728 x 90

Stanowisko jest dostępne w formie pdf pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/stanowisko-stowarzyszen-30-06-2023/

Prosimy o przekazywanie naszego stanowiska do osób, które mogą być nim zainteresowane.


30.06.2023 r.

Stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów
w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację
w dziedzinie psychoterapii

W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dzie­­dzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii oraz osoby, które jej udzielają.

Chcemy podkreślić, że nowa ścieżka szkolenia w zakresie psychoterapii jest wprowadzana przez Ministerstwa Zdrowia pomimo istotnych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Argumenty te, oparte na analizie prawnej, zostały sformułowane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów już w grudniu 2022 r.

Uważamy, że wprowadzenie specjalizacji nie uporządkuje tej dziedziny, a wręcz pogłębi chaos w obszarze psychoterapii finansowanej ze środków NFZ oraz w innych placówkach, w jakich jest ona stosowana (m.in. w oświacie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, praktykach prywatnych i ośrodkach). Wprowadzenie specjalizacji stworzy system uzyskiwania kwalifikacji, funkcjonujący równolegle do istniejącej od dziesięcioleci sprawdzonej struktury szkolenia i certyfikacji oraz ciągłego doskonalenia zawodowego nad którym pieczę sprawują obecnie stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty osoby nie będą zobowiązane przestrzegać kodeksu etyki ani procedur dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego czy też superwizji. W stosowaniu psychoterapii jest to jednym z podstawowych warunków udzielania profesjonalnej pomocy osobom, które z niej korzystają.

Nasze stowarzyszenia dbają o jakość praktyki zawodowej poprzez akredytację podmiotów szkolących, system certyfikacji psychoterapeutów, działanie komisji etycznych oraz prowadzenie ogólnodostępnych list certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów. Kładziemy również nacisk na rozwój naukowy. Stoimy na stanowisku, że istnieje pilna konieczność ustawowego uregulowania tej działalności, co w naszej opinii zapewni jedynie ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty.

Mimo wielości stowarzyszeń i różnorodności podejść psychoterapeutycznych wypracowywane są właśnie wspólne założenia dotyczące regulacji zawodu psychoterapeuty, pozwalające uwzględnić różnorodność, z jednoczesnym utrzymaniem wysokich standardów etycznych i szkoleniowych, czego nie zapewnia specjalizacja w systemie ochrony zdrowia, proponowana przez MZ.

Prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w naszym środowisku są już w ostatniej fazie uzgodnień i konsultacji prawnych. Nasze organizacje wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty, w którym uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przygotowują projekt ustawy, która będzie regulować zawód gruntownie i spójnie, w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie wypracowane przez nasze stowarzyszenia w zakresie szkolenia, standardów etycznych i certyfikacji psychoterapeutów.

Celem ustawy jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, uwzględnienie specyfiki zawodu (zdefiniowanej szerzej niż jedynie w systemie ochrony zdrowia) oraz naszych doświadczeń. Stworzy ona ramy prawne dla systemu szkoleń, certyfikacji i określi zasady odpowiedzialności zawodowej, a także umożliwi prowadzenie krajowego rejestru psychoterapeutów i wprowadzenie wspólnego kodeksu etycznego.

Ustawa skutecznie będzie chronić prywatność osób korzystających z psychoterapii poprzez gwarancję ochrony tajemnicy zawodowej. Uniemożliwi używanie tytułu zawodowego psychoterapeuty przez osoby bez odpowiednich uprawnień, ograniczając tym samym potencjalne nadużycia. Określi także formy doskonalenia zawodowego, zapewniając gwarancję wysokiej jakości usług psychoterapeutycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również stojąc na straży najwyższych standardów usług psychoterapeutycznych oraz dobra osób korzystających z psychoterapii, nasze stowarzyszenia apelują o pilne przyjęcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przekonani o konieczności prawnego umocowania naszego zawodu, dążymy do finalizacji prac nad ustawą i oczekujemy jej uchwalenia jak najszybciej przez nowy Parlament.

Jest to najważniejszy i w naszym przekonaniu jedyny słuszny krok w zapewnieniu spójnej, kompleksowej i skutecznej ochrony zarówno praw osób korzystających z psychoterapii, jak i standardów zawodowych.

