728 x 90

List do Członków SNP PTP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii

List do Członków SNP PTP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii

Szanowni Państwo,
Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP,

Mając na uwadze dość powszechne zaniepokojenie w naszym środowisku, wynikające z dążenia Ministerstwa Zdrowia do wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty w formie specjalizacji medycznej, pragniemy poinformować Państwa o działalności i planach obu Sekcji w tym zakresie.

  1. Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także Zarząd Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, że przygotowywane jest wprowadzenie specjalizacji z psychoterapii, zamiast planowanego wcześniej wprowadzenia ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Na początku listopada przedstawiono do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, zawierający informację na ten temat.
  2. Rozpoczęliśmy prace mające na celu ustalenie, w jakim stopniu przygotowywany projekt wpłynie na sytuację psychoterapii w Polsce, w tym system szkolenia, ewaluację umiejętności (certyfikację), standardy etyczne, jak również dostępność tego zawodu dla osób z różnym wykształceniem. Jednocześnie podkreślamy, że nasze działania ukierunkowane są na dbałość o zawodowy dorobek naszych członków i psychoterapeutów innych stowarzyszeń, w tym poprzez dążenie do utrzymania ważności i uznawania dotychczasowych szkoleń i certyfikatów.
  3. W celu wspólnego działania na rzecz środowiska psychoterapeutów nawiązaliśmy, wraz Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracę między innymi z Polską Radą Psychoterapii. Zależy nam także na włączeniu się w te działania także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz innych stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów.
  4. W najbliższym czasie planujemy spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa, a wcześniej dążymy do uzyskania ekspertyzy prawnej zaproponowanych i możliwych do zrealizowania rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.
  5. W związku z potrzebą szerokiej dyskusji i podejmowania decyzji zgodnych z intencjami członków Sekcji ogłaszamy na dzień 22 listopada 2022 r., godz. 21.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obu Sekcji. Zostanie przesłana osobna wiadomość na ten temat. Zebranie będzie miało charakter zdalny. Bardzo liczymy na Państwa obecność i prosimy o zarezerwowanie czasu w tym dniu.

Pragniemy podkreślić, że propozycja uregulowania zawodu psychoterapeuty przez utworzenie nowej specjalizacji nie jest i nie była do tej pory inicjatywą Zarządów naszych Sekcji, ani ich przedstawicieli, oraz, że rozwiązanie to budzi w nas wiele zasadniczych wątpliwości, do których wyjaśnienia aktualnie dążymy.


Z pozdrowieniami,

w imieniu Zarządu SNP PTP, Łukasz Müldner-Nieckowski,

w imieniu Zarządu SNTR PTP, Jacek Maślankowski

Inne wiadomości

Prześlij komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked with *