728 x 90

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Zarząd Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP ma przyjemność zaprosić wszystkich superwizorów i superwizorów aplikantów na spotkanie online

pod tytułem „Superwizja psychoterapii w czasach pandemii” poświęcone głównie wymianie poglądów na temat różnorodnych form prowadzenia superwizji online. Spotkanie odbędzie się 19.06.2020r. w godzinach od 9.00 do 13.00. Zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować na adres mailowy: j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl nie później niż do 17.06.2020 r. Osobom, które przyślą zgłoszenia zostaną wysłane informacje techniczne dotyczące spotkania. 

                    Krzysztof  Klajs                                                                                                 Jarosław Gliszczyński

  Przewodniczący Zarządu SNP PTP                                                       Przewodniczący Grupy Roboczej Superwizorów SNP PTP


Komunikat nr 3.

Szanowni Państwo,

Ostatnie tygodnie wiele zmieniły w sposobie funkcjonowania osób zajmujących się psychoterapią, z powodu zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych restrykcji nakazujących powstrzymanie się od kontaktów osobistych. Znaczna liczba psychoterapeutów wypróbowuje i stosuje psychoterapię w kontakcie zdalnym, niezależnie od wcześniejszych upodobań i przekonań na temat optymalnego sposobu pracy. Chcemy podkreślić, że w naszym przekonaniu, jakkolwiek zmieniły się czasowo warunki naszej pracy, nie zmieniły się jednak podstawowe mechanizmy warunkujące skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych, których podstawą jest kontakt osobisty pacjenta z terapeutą. Kontakt zdalny zalecany jest przede wszystkim w sytuacjach awaryjnych i wykluczających możliwość spotkania osobiście.

Zachęcamy w związku z tym psychoterapeutów do pozostawania w dylemacie – etycznym, osobistym i zawodowym. W każdej sytuacji z osobna należy rozważyć czy rozpoczynanie, kontynuacja i planowanie kontaktu zdalnego z daną osobą przynosi więcej korzyści, czy strat, w bieżącym lub potencjalnym procesie psychoterapeutycznym. Na szali pozostaje w każdy wypadku utrzymanie lub powrót do kontaktu osobistego, kontynuacja lub rozpoczęcie kontaktu zdalnego (video, telefonicznie) oraz zawieszenie czy nierozpoczynanie terapii.

Przedłużający się okres dobrowolnej i wymuszonej izolacji ma wpływ praktycznie na każdą osobę, także na terapeutów. Może powodować, wynikającą z potrzeb adaptacji do sytuacji, zmianę w spojrzeniu terapeuty na naturę prowadzonych procesów terapeutycznych, na własne zasady prowadzenia psychoterapii, a także wywoływać fascynację nowymi środkami kontaktu czy podejmowanie działań sprzecznych z wcześniejszymi poglądami. Zachęcamy do uważności na siebie i własne reakcje, sprawdzanie, w jakim stopniu nowa sytuacja prowadzi do twórczych wniosków, a w jakim, do pochopnych reakcji i decyzji. Zachęcamy też do częstszego korzystania z superwizji.

Poniżej przedstawiamy nasze bieżące rekomendacje, wynikające z aktualnych dyskusji, w jakie wsłuchujemy się w czasie masowego przyrostu częstości korzystania z terapii zdalnej, wynikającego z koniecznej izolacji:

