728 x 90 • „Psychoterapia” numer jubileuszowy z okazji 50-lecia istnienia kwartalnika

  „Psychoterapia” numer jubileuszowy z okazji 50-lecia istnienia kwartalnika0

  „Psychoterapia” – kwartalnik Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

  Więcej...
 • Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii – informacje dla mediów

  Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii – informacje dla mediów1

  W ostatnich dniach zostały zorganizowane spotkania członków psychoterapeutycznych towarzystw zrzeszających psychoterapeutów (między innymi Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), psychoterapeutów niezrzeszonych, jak i związanych ze stowarzyszeniami (Narada Psychoterapeutów zorganizowana przez Polską Radę Psychoterapii), a także spotkanie przedstawicieli większości stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, w tym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej oraz towarzystw psychoterapeutów psychodynamicznych i psychoanalitycznych. Uczestniczyło w nich kilka tysięcy osób. Ocena projektu wprowadzenia specjalizacji została niemal jednogłośnie odrzucona na każdym z tych spotkań.

  Więcej...
 • Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SNP PTP

  Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków SNP PTP0

  Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 1. Przypominamy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Sekcji odbędzie się 22 listopada 2022 r. o godzinie 21:00. Zebranie będzie miało formę zdalną, odbędzie się na platformie Zoom.Zebranie zostało zwołane w celu omówienia dotychczasowych działań Zarządów Sekcji związanych z projektem rozporządzenia o wprowadzeniu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii oraz wskazania

  Więcej...
 • List do Członków SNP PTP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii

  List do Członków SNP PTP w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego specjalizacji z psychoterapii0

  Szanowni Państwo,Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP, Mając na uwadze dość powszechne zaniepokojenie w naszym środowisku, wynikające z dążenia Ministerstwa Zdrowia do wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty w formie specjalizacji medycznej, pragniemy poinformować Państwa o działalności i planach obu Sekcji w tym zakresie. Pragniemy podkreślić, że propozycja uregulowania

  Więcej...
 • IV Forum Psychoterapii Psychoz – 19.11.2022

  IV Forum Psychoterapii Psychoz – 19.11.20220

  Zapraszamy na czwartą edycję konferencji Forum Psychoterapii Psychoz, która odbędzie się 19 listopada 2022. Skupiamy się przede wszystkim na znaczeniu traumy i dysocjacji w psychozie. Jak zwykle dużo uwagi poświęcimy psychoterapii osób doświadczających „głosów”. Tym razem konferencja odbędzie się w formie ONLINE. W obecnej edycji konferencji Eleanor Longden której TED talk miał 2,5 miliona obejrzeń w pierwszym roku i został

  Więcej...
 • Egzamin na certyfikat psychoterapeuty – obowiązek przynależności do SNP lub SNTR PTP

  Egzamin na certyfikat psychoterapeuty – obowiązek przynależności do SNP lub SNTR PTP0

  Szanowni Państwo, Informujemy, że ze względu na liczne prośby oraz trudności w egzekwowaniu 4-letniego obowiązku przynależności do SNP lub SNTR PTP dotyczącego osób przystępujących do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty, Zarządy Sekcji podjęły decyzję o przeformułowaniu go w następujący sposób: Osoba będąca w trakcie szkolenia całościowego przygotowującego do Certyfikatu Psychoterapeuty powinna przystąpić do SNP lub SNTR PTP niezwłocznie

  Więcej...