728 x 90 • Porównanie stanu aktualnego oraz możliwych regulacji zawodu psychoterapeuty

  Porównanie stanu aktualnego oraz możliwych regulacji zawodu psychoterapeuty0

  Dlaczego ustawa jest lepszym i jedynym akceptowalnym rozwiązaniem kwestii regulacji zawodu psychoterapeuty? 05.12.2022 r. (aktualizacja: 9.12.2022)https://www.facebook.com/SNPPTP/posts/116352387968508 Stan obecny: Obecny system certyfikacji oparty o dorobek stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów Ustawa: Ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty Specjalizacja: Rozporządzenie wprowadzające specjalizację z psychoterapii Obszary regulacji istotne z perspektywy jakości szkolenia i kompetencji psychoterapeutów Dlaczego psychoterapeuci chcą ustawy, a nie rozporządzenia?

  Więcej...
 • Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii – informacje dla mediów

  Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii – informacje dla mediów1

  W ostatnich dniach zostały zorganizowane spotkania członków psychoterapeutycznych towarzystw zrzeszających psychoterapeutów (między innymi Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), psychoterapeutów niezrzeszonych, jak i związanych ze stowarzyszeniami (Narada Psychoterapeutów zorganizowana przez Polską Radę Psychoterapii), a także spotkanie przedstawicieli większości stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, w tym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz towarzystw psychoterapeutów psychodynamicznych i psychoanalitycznych. Uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób. Ocena projektu wprowadzenia specjalizacji została niemal jednogłośnie odrzucona na każdym z tych spotkań.

  Więcej...
 • Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SNP PTP

  Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SNP PTP0

  Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1. Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godzinie 21:00. Zebranie będzie miało formę zdalną, odbędzie się na platformie Zoom.Zebranie zostało zwołane w celu omówienia dotychczasowych działań Zarządów Sekcji związanych z projektem rozporządzenia o wprowadzeniu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii oraz wskazania

  Więcej...
 • List do Członków SNP PTP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii

  List do Członków SNP PTP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii0

  Szanowni Państwo,Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, Mając na uwadze dość powszechne zaniepokojenie w naszym środowisku, wynikające z dążenia Ministerstwa Zdrowia do wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty w formie specjalizacji medycznej, pragniemy poinformować Państwa o działalności i planach obu Sekcji w tym zakresie. Pragniemy podkreślić, że propozycja uregulowania

  Więcej...
 • Egzamin na certyfikat psychoterapeuty – obowiązek przynależności do SNP lub SNTR PTP

  Egzamin na certyfikat psychoterapeuty – obowiązek przynależności do SNP lub SNTR PTP0

  Szanowni Państwo, Informujemy, że ze względu na liczne prośby oraz trudności w egzekwowaniu 4-letniego obowiązku przynależności do SNP lub SNTR PTP dotyczącego osób przystępujących do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty, Zarządy Sekcji podjęły decyzję o przeformułowaniu go w następujący sposób: Osoba będąca w trakcie szkolenia całościowego przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty powinna przystąpić do SNP lub SNTR PTP niezwłocznie

  Więcej...
 • VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii 25 – 27.11.2022 Gliwice

  VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii 25 – 27.11.2022 Gliwice0

  Z przykrością informujemy, że limit miejsc na Warsztaty został wyczerpany. Kontakt do organizatorów: slaskiewarsztaty@gmail.com Szanowne/Szanowni Z przyjemnością informujemy, że w dniach 25 – 27.11.2022 odbędą się VII Śląskie Warsztaty Psychoterapii pod tytułem „Od zniechęcenie do optymizmu. Trudne i nietypowe relacje terapeutyczne”. Miejscem konferencji będą Gliwice, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II, znajdujące się na ul. Jana Pawła II 5a. Konferencja

  Więcej...