728 x 90

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na członka SNP PTP

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o umieszczenie danych na stronie SNP PTP

Klauzula informacyjna dla osób podchodzących do egzaminu certyfikacyjnego

Klauzula informacyjna dla podmiotów akredytowanych

Klauzula informacyjna skargi etyczne