728 x 90

V Konferencja Superwizorów, 16-18.09.2022 r.

V Konferencja Superwizorów, 16-18.09.2022 r.

Szanowni superwizorzy i superwizorzy aplikanci,

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-18.09.2022 r. odbędzie się V Konferencja Superwizorów pod tytułem „Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”.

Miejscem konferencji będzie Młyn Jacka Hotel&Spa w Jaroszowicach koło Wadowic.

Osoby, które nie zapisały się na wydarzenia w sesjach równoległych będą mogły to uczynić na miejscu.
Pytania dotyczące zapisów na te wydarzenia proszę kierować na adres: psychoterapia.ptp@gmail.com

Temat konferencji dotyczy złożonego procesu kształtowania psychoterapeuty i superwizora, a szczególnie miejsca superwizji w tym procesie.

Konferencja jest organizowana przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszamy superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień.

W ramowym programie konferencji przewidziane są zarówno wykłady i dyskusje panelowe na sesjach plenarnych, i sesje warsztatowe w mniejszych grupach. Możliwe szczegółowe tematy to:

  1. Czym jest rozwój zawodowy psychoterapeuty?
  2. Rola superwizji w rozwoju zawodowym psychoterapeuty
  3. Podstawowe zasady prowadzenia superwizji
  4. Superwizja jako twórczy proces rozwoju – zróżnicowany w zależności od właściwości jej uczestników
  5. Potrzeby szkolenia w superwizji z perspektywy superwizorów aplikantów
  6. Możliwości doskonalenia szkolenia w superwizji z perspektywy prowadzących szkolenie
  7. Specyfika superwizji psychoterapii dzieci i młodzieży – na ten temat planujemy całą odrębną sesję.
  8. Co o superwizji powinno znaleźć się w projekcie Ustawy o Zawodzie Psychoterapeuty?
  9. Jak wygląda proces kształtowania psychoterapeuty oraz superwizora w różnych podejściach do psychoterapii – czy można określić kanon podstawowej wiedzy i umiejętności uniwersalny dla różnych podejść a co jest obszarem specyficznym dla tych podejść? – na ten temat planujemy dyskusję panelową pomiędzy przedstawicielami różnych podejść.
  10. W związku z agresją rosyjską na Ukrainę wprowadzamy też do programu  Konferencji temat traum wojennych, a przede wszystkim tego co my – psychoterapeuci i superwizorzy- możemy zrobić aby wspomóc ukraińskich kolegów – psychoterapeutów i superwizorów – w ich ogromnie trudnym zadaniu pomocy terapeutycznej dla ogromnej ilości ludzi doznających traum w ich kraju.

Superwizorzy aplikanci obu sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego będą mogli uczestnictwo w konferencji zaliczyć jako 15 godzin obowiązkowego szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora.

Regulamin zwrotów opłat

Do 15.08.2022 w razie rezygnacji zwracamy pełną wpłatę za udział w konferencji (w tym opłata za hotel). Po tym terminie zwrotów nie realizujemy z uwagi na konieczność ostatecznego opłacenia wynajmu hotelu i miejsca odbywania się konferencji.

Kontakt z organizatorami: konferencjasuperwizorow2022@gmail.com

Kontakt z księgowością: ksiegowosc.ptpsn@gmail.com

Wykład Profesora Orlinsky:

ENGLISH

POLSKI

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. dr hab. Czesław Czabała

Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Łukasz Müldner-Nieckowski

Przewodniczący Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP

Jacek Maślankowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP

Jarosław Gliszczyński

Inne wiadomości