728 x 90

Porównanie stanu aktualnego oraz możliwych regulacji zawodu psychoterapeuty

Porównanie stanu aktualnego oraz możliwych regulacji zawodu psychoterapeuty

Dlaczego ustawa jest lepszym i jedynym akceptowalnym rozwiązaniem kwestii regulacji zawodu psychoterapeuty?

05.12.2022 r. (aktualizacja: 9.12.2022)
https://www.facebook.com/SNPPTP/posts/116352387968508

Stan obecny: Obecny system certyfikacji oparty o dorobek stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów

Ustawa: Ustawa wprowadzająca zawód psychoterapeuty

Specjalizacja: Rozporządzenie wprowadzające specjalizację z psychoterapii

Obszary regulacji istotne z perspektywy jakości szkolenia i kompetencji psychoterapeutów

Obszary regulacjiStan obecnyUstawa Specjalizacja
Zdefiniowany zawód psychoterapeuty jako zawód zaufania publicznego
Zwiększenie się liczby profesjonalnych psychoterapeutów
Rozróżnianie psychoterapeutów od osób niekompetentnych ❓ 
Szeroki dostęp do zawodu psychoterapeuty❓ 
System szkoleń i certyfikacji oparty o wieloletnią tradycję i kulturę szkoleniową stowarzyszeń
Kwalifikacja do szkolenia uwzględniająca cechy psychologiczne i kompetencje relacyjne kandydatów
Kwalifikacja do szkolenia na podstawie kryteriów formalnych
Prowadzenie szkoleń przez osoby kompetentne (w tym superwizorów), uczące nurów psychoterapii potwierdzonych naukowo i klinicznie
Czas szkolenia dostosowany do możliwości indywidualnych kandydata, co najmniej 4 lata
Profesjonalna superwizja w trakcie szkolenia i ocena kandydata przez superwizora prowadzącego
Wymóg odbycia w trakcie szkolenia terapii własnej
Egzamin oceniający praktykę prowadzenia psychoterapii i umiejętności kandydata
Program szkoleń uwzględniający teorię, praktykę, umiejętności interpersonalne, diagnostykę, wiedzę o psychopatologii i leczeniu, minimum 1200 godzin
Obowiązek odbycia przez uczestników szkolenia stażu klinicznego i prowadzenia praktyki pod stałą superwizją
Prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej zgodnie z kodeksami etycznymi w trakcie i po szkoleniu, podleganie komisjom etycznym lub sądom koleżeńskim
Ewaluacja , umiejętności i kompetencji psychoterapeuty 
Ewaluacja wiedzy, umiejętności i kompetencji psychoterapeuty przed komisją zewnętrzną wobec ośrodka szkolącego
Rozwój zawodowy po ukończeniu szkolenia i po egzaminie – kształcenie ustawiczne
Ocena prowadzonej praktyki po szkoleniu, a przed egzaminem – rola superwizora
Wymóg poddawania pracy psychoterapeutycznej regularnej superwizji – po egzaminie
Kształcenie superwizorów psychoterapii
Uwzględnienie różnorodności procesów kształcenia w różnych szkołach i podejściach do psychoterapii przy zachowaniu wystarczająco wysokich standardów szkoleń
Uwzględnienie wszystkich obszarów pracy psychoterapeutów, łącznie z praktyką prywatną, szkolnictwem, służbą zdrowia, opieką społeczną.

Opracowanie: ŁMN

Dlaczego psychoterapeuci chcą ustawy, a nie rozporządzenia?

Obserwuj: facebook.com/SNPPTP

Udostępnij: https://fb.watch/hiiFthzsT1/

Przeczytaj: https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/specjalizacja-w…/

Podpisz: https://www.petycjeonline.com/sprzeciw_wobec…

Obejrzyj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp…#

Adres kontaktowy: psychoterapia.ptp@gmail.com


Informacje przygotowano we współpracy reprezentantów między innymi:

Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Polskiej Rady Psychoterapii i przedstawicieli zrzeszonych w niej towarzystw

Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych oraz przedstawicieli zrzeszonych w niej towarzystw

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Inne wiadomości