728 x 90

Szanowne Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji odbędzie się 15 maja 2022 r. w godzinach 10.30 – 14.00.

Zebranie będzie miało formę zdalną, odbędzie się na platformie Zoom.

W związku z tym prosimy o dokonanie niezbędnej rejestracji pod linkiem: Rejestracja uczestnika Walnego Zgromadzenia

Rejestracji należy dokonać do godziny 20:00 w sobotę 14 maja 2022 r. Rejestracja zajmuje około 2 minuty. Zarejestrowany uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępowy. Dzięki rejestrowaniu uczestników będziemy mogli zweryfikować tożsamość członków zebrania oraz sprawdzić stan opłacenia składek, stąd prosimy o podawanie adresu e-mail obecnego w bazie danych Sekcji (czyli tego, na który otrzymali Państwo niniejszą wiadomość).

Głosowania będą się odbywać za pomocą ankiet, które wyświetlą się na Państwa ekranach podczas zebrania. W związku z tym uprzejmie prosimy, aby uczestniczyć w zebraniu przy pomocy komputera, co umożliwi dogodny dostęp do głosowania.

Przypominamy, że czynny i bierny udział w wyborach nowego Zarządu Sekcji przysługuje osobom, które opłaciły składki członkowskie. Zarejestrowani uczestnicy zebrania, którzy tych opłat nie uregulowali, będą na czas głosowania przenoszeni do „Poczekalni”.

Wszystkie pytania i informacje prosimy kierować pod adres mailowy Sekretariatu Sekcji: psychoterapia.ptp@gmail.com. Pozostanie on również do Państwa dyspozycji podczas zebrania, na wypadek problemów technicznych, czy sytuacji awaryjnych.

Z wyrazami szacunku,

przewodniczący sekcji Krzysztof Klajs

przewodniczący elekt Łukasz Müldner-Nieckowski

 

Agenda Walnego Zebrania Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wybór sekretarza oraz Komisji Skrutacyjnej (2 członków).
 3. Sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego Zarządu Sekcji mgr Krzysztofa Klajsa za kadencję 2019-2022.
 4. Sprawozdanie Skarbnika dr Lidii Popek za kadencję 2019-2022.
 5. Sprawozdanie z Filii SNP.
 6. Sprawozdanie zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika „Psychoterapia” mgr Kazimierza Bierzyńskiego.
 7. Sprawozdanie Komisji Etyki za kadencję 2019-2022.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję 2019-2022.
 9. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji.
 10. Wystąpienie nowego Przewodniczącego Zarządu.
 11. Wybór Przewodniczącego-Elekta.
 12. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.
 13. Wolne wnioski.