728 x 90

Zapraszamy na Konferencję Trzech Sekcji pod tytułem:

Indywidualne, grupowe i społeczne znaczenia pandemii

Osobiste spotkania terapeutów

Łódź

Łódź, 15-17 października 2021

Zaproszenie na Trójkonferencję

Szanowne Terapeutki i Terapeuci,

Za nami rok wytężonej pracy. Zapotrzebowanie na nasze zawodowe kompetencje, wiedzę i umiejętności chyba nigdy nie było tak intensywne, jak w ostatnich miesiącach. Doświadczenia pandemii były dla naszej grupy zawodowej poważnym wyzwaniem związanym nie tylko z pracą zdalną, ale przede wszystkim z kontekstami, jakich znaczenia dopiero rozpoznajemy. Jednym z nich jest społeczna izolacja i frustracje wynikające z konieczności ograniczenia osobistych kontaktów. Podlegali jej pacjenci, podlegaliśmy jej my.

Jesienią, pomiędzy 15 a 17 października Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego będzie organizatorem Konferencji Trzech Sekcji. Od wielu lat, corocznie, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz nasza Sekcja organizują w trzeci weekend października to wydarzenie. W zeszłym roku przyjemność rozmów, wymian, wzajemnej nauki, dyskusji i sporów została sfrustrowana. Spotkanie nie było możliwe. Mamy nadzieję, że tej jesieni spotkamy się bezpośrednio, spotkamy się w mniejszych i większych grupach, na wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych i w mniej formalnych okolicznościach. Tak planujemy tę konferencję.

Zapraszam do uczestnictwa. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa, do podzielenia się doświadczeniami i przemyśleniami swoimi i swojego środowiska.

Porozmawiajmy i podzielmy się refleksjami. Nie wiemy jak potoczy się dalej sytuacja pandemiczna, dziś nie da się tego określić. Wiemy jednak, że konsekwencje pandemii w obszarze zdrowia psychicznego będą od nas wymagały intensywnej i skutecznej pracy, wyjątkowej troski o własną kondycję i stosownego rozłożenia sił na wielomiesięczny (wieloletni?) wysiłek.

Zachęcam do szczodrości w dzieleniu się doświadczeniem, do odwagi w dawaniu i braniu. Zapraszam na Trójkonferencję.

 

Krzysztof Klajs

Przewodniczący Sekcji Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rada Naukowa Trójkonferencji

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro
prof. dr hab. Barbara Józefik
prof. dr hab. Irena Namysłowska
dr hab. Maciej Pilecki
mgr Krzysztof Klajs
dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski
dr hab. Mariusz Furgał

Bezpieczeństwo zdrowotne

Bezpieczeństwo zdrowotne uczestników konferencji jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Komitet Organizacyjny monitoruje obowiązujące przepisy i sytuację zdrowotną. Mamy cały czas nadzieję, że spotkanie bezpośrednie będzie możliwe. Dołożymy wszelkich starań, żeby było tak bezpieczne, jak to będzie możliwe.

W pierwszej połowie września podamy informacje związane z kwestią bezpieczeństwa spotkania w tak dużym gronie, zgodnie z sytuacją i obowiązującymi przepisami.

Czynny udział w konferencji

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania wystąpień, warsztatów, plakatów, prezentacji metod klinicznych lub paneli dyskusyjnych. Jako środowisko psychoterapeutów potrzebujemy bardzo żywej, osobistej wymiany poglądów, doświadczeń. Potrzebujemy uczyć się od siebie nawzajem.

Termin zgłoszeń propozycji wystąpień i warsztatów został przedłużony do dnia 20 września.

Można zgłosić więcej niż jedno wystąpienie. W tym celu prosimy o kilkukrotne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszenia czynnego udziału

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji, której punktem wyjścia były doświadczenia i refleksje związane z pandemią, rozwija się w różnych kierunkach.

