728 x 90

Stanowisko jest dostępne w formie pdf pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/stanowisko-stowarzyszen-30-06-2023/

Prosimy o przekazywanie naszego stanowiska do osób, które mogą być nim zainteresowane.


30.06.2023 r.

Stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów
w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację
w dziedzinie psychoterapii

W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dzie­­dzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii oraz osoby, które jej udzielają.

Chcemy podkreślić, że nowa ścieżka szkolenia w zakresie psychoterapii jest wprowadzana przez Ministerstwa Zdrowia pomimo istotnych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Argumenty te, oparte na analizie prawnej, zostały sformułowane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów już w grudniu 2022 r.

Uważamy, że wprowadzenie specjalizacji nie uporządkuje tej dziedziny, a wręcz pogłębi chaos w obszarze psychoterapii finansowanej ze środków NFZ oraz w innych placówkach, w jakich jest ona stosowana (m.in. w oświacie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, praktykach prywatnych i ośrodkach). Wprowadzenie specjalizacji stworzy system uzyskiwania kwalifikacji, funkcjonujący równolegle do istniejącej od dziesięcioleci sprawdzonej struktury szkolenia i certyfikacji oraz ciągłego doskonalenia zawodowego nad którym pieczę sprawują obecnie stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty osoby nie będą zobowiązane przestrzegać kodeksu etyki ani procedur dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego czy też superwizji. W stosowaniu psychoterapii jest to jednym z podstawowych warunków udzielania profesjonalnej pomocy osobom, które z niej korzystają.

Nasze stowarzyszenia dbają o jakość praktyki zawodowej poprzez akredytację podmiotów szkolących, system certyfikacji psychoterapeutów, działanie komisji etycznych oraz prowadzenie ogólnodostępnych list certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów. Kładziemy również nacisk na rozwój naukowy. Stoimy na stanowisku, że istnieje pilna konieczność ustawowego uregulowania tej działalności, co w naszej opinii zapewni jedynie ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty.

Mimo wielości stowarzyszeń i różnorodności podejść psychoterapeutycznych wypracowywane są właśnie wspólne założenia dotyczące regulacji zawodu psychoterapeuty, pozwalające uwzględnić różnorodność, z jednoczesnym utrzymaniem wysokich standardów etycznych i szkoleniowych, czego nie zapewnia specjalizacja w systemie ochrony zdrowia, proponowana przez MZ.

Prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w naszym środowisku są już w ostatniej fazie uzgodnień i konsultacji prawnych. Nasze organizacje wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty, w którym uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przygotowują projekt ustawy, która będzie regulować zawód gruntownie i spójnie, w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie wypracowane przez nasze stowarzyszenia w zakresie szkolenia, standardów etycznych i certyfikacji psychoterapeutów.

Celem ustawy jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, uwzględnienie specyfiki zawodu (zdefiniowanej szerzej niż jedynie w systemie ochrony zdrowia) oraz naszych doświadczeń. Stworzy ona ramy prawne dla systemu szkoleń, certyfikacji i określi zasady odpowiedzialności zawodowej, a także umożliwi prowadzenie krajowego rejestru psychoterapeutów i wprowadzenie wspólnego kodeksu etycznego.

Ustawa skutecznie będzie chronić prywatność osób korzystających z psychoterapii poprzez gwarancję ochrony tajemnicy zawodowej. Uniemożliwi używanie tytułu zawodowego psychoterapeuty przez osoby bez odpowiednich uprawnień, ograniczając tym samym potencjalne nadużycia. Określi także formy doskonalenia zawodowego, zapewniając gwarancję wysokiej jakości usług psychoterapeutycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również stojąc na straży najwyższych standardów usług psychoterapeutycznych oraz dobra osób korzystających z psychoterapii, nasze stowarzyszenia apelują o pilne przyjęcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przekonani o konieczności prawnego umocowania naszego zawodu, dążymy do finalizacji prac nad ustawą i oczekujemy jej uchwalenia jak najszybciej przez nowy Parlament.

Jest to najważniejszy i w naszym przekonaniu jedyny słuszny krok w zapewnieniu spójnej, kompleksowej i skutecznej ochrony zarówno praw osób korzystających z psychoterapii, jak i standardów zawodowych.

Lista sygnatariuszy

 • Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych (9 stowarzyszeń):
  • Instytut Analizy Grupowej “Rasztów”
  • Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
  • Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
  • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  • Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
 • Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (14 stowarzyszeń):
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej
  • i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra
  • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
  • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
  • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
  • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
  • Polska Federacja Psychotraumatologii
  • Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
  • Stowarzyszenie Od Do
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
  • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zachęcamy do wpisania się na poniższą listę:

Kliknij „Umieść nowy wpis”, żeby wpisać się na listę sygnatariuszy stanowiska (NOWE WPISY od 30 czerwca 2023):

Lista sygnatariuszy

 
 
 
 