 1. W czasie kontaktu zdalnego należy zadbać o dobre warunki, pozostające w zgodzie z zasadami etycznymi i ramami stosowanego podejścia terapeutycznego. Obejmuje to m.in. poufność – najlepiej, kiedy i terapeuta, i pacjent, korzystają ze słuchawek oraz przebywają w zamkniętych pomieszczeniach; profesjonalizm – np. obraz miejsca, w którym przebywa terapeuta nie powinien odsłaniać szczegółów z życia codziennego terapeuty; utrzymywanie adekwatnych granic zgodnych z ogólnymi zasadami i stosowanym podejściem terapeutycznym, np. ostrożność w dzieleniu się informacjami na temat sposobów radzenia sobie terapeuty w czasie pandemii.
 2. Nie rekomendujemy w jednoznaczny sposób formy kontaktu. Może być ona zarówno audiowizualna jak i jedynie telefoniczna jak również być kombinacją obu tych metod.
 3. Terapeuta powinien powstrzymać się od używania w trakcie sesji zdalnej innych kanałów kontaktu ze światem. Jeśli kontakt prowadzony jest za pomocą telefonu komórkowego, w trakcie sesji nie powinno się np. czytać sms, itp. Jeśli możliwe jest połączenie przez WiFi, zalecamy włączyć w urządzeniu tzw. tryb samolotowy, a następnie uruchomić WiFi.
 4. Preferowany jest kontakt z gabinetu, w którym prowadzi się terapię na co dzień oraz w tych samych godzinach, co przed przejściem na kontakt zdalny.
 5. W wypadku korzystania z komunikatorów internetowych należy szczególnie zadbać o poufność. Należy stosować aplikacje z włączonym szyfrowaniem, nie udostępniać kanałów komunikacji publicznie, nie podawać imienia i nazwiska pacjenta w miejscu, które mogłoby być spostrzeżone przez osobę postronną, w tym np. rodzinę terapeuty. Istotne jest także ograniczenie możliwości nagrywania przebiegu sesji, zwłaszcza bez wiedzy drugiej osoby.
 6. Korzystając ze wspólnego komputera, np. w poradni, czy w domu, należy zadbać o utrzymanie bezpieczeństwa przechowywanych danych, w tym informacji o osobach, z którymi terapeuta komunikuje się zdalnie.
 7. Rozpoczynanie psychoterapii z pacjentem w kontakcie zdalnym jest w obecnej sytuacji dopuszczalne, ale powinno być dokonywane po starannym namyśle i rozważeniu, m.in. wtedy, kiedy nie podjęcie terapii nieść może większe ryzyko dla pacjenta niż podjęcie jej w formie zdalnej.
 8. W wypadku rozpoczynania terapii zdalnie, zachęcamy do przyjmowania do niej przede wszystkim tych pacjentów, którzy w przyszłości, mając możliwość kontaktów osobistych, będą mogli z nich skorzystać. Przykładowo niekorzystne byłoby przyjmowanie do terapii pacjenta, który mieszka w innym mieście, gdzie mógłby w przyszłości skorzystać z terapii w kontakcie osobistym.
 9. Kiedy pacjent w pierwszym kontakcie zdalnym ujawnia na tyle istotne zaburzenia zachowania przeżywania lub myślenia, jak urojenia, myśli samobójcze, dezorganizację, agresywność, należy rozważyć skierowanie go do odpowiedniej instytucji (szpitala, ośrodka interwencji kryzysowej) lub skontaktowanie się z Policją w celu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjenta, jeśli sytuacja wskazuje na tego rodzaju zagrożenie (tel. 999 lub 112).
 10. Terapeuta ma prawo oczekiwać od pacjenta przedstawienia do kamery dowodu tożsamości. Ze względów ustawowych nie może natomiast prosić o kopię tego dokumentu. Zachęcamy do informowania pacjentów o konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 11. Terapeuta powinien wiedzieć pod jakim adresem przebywa pacjent ze względu na ewentualną konieczność zastosowania interwencji w razie zagrożenia jego (jej) życia lub zdrowia albo życia innych osób.   
 12. Zalecamy regularne superwizowanie procesów psychoterapii, w których pojawiła się konieczność zmiany formy kontaktu z osobistej na zdalną. Przypominamy, że zmiana ta i reakcja na nią dotyczy nie tylko pacjenta, ale także terapeuty, nawet, jeśli ma on(-a) doświadczenie w prowadzeniu terapii zdalnie.
 13. Kierując się napływającymi informacjami na temat często nieprzemyślanego podejmowania się przez psychoterapeutów oraz osoby nie będące psychoterapeutami prowadzenia m.in. interwencji kryzysowej bądź przyjmowania do psychoterapii zdalnie osób z zaburzeniami, w leczeniu których dany specjalista nie ma doświadczenia, przypominamy, że zgodnie z zasadami etycznymi zawodu psychoterapeuty, w każdym wypadku powinniśmy ocenić własne umiejętności i kompetencje w prowadzeniu określonych oddziaływań terapeutycznych i w razie ich nieposiadania, skierować pacjenta do innej osoby lub ośrodka, w którym pacjent może uzyskać adekwatną pomoc. Praca zdalna psychoterapeutów, członków Sekcji, powinna odbywać się w oparciu o zasady kodeksu etycznego SNP PTP (https://static2.medforum.pl/upload/file/KODEKS%20ETYCZNY%20PSYCHOTERAPEUT%C3%93W%20POLSKIEGO%20TOWARZYSTWA%20PSYCHIATRYCZNEGO%20uchwalony%202015_10_17(1).pdf).

Łódź/Kraków/Warszawa 10.04.2020 r.

W imieniu Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Przewodniczący SNP PTP – Krzysztof Klajs


Komunikar nr 2.

Szanowni Państwo,

            Pragniemy poinformować, że w dniu 17.03.2020 Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Przy sprawozdaniu, wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

 • 89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 • 94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • 94.481 – sesja psychoterapii za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
 • 94.482 – wizyta instruktora terapii uzależnień za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/teleporady-w-opiece-psychiatrycznej-leczeniu-uzaleznien-i-programie-pilotazowym-w-centrach-zdrowia-psychicznego,7654.html?fbclid=IwAR2DJ7toRcUQjE76avJ85YAwFb8a4iWA7vzIzVcl3qK6tBTaPCyih132Kss


Komunikar nr 1.

Szanowni Państwo,

            Obecny stan nosi wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej. Ogłoszenie kilka dni temu przez WHO, iż mamy do czynienia z pandemią wirusa COVID-19 oznacza, że tego wirusa nie da się już powstrzymać. Zgodnie ze stanowiskiem European Centre for Disease Prevention and Control wczesne, zdecydowane, skoordynowane i wszechstronne wdrożenie ograniczania bezpośrednich kontaktów miedzy ludźmi, skuteczniej spowalnia rozprzestrzenianie się wirusa. Może znacząco zmniejszyć ilość osób chorych i zminimalizować konsekwencje rozwoju pandemii. To o co walczymy zarówno jako ludzkość jak i naród, to spowolnienie rozprzestrzeniania infekcji. Jednym z powodów jest zdobycie czasu dla personelu medycznego i naukowców, by mogli opracować efektywne leczenie oraz szczepionkę. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód wysiłków służących spowalnianiu infekcji. U znacznej większości osób przebiega ona łagodnie. Kilkanaście procent chorych mających objawową infekcję wirusem COVID-19 wymaga wspomagania oddychania z użyciem specjalistycznego sprzętu. Przykład innych krajów wskazuje, iż spowolnienie tempa rozprzestrzeniania się infekcji może poprawić korzystne rokowania dziesięciokrotnie. Mamy również nadzieję, że okres wiosenno – letni może osłabić aktywność tego patogenu.

            Niezwykle ważne jest, by zachować osobiste bezpieczeństwo. Infekcja jest groźna dla wszystkich; dla pacjentów ale również dla nas i dla naszych bliskich. Stąd też ludzki i profesjonalny obowiązek, by przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z infekcją. Również jako psychoterapeuci możemy przyczynić się do zmniejszenia ryzyka niekorzystnego przebiegu pandemii.

Poniżej znajdziecie Państwo kilka rekomendacji.

Zalecenia związane z pracą terapeuty i pracą superwizora

 1. Kluczowe jest ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.
 2. Powinniśmy znać jako psychoterapeuci standardy postępowania w sytuacji podejrzenia infekcji. Powinniśmy bezwzględnie stosować się do wszystkich popartych rzetelną wiedzą naukową wytycznych m.in. takich jak; częste, dokładne mycie rąk i niedotykanie twarzy oraz utrzymywanie dystansu przynajmniej jednego metra w trakcie kontaktów z innymi osobami.
 3. Wszystkie kursy i szkolenia rekomendowane przez Sekcję powinny być na czas pandemii odwołane lub przełożone. Możliwe jest prowadzenie on-line szkoleń teoretycznych.
 4. Zarówno indywidualna jak i grupowa superwizja, na czas pandemii, powinna odbywać się
  w formie telefonicznej lub audiowizualnej.
 5. W wypadku pacjentów pozostających w długotrwałej opiece terapeutycznej dopuszczalne jest na czas pandemii prowadzenie terapii online. Zdając sobie sprawę z dyskusyjności tej formy prowadzenia terapii, uważamy że obecna sytuacja jest wyjątkiem, jaki uzasadnia jej podejmowanie.
 6. Terapia online pacjentów pierwszorazowych wskazana jest wtedy, kiedy z uwagi na stan pacjenta, początek leczenia nie może być odłożony. Kontakt osobisty powinien być podejmowany jedynie w sytuacjach, w których sposób jednoznaczny jest to wymagane z powodu charakteru objawów pacjenta.
 7. Instytucje powinny dołożyć wszelkich starań, by na czas pandemii zapewnić możliwość prowadzenia terapii online. W ramach instytucji gdzie prowadzona jest psychoterapia, a które nie mogą przejść na formę pracy online, zawieszone powinny zostać wszelkie spotkania kliniczne i superwizje grupowe a szczególnie wspólne spożywanie posiłków – w tym zwłaszcza branych za pomocą rąk ze wspólnych naczyń (ciastka, orzeszki, itp.).
 8. Pacjenci powinni być przez nas edukowani na temat infekcji COVID-19. Jeśli nie zostało to przeprowadzone wcześniej, korzystny jest kontakt z pacjentem przed najbliższą sesją i zapytanie o samopoczucie. W razie występowania specyficznych objawów infekcji górnych dróg oddechowych (suchy kaszel, wysoka gorączka, duszność) pacjent powinien być zobowiązany do niezwłocznego (telefonicznego) kontaktu ze swoim lekarzem POZ, Sanepidem lub najbliższym oddziałem chorób zakaźnych. Stwierdzenie takich objawów u pacjenta w trakcie sesji powinno skutkować jej przerwaniem i postępowaniem według powyższej rekomendacji.
 9. Dostrzeżenie u siebie cech infekcji przebiegającej z gorączką i kaszlem lub wystąpienie takiej infekcji u najbliższych, powinno skutkować natychmiastowym zaprzestaniem pracy oraz kontaktem z odpowiednimi służbami.
 10. Należy restrykcyjnie przestrzegać zasad higieny. Zalecane jest częste przecierane środkami dezynfekcyjnym miejsc takich jak klamki, telefony, oparcia i poręcze foteli w gabinetach, klamki, krany i spłuczki w toaletach. Powinna nas obowiązywać troska o to, czy zasady powyższe przestrzegane są również przez koleżanki i kolegów uprawiających psychoterapią lub zajmujących się dziedzinami pokrewnymi.

Zalecenia dotyczące społecznej służby psychoterapeutów

 1. Ogłoszenie przez WHO stanu pandemii skutkuje nagłym, ogromnym wzrostem lęku. Jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu jak i w wewnętrznym przeżywaniu. Jest to nieunikniony, uboczny skutek tego, z czym się obecnie zmagamy. Można się spodziewać, że poziom lęku, będzie się zmieniał w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Powstrzymanie epidemii, wygaszenie jej przynajmniej w jednym miejscu, informacje o osobach wyleczonych, znalezienie leku bądź szczepionki – powinny redukować lęk. Znaczący wzrost zachorowań i zgonów, zwłaszcza wśród osób znanych czy bliskich – będzie skutkować wzrostem lęku lub utrzymaniem się na bardzo wysokim poziomie. Praca ze skutkami lęku leży w zakresie naszych zawodowych kompetencji i powinności.
 2. Można oczekiwać, że wprowadzone epidemiologiczne ograniczenia względnie szybko spowodują wzrost frustracji i emocji jakie są oczywistym następstwem frustracji. W połączeniu
  z lękiem stawia to przed naszym środowiskiem istotne wyzwania. Praca z intensywnymi, obciążającymi emocjami takimi jak np. depresja czy agresja leży w zakresie naszych zawodowych kompetencji i powinności.
 3. Szczególnym wyzwaniem wydaje się być terapeutyczna pomoc czy psychologiczne wsparcie dla tych grup zawodowych, jakie pracują pod ogromnym obciążeniem; personelu oddziałów zakaźnych, ratowników medycznych, pielęgniarek i wszystkich, którzy z racji swego zawodu podlegają istotnie większemu ryzyku zakażenia. Pomoc terapeutyczna i wsparcie psychologiczne leżą w zakresie naszych zawodowych kompetencji i powinności.
 4. Ważne jest również, by znaleźć sposób okazania terapeutycznej pomocy i profesjonalnego wsparcia osobom borykającym się z osamotnieniem w okresie kwarantanny, czy dobrowolnie podjętej decyzji o przebywaniu w domu. Szczególnie istotne może być wsparcie dla osób starszych, samotnych i tych które w aktualnej sytuacji stanowią grupę szczególnie narażoną na psychologiczne, obciążające konsekwencje obecnej sytuacji.
 5. Zwracamy się z apelem, by każdy terapeuta wykorzystał swoje profesjonalne doświadczenie
  i umiejętności a w zaistniałej sytuacji, na lokalnym poziomie, przyłączył się do wspólnego wysiłku służby zdrowia w sprostaniu wyzwaniom związanym z pandemią. Mamy wiedzę
  i umiejętności, jakie mogą pomóc wielu osobom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
  i przeżyciami. Spożytkowanie profesjonalnych kompetencji leży w zakresie naszych zawodowych powinności.

Łódź/Kraków 14. 03. 2020

Krzysztof Klajs, Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Maciej Pilecki, Były Przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Łukasz Müldner–Nieckowski, Przyszły Przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Elekt)


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić na doroczną, już XVI, Konferencję Trzech Sekcji: Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi: „Wyżej! Szybciej! Silniej! Dokąd zmierzają psychoterapeuci?”.

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 16-18 października 2020 r.

Bardziej szczegółowe informacje będą sukcesywnie pojawiać się na stronie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy!

Przewodniczący SNP PTP

Krzysztof Klajs

W dniu 14 września 2019 r. odbyły się wybory do Filii Gdańsko-Pomorskiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w wyniku których wybrane zostały następujące Władze Oddziału:

Przewodniczący filii – Roman Ludkiewicz
Sekretarz filii – Anna Szeniman-Łysak
Skarbnik filii – Krzysztof Sołtys

Szanowni Terapeuci,

Przekazujemy kolejne informacje dotyczące wchodzącej w życie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, tym razem odnoszące się do uznawania kwalifikacji: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Adaf85c12-06bf-4055-9c25-e577abe93ff5

Jednocześnie informuję, że procedura uznawania będzie wymagać egzaminu, którego forma nie została jeszcze określona, zaś sama procedura jest bezterminowa, co oznacza, że będzie mozna do niej przystapić przez wiele lat. O postępach w dalszym dookreślaniu kwestii związanych ze specjalizacją, bedziemy informować.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Klajs

Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP

Zarządy SNP i SNTR PTPsychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Towarzystwa Psychologicznego w 2015 roku zwróciły się do Kancelarii Prawnej Radwan-Rohrenschef z wnioskiem o sporządzenie opinii prawnej na temat tajeminicy zawodowej w psychoterapii. Poniżej przedstawiamy Państwu tę opinię w wersjach dla różnych grup zawodowych.

OPINIA PSYCHOTERAPEUCI – LEKARZE

OPINIA PSYCHOTERAPEUCI – PSYCHIATRZY

OPINIA PSYCHOTERAPEUCI – PSYCHOLOGOWIE

OPINIA PSYCHOTERAPEUCI

TAJEMNICA ZAWODOWA W PSYCHOTERAPII

Przypominamy, iż do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP przystępować mogą jedynie osoby, które ukończyły całościowe szkolenie, realizowane w ramach kursów atestowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Lista atestowanych kursów całościowych znajduje się poniżej, na stronie Sekcji. SNP oraz SNTR PTP nie atestują i nie atestowały żadnego szkolenia cząstkowego, które mogłoby uzupełniać kursy, organizowane przez inne Towarzystwa i przygotować do uzyskania certyfikatu w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Osoby nie mające ukończonego całościowego szkolenia, atestowanego przez PTP, mogą ubiegać sie o zdawanie egzaminu w ramach Trybu Nadzwyczajnego, zgodnie z warunkami określonymi w tym trybie.

Zarządy SNP i SNTR PTP wprowadzają możliwość szkoleń dodatkowych, będących uzupełnieniem całościowych kursów psychoterapii.

Kursy specjalistyczne i doskonalące pozwolą na zdobywanie dodatkowej wiedzy lub umiejętności terapeutycznych osobom, które ukończyły szkolenie lub są w nim zaawansowane.

Kursy wprowadzające skierowane są do szerszej grupy osób, również tych, nie będących w szkoleniu terapeutycznym.

Pragniemy zaznaczyć, że wprowadzenie tej oferty nie oznacza, iż jest ona alternatywą do szkoleń całościowych, a jedynie uzupełnia ofertę szkoleniową. Wprowadzając ten rodzaj szkolenia nie ograniczamy dostępu do niego osób szkolących się w ramach innych towarzystw terapeutycznych. Jednakże atestacja kursu w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oznacza respektowanie powyższych zasad, również w odniesieniu do szkoleń, odbywanych w ramach innych towarzystw.
W wypadkach szkoleń dla aplikantów superwizji lub superwizorów możliwe są kursy doskonalące lub specjalistyczne.

Opłata za opiniowanie oraz przyznanie atestacji kursu w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynosi 950 zł.

Aby złożyć wniosek o atestację kursu dodatkowego, należy w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dostarczyć do Sekretariatu Sekcji pismo przewodnie do Zarządów SNP i SNTR PTP oraz Wniosek o atestację kursu dodatkowego

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP przyznały od 14.02.2019 r. akredytację Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku w Krakowie. W ośrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.

W dniu 11.12.2018 r. Zarządy SNP i SNTR PTP atestowały całościowe szkolenie psychoterapii „Szkoła Psychoterapii Vis Salutis”, organizowane przez Fundację Vis Salutis w Łodzi.

Szczegółowe informacje o programie kursu dostępne są na stronie:www.vissalutis.pl

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin akredytowały od 11.12.2018 r. Oddział Stacjonarny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jako ośrodek stażowy. W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.

W dniu 19.10.2018 r. Zarządy SNP i SNTR PTP atestowały całościowe szkolenie psychoterapii „Terapia systemowa i psychodynamiczna rodzin, par i pacjentów indywidualnych”, organizowane przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie.

Szczegółowe informacje o programie kursu dostępne są na stronie:www.szkoleniasystemowe.pl

—Śląska Szkoła Psychoterapii uruchamia od stycznia 2019 roku roczny Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Jest on przeznaczony dla absolwentów całościowych szkoleń w psychoterapii, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą i chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.Szczegółowe informacje o programie szkolenia są dostępne na stronie: www.psychoterapia-silesia.org.pl

Zarządy SNP i SNTR PTP udzieliły atestacji programowi szkoleniowemu dla superwizorów aplikantów PTP pt. : „O myśleniu systemowym w superwizji”. Szkolenie będzie prowadzone w Warszawskim Ośrodku Psychoterapii i Psychiatrii. W seminarium będzie można zrealizować 45 godzin szkoleniowych. Więcej informacji w opisie semnarium.

