728 x 90

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest organizacją profesjonalną zrzeszającą polskich psychoterapeutów. Została powołana w listopadzie 1961 roku. Zajmuje się organizowaniem szkoleń i wspieraniem zawodowego rozwoju psychoterapeutów, a także prowadzeniem procesu certyfikacji psychoterapeutów oraz superwizorów psychoterapii i wyznaczaniem aktualnych standardów dotyczących psychoterapii i superwizji. Współpracuje ściśle z Sekcją Naukową Terapii Rodzin PTP.

Certyfikat Psychoterapeuty SNP i SNTR PTP potwierdza wysokie kompetencje osób, które go posiadają. Gwarantuje, że ukończyły one studia wyższe, 4-letnie szkolenie w psychoterapii uwzględniające różne modalności terapeutyczne i stosowanie metod o udowodnionej naukowo skuteczności (kursy całościowe), odbyły własną terapię szkoleniową i korzystały z superwizji przez minimum 5 lat pracy w zawodzie psychoterapeuty oraz zdały egzamin praktyczny przed komisją zewnętrzną wobec ośrodka, w którym się szkoliły.

W ramach ścieżki szkoleniowej PTP psychoterapeuci kształcą swoje umiejętności w 23 ośrodkach szkoleniowych, ze zróżnicowanym programem. Jest to kilkaset osób rocznie. Dostępne są także dodatkowe kursy specjalistyczne oraz szkolenie prowadzące do uzyskania certyfikatu superwizora.


FACEBOOK

AKTUALNOŚCI

30.09.2023 | Nowe możliwości odbywania stażu

Została wprowadzona możliwość odbycia 240 z 360 godzin stażu do certyfikatu w ośrodkach bez akredytacji, pod opieką certyfikowanego psychoterapeuty.

Szczegółowe informacje – punkt 6. na stronie: Jak uzyskać certyfikat Psychoterapeuty SNP PTP?

01.09.2023 | Ważna dla psychoterapeutów nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, dotycząca psychoterapii.

Szczegóły na Fanpage SNP PTP

16.08.2023 | Śmierć prof. Krzysztofa Małyszczaka

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi prof. Krzysztofa Małyszczaka. Krzysztof już drugą kadencję był oddanym członkiem Komisji Etyki SNP PTP. Był dla nas niezwykłym wsparciem. Zawsze chętny do pracy, kompetentny, dzielący się swoim doświadczeniem. Człowiek o niezwykłej wrażliwości etycznej, jednocześnie bezstronny, tolerancyjny, starający się zrozumieć i uwzględnić perspektywę każdej ze stron. Odszedł w poniedziałek. Po raz pierwszy nie stawił się na nasze spotkanie. Jeszcze nie wiedziałyśmy, że na kolejnych też go nie będzie, a jakże zaczęło go brakować. Trudno to powiedzieć, z bólem i żalem, żegnamy.

Łączymy wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Komisja Etyki SNP PTP
Prof. Irena Namysłowska
Mrg Lucyna Lipman

 

https://www.facebook.com/SNPPTP/posts/246335851636827

WYDARZENIA

13-15.10.2023 Trójkoferencja 2023

WAŻNE INFORMACJE

Certyfikat Psychoterapeuty PTP

Filie SNP PTP