Lista sygnatariuszy

 • Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych (9 stowarzyszeń):
  • Instytut Analizy Grupowej “Rasztów”
  • Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
  • Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
  • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  • Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
 • Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (14 stowarzyszeń):
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej
  • i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra
  • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
  • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
  • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
  • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
  • Polska Federacja Psychotraumatologii
  • Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
  • Stowarzyszenie Od Do
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
  • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zachęcamy do wpisania się na poniższą listę:

Kliknij „Umieść nowy wpis”, żeby wpisać się na listę sygnatariuszy stanowiska (NOWE WPISY od 30 czerwca 2023):

Lista sygnatariuszy

 
 
 
 
 
Wpisz swoje imię i nazwisko organizację albo dowolny pseudonim.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania nietypowych wpisów.
Nie gromadzimy danych w celach innych niż poznanie liczby osób, które popierają przedstawione stanowisko.
Możesz też wpisać swój komentarz..
445 wpisów.
Agnieszka Fortuna napisał/a 2 lipca 2023 o 09:10
popieram
Agnieszka Górczyńska napisał/a 2 lipca 2023 o 09:04
Popieram
Dominika Sarna-Palacz napisał/a 2 lipca 2023 o 08:50
Popieram
Roma Ulasińska napisał/a 2 lipca 2023 o 08:20
Popieram
Ewa Korzynow napisał/a 2 lipca 2023 o 07:15
Popieram
Karolina Grządzielska napisał/a 2 lipca 2023 o 00:22
Popieram wspólne stanowisko towarzystw profesjonalnie zajmujących się psychoterapią.
Paweł M. Mazanka napisał/a 1 lipca 2023 o 23:18
Popieram!
Oktawia napisał/a 1 lipca 2023 o 21:54
popieram stanowisko PTP oraz pozostałych towarzystw odnosnie wprowadzenia racjonalnej i bazujacej na dotychczas wypracowanych standardach kształcenia psychoterapeutow regulacji ustawowej, definujacej psychoterapie jako osobny zawod, gwarantujacej pacjentom bezpieczenstwo i transparentnosc. Pozdrawiam!
Małgorzata Osielczak-Stawinoga napisał/a 1 lipca 2023 o 21:11
Popieram!
Aleksandra Antos, psychoterapeuta, psycholog napisał/a 1 lipca 2023 o 20:50
Popieram stanowisko towarzystw.
Beata Liwowska napisał/a 1 lipca 2023 o 20:42
Popieram
Wioletta Michalska napisał/a 1 lipca 2023 o 20:19
Popieram
Zbigniew Zatoński napisał/a 1 lipca 2023 o 18:00
Popieram!
Ośrodek Psychoterapii Logos napisał/a 1 lipca 2023 o 18:00
Popieramy stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii!
Małgorzata Wolska napisał/a 1 lipca 2023 o 17:53
Popieram
Król Milena napisał/a 1 lipca 2023 o 17:38
Ewa Biedermann napisał/a 1 lipca 2023 o 16:11
Popieram!
Michał Wiśniewski napisał/a 1 lipca 2023 o 15:38
Joanna Ciuk-Krzeminska napisał/a 1 lipca 2023 o 15:22
Popieram!
Magdalena Śliwowska napisał/a 1 lipca 2023 o 15:02
W pełni popieram stanowisko wymienionych towarzystw.
Agata Sobczak napisał/a 1 lipca 2023 o 14:36
Popieram!
Joanna Tomecka napisał/a 1 lipca 2023 o 14:36
Andrzej Maciocha napisał/a 1 lipca 2023 o 14:28
Popieram stanowisko Towarzystw.
Adrian Cwynar SNP PTP napisał/a 1 lipca 2023 o 13:25
Podzielam stanowisko stowarzyszeń reprezentujących psychoterapeutów, w sprawie wprowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapii
Paweł Smyk napisał/a 1 lipca 2023 o 12:46
Popieram stanowisko Towarzystw
Anna Kazberuk napisał/a 1 lipca 2023 o 12:44
Popieram stanowisko Towarzystw
Ośrodek Psychoterapii "Przystań" napisał/a 1 lipca 2023 o 11:30
Popieram.
Agata Hensoldt-Jankowska napisał/a 1 lipca 2023 o 11:29
Popieram
Krzysztof Walczewski napisał/a 1 lipca 2023 o 11:17
Konieczne jest uwzględnienie kluczowych Towarzystw postulatów w projekcie Ministra Zdrowia
Lucyna borzyszkowska ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i mlodziezy- I poziom referencyjny w sepolnie Krajeński, Mogilnie, Bytowie i redzikowie napisał/a 1 lipca 2023 o 10:47
Popieram