728 x 90
Forum psychoterapeutów

16 i 17 października 2020 r. odbyło się wydarzenie online „Forum Psychoterapeutów”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy współpracy z Sekcją Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz z Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Spotkania odbywały się on-line. Do uczestnictwa w nich zaproszeni byli psychoterapeutów, którym zależało na podjęciu refleksji nad aktualną sytuacją psychoterapii w Polsce, także w kontekście pandemii.

KONTAKT: forum.psychoterapeutow@gmail.com (adres czynny do 31 grudnia 2020 r.)

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program wydarzenia. Uczestniczyło w nim 188 osób.

 

PROGRAM SPOTKANIA

 

Piątek, 16 października 2020

 

11:00 – 11:15 – Inauguracja forum (prowadzący: Krzysztof Klajs)

11:15 – 13:15 – Terapia rodzin i par w czasach pandemii (Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP,
prowadzący: Marcin Golański).

Wprowadzenie: prof. dr hab. Irena Namysłowska „Rodziny w pandemii – nie warto uogólniać”
(20 minut)

Wystąpienie : mgr Magdalena Grubich (25 minut) „Za i przeciw prowadzeniu terapii rodzin online. Prezentacja przypadku klinicznego.”

Dyskusja Panelowa: „Wyzwania terapii rodzin i par prowadzonej online”

(Prowadzący – prof. Barbara Józefik, uczestnicy: mgr Jacek Maślankowski, dr Bogusława Piasecka).

13:30 – 15:15 Debata ekspercka „Między miłością a nienawiścią – dyskusja panelowa” (Zaproszeni Goście: siostra Małgorzata Chmielewska, prof. Janusz Mucha oraz prof. Eugenijus Laurinaitis. Moderator dyskusji: prof. Bogdan de Barbaro).

16:15 – 18.30 Otwarte spotkanie przewodniczących trzech sekcji (Krystyna Mierzejewska-Orzechowska, Marcin Golański, Krzysztof Klajs)

Krystyna Mierzejewska – Orzechowska „Być psychoterapeutą w czasie pandemii”.

Marcin Golański „Co mi przeszkadza a co pomaga na bezpośrednią pracę w dobie pandemii”.

Krzysztof Klajs „Sztuczny mijut – złudzenia i rzeczywistość w pracy terapeuty”.

 

Sobota, 17 października 2020

 

9:00 – 11:00 Spotkanie warszawskiej grupy superwizorów „W cieniu sfinksa: kruchość
i odpowiedzialność terapeuty”

Odbędzie się w formie transmisji zdalnej z rozmowy (budynek srebrny; ul. Zalipie 17, 04-612 Warszawa).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowaliśmy z udostępniania możliwości uczestnictwa osobistego.

11:15 – 14:00 Spotkanie Grupy Roboczej Superwizorów „Problematyka utraty i kompensacji
w psychoterapii i superwizji”. Organizatorzy: prof. Krzysztof Rutkowski, mgr Jarosław Gliszczyński.

Spotkanie przeznaczone jest dla superwizorów psychoterapii oraz superwizorów aplikantów.

 

15:00 – 17:00 Spotkania Filii Sekcji cz. I (wystąpienia równoległe)

Organizator: Monika Jaklewicz

 

FILIA WIELKOPOLSKO-LUBUSKA

Wojciech Żak „Nowe podejście do psychoz? Refleksje o Otwartym Dialogu…w Europie,
w Polsce i …w Poznaniu”

Daria Dembińska „Psychodynamiczne rozumienie i praca z psychozami”

FILIA GDAŃSKO-POMORSKA

Joanna Szeliga-Lewińska i Joanna Woynarowska „Dylematy wokół życia w kryzysie i powrót do równowagi, z perspektywy teorii, relacji terapeutycznej i kontekstu społecznego”

Krzysztof Sołtys i Roman Ludkiewicz „Rozwój i dostępność psychoterapii w erze nowoczesnych technologii telekomunikacji”

FILIA KRAKOWSKA

Michał Mielimąka, Krzysztof Rutkowski, Edyta Dembińska, Jerzy A. Sobański, Anna Citkowska-Kisielewska, Katarzyna Klasa, Joanna Mostowik, Patrycja Jęda „Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych w grupie pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości”

Michał Mielimąka, Joanna Mostowik, Aleksandra Wolińska, Edyta Dembińska, Jerzy Sobański, Anna Citkowska-Kisielewska, Katarzyna Klasa „Wybrane aspekty emocjonalności pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości leczonych czasowo w trybie zdalnym w okresie ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2”

 

17:00 – 19:00 Spotkania Filii Sekcji cz. II (wystąpienia równoległe)

 

FILIA PODKARPACKA

Łukasz Dudek „Seks na piedestale, czyli pacjent z nadmiarowym życiem seksualnym w gabinecie. Rozumienie i praktyka kliniczna”

FILIA WROCŁAWSKA

Krzysztof Małyszczak „Miejsce Filii Wrocławskiej w środowisku psychoterapeutów”

Katarzyna Ćwirko-Kusztan i Marek Tomaszewski „Psychoterapia wobec zmieniającej się rzeczywistości zewnętrznej”

 

20.00 – Lampka wina przy ekranie