728 x 90

Zachęcamy zespoły o dorobku klinicznym w zakresie psychoterapii do zgłaszania swojej gotowości do dzielenia się swoimi umiejętnościami z osobami, które planują odbyć staż w profesjonalnie działającym ośrodku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest odbycie stażu w ośrodku prowadzącym psychoterapię. Akredytacja ośrodków, upoważnionych do prowadzenia takich staży, jest dokonywana  przez Sekcje Naukowe Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w oparciu o procedurę opisaną poniżej (na podst. uchwały Zarządów SNP i SNTR PTP XXXXII – XXXXV nr z dnia 9 marca 2009).

WARUNKI AKREDYTACJI OŚRODKA STAŻOWEGO

 

Osoby ubiegające się o akredytację ośrodka jako ośrodka stażowego dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, proszone są o:
a) pobranie oraz wypełnienie
b) dołączenie opisu funkcjonowania ośrodka i programu stażu;
c) wysłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na adres psychoterapia.ptp@gmail.com oraz w wersji papierowej na poniższy adres:
Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków