728 x 90

Zachęcamy zespoły o dorobku klinicznym w zakresie psychoterapii do zgłaszania swojej gotowości do dzielenia się swoimi umiejętnościami z osobami, które planują odbyć staż w profesjonalnie działającym ośrodku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest odbycie stażu w ośrodku prowadzącym psychoterapię. Akredytacja ośrodków, upoważnionych do prowadzenia takich staży, jest dokonywana  przez Sekcje Naukowe Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w oparciu o procedurę opisaną poniżej (Uchwała Zarządów SNP i SNTR PTP 1/13.02.2024 r.)

Warunki akredytacji ośrodków stażowych

Osoby ubiegające się o akredytację ośrodka jako ośrodka stażowego dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, proszone są o:

a) pobranie oraz wypełnienie

Wniosku o akredytację ośrodka stażowego

b) dołączenie opisu funkcjonowania ośrodka i programu stażu;

c) wysłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na adres akredytacje.ptp@gmail.com oraz w wersji papierowej na adres:

Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
ul. Bonarka 11
30-415 Kraków

Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 2000zł. Prosimy o jej wniesienie podczas składania wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Recenzowania.

Dane do przelewu:

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ING oddział w Krakowie, ul. św. Tomasza 20, 31-020 Kraków
Numer konta: 65 1050 1445 1000 0012 0294 6412