 
Wpisz swoje imię i nazwisko organizację albo dowolny pseudonim.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania nietypowych wpisów.
Nie gromadzimy danych w celach innych niż poznanie liczby osób, które popierają przedstawione stanowisko.
Możesz też wpisać swój komentarz..
445 wpisów.
Grzegorz Baster napisał/a 13 września 2023 o 08:59
Łukasz Michiewicz napisał/a 18 lipca 2023 o 10:12
Greta Stańczewska napisał/a 11 lipca 2023 o 17:53
Natalia Staniszewska-Karłowicz napisał/a 10 lipca 2023 o 23:30
Popieram
Alicja Czerwińska napisał/a 10 lipca 2023 o 14:03
Popieram
Marta Karczewska napisał/a 9 lipca 2023 o 10:02
Rachela Molucka napisał/a 9 lipca 2023 o 02:54
Izabela Piecha napisał/a 8 lipca 2023 o 17:07
Piotr Madeja napisał/a 6 lipca 2023 o 23:06
Popieram
Tomasz Kloc napisał/a 6 lipca 2023 o 11:33
Popieram
Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz napisał/a 5 lipca 2023 o 23:10
Popieram
Regina Słabicka napisał/a 5 lipca 2023 o 19:46
Popieram
Maria Kruczek psycholog-psychoterapeuta napisał/a 4 lipca 2023 o 17:56
Popieram
Alina Jasiak napisał/a 4 lipca 2023 o 16:42
Popieram!
Grzegorz Kalamon napisał/a 4 lipca 2023 o 13:30
Popieram
Anna Dobecka napisał/a 4 lipca 2023 o 11:07
Iwona Barabasz napisał/a 4 lipca 2023 o 07:56
Katarzyna Gwóźdź napisał/a 4 lipca 2023 o 06:35
Popieram
Wioletta Zawistowska napisał/a 4 lipca 2023 o 02:10
Renata Kleszcz-Szczyrba napisał/a 3 lipca 2023 o 21:49
Magdalena Kik napisał/a 3 lipca 2023 o 21:44
Popieram
Bartłomiej Maliszewski napisał/a 3 lipca 2023 o 20:14
Popieram
Renata Sołkowicz napisał/a 3 lipca 2023 o 16:56
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku napisał/a 3 lipca 2023 o 16:39
Piotr Mężyński napisał/a 3 lipca 2023 o 12:36
Popieram!
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Wrocław napisał/a 3 lipca 2023 o 12:11
Popieramy
Katarzyna Ćwirko-Kusztan HarmonyMed, Wrocław napisał/a 3 lipca 2023 o 12:09
Zdecydowanie popieram
Joanna Lis napisał/a 3 lipca 2023 o 11:14
Popieram
Ewa Dobiała, Leszczyńskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej napisał/a 3 lipca 2023 o 10:46
Popieram
Margarita Faltus napisał/a 3 lipca 2023 o 10:44
Popieram!
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach napisał/a 3 lipca 2023 o 10:36
Kamila Makara-Czulno napisał/a 3 lipca 2023 o 08:59
Popieram
Beata Balsiewicz-Ulbrich napisał/a 3 lipca 2023 o 07:49
Popieram.
Barbara Niedziela napisał/a 3 lipca 2023 o 07:18
Popieram
Magdalena Błosińska napisał/a 3 lipca 2023 o 00:36
Popieram
Magdalena Ciołek-Żebrowska napisał/a 3 lipca 2023 o 00:30
Dorota Czarnecka-Trębicka napisał/a 2 lipca 2023 o 23:35
Popieram.
Magdalena Piosek napisał/a 2 lipca 2023 o 23:16
Popieram!
Milena Nowacka-Bąkała napisał/a 2 lipca 2023 o 22:19
Popieram
Katarzyna Lasota napisał/a 2 lipca 2023 o 21:43
Popieram
Paulina Silarska napisał/a 2 lipca 2023 o 21:37
Popieram
Grzegorz Stępniowski napisał/a 2 lipca 2023 o 21:11
Popieram
Katarzyna Malcher Praktyka Psychologiczna napisał/a 2 lipca 2023 o 20:03
Popieram
Justyna Ziarkowska-Đào napisał/a 2 lipca 2023 o 20:03
Popieram!
Agnieszka Kurdzielewicz napisał/a 2 lipca 2023 o 19:56
Popieram
Agnieszka Kurdzielewicz napisał/a 2 lipca 2023 o 19:55
Popieram
Alicja Heyda napisał/a 2 lipca 2023 o 17:53
Popieram
Maciek Ćwik napisał/a 2 lipca 2023 o 17:04
Popieram!
Aleksandra Solarz-Dryk napisał/a 2 lipca 2023 o 17:01
Dariusz Szukalski napisał/a 2 lipca 2023 o 16:35
Popieram
Anna Grabowska napisał/a 2 lipca 2023 o 16:35
Mikołaj Plota napisał/a 2 lipca 2023 o 16:27
Popieram !
Angelika Puchta-Koć napisał/a 2 lipca 2023 o 16:21
Popieram stanowisko SN PTP.
Katarzyna Guzik napisał/a 2 lipca 2023 o 15:01
Popieram
Maksym Adamczak napisał/a 2 lipca 2023 o 14:26
Milena Karlińska- Nehrebecka napisał/a 2 lipca 2023 o 12:44
Popieram.To ważne, że będąc różnymi, mówimy jednym głosem.
Polskie Towarzystwo Psychoterapii integratywnej i Systemowej napisał/a 2 lipca 2023 o 12:39
Polska Federacja Psychoterapii napisał/a 2 lipca 2023 o 12:37
Jacek Jakimiak napisał/a 2 lipca 2023 o 09:40
Popieram
Anna Gizycka napisał/a 2 lipca 2023 o 09:19
Agnieszka Fortuna napisał/a 2 lipca 2023 o 09:10
popieram
Agnieszka Górczyńska napisał/a 2 lipca 2023 o 09:04
Popieram
Dominika Sarna-Palacz napisał/a 2 lipca 2023 o 08:50
Popieram
Roma Ulasińska napisał/a 2 lipca 2023 o 08:20
Popieram
Ewa Korzynow napisał/a 2 lipca 2023 o 07:15
Popieram
Karolina Grządzielska napisał/a 2 lipca 2023 o 00:22
Popieram wspólne stanowisko towarzystw profesjonalnie zajmujących się psychoterapią.
Paweł M. Mazanka napisał/a 1 lipca 2023 o 23:18
Popieram!
Oktawia napisał/a 1 lipca 2023 o 21:54
popieram stanowisko PTP oraz pozostałych towarzystw odnosnie wprowadzenia racjonalnej i bazujacej na dotychczas wypracowanych standardach kształcenia psychoterapeutow regulacji ustawowej, definujacej psychoterapie jako osobny zawod, gwarantujacej pacjentom bezpieczenstwo i transparentnosc. Pozdrawiam!
