728 x 90

V Konferencja Superwizorów, 16-18.09.2022 r.

V Konferencja Superwizorów, 16-18.09.2022 r.

Szanowni superwizorzy i superwizorzy aplikanci

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 16-18.09.2022r. odbędzie się V Konferencja Superwizorów pod tytułem Pomiędzy kanonem a wolnością – stawanie się psychoterapeutą i superwizorem”.

Miejscem konferencji będzie Młyn Jacka Hotel&Spa w Jaroszowicach koło Wadowic.

Temat konferencji dotyczy złożonego procesu kształtowania psychoterapeuty i superwizora, a szczególnie miejsca superwizji w tym procesie.

Konferencja jest organizowana przez Sekcję Naukową Psychoterapii oraz Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszamy superwizorów i aplikantów superwizji tych Sekcji oraz superwizorów innych towarzystw psychoterapii i psychoterapii uzależnień.

W ramowym programie konferencji przewidziane są zarówno wykłady i dyskusje panelowe na sesjach plenarnych, i sesje warsztatowe w mniejszych grupach. Możliwe szczegółowe tematy to:

  1. Czym jest rozwój zawodowy psychoterapeuty?
  2. Rola superwizji w rozwoju zawodowym psychoterapeuty
  3. Podstawowe zasady prowadzenia superwizji
  4. Superwizja jako twórczy proces rozwoju – zróżnicowany w zależności od właściwości jej uczestników
  5. Potrzeby szkolenia w superwizji z perspektywy superwizorów aplikantów
  6. Możliwości doskonalenia szkolenia w superwizji z perspektywy prowadzących szkolenie
  7. Specyfika superwizji psychoterapii dzieci i młodzieży – na ten temat planujemy całą odrębną sesję.
  8. Co o superwizji powinno znaleźć się w projekcie Ustawy o Zawodzie Psychoterapeuty?
  9. Jak wygląda proces kształtowania psychoterapeuty oraz superwizora w różnych podejściach do psychoterapii – czy można określić kanon podstawowej wiedzy i umiejętności uniwersalny dla różnych podejść a co jest obszarem specyficznym dla tych podejść? – na ten temat planujemy dyskusję panelową pomiędzy przedstawicielami różnych podejść.
  10. W związku z agresją rosyjską na Ukrainę wprowadzamy też do programu  Konferencji temat traum wojennych, a przede wszystkim tego co my – psychoterapeuci i superwizorzy- możemy zrobić aby wspomóc ukraińskich kolegów – psychoterapeutów i superwizorów – w ich ogromnie trudnym zadaniu pomocy terapeutycznej dla ogromnej ilości ludzi doznających traum w ich kraju.

Dotychczas czynne uczestnictwo w konferencji zadeklarowali : dr Rafał Antkowiak, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Czesław Czabała, Ewa Dobiała, Jarosław Gliszczyński, prof. Irena Jelonkiewicz, Krzysztof Klajs, Małgorzata Kowalcze, Lucyna Lipman, Maria Marquardt, Zofia Milska-Wrzosińska, Monika Misiec, Łukasz Muldner-Nieckowski, prof. David Orlinsky (University of Chicago), dr Lidia Popek, prof. Krzysztof Rutkowski, Katarzyna Szymańska.

Superwizorzy aplikanci obu sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego będą mogli uczestnictwo w konferencji zaliczyć jako 15 godzin obowiązkowego szkolenia seminaryjnego do certyfikatu superwizora.

Zgłoszenia i opłaty

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Konferencją wolne pokoje w hotelu konferencyjnym zostały wyczerpane. Obecnie mamy możliwością przyjęcia jeszcze tylko kilku zgłoszeń na samą Konferencję, z noclegiem we własnym zakresie. Opłata za udział w tym wariancie to 1000 złotych. W tej cenie zawarty jest udział w Konferencji, kolacja w piątek oraz obiad i kolacja w sobotę. By zgłosić swój udział należy upewnić się pisząc maila pod adres: konferencjasuperwizorow2022@gmail.com czy ta opcja jest w dalszym ciągu dostępna. Jeśli będą miejsca, to dostaniecie Państwo formularz do wypełnienia, po jego wypełnieniu należy wpłacić do 48 godzin pełną opłatę. Wpłat należy dokonywać na rachunek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP nr 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281 (z dopiskiem imię i nazwisko wpłacającego i Konferencja Superwizorów 2022r.).

Kontakt z organizatorami: konferencjasuperwizorow2022@gmail.com

Serdecznie zapraszamy

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. dr hab. Czesław Czabała

Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krzysztof Klajs

P.O. Przewodniczącego Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP

Michał Melonowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP

Jarosław Gliszczyński

Inne wiadomości

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *