728 x 90

Stanowisko jest dostępne w formie pdf pod adresem: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/stanowisko-stowarzyszen-30-06-2023/

Prosimy o przekazywanie naszego stanowiska do osób, które mogą być nim zainteresowane.


30.06.2023 r.

Stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów
w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację
w dziedzinie psychoterapii

W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dzie­­dzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii oraz osoby, które jej udzielają.

Chcemy podkreślić, że nowa ścieżka szkolenia w zakresie psychoterapii jest wprowadzana przez Ministerstwa Zdrowia pomimo istotnych argumentów przeciwko tej inicjatywie. Argumenty te, oparte na analizie prawnej, zostały sformułowane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów już w grudniu 2022 r.

Uważamy, że wprowadzenie specjalizacji nie uporządkuje tej dziedziny, a wręcz pogłębi chaos w obszarze psychoterapii finansowanej ze środków NFZ oraz w innych placówkach, w jakich jest ona stosowana (m.in. w oświacie, ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, praktykach prywatnych i ośrodkach). Wprowadzenie specjalizacji stworzy system uzyskiwania kwalifikacji, funkcjonujący równolegle do istniejącej od dziesięcioleci sprawdzonej struktury szkolenia i certyfikacji oraz ciągłego doskonalenia zawodowego nad którym pieczę sprawują obecnie stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Po uzyskaniu tytułu specjalisty osoby nie będą zobowiązane przestrzegać kodeksu etyki ani procedur dotyczących obowiązku doskonalenia zawodowego czy też superwizji. W stosowaniu psychoterapii jest to jednym z podstawowych warunków udzielania profesjonalnej pomocy osobom, które z niej korzystają.

Nasze stowarzyszenia dbają o jakość praktyki zawodowej poprzez akredytację podmiotów szkolących, system certyfikacji psychoterapeutów, działanie komisji etycznych oraz prowadzenie ogólnodostępnych list certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów. Kładziemy również nacisk na rozwój naukowy. Stoimy na stanowisku, że istnieje pilna konieczność ustawowego uregulowania tej działalności, co w naszej opinii zapewni jedynie ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty.

Mimo wielości stowarzyszeń i różnorodności podejść psychoterapeutycznych wypracowywane są właśnie wspólne założenia dotyczące regulacji zawodu psychoterapeuty, pozwalające uwzględnić różnorodność, z jednoczesnym utrzymaniem wysokich standardów etycznych i szkoleniowych, czego nie zapewnia specjalizacja w systemie ochrony zdrowia, proponowana przez MZ.

Prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty w naszym środowisku są już w ostatniej fazie uzgodnień i konsultacji prawnych. Nasze organizacje wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty, w którym uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, przygotowują projekt ustawy, która będzie regulować zawód gruntownie i spójnie, w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenie wypracowane przez nasze stowarzyszenia w zakresie szkolenia, standardów etycznych i certyfikacji psychoterapeutów.

Celem ustawy jest zadbanie o bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, uwzględnienie specyfiki zawodu (zdefiniowanej szerzej niż jedynie w systemie ochrony zdrowia) oraz naszych doświadczeń. Stworzy ona ramy prawne dla systemu szkoleń, certyfikacji i określi zasady odpowiedzialności zawodowej, a także umożliwi prowadzenie krajowego rejestru psychoterapeutów i wprowadzenie wspólnego kodeksu etycznego.

Ustawa skutecznie będzie chronić prywatność osób korzystających z psychoterapii poprzez gwarancję ochrony tajemnicy zawodowej. Uniemożliwi używanie tytułu zawodowego psychoterapeuty przez osoby bez odpowiednich uprawnień, ograniczając tym samym potencjalne nadużycia. Określi także formy doskonalenia zawodowego, zapewniając gwarancję wysokiej jakości usług psychoterapeutycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, jak również stojąc na straży najwyższych standardów usług psychoterapeutycznych oraz dobra osób korzystających z psychoterapii, nasze stowarzyszenia apelują o pilne przyjęcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przekonani o konieczności prawnego umocowania naszego zawodu, dążymy do finalizacji prac nad ustawą i oczekujemy jej uchwalenia jak najszybciej przez nowy Parlament.

Jest to najważniejszy i w naszym przekonaniu jedyny słuszny krok w zapewnieniu spójnej, kompleksowej i skutecznej ochrony zarówno praw osób korzystających z psychoterapii, jak i standardów zawodowych.