Małgorzata Osielczak-Stawinoga napisał/a 1 lipca 2023 o 21:11
Popieram!
Aleksandra Antos, psychoterapeuta, psycholog napisał/a 1 lipca 2023 o 20:50
Popieram stanowisko towarzystw.
Beata Liwowska napisał/a 1 lipca 2023 o 20:42
Popieram
Wioletta Michalska napisał/a 1 lipca 2023 o 20:19
Popieram
Zbigniew Zatoński napisał/a 1 lipca 2023 o 18:00
Popieram!
Ośrodek Psychoterapii Logos napisał/a 1 lipca 2023 o 18:00
Popieramy stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii!
Małgorzata Wolska napisał/a 1 lipca 2023 o 17:53
Popieram
Król Milena napisał/a 1 lipca 2023 o 17:38
Ewa Biedermann napisał/a 1 lipca 2023 o 16:11
Popieram!
Michał Wiśniewski napisał/a 1 lipca 2023 o 15:38
Joanna Ciuk-Krzeminska napisał/a 1 lipca 2023 o 15:22
Popieram!
Magdalena Śliwowska napisał/a 1 lipca 2023 o 15:02
W pełni popieram stanowisko wymienionych towarzystw.
Agata Sobczak napisał/a 1 lipca 2023 o 14:36
Popieram!
Joanna Tomecka napisał/a 1 lipca 2023 o 14:36
Andrzej Maciocha napisał/a 1 lipca 2023 o 14:28
Popieram stanowisko Towarzystw.
Adrian Cwynar SNP PTP napisał/a 1 lipca 2023 o 13:25
Podzielam stanowisko stowarzyszeń reprezentujących psychoterapeutów, w sprawie wprowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapii
Paweł Smyk napisał/a 1 lipca 2023 o 12:46
Popieram stanowisko Towarzystw
Anna Kazberuk napisał/a 1 lipca 2023 o 12:44
Popieram stanowisko Towarzystw
Ośrodek Psychoterapii "Przystań" napisał/a 1 lipca 2023 o 11:30
Popieram.
Agata Hensoldt-Jankowska napisał/a 1 lipca 2023 o 11:29
Popieram
Krzysztof Walczewski napisał/a 1 lipca 2023 o 11:17
Konieczne jest uwzględnienie kluczowych Towarzystw postulatów w projekcie Ministra Zdrowia
Lucyna borzyszkowska ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i mlodziezy- I poziom referencyjny w sepolnie Krajeński, Mogilnie, Bytowie i redzikowie napisał/a 1 lipca 2023 o 10:47
Popieram
Katarzyna Seremak-Kędzior napisał/a 1 lipca 2023 o 10:05
Popieram stanowisko.
Dominika Cichoń - psycholog napisał/a 1 lipca 2023 o 09:52
Popieram stanowisko SN PTP
Magdalena Smaś-Myszczyszyn napisał/a 1 lipca 2023 o 09:21
Popieram.
Katarzyna Pokropska-psycholożka, psychterapeutka napisał/a 1 lipca 2023 o 09:15
Popieram
Maja Śnieżyńska - Chwalisz napisał/a 1 lipca 2023 o 09:10
Popieram stanowisko PTP
Malwina Mielewczyk-Gronek napisał/a 1 lipca 2023 o 08:58
Popieram stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Wzywam osoby sprawujące funkcje polityczne do szacunku wobec stanowiska wypracowanego przez profesjonalistów.
Urszula Wieszczyńska napisał/a 1 lipca 2023 o 08:50
Katarzyna Strzelczyk napisał/a 1 lipca 2023 o 08:28
"Kontakt" Olsztyńskie Centrum Psychoterapii napisał/a 1 lipca 2023 o 08:24
Popieramy!
Aleksandra Dembińska napisał/a 1 lipca 2023 o 08:10
Popieram stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii!
Polska Federacja Psychoterapii napisał/a 1 lipca 2023 o 03:39
Jako organizacja reprezetująca polskich psychoterapeutów w European Asociation for Psychotherapy popieramy powyższe stanowisko. Polska powinna przyjąć standardy zawodowe, zgodne z europejskimi.
Joanna Powichrowska napisał/a 1 lipca 2023 o 00:54
Hanna Gorejko napisał/a 1 lipca 2023 o 00:26
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Katarzyna Kowara napisał/a 1 lipca 2023 o 00:03
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Wioletta Aumer napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:52
Popieram stanowisko Sekcji Naukowej Psychoterapii w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Wzywam osoby sprawujące funkcje polityczne do szacunku wobec stanowiska wypracowanego przez profesjonalistów.
Magdalena Zielińska napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:36
Ewa ce napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:35
Stanisław Szwed napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:31
Marta Smolińska napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:13
Popieram stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii!
Maja Syczyło napisał/a 30 czerwca 2023 o 22:53
Popieram stanowisko stowarzyszeń psychoterapeutów zrzeszonych w w/w organizacjach
Magdalena Ludwig napisał/a 30 czerwca 2023 o 22:50
Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie napisał/a 30 czerwca 2023 o 22:49
Popieramy stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów wyrażające sprzeciw wobec rozporządzenia wprowadzonego wbrew opinii naszego środowiska.
Michał Adamski napisał/a 30 czerwca 2023 o 19:25
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz napisał/a 25 kwietnia 2023 o 16:05
Wioletta K. napisał/a 25 stycznia 2023 o 13:45
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Tomasz P. napisał/a 24 stycznia 2023 o 14:21
1. Nie dla zamknięcia zawodu dla psychologów i 5 innych kategorii wykształcenia.
2. Ochrona praw nabytych osób będących przed certyfikacją lub w procesie szkolenia.

Praworządność przede wszystkim!
Anna Kazberuk napisał/a 16 stycznia 2023 o 12:58
Monika Piasecka napisał/a 13 stycznia 2023 o 10:19
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Adam napisał/a 11 stycznia 2023 o 17:28
Nie na darmo Minister Zdrowia otrzymał tytuł "Heroda Roku 2022". Za takie decyzje tym bardziej powinno się podejmować krytycznej ocenie to wszystko, co od 8 lat robi pewna partia.
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej napisał/a 9 stycznia 2023 o 18:14
Polska Federacja Psychoterapii napisał/a 9 stycznia 2023 o 18:13
JM napisał/a 9 stycznia 2023 o 16:47
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Ewelina Bońska napisał/a 9 stycznia 2023 o 15:39
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Katarzyna Ziomek-Kaniewska napisał/a 9 stycznia 2023 o 14:04
Popieram
Anna Pałęga napisał/a 9 stycznia 2023 o 12:23
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Sabina Księżarczyk napisał/a 9 stycznia 2023 o 11:30
popieram
Joanna Grabowska-Kruk napisał/a 8 stycznia 2023 o 22:02
Beata Trzaska-Szuba napisał/a 8 stycznia 2023 o 18:53
Anna Zegsrek napisał/a 8 stycznia 2023 o 07:29
Ewa Kłosińska napisał/a 7 stycznia 2023 o 19:03
Elwira Adamczyk napisał/a 7 stycznia 2023 o 17:09
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Adrian Cwynar napisał/a 7 stycznia 2023 o 10:56
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Żaneta Malesińska napisał/a 7 stycznia 2023 o 08:53
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Aldona Czajkowska superwizor psychoterapii PTP napisał/a 7 stycznia 2023 o 08:41
Magdalena Zawadzka -Foryś napisał/a 7 stycznia 2023 o 00:19
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Agnieszka Pytel napisał/a 7 stycznia 2023 o 00:10
Razem napewno uda się osiągnąć zamierzony cel. Dziękuję za ogrom pracy i wspólna walkę na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.
Joanna Ciuk-Krzemińska napisał/a 7 stycznia 2023 o 00:04
Uwagi przesłane. Dziękuję za zaangażowanie w wypracowanie stanowiska.
Milena Kansy napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:54
Judyta Gawęda napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:54
Katarzyna Pokropska Olsztyńskie Centrum Psychoterapii napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:46
Marcin Demczuk napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:21
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Magdalena Ludwig napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:21
Todor Dyakov napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:15
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Krystyna Dyakov napisał/a 6 stycznia 2023 o 23:09
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Joanna Garlak napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:57
Magdalena Kalinowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:50
Monika Mirek-Klajs napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:50
Popieram
Maria Marquardt Katowicki Instytut Psychoterapii napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:25
Anna Bathory napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:21
Magda Piekarska napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:18
Popieram. Dziękuję
Joanna Falkowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 22:02
Uwagi przesłane. Dziękuję za zaangażowanie.
Justyna Kujawińska napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:50
Łukasz Ziombra napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:40
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Agnieszka Pinkas napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:35
Agata Buczek napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:33
Piotr Wiśniewski napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:31
Anna Skrzybalska napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:31
Renata Respondek napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:23
Roma Ulasińska napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:17
Cezary Żechowski napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:15
Anna Wójcik-Zdyb napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:10
Anna Szentak napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:07
stanowisko wysłane
Magdalena Lasik napisał/a 6 stycznia 2023 o 21:02
Popieram. Dziękuję.
Jolanta Szczucińska napisał/a 6 stycznia 2023 o 20:50
Wysłane
Aneta Zastróżna napisał/a 6 stycznia 2023 o 20:39
Popieram uwagi do nowelizacji UD444 organizacji reprezentujących psychoterapeutów polskich
Małgorzata Chądzyńska napisał/a 6 stycznia 2023 o 20:39
Wysłałam uwagi.
Dziękuję za ogrom pracy włożonej w wypracowanie stanowiska.
Bogusława Nidecka napisał/a 6 stycznia 2023 o 20:29
Wysłane
Izabela Oberda napisał/a 6 stycznia 2023 o 20:12
Dziękuję za wypracowane stanowisko, za ogromną pracę.
Pozdrawiam.
Anna Kaczmarska-Maderak napisał/a 6 stycznia 2023 o 20:10
Wysłane!
Magdalena Stacewicz napisał/a 6 stycznia 2023 o 19:48
zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany w ramach odrębnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty
Grzegorz Strojny napisał/a 6 stycznia 2023 o 19:23
Wysłane, mam nadzieję, że się nam uda...;)
Marta Smolińska napisał/a 6 stycznia 2023 o 19:12
Popieram ja i cała moja rodzina! Wysyłamy grupowo!
Ewa Walorska napisał/a 6 stycznia 2023 o 19:00
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Artur Mirosław, psychoterapeuta, psycholog napisał/a 6 stycznia 2023 o 17:52
Popieram.. Projekt zmian ministerialnych to zwykle draństwo i chęć zamknięcia ust naszemu środowisku przed wyborami..
Marta Gumkowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 17:52
Popieram. Dziękuję za przygotowanie stanowiska.
Ireneusz Marciniec napisał/a 6 stycznia 2023 o 16:01
Katarzyna Rybczyńska napisał/a 6 stycznia 2023 o 16:00
Piotr Harna napisał/a 6 stycznia 2023 o 15:59
Popieram
Agnieszka Jabłonowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 15:45
Popieram uwagi do nowelizacji UD444 organizacji reprezentujących psychoterapeutow polskich.
Dorota Czarnecka-Trębicka napisał/a 6 stycznia 2023 o 15:39
Popieram
Anna Michalska napisał/a 6 stycznia 2023 o 15:18
Popieram wspólne stanowisko Stowarzyszeń Psychoterapeutycznych. Dziękuję bardzo za Państwa wnikliwą pracę.
Adrianna Markiewicz-Popiel napisał/a 6 stycznia 2023 o 14:49
Popieram
Elżbieta Sońta napisał/a 6 stycznia 2023 o 14:37
Popieram uwagi do nowelizacji UD444 organizacji reprezentujących psychoterapeutow polskich.
Martyna Szewczyk-Janicka napisał/a 6 stycznia 2023 o 14:32
Marta Scattergood w imieniu Laboratorium Psychoedukacji napisał/a 6 stycznia 2023 o 14:29
Mirosława Latko napisał/a 6 stycznia 2023 o 14:17
Popieram powyższe.
Monika Srebro napisał/a 6 stycznia 2023 o 13:53
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które włożyły pracę w opracowanie stanowiska i instrukcji. To ogromnie pomocne!
Anna Dobek napisał/a 6 stycznia 2023 o 13:26
Margarita Faltus napisał/a 6 stycznia 2023 o 13:08
Bardzo dziekuje wszystkim za ogrom pracy i zaangazowanie. Wyrazam gleboki sprzeciw i zlosc wobec odgornego i nieprofesjonalnego uregulowania zawodu psychoterapeuty.
Monika Matusz napisał/a 6 stycznia 2023 o 13:03
Magdalena Zielińska napisał/a 6 stycznia 2023 o 12:53
Katarzyna Miller-Sokół napisał/a 6 stycznia 2023 o 12:49
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Maria Czyż napisał/a 6 stycznia 2023 o 12:46
Maria Czarnecka napisał/a 6 stycznia 2023 o 12:18
Michał Piotrkowicz napisał/a 6 stycznia 2023 o 12:13
Justyna Gmurek-Lewandowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:56
W załączniku przesyłam swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W skrócie dziękuję pracownikom MZ za ogrom pracy nad uwagami naszego środowiska, jednocześnie proszę o rzetelną pracę nad samym projektem. Niedopuszczalne jest wg mnie niechlujne, odgórne regulowanie naszego zawodu przy braku poszanowania dla specyfiki zawodu jak i środowiska. Mam poczucie, że MZ w ten właśnie sposób próbuje przeprowadzić tę nowelizację.
Marzena Denkiewicz napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:41
Katarzyna Morajda napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:37
Agnieszka Duda napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:35
Działajmy z nadzieją na zmianę!
Sabina Dąbrowska-Olbryś napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:30
Popieram wszystkie uwagi do nowelizacji UD444.
Renata Sołkowicz napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:28
Agnieszka Wroczyńska napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:25
Popieram ww. uwagi
Joanna Tomecka napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:21
Joanna Baj-Skierkowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:17
Monika Jędrusiak napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:17
Barbara Gazda-Lewandowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:15
Anna Pilecka napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:14
Agnieszka Rubinowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:06
Popieram stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów polskich.
Tomasz Sikora napisał/a 6 stycznia 2023 o 11:00
Popieram
Aleksandra Wojdała napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:59
Marta Jankowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:58
Dziękuje za ogrom pracy!
Ośrodek Szkoleń Systemowych napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:44
Dziękujemy za Waszą pracę.
Anna Dobecka napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:37
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i ogrom włożonej pracy. Oby nas usłyszano.
Urszula Wieszczyńska napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:36
Gosia Pogorzelska napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:33
Popieram
Katarzyna Rudnicka napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:27
Dziękuję za Waszą ogromną pracę na rzecz nas wszystkich.
Joanna Szklarska NZOZ Remedis napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:25
Iwona Wyszkowska-Zatońska napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:23
Elżbieta Gregorasz napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:17
Katarzyna Frasca napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:07
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Marek Rosłoń napisał/a 6 stycznia 2023 o 10:07
Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad tymi opiniami. Doceniam ogrom wysiłku, poświęcenia i czasu. Sprzeciwiam się próbom niechlujnego ale brutalnego, odgórnego regulowania zawodu przy braku poszanowania dla specyfiki i tradycji zarówno zawodu jak i środowiska.
Justyna Dąbrowska napisał/a 6 stycznia 2023 o 09:47
Oby nasz głos zabrzmiał donośnie
Piotr Miszewski napisał/a 6 stycznia 2023 o 09:38
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Maciej Ćwik napisał/a 6 stycznia 2023 o 09:33
Aleksandra Wołoszczak napisał/a 6 stycznia 2023 o 09:11
Jadwiga Maźnicka-Maciaszek napisał/a 6 stycznia 2023 o 08:51
Oczekuję od Ministerstwa poważnego potraktowania nas psychoterapeutów i reprezentowania nas a nie działań przeciwko naszemu środowisku co właśnie MZ próbuje robić. Żądam solidnej pracy nad oddzielną ustawą we współpracy a nawet pod nadzorem naszych reprezentantów a nie przypadkowych osób na stołkach ministerialnych
