728 x 90

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SNP PTP

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SNP PTP

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

1. Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godzinie 21:00. Zebranie będzie miało formę zdalną, odbędzie się na platformie Zoom.
Zebranie zostało zwołane w celu omówienia dotychczasowych działań Zarządów Sekcji związanych z projektem rozporządzenia o wprowadzeniu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii oraz wskazania Zarządowi kierunku dalszych działań przez członków Sekcji.

W związku z tym prosimy o dokonanie niezbędnej rejestracji (tylko dla członków SNP oraz SNTR PTP) pod linkiem: 

Rejestracja uczestnika Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rejestracji należy dokonać do godziny 20:00 w niedzielę 20 listopada 2022 r. Rejestracja zajmuje około 2 minuty. Zarejestrowany uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępowy. Bardzo prosimy o dokonanie rejestracji, co umożliwi nam przygotowanie spotkania dla odpowiedniej liczby uczestników.

Głosowania będą się odbywać za pomocą ankiet, które wyświetlą się na Państwa ekranach podczas zebrania. W związku z tym uprzejmie prosimy, aby uczestniczyć w zebraniu przy pomocy komputera, co umożliwi dogodny dostęp do głosowania.
Zebranie będzie się odbywać wspólnie dla dwóch Sekcji: SNP oraz SNTR. W czasie głosowań przekażemy osobny link dla członków SNTR, co pozwoli na podejmowanie decyzji osobno w każdej z sekcji.

Wszystkie pytania i informacje prosimy kierować pod adres mailowy Sekretariatu SNP: psychoterapia.ptp@gmail.com. Pozostanie on również do Państwa dyspozycji podczas zebrania, na wypadek problemów technicznych czy sytuacji awaryjnych.

2. Informujemy, że wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (nr 1416) wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii Zarządy SNP oraz SNTR zajmują stanowisko, że uregulowanie zawodu psychoterapeuty w formie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację jest przy obecnych regulacjach ustawowych sprzeczne z interesem przychoterapeutów i ich pacjentów.


3.
 Stanowisko to wynika z braku w obecnym projekcie czy innych dokumentach gwarancji uregulowania kluczowych kwestii uwzględniających specyfikę zawodu psychoterapeuty, m.in.: zachowania indywidualnej i zróżnicowanej ścieżki szkoleniowej, szerokiego dostępu do zawodu, uznania dotychczasowych szkoleń i certyfikatów oraz bezterminowo szkolenia w ośrodkach akredytowanych przez Towarzystwa, podlegania terapeutów kodeksom etycznym i sądom koleżeńskim, uwzględnienia w szkoleniu roli superwizji i doświadczenia własnego.

4. Zarządy Sekcji podjęły konkretne działania. Rozpoczęliśmy konsultacje prawne projektu rozporządzenia. Odbyła się pierwsza rozmowa z reprezentantem Ministerstwa Zdrowia, która nie przyniosła informacji zmieniających nasze stanowisko. Zaplanowane zostało spotkanie Zarządów trzech Sekcji z Polską Radą Psychoterapii, Federacją Towarzystw Psychoanalicznych oraz Polskim Towarzystwem Terapii Poznawczej i Behawioralnej.


5. 
Badamy skutki prawne różnych rozwiązań legislacyjnych, w tym tych, które proponuje Ministerstwo. Jesteśmy zwolennikami regulacji zawodu, ale w sposób zgodny z naturą tego zawodu i charakterem szkolenia. Pozostajemy w dylemacie, jak zachować stanowisko przeciwne projektowi rozporządzenia, ale nie zrywać możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia, jaki może być potrzebny, aby zadbać o dostęp do utrzymania naszych standardów szkoleniowo-certyfikacyjnych. Liczymy, że wynikiem Walnego Zgromadzenia będzie uzyskanie poparcia lub wskazania określonych kierunków naszych działań.


Z wyrazami szacunku,

przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, 
Łukasz Müldner-Nieckowski,

przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, 
Jacek Maślankowski

Inne wiadomości

Prześlij komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked with *