Wątki, do których eksploracji zachęca Rada Naukowa, to między innymi:

 • zaburzenie poczucia bezpieczeństwa społecznego
 • natura, ograniczenia i zalety pracy terapeutycznej on-line
 • doświadczenia i reakcje na różne formy izolacji i restrykcji
 • poczucie osobności i wspólnoty w doświadczeniu pandemii
 • mechanizmy obronne w reakcji na pandemię
 • ostatnie dwa lata – jakie zmiany zachodzą w psychoterapii?
 • zaangażowanie czy neutralność terapeuty wobec zjawisk społecznych
 • zdrowie i kondycja psychoterapeuty
 • dziecko, para, rodzina w czasie pandemii

Spośród już zgłoszonych wystąpień i warsztatów wyłaniają się kolejne aspekty:

 • współczesne pandemie, inne niż koronawirusowa
 • seksualność i relacje intymne w pandemii
 • wersje on-line dotychczasowych form pomagania
 • rola i odpowiedzialność superwizora
 • psychopatologia związana z pandemią
 • psychoterapia różnych jednostek chorobowych w okresie pandemii
 • terapia zaburzeń osobowości w pandemii
 • kolektywne aspekty traumy
 • praca terapeuty w oddziale covidowym
 • grupa w terapii online

Ramowy program

Przedstawiamy ramowy program konferencji. Może on ulec niewielkim zmianom, związanym z liczbą uczestników oraz formą przyjętych wystąpień.

 

Czwartek, 14.10

19.00-20.00 Wczesna rejestracja


Piątek, 15.10

  9:00 – 10:15 Rejestracja

10:15 – 10:30 Otwarcie konferencji

10:30 – 11:30 Wykład plenarny

12:00 – 13:45 Sympozjum tematyczne

15:00 – 15:30 Sesja plakatowa

15:30 – 17:30 Warsztaty

18:00 – 19:00 Sesje równoległe

19:10 – 20.00 Uroczyste wręczenie certyfikatów oraz nagród


Sobota, 16.10

  9:00 – 10:00 Wykład plenarny

10:15 – 12:15 Sympozjum tematyczne

12:30 – 13:30 Wykład plenarny

15:00 – 15:30 Sesja plakatowa

15:30 – 17:00 Sesje równoległe

17:15 – 18.45 Sesje równoległe

18.45 – 19.15 Spotkania z autorami

20:00 – 00:00 BANKIET


Niedziela, 17.10

  9:30 – 10:30 Wykład plenarny

10:45 – 13:00 Sympozjum tematyczne

13:00 – 13:30 Sesja plakatowa

13:30 – 14:00 Dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w Hotelu Ambasador Premium  przy ul. Kilińskiego 145.

Rekomendowane hotele

Rekomendowane hotele

Zachęcamy do zapoznania się z promocyjną ofertą dwóch hoteli, zlokalizowanych w miejscu konferencji (Ambasador) lub w odległości kilku minut spacerem od miejsca konferencji (Ibis).

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna

Dokonanie opłaty konferencyjnej jest warunkiem rezerwacji miejsca na konferencji po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Po otrzymaniu wpłaty zostanie do Państwa wysłane potwierdzenie rejestracji.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

 

Wysokość opłaty konferencyjnej jest zależna od poniższych kryteriów:
.                                                 1.                  2.                3.*
wpłata do 10.08.2021     490 PLN      590 PLN     690 PLN
wpłata do 04.10.2021     590 PLN      690 PLN     750 PLN
wpłata po 04.10.2021     800 PLN      800 PLN     800 PLN

*1. STUDENCI PSYCHOLOGII I MEDYCYNY ORAZ UCZESTNICY CAŁOŚCIOWEGO KURSU PSYCHOTERAPII AKREDYTOWANEGO PRZEZ PT PSYCHIATRYCZNE lub PT PSYCHOLOGICZNE
2. CZŁONKOWIE JEDNEJ Z TRZECH SEKCJI (Z UREGULOWANĄ SKŁADKĄ)
3. POZOSTAŁE OSOBY

Regulamin zwrotu opłat

Wysokość zwrotu opłaty jest zależna od terminu zgłoszenia rezygnacji:

 • Do 20 września 2021 r. włącznie: 100% wpłaconej kwoty
 • Od 21 września do 4 października 2021 r.: 50% wpłaconej kwoty
 • Od 5 października: nie dokonujemy zwrotów opłaty

W wypadku prawnych restrykcji uniemożliwiających organizację konferencji w formie bezpośredniej lub ograniczenia liczby miejsc, opłata może zostać na życzenie uczestnika przełożona na kolejny termin, w którym odbędzie się konferencja lub zwrócona w całości.

Nie jest planowana organizacja Trójkonferencji w formie on-line.