728 x 90

Do SNP PTP mogą zostać przyjęte tylko te osoby, które są już członkami PTP.

Aby zostać członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP należy dostarczyć do sekretariatu Sekcji dwa dokumenty:

  1. Deklaracja_wstapienia_do_SNP
    Deklarację należy pobrać, wypełnić na komputerzewydrukować dwustronnie i podpisać.
    Prosimy o podawanie pełnych nazw uczelni, miejsc pracy, towarzystw naukowych.
  2. Zaświadczenie ze swojego oddziału terenowego PTP o byciu członkiem Towarzystwa i niezaleganiu ze składkami.

Oba dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Centrum Terapii Synteza
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Sekcji, o czym powiadamiamy drogą mailową. Na życzenie członka wystawiamy zaświadczenie o przynależności do SNP PTP.

Przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z Kodeksem etycznym psychoterapeuty oraz Regulaminem SNP PTP.

Osoby, które ubiegają się o przyjęcie do Sekcji Naukowej Psychoterapii, uprzejmie prosimy o wnoszenie składek członkowskich dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu do SNP PTP.