Katarzyna Czapkiewicz napisał/a 6 stycznia 2023 o 08:50
Dziękuję za rzetelne opracowanie stanowiska, które w pełni popieram.
Żywię nadzieję, że zasada rzeczywistości znajdzie odzwierciedlenie w prawie. Tymczasem róbmy swoje!
Jacek Olszewski napisał/a 6 stycznia 2023 o 07:47
Magdalena Wielowiejska napisał/a 6 stycznia 2023 o 02:05
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów napisał/a 6 stycznia 2023 o 00:37
Katarzyna Ćwirko-Kusztan napisał/a 6 stycznia 2023 o 00:36
Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany w ramach odrębnej ustawy dotyczącej zawodu psychoterapeuty. Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Magdalena Dubiel napisał/a 6 stycznia 2023 o 00:28
Piotr Pankonin napisał/a 6 stycznia 2023 o 00:12
Maja Suwalska-Wąsiewicz napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:34
Małgorzata Kołodziejek napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:29
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterspeuty.
Jakub Foksa napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:15
Zbigniew Zatoński napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:12
Igor Rotberg napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:09
Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany w ramach odrębnej ustawy dotyczącej zawodu psychoterapeuty.
Anna Żukowska-Póda napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:09
Ewa Korzynow-Talczewska napisał/a 5 stycznia 2023 o 23:03
Agata Stępnicka-Markowska napisał/a 5 stycznia 2023 o 22:53
MK-C napisał/a 5 stycznia 2023 o 22:51
Joanna Suwada-Rucińska napisał/a 5 stycznia 2023 o 22:44
XX napisał/a 5 stycznia 2023 o 22:39
źeby było tak jak było!
Zofia Proczka-Śnieżek napisał/a 5 stycznia 2023 o 22:28
Anna Bodzek napisał/a 5 stycznia 2023 o 22:18
Jadwiga Gołuchowska napisał/a 5 stycznia 2023 o 21:44
Katarzyna Misiniec napisał/a 5 stycznia 2023 o 21:24
Katarzyna Jaśkiewicz napisał/a 5 stycznia 2023 o 21:21
Paulina Padzik-Staciwa napisał/a 5 stycznia 2023 o 21:17
Olga Jurasz-Halaczek napisał/a 5 stycznia 2023 o 21:14
Piotr Schwarz napisał/a 5 stycznia 2023 o 21:06
Marta Frankiewicz napisał/a 5 stycznia 2023 o 20:31
Renata Puk - Pietruszynska napisał/a 5 stycznia 2023 o 19:51
ANETA BUKOWSKA napisał/a 5 stycznia 2023 o 18:58
Stanisław Szwed napisał/a 5 stycznia 2023 o 18:44
Małgorzata Orzechowska napisał/a 5 stycznia 2023 o 15:56
Anna Wardęga napisał/a 5 stycznia 2023 o 14:41
Anna Grodzka napisał/a 5 stycznia 2023 o 13:52
Krystyna Bielecka napisał/a 5 stycznia 2023 o 12:26
Marcin Janowski napisał/a 5 stycznia 2023 o 11:01
Grzegorz Kalamon napisał/a 5 stycznia 2023 o 10:44
Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo.
Katarzyna Niemczuk napisał/a 5 stycznia 2023 o 09:45
Lucyna Drożdżowicz napisał/a 28 grudnia 2022 o 15:15
Natalia Flak napisał/a 19 grudnia 2022 o 16:59
Zgłaszam swój sprzeciw dotyczący wprowadzenia specjalizacji.
Magdalena Zielińska napisał/a 19 grudnia 2022 o 16:53
Maciej Szabłowski napisał/a 19 grudnia 2022 o 11:37
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Joanna Jurem napisał/a 17 grudnia 2022 o 22:40
Katarzyna Głowacka napisał/a 17 grudnia 2022 o 08:42
Wprowadzenie specjalizacji zaszkodzi pacjentom i uniemożliwi prace tysiacom wykwalifikowanych terapeutów
Monika Topolska napisał/a 17 grudnia 2022 o 00:36
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Marian Niegórski napisał/a 16 grudnia 2022 o 23:00
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Paweł M. Mazanka napisał/a 16 grudnia 2022 o 22:03
Małgorzata Mazurkiewicz napisał/a 16 grudnia 2022 o 21:21
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Tatiana Wróblewska napisał/a 16 grudnia 2022 o 13:23
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Magdalena Bil napisał/a 16 grudnia 2022 o 12:30
Renata Chomicz napisał/a 16 grudnia 2022 o 12:03
Tomasz Piróg napisał/a 16 grudnia 2022 o 11:05
Katarzyna Pawlica napisał/a 16 grudnia 2022 o 10:56
Bartosz Łopatka napisał/a 16 grudnia 2022 o 09:54
Piotr Miszewski napisał/a 16 grudnia 2022 o 09:13
Anna Chećko-Wilk napisał/a 16 grudnia 2022 o 09:05
Zgłaszam swój sprzeciw dotyczący wprowadzenia specjalizacji.
Sylwia Czerech napisał/a 15 grudnia 2022 o 23:43
Ewa Wesołowska napisał/a 15 grudnia 2022 o 23:35
Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej napisał/a 15 grudnia 2022 o 23:22
Maria Magdalena Małkiewicz
Justyna Nęcka napisał/a 15 grudnia 2022 o 23:18
Jakub Marciniak napisał/a 15 grudnia 2022 o 23:12
Proszę się nie martwić, zmienimy nazwę zawodu np. na "doradztwo życiowe" i dalej będziemy robić swoje.
Józefa Cisek napisał/a 15 grudnia 2022 o 23:05
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii napisał/a 15 grudnia 2022 o 22:52
Izabella Sykuła napisał/a 15 grudnia 2022 o 22:10
Iwona Zaniewska napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:45
Renata Wójcicka napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:40
Olga Jaszak, Olsztyńskie Centrum Psychoterapii KONTAKT napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:38
Katarzyna Pokropska Olsztyńskie Centrum Psychoterapii KONTAKT napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:37
Marta Adamska napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:37
Marcin Koczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:32
Patrycja Kita napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:31
Wysłane
Agnieszka Koczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:29
Jarosław Klin napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:28
„Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Anna Mazur - Chorębała napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:13
Ewelina Ćwiertnia napisał/a 15 grudnia 2022 o 21:01
Teresa Ziętak-Kajka Gabinet Psychologiczny napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:36
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:33
zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany odrębną ustawą
Agnieszka Kolano napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:33
Kamila Kaźmierczak napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:31
Wysłane!
Monika Pszczółkowska napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:29
Natalia Staska napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:19
Malgorzata Janusek napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:14
Katarzyna Jusiak napisał/a 15 grudnia 2022 o 20:08
Piotr Wodo napisał/a 15 grudnia 2022 o 19:51
Małgorzata Włodarczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 19:42
Gabinet Psychologiczny Regina Słabicka napisał/a 15 grudnia 2022 o 19:32
wysłane
Agnieszka Michalak-Świecka napisał/a 15 grudnia 2022 o 19:28
wysłane
Magdalena Jaworska-Cioczek napisał/a 15 grudnia 2022 o 19:18
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Justyna Senator napisał/a 15 grudnia 2022 o 19:18
wysłane
Lidia Wójs napisał/a 15 grudnia 2022 o 18:18
Anna Kaźmierczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 17:37
sprzeciw wysłany
Romualda Ulasińska napisał/a 15 grudnia 2022 o 17:37
Adriana Patelczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 17:20
„Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Małgorzata Wiśniewska napisał/a 15 grudnia 2022 o 16:44
Agnieszka Wnęk napisał/a 15 grudnia 2022 o 16:43
Daniel Szczepanek napisał/a 15 grudnia 2022 o 16:01
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Michał Trojnar napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:58
Sylwia Woronowicz napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:54
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Anna Kaczmarska-Pająk napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:51
Agnieszka Cieślak napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:40
Iwona Kańska napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:39
Karolina Sęk napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:28
Ryszard Matląg napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:03
Emilia Sitek napisał/a 15 grudnia 2022 o 15:01
Ewa Kałuża napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:51
Sabina Dąbrowska-Olbryś napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:49
Sprzecuw wysłany 14.12.2022.
Paulina Padzik-Staciwa napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:38
Paulina Padzik-Staciwa napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:38
Jacek Kopeć napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:16
Joanna Sadzawicka Olczak napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:11
Michał Niewiński napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:05
Lucyna Wnuk Lipińska napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:02
Katarzyna Zych napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:02
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Maria Kruczek psycholog-psychoterapeuta napisał/a 15 grudnia 2022 o 14:00
Małgorzata Poręba napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:58
Jacek Jakimiak napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:52
Barbara Krzempek napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:49
Dorota Skwarczewska napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:39
Agnieszka Bittner- Jakubowska napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:39
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo
Uzasadnienie z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Natalia Ptak napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:37
Gabriela Kuca napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:35
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Katarzyna Siemieniuk napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:33
Kinga Bystrek napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:30
Kamil Tarnawski napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:29
Anna Szwech-Brzozowska napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:25
Wysłane !
Karolina Talarczyk napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:22
Bartosz Kozłowski napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:21
Irina Grishina napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:15
Marek Tomaszewski napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:11
Magdalena Sendecka napisał/a 15 grudnia 2022 o 13:00
Meryk Aleksander napisał/a 15 grudnia 2022 o 12:58
Meryk Aleksander napisał/a 15 grudnia 2022 o 12:58
Magdalena Czopur napisał/a 15 grudnia 2022 o 12:58
Zbigniew Borkowski napisał/a 15 grudnia 2022 o 12:34
Kasia Kuśnierz napisał/a 15 grudnia 2022 o 12:11
Monika Reizer-Dołęga napisał/a 15 grudnia 2022 o 12:04
Paulina Karolak-Król napisał/a 15 grudnia 2022 o 09:54
Marcin Miłkowski napisał/a 15 grudnia 2022 o 09:51
Dominik Gawęda napisał/a 15 grudnia 2022 o 09:18
Monika Kozak-Czekanowska napisał/a 15 grudnia 2022 o 08:11
Niestety, za późno przesłano to pismo. Część osób, które miała się podpisać, już nie zdazy tego zrobić.
Maciej Żurek napisał/a 15 grudnia 2022 o 07:08
Maria Czarnecka napisał/a 15 grudnia 2022 o 00:39
Agata Bernad napisał/a 15 grudnia 2022 o 00:33
Agnieszka Humięcka napisał/a 15 grudnia 2022 o 00:06
Aneta Wróblewska napisał/a 14 grudnia 2022 o 23:43
Klaudia Pacholska napisał/a 14 grudnia 2022 o 23:41
Dorota Wiszejko-Wierzbicka napisał/a 14 grudnia 2022 o 23:35