W dniu 19.04.2018 r. Zarządy doprecyzowały sformułowania, określające status danej osoby, pracującejw ramachkontraktu z NFZ:

Osoby powyżej 2 roku szkolenia lub po ukończonym szkoleniu, pozostające nadal w superwizji i przygotowujące się do uzyskania certyfikatu i rekomendacji psychoterapeuty, mogą używać w stosunku do siebie sformułowania (i umieszczać go na pieczątkach): psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji.

Osoby posiadające certyfikat  mogą używać w stosunku do siebie sformułowania (i umieszczać go na pieczątkach): psychoterapeuta PTP. W wypadku pieczątek i wizytówek itp. określenie psychoterapeuta PTP powinno być uzupełnione numerem certyfikatu.

Osoby posiadające certyfikat superwizora mogą używać w stosunku do siebie sformułowania (i umieszczać go na pieczątkach): superwizor  PTP. W wypadku pieczątek i wizytówek itp. określenie superwizor PTP powinno być uzupełnione numerem certyfikatu. Osoby posiadające tytuł superwizora aplikanta mogą posługiwać się określeniem superwizor aplikant PTP.

W dniu 19.04.2018 r. Zarządy SNP i SNTR PTP podjęły uchwałę, zmieniajacą uchwałę Zarządów nr 2 z dnia 8.02.2018 r. w sprawie warunków ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTP:

Wymóg przynależności do jednej z Sekcji: SNP lub SNTR PTP przez okres co najmniej 4 lat przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty PTP zostaje przesunięty w czasie i będzie obowiązywał od 01.09.2022 r. Do tego czasu wystarczająca jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jednej z Sekcji. Przypominamy o obowiązku zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od początku trwania kursu.

W dniu 10.02.2018 r. podczas  zebrania Członków Oddziału Podkarpackiego PTP, nastąpiła reaktywacja Filii Podkarpackiej Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której Przewodniczącym został pan mgr Jacek Kopeć.

W dniu 3.02.2018 r. podczas zebrania Członków Oddziału Gdańsko-Pomorskiego PTP, nastąpiła reaktywacja Filii Gdańsko-Pomorskiej Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, której przewodniczył będzie pan Roman Ludkiewicz.

Osoby z miejsowych oddziałów zachęcamy do włączenia się w działalność reaktywowanych Filii.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SNP PTP,zwołane z inicjatywy Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii w dniu 22.10.2017 roku, wybrało panią prof. dr hab. Katarzynę Prot-Klinger na Członka Komisji Etycznej Sekcji.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin akredytowały od 22.10.2017 r. Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, jako ośrodek stażowy. W ośrodku (placówka w Łodzi) można zaliczyć 120 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin przyznały od 22.10.2017 r. akredytację Oddziałowi Dziennemu Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Ego w Łodzi. W ośrodku można zaliczyć120 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin akredytowały od 22.06.2017 r. Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju przy Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jako ośrodek stażowy. W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin przyznały od 25.05.2017 r. akredytację Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Ego i Zespółowi Leczenia Środowiskowego w Łodzi. W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin akredytowały od 17.03.2017 r. Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnię Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rudzie Śląskiej jako ośrodek stażowy. W ośrodku mozna zaliczyć 120 godzin stażu.

W dniu 21.12.2016 roku zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Filii SNP PTP, dotyczacego zasad działalności oraz wspierania budżetu filii przez zarząd sekcji. Z uwagi na opóźnienie publikacji, w bieżącym roku kalendarzowym 2017, obowiązujące w regulaminie terminy i daty ulegają przesunięciu o 6 miesięcy. Od roku 2018 procedowanie odbywa się zgodnie z oryginalnym brzmieniem regulaminu.

W dniu 22.02.16. przedstawiciele PRP uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia dotyczącym prac PRP nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Tutaj można przeczytać sprawozdanie z tego spotkania

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin przyznały od 18.02.2016 r. akredytację ośrodkowi stażowemu „Animus” z Gdyni. 

Zarząd SNP PTP i zarząd SNTR PTP w dniu 18.02.2016 r. zmienił warunki kształcenia superwizorów – aplikantów w pkt II.2 dokumentu „Zasady szkolenia superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego”

Dotychczasowe brzmienie dokumentu „Udział w 6 szkoleniach seminaryjnych atestowanych przez Zarządy sekcji (z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej), w czasie których kandydat prezentował przynajmniej 3 własne sesje superwizyjne.”

zostaje zastąpione następującym:

„Udział w co najmniej 160 godzinach seminariów atestowanych przez Zarządy SNP i SNTR w co najmniej dwóch modalnościach. Dopuszcza się powtarzanie tych samych seminariów.”

Nowa zasada obowiązuje wszystkich superwizorów – aplikantów, także tych, którzy już rozpoczęli szkolenie

                                                                                                                 —

W dniu 24.04.2016 r. odbyło się zebranie założycielskie Grupy Roboczej Superwizorów Psychoterapii SNP PTP. Ukonstytuował się Zarząd Grupy w składzie: Jarosław Gliszczyński (j.gliszczynski@psychoterapia-silesia.pl) – przewodniczący, członkowie Zarządu: Janina Czapnik, Krzysztof Tronczyński, Krzysztof Małyszczak, Krzysztof Rutkowski oraz Ireneusz Dziasek.

                                                                                                                 —

Na posiedzeniu w dniu 18.02.2016 r. Zarząd SNP PTP powołuje Grupę Roboczą do spraw superwizji. Cele, sposób działania Grupy oraz jej reprezentacja zostanie przedstawiona przez grupę inicjatywną 24.04.2016 r.

W związku z pytaniami superwizorów-aplikantów Zarządy doprecyzowały zasadę, że tzw. tryb przejściowy przystępowania do egzaminu na certyfikat superwizora obowiązuje wszystkich aplikantów, którzy uzyskali status superwizora-aplikanta przed październikiem 2013 r.

W porozumieniu z przewodniczącym oddziału miejscowego PTP zarząd SNP powołał w dniu 18.02.2016 r. Wrocławską Filię Sekcji Naukowej Psychoterapii, której będzie przewodniczył prof. Krzysztof Małyszczak (krzysztof.malyszczak@gmail.com).Zachęcamy osoby z oddziału wrocławskiego do brania udziału w spotkaniach Filii.

Narasta potrzeba stworzenia systemu ubezpieczeń dla psychoterapeutów.   Zarządy SNP i SNTR otrzymały ofertę od firmy Transferis. Po uważnym jej rozpatrzeniu zarządy uznały ją za korzystną. Zarządy podpisały umowę na grupowe ubezpieczenie dla członków Sekcji. Oznacza to możliwość ubezpieczenia się przez członków sekcji.  Osoby nie będące członkami Sekcji nie będą mogły przystąpić do tego ubezpieczenia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ubezpieczenia. Wszelkie informacje można zanleźć na stronie https://sn-ptp.net-insurance.pl/, nr tel: 12 345 18 83

Wiele osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty nie ma specjalizacji klinicznej i z różnych powodów nie ma możliwości uzyskania specjalizacji. Po dyskusji członkowie zarządów SNP i SNTR uznali, że jakkolwiek specjalizacja kliniczna jest bardzo pożądana, nie można wykluczać z grona certyfikowanych psychoterapeutów osób, które nie mogły zrobić specjalizacji. Zdecydowano o zmianie wymogów do certyfikatu. Obecnie zapis brzmi następująco:

„Kandydaci do certyfikatu powinni wykazać się doświadczeniem klinicznym, wynikającym z co najmniej 5 lat pracy (lub wolontariatu) w instytucji prowadzącej działalność kliniczną, w tym w zakresie psychoterapii lub powinny mieć specjalizację w dziedzinie psychiatrii i/lub psychiatrii dzieci i młodzieży (w przypadku lekarzy) lub specjalizację z psychologii klinicznej (w przypadku psychologów)”.

Zmiana obowiązuje od 22.12.2015 r.

Walne Zgromadzenie członków SNP i SNTR w dniu 17 października 2015 przyjęło nowy Kodeks Etyczny Psychoterapeutów oraz uchwałę w spawie sposobu nowelizacji Kodeksu, która brzmi: Propozycja zmian zapisów kodeksu etycznego psychoterapeuty może być głosowana na Walnym Zebraniu jeśli uzyska poparcie co najmniej 30 członków Sekcji i zgłoszona zostanie co najmniej miesiąc przed terminem zebrania, celem konsultacji prawnych. Tryb zgłaszania poprawek i uwag poprzez wnioski do komisji etyki nie ulega zmianie.

W związku z pytaniami certyfikowanych terapeutów, którzy nie mają  dyplomu lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacj, informujemy, że sytyuacja prawna co do tego kto może prowadzić psychoterapię i podpisywać kontrakt z NZF nie jest jasna. Zarząd podejmie wysiłki wyjaśnienia tej sytuacji.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP ustaliły zasady tzw trybu nadzwyczajnego przystępowania do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty. Opis trybu nadzwyczajnego plik pdf, 170 KB

Zarządy SNP i SNTR udzieliły w dniu 16.04.2015 atestacji dwóm seminariom dla superwizorów-aplikantów organizowanym przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku: seminarium systemowe i seminarium psychodynamiczne.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin akredytowały Klinikę PsychiatriiUniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich We Wrocławiu od 4.12.2014 jako ośrodek stażowy. W ośrodku można zaliczyć 240 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin przyznały od 11.09.2014 akredytację ośrodkowi stażowemu „Gizińscy” z Bydgoszczy. 

