728 x 90

Egzamin na certyfikat psychoterapeuty – obowiązek przynależności do SNP lub SNTR PTP

Egzamin na certyfikat psychoterapeuty – obowiązek przynależności do SNP lub SNTR PTP

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na liczne prośby oraz trudności w egzekwowaniu 4-letniego obowiązku przynależności do SNP lub SNTR PTP dotyczącego osób przystępujących do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty, Zarządy Sekcji podjęły decyzję o przeformułowaniu go w następujący sposób:

  • Osoba będąca w trakcie szkolenia całościowego przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty powinna przystąpić do SNP lub SNTR PTP niezwłocznie po rozpoczęciu szkolenia, a obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy psychoterapeutycznej z pacjentami (najpóźniej po drugim roku szkolenia), ze względu na wymóg przyjęcia zasad Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.
  • Osoba przystępująca do egzaminu certyfikacyjnego jest zobowiązana do bycia członkiem SNP lub SNTR PTP opłacającym składki w jednej z Sekcji najpóźniej od ukończenia drugiego roku kursu całościowego.
  • W wypadku braku ciągłości w opłacaniu składek kandydat jest zobowiązany uzupełnić składki członkowskie w SNP lub SNTR za wszystkie lata od ukończenia 2 roku kursu lub przystąpienia do jednej z Sekcji, jeżeli należał do niej przed ukończeniem przed ukończeniem 2 roku kursu.

Mamy nadzieję, że sformułowane wyżej zasady spotkają się z aprobatą osób będących w szkoleniu oraz nauczycieli i superwizorów psychoterapii.


Aby uzyskać stosowne zaświadczenie z Sekretariatu SNP PTP potwierdzające opłacenie składek członkowskich za wszystkie lata od ukończenia 2. roku kursu konieczne jest przesłanie na adres mailowy: psychoterapia.ptp@gmail.com:
– skanu zaświadczenia o ukończonym kursie całościowym (wystarczający będzie dokument zawierający datę rozpoczęcia oraz datę ukończenia całościowego kursu psychoterapii);
– jeżeli składki nie są uregulowane, potwierdzenia przelewu za składki członkowskie za wszystkie brakujące lata od ukończenia 2. roku kursu do roku bieżącego.

Inne wiadomości

Prześlij komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked with *