728 x 90

Lista szkoleń wraz z programami, które uzyskały atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako programy pełne, których ukończenie daje podstawę ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


1. Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa, Sobieskiego 9
PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA
Kierownictwo: prof. dr hab. med. Maria Siwiak-Kobayashi;
Rada Programowa: prof. dr hab. med. Maria Siwiak-Kobayashi, prof. dr hab. med. Irena
Namysłowska, prof. dr hab. med. Czesław Czabała i doc. dr hab. med. Joanna Meder.
Koordynator: dr n.med. Paweł Sala
Kontakt: tel. 22 458 27 35, e-mail: sala@ipin.edu.pl
atestacja nastąpiła przed 1999r. (od czerwca 2013r. kurs został zawieszony)

2. Szkoła Psychoterapii DIALOG
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/18U
PSYCHOTERAPIA ZINTEGROWANA, Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMOWEJ TERAPII
RODZIN ORAZ PRACY Z DZIECKIEM I MŁODZIEŻĄ
Kierownictwo: mgr Wanda Szaszkiewicz (do 08.09.2014 r.: prof. Irena Namysłowska)
Koordynator: lek. Michał Feldman
Kontakt: tel. 603 116 669, e-mail: sekretariat@szkoladialog.pl
atestacja od 23.02.2001 r.

3. Instytut Analizy Grupowej RASZTÓW
ul. Surowieckiego 4 lokal 1A, 02-785 Warszawa
GRUPOWA PSYCHOTERAPIA ANALITYCZNA
Kierownictwo: dr n. hum. Jerzy Pawlik
Koordynator: mgr Wiesława Łodej-Sobańska
Kontakt: e-mail: instytut@rasztów.pl, tel.: 22 644 76 80
atestacja nastąpiła przed 1999 r.

4. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
00-509 Warszawa, Krucza 46/83
PSYCHOTERAPIA ANALITYCZNA
Kierownictwo: dr n. hum. Katarzyna Walewska katwal@psych.uw.edu.pl
Kontakt: Alicja Kubiak tel. 692 782 159, e-mail: b.kubiak@chello.pl
atestacja w 2000 r.

5. Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej oraz Fundacja ,,Psychomed” we współpracy z International Association of Analytical Psychology
ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA (PODEJŚCIE JUNGOWSKIE)
Kierownictwo: prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski
Koordynator: dr Łukasz Müldner-Nieckowski, e-mail: poczta@ptpj.pl, tel. 693557999
reatestacja w dniu 14.03.2011 r.

6. Katedra Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum z administracją przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Fundację Psychomed
31-138 Kraków, Lenartowicza 14
PSYCHOTERAPIA, ZASTOSOWANIA W LECZNICTWIE (podejście integracyjne)
Kierownictwo: prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski
Koordynator: dr med. Michał Mielimąka
Kontakt e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl
Informacje: http://www.kurs-psychoterapii.pl/ tel. 12 633 12 03, 12 633 72 16
atestacja nastąpiła przed 1999r.

7. Fundacja Kontekst na rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin (przed 06.2018 r. także Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J .Haubenstocków)
SZKOLENIE SYSTEMOWO-PSYCHODYNAMICZNE
PODEJŚCIE ZINTEGROWANE
Kierownictwo: dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Konsultant: prof. dr hab. Jacek Bomba
Koordynator modułu psychodynamicznego: dr hab. Maciej Pilecki
Informacje: tel. 12 424 87 40, 12 424 87 55
Kontakt e-mail bjozefik@fundacjakontekst.pl
atestacja nastąpiła przed 1999r.

8. Specjalistyczny Gabinet Lekarski lek. med. Adama Curyły, przy współpracy Gabinetu Psychiatrii Psychodynamicznej Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Kierownictwo: dr Adam Curyło
Informacje: tel. 12 424 87 34
Kontakt e-mail: mpcurylo@mp.pl
atestacja nastąpiła przed 1999r.

9. Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku (przed 2015 r. także Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J .Haubenstocków i Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ)
PSYCHOTERAPIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM SYSTEMOWEJ TERAPII
RODZIN
Informacje: http://naszlaku.nazwa.pl/wp/kurs-psychoterapii/
Kontakt e-mail: fundacja@naszlaku.org
Kierownictwo: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
Koordynator: Anna Kazberuk, tel. 12 424 87 50, 12 424 87 51
atestacja nastąpiła w 1999r., odnowienie atestacji 2013 r.

10. Polski Instytut Ericksonowski
ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź
PSYCHOTERAPIA ERICKSONOWSKA
Kierownictwo: mgr Krzysztof Klajs
Koordynator: Andrea Goszcz tel. 42 688 48 60, info@p-i-e.pl
atestacja nastąpiła w 1999r.

11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej – Krakowskie Centrum Edukacyjne COGITO
Plac Sikorskiego 2/8,
31-115 Kraków, tel. (12) 422-50-67
sekretariat: joanna.palka@stowarzyszenierozwoju.eu
PSYCHOTERAPIA – PODEJŚCIE PSYCHODYNAMICZNE I SYSTEMOWE  Z PSYCHODRAMĄ. PODEJŚCIE ZINTEGROWANE
Kierownictwo: prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki; e-mail: acechnicki@interia.pl
Koordynator: Anna Bielańska, e-mail: abielanska@interia.pl

www.kurspsychoterapii.info

atestacja: 2002 r.
reatestacja: 07.03.2024 r.

12. Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
PSYCHOTERAPIA
Kierownictwo: dr Ewa Niezgoda
Informacje: Joanna Chacia-Pęcek, Ewa Jędrys, tel. 12 652 44 67, http://babinski.pl/edukacja/
Kontakt e-mail: kurs.psychoterapii@babinski.pl
atestacja od 20.11.2003r.

13. Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii we współpracy z II Kliniką Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (przed 20.07.2015: II Klinika Psychiatryczna AM)
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
PSYCHOTERAPIA O ORIENTACJI POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ Z PODSTAWAMI
PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ
Kierownictwo: prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
Sekretariat tel. 22 326 58 92, e-mail: frpip@wp.pl
Informacje: http://www.frpip.pl/
atestacja od 09.03.2007 r.

14. Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów wraz z Ośrodkiem Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach oraz z Polskim Instytutem Psychodramy w Krakowie
44-100 Gliwice, ul. Asnyka 10
PSYCHOTERAPIA, ELEMENTY PSYCHODRAMY
Kierownictwo: mgr Jarosław Gliszczyński
Kontakt e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl
atestacja od 15.01.2007r.

15. Laboratorium Psychoedukacji
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa
PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA NA PODSTAWIE PODEJŚCIA
PSYCHODYNAMICZNEGO
Kierownictwo: mgr Zofia Milska-Wrzosińska
Informacje: tel. 22 617 61 64, 22 616 13 72, 501 20 14 90 (biuro)
Kontakt e-mail: lps@lps.pl
atestacja od 02.07.2007r.

16. Profesjonalna Szkoła Psychoterapii SWPS we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP
PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA
Kierownictwo: prof. Jerzy Mellibruda
Informacje: http://www.swps.pl/warszawa/oferta-edukacyjna/profesjonalna-szkola-psychoterapii
atestacja od 09.11.2007r.

17. Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia
Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii
ul. Ziemniaczana 15, 52-127 Wrocław
CZTEROLETNI CAŁOŚCIOWY KURS PSYCHOTERAPII
Kierownictwo: dr n med. Witold Simon
Informacje: www.fundacja-wroclaw.org
Kontakt: tel. 795 97 97 91
e-mail: sekretariat@fundacja-wroclaw.org
atestacja od 26.06.2012

18. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
ul. Leopolda Staffa 29, 51-144 Wrocław
Kierownictwo: dr Rafał Antkowiak, dr Roman Ciesielski
Kontakt: tel. 71 33 606 26, e-mail: biuro@psrp.com.pl, www.psrp.com.pl
atestacja od 11.04.2013r.

19. Ośrodek Szkoleń Systemowych
ul. Wenecja 3/6-7, 31-117 Kraków
TERAPIA SYSTEMOWA I PSYCHODYNAMICZNA RODZIN, PAR I PACJENTÓW
INDYWIDUALNYCH
Kierownictwo: mgr Marzena Krzanowska
Koordynator: dr n. hum. Bogusława Piasecka
Kontakt e-mail: biuro@szkoleniasystemowe.pl,
Informacje: www.szkoleniasystemowe.pl
atestacja od 19.10.2018r.

20. Fundacja Vis Salutis
ul. Gdańska 90, lok.1-3,90-508 Łódź
SZKOŁA PSYCHOTERAPII VIS SALUTIS
Kierownictwo: mgr Janusz Bachmiński
Kontakt: tel. 880 990 980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
Informacje: www.vissalutis.pl
atestacja od 11.12.2018r.

21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Syntonia” i Oddział Dzienny „Animus”
ul. Cyprysowa 2F/9, 10, 83-000 Pruszcz Gdański
CAŁOŚCIOWY KURS PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ
Kierownictwo: dr Krzysztof Sołtys
Koordynator: lek. Roman Ludkiewicz
Kontakt: Roman Ludkiewicz 728 930 472;  e-mail: kurspsychoterapii@pzpsyntonia.pl
Informacje: www.pzpsyntonia.pl
atestacja od: 05.05.2020 r.

22. Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid we współpracy z NZOZ OZP Pro Psyche Sp. z o.o.
ul. J. Dunajewskiego 5, Kraków
Psychoterapia indywidualna i terapia rodzin ze szczególnym uwzględnieniem problematyki okresu adolescencji.
Kierownictwo: mgr Małgorzata Wolska oraz mgr Roma Ulasińska
Koordynator: mgr Sylwia Wyczółkowska
Kontakt: Małgorzata Wolska 505 608 204;
e-mail: mgr Sylwia Wyczółkowska: sylwiag@cm-uj.krakow.pl; mgr Małgorzata Wolska: malgo.wolska@gmail.com
Informacje: https://kfrp.pl
atestacja od: 18.11.2020 r.

23. Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90-136 Łódź, ul. Narutowicza 60
PSYCHOTERAPIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW KLINICZNYCH
Kierownictwo: mgr Jacek Maślankowski oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki
Koordynator: dr hab. n. med.  Małgorzata Gałecka
Kontakt: mgr Ewa Kustal,  tel. 887 669 932
e-mail: ewa.kustal@umed.lodz.pl
informacje: www.okp.umed.pl/psychoterapia/
atestacja od: 28.01.2021 r.