Lista sygnatariuszy

 • Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych (9 stowarzyszeń):
  • Instytut Analizy Grupowej “Rasztów”
  • Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
  • Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
  • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  • Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
  • Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
 • Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (14 stowarzyszeń):
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej
  • i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra
  • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
  • Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
  • Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego
  • Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
  • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
  • Polska Federacja Psychotraumatologii
  • Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
  • Stowarzyszenie Od Do
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
  • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 • Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Zachęcamy do wpisania się na poniższą listę:

Kliknij „Umieść nowy wpis”, żeby wpisać się na listę sygnatariuszy stanowiska (NOWE WPISY od 30 czerwca 2023):

Lista sygnatariuszy

 
 
 
 
 
Wpisz swoje imię i nazwisko organizację albo dowolny pseudonim.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania nietypowych wpisów.
Nie gromadzimy danych w celach innych niż poznanie liczby osób, które popierają przedstawione stanowisko.
Możesz też wpisać swój komentarz..
445 wpisów.
Katarzyna Seremak-Kędzior napisał/a 1 lipca 2023 o 10:05
Popieram stanowisko.
Dominika Cichoń - psycholog napisał/a 1 lipca 2023 o 09:52
Popieram stanowisko SN PTP
Magdalena Smaś-Myszczyszyn napisał/a 1 lipca 2023 o 09:21
Popieram.
Katarzyna Pokropska-psycholożka, psychterapeutka napisał/a 1 lipca 2023 o 09:15
Popieram
Maja Śnieżyńska - Chwalisz napisał/a 1 lipca 2023 o 09:10
Popieram stanowisko PTP
Malwina Mielewczyk-Gronek napisał/a 1 lipca 2023 o 08:58
Popieram stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Wzywam osoby sprawujące funkcje polityczne do szacunku wobec stanowiska wypracowanego przez profesjonalistów.
Urszula Wieszczyńska napisał/a 1 lipca 2023 o 08:50
Katarzyna Strzelczyk napisał/a 1 lipca 2023 o 08:28
"Kontakt" Olsztyńskie Centrum Psychoterapii napisał/a 1 lipca 2023 o 08:24
Popieramy!
Aleksandra Dembińska napisał/a 1 lipca 2023 o 08:10
Popieram stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii!
Polska Federacja Psychoterapii napisał/a 1 lipca 2023 o 03:39
Jako organizacja reprezetująca polskich psychoterapeutów w European Asociation for Psychotherapy popieramy powyższe stanowisko. Polska powinna przyjąć standardy zawodowe, zgodne z europejskimi.
Joanna Powichrowska napisał/a 1 lipca 2023 o 00:54
Hanna Gorejko napisał/a 1 lipca 2023 o 00:26
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Katarzyna Kowara napisał/a 1 lipca 2023 o 00:03
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Wioletta Aumer napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:52
Popieram stanowisko Sekcji Naukowej Psychoterapii w sprawie ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Wzywam osoby sprawujące funkcje polityczne do szacunku wobec stanowiska wypracowanego przez profesjonalistów.
Magdalena Zielińska napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:36
Ewa ce napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:35
Stanisław Szwed napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:31
Marta Smolińska napisał/a 30 czerwca 2023 o 23:13
Popieram stanowisko stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii!
Maja Syczyło napisał/a 30 czerwca 2023 o 22:53
Popieram stanowisko stowarzyszeń psychoterapeutów zrzeszonych w w/w organizacjach
Magdalena Ludwig napisał/a 30 czerwca 2023 o 22:50
Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie napisał/a 30 czerwca 2023 o 22:49
Popieramy stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów wyrażające sprzeciw wobec rozporządzenia wprowadzonego wbrew opinii naszego środowiska.
Michał Adamski napisał/a 30 czerwca 2023 o 19:25
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz napisał/a 25 kwietnia 2023 o 16:05
Wioletta K. napisał/a 25 stycznia 2023 o 13:45
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty.
Tomasz P. napisał/a 24 stycznia 2023 o 14:21
1. Nie dla zamknięcia zawodu dla psychologów i 5 innych kategorii wykształcenia.
2. Ochrona praw nabytych osób będących przed certyfikacją lub w procesie szkolenia.

Praworządność przede wszystkim!
Anna Kazberuk napisał/a 16 stycznia 2023 o 12:58
Monika Piasecka napisał/a 13 stycznia 2023 o 10:19
Podzielam stanowisko organizacji reprezentujących psychoterapeutów w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD444), wprowadzającego definicję psychoterapii i psychoterapeuty
Adam napisał/a 11 stycznia 2023 o 17:28
Nie na darmo Minister Zdrowia otrzymał tytuł "Heroda Roku 2022". Za takie decyzje tym bardziej powinno się podejmować krytycznej ocenie to wszystko, co od 8 lat robi pewna partia.
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej i Systemowej napisał/a 9 stycznia 2023 o 18:14