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Anna Berkowicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 23:11
Rachela Molicka napisał/a 14 grudnia 2022 o 23:08
Aleksandra Lachowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:58
Krystyna Bielecka napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:57
Anna Klatkiewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:53
Jarosław Rakoczy napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:51
Zofia Sabat napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:46
Piotr Danielewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:35
Anna Wałejsza napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:35
Małgorzata Danielewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:35
Katarzyna Czapkiewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:30
Beata Krzyżanowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:23
Iwona Wyszkowska-Zatońska napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:20
Małgorzata Gazda napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:18
Monika Srebro napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:16
Dziękuję
Natalia Ligmann napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:13
Barbara Gazda-Lewandowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:11
Ewa Kostańska-Bacher napisał/a 14 grudnia 2022 o 22:05
Olga Jurasz-Halaczek napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:58
Dziękuję.
Magdalena Porzycka napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:48
Adam Curyło napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:42
Lucyna Lipman napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:21
Paweł Stasiński napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:12
Ewelina Pakosz-Szydłowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:11
Katarzyna Jaśkiewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 21:10
Katarzyna Poluga napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:58
Jestem przeciwna specjalizacji z psychoterapii. Popieram prace nad Ustawą o zawodzie psychoterapeuty.
Krzysztof Mocała napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:55
Karolina Kozub-Ciembroniewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:50
Wojciech Drath napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:44
Anna Studzińska napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:43
Andrzej Wichrowski napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:41
Piotr Wiśniewski napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:40
Marta Piwowarczyk-#wigoń napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:32
Agnieszka Bałdyga napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:31
Grażyna Fabiszewska napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:29
Małgorzata Osielczak - Stawinoga napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:23
Dziękuję Zarządom SNP i SNTR za pracę, którą włożyliście, żebyśmy to stanowisko mieć.
Agnieszka Stasińska napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:20
Michal Rozmus napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:15
Magdalena Wielowiejska napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:13
Jadwiga Gołuchowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:08
Ireneusz Lukas napisał/a 14 grudnia 2022 o 20:08
Joanna Pasek napisał/a 14 grudnia 2022 o 19:13
Agnieszka Hańbowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 19:09
Agnieszka Samochowiec napisał/a 14 grudnia 2022 o 18:26
Ewa Prokopowicz-Pilecka napisał/a 14 grudnia 2022 o 16:47
Hanna Elżanowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 16:47
Natalia Durtan napisał/a 14 grudnia 2022 o 16:47
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Magdalena Ludwig napisał/a 14 grudnia 2022 o 16:02
Katarzyna Rudnicka napisał/a 14 grudnia 2022 o 15:44
Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie napisał/a 14 grudnia 2022 o 15:43
Katarzyna Rudnicka napisał/a 14 grudnia 2022 o 15:30
Izabela Janeczek-Siejka napisał/a 14 grudnia 2022 o 15:20
Milena Król napisał/a 14 grudnia 2022 o 15:16
Anna Jarzewska napisał/a 14 grudnia 2022 o 13:45
Ewa Kłosińska napisał/a 14 grudnia 2022 o 13:35
Anna Lissewska napisał/a 14 grudnia 2022 o 13:35
Elżbieta Prażmowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 13:12
Emilia Kręciejewska napisał/a 14 grudnia 2022 o 13:08
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, zarząd napisał/a 14 grudnia 2022 o 13:02
Zbigniew Zatoński napisał/a 14 grudnia 2022 o 11:58
Beata Kubalska napisał/a 14 grudnia 2022 o 11:47
Anna Jerzak/Psychonomia napisał/a 14 grudnia 2022 o 11:40
Małgorzata Wolska napisał/a 14 grudnia 2022 o 11:39
Regulacja zawodu psychoterapeuty przez wprowadzenie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii jest rozwiązaniem niewłaściwym. Zawód psychoterapeuty powinien być uregulowany ustawowo. Uzasadnienie, z którym się zgadzam, zostało sformułowane w dokumencie pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/uwagi-do-rozporzadzenia-1416/
Justyna Gmurek-Lewandowska napisał/a 14 grudnia 2022 o 11:27
Antoni Ziomek napisał/a 14 grudnia 2022 o 11:01
Prosimy nie wprowadzać na siłę bezsensownych zmian.
Aleksandra Andruszczak-Zin napisał/a 14 grudnia 2022 o 10:45
Dominik Gocłowski napisał/a 14 grudnia 2022 o 10:37
Anna Kazberuk napisał/a 14 grudnia 2022 o 10:27
Marcin Domaszewski napisał/a 14 grudnia 2022 o 09:21
Anna Pawełczak-Balata napisał/a 14 grudnia 2022 o 07:51
Elżbieta Gregorasz napisał/a 14 grudnia 2022 o 06:17
Roman Ludkiewicz napisał/a 14 grudnia 2022 o 05:53
Łukasz Müldner-Nieckowski napisał/a 14 grudnia 2022 o 02:50
Zachęcam do wpisywania się na listę.