728 x 90

Do Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP mogą zostać przyjęte tylko osoby, które są członkami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Aby zostać członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP należy dostarczyć do sekretariatu Sekcji dwa dokumenty:

  1. Deklaracja wstąpienia do SNP
    Deklarację należy pobrać, wypełnićwydrukować i podpisać w wyznaczonych miejscach.
    Prosimy o podawanie pełnych nazw uczelni, miejsc pracy, towarzystw naukowych.
  2. Zaświadczenie o członkostwie w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i opłaconych składkach. Można je pobrać po zalogowaniu się do systemu SORGA lub uzyskać ze swojego oddziału terenowego PTP.

Oba dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Centrum Terapii Synteza
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków
mail: psychoterapia.ptp@gmail.com

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Sekcji, o czym powiadamiamy drogą mailową. Przyjęcia nowych członków odbywają się zbiorczo, około raz w miesiącu. Na życzenie członka możliwe jest wystawienie zaświadczenia o przynależności do Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z Kodeksem etycznym psychoterapeuty oraz Regulaminem SNP PTP.

Osoby, które ubiegają się o przyjęcie do Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, uprzejmie prosimy o opłacanie składek członkowskich dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu.