu dodatkowego oraz pisma przewodniego do Zarządów SNP i SNTR PTP należy wysłać w wersji elektronicznej na adres akredytacje.ptp@gmail.com oraz w wersji papierowej na adres:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi:

  • 2000 zł (szkolenie wprowadzające, doskonalące)
  • 3000 zł (szkolenie specjalistyczne)

Prosimy o jej wniesienie podczas składania wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Recenzowania.

Dane do przelewu:

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ING oddział w Krakowie, ul. św. Tomasza 20, 31-020 Kraków
Numer konta: 65 1050 1445 1000 0012 0294 6412