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin przyznały od 27.02.2014 akredytację ośrodkowi stażowemu „Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień” z Zabrza. W osrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin na posiedzeniu w dn. 27.02.2014 podjęły decyzję o udzielaniu atestacji dla szkoleń dla superwizorów – plikantów na okres trzech lat. Po tym czasie atestacja może zostać odnowiona na wniosek organizatora szkolenia.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin przyznały od 06.12.2013 akredytację ośrodkowi stażowemu „Pracownia Terapii i Rozwoju” z Warszawy. W osrodku można zaliczyć 120 godzin stażu.

Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin na posiedzeniu w dn. 06.12.2013 przyjęły uchwałę o wysokości opłat egzaminacyjnych. Osoby, które składają podania o dopuszczenie do egzaminu po 01.01.2014 zapłacą 900 zł za egzamin na certyfokat psychoterapeuty i 1200 zł za egzamin na certyfikat superwizora. 


                                                        POLECAMY KONFERENCJE

Konferencja Trzech Sekcji

Wyżej! Szybciej! Silniej! Dokąd zmierzają psychoterapeuci?”.

16 – 18 października 2020 r. Łódź

Szczegóły wkrótce.


15th European Society of Hypnosis, ESH Cogress of Hypnosis

26-29.08.2020, Bazylea, Szwajcaria
www.esh2020.ch


9 – 13.12.2020, Anaheim, CA

https://www.evolutionofpsychotherapy.com/

XXII WORLD CONGRESS OF MEDICAL AND CLINICAL HYPNOSIS

Cooperation in Hypnosis. Challenges&Benefits. 10-13.06.2021, Kraków, Polska

https://www.hypnosis2021.com/

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SNP

Do SNP PTP mogą zostać przyjęte tylko te osoby, które są już członkami PTP.

Aby zostać członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP należy dostarczyć do sekretariatu Sekcji dwa dokumenty:

 1. Deklarację członkowską. Deklarację należy pobrać, wypełnić na komputerzewydrukować dwustronnie i podpisać. Prosimy o podawanie pełnych nazw uczelni, miejsc pracy, towarzystw naukowych.  (plik .rtf, 89 KB)
 2. Zaświadczenie ze swojego oddziału terenowego PTP o byciu członkiem Towarzystwa i niezaleganiu ze składkami.

Oba dokumenty należy przynieść osobiście lub wysłać pocztą na adres: 
 

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Polski Instytut Ericksonowski
ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź

O przyjęciu członka decyduje Zarząd Sekcji, o czym powiadamiamy drogą mailową. Na życzenie członka wystawiamy zaświadczenie o przynależności do SNP PTP.

Przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z  (plik .rtf, 19 KB)oraz  (plik .pdf, 90 KB).

Osoby, które ubiegają się o przyjęcie do Sekcji Naukowej Psychoterapii, uprzejmie prosimy o wnoszenie składek członkowskich dopiero po otrzymaniu informacji o przyjęciu do SNP PTP.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W SNP PTPUprzejmie informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków SNP PTP 12.04.2013 składka członkowska w Sekcji Naukowej Psychoterapii w 2013r. wynosi 50 zł i należy ją wpłacać do końca roku na konto SNP PTP:Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP
PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281W tytule przelewu proszę wpisać: składka członkowska SNP PTP za rok XXXX, imię i nazwisko i adres e-mail (w celu aktualizacji danych kontaktowych)

Walne Zebranie Członków Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP 18 października w Warszawie podjęło decyzję o wprowadzeniu od 2014 roku 50 % zniżki dla emerytów na składkę członkowską SNP PTP. Oznacza to, że od 2014 r. emeryci będą płacić 25 zł.
Przypominamy, że warunkiem udziału w SNP jest członkostwo w PTP i opłacanie w Towarzystwie bieżących składek.
Składka członkowska PTP wynosi 120 zł. Szczegółowe informacje o składce członkowskiej PTP: http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo/
Osoba, która chce utrzymać pełnię praw członkowskich (otrzymywanie pism „Psychiatria Polska” i „Psychoterapia”, zniżki opłat na konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Sekcję, otrzymywanie aktualnych zawiadomień o sprawach polskiej psychoterapii, uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw psychoterapii) powinna zapłacić składki (120 zł w PTP oraz 50 zł w SNP PTP) do końca danego roku kalendarzowego.

LISTA TERAPEUTÓW I SUPERWIZORÓW, CZŁONKÓW SNP lub SNTR:

 • certyfikowanych psychoterapeutów PTP,
 • certyfikowanych superwizorów PTP,
 • superwizorów-aplikantów,
 • osób po drugim roku kształcenia, poddających swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji (rekomendacje dla NFZ).

LISTA TERAPEUTÓW I SUPERWIZORÓW PTP, CZŁONKÓW SNP LUB SNTR

 ostatnia aktualizacja 15.04.2020 r. 

Aby zostać wpisanym na w.w. listę osoby po drugim roku kształcenia powinny mieć uregulowane składki członkowskie (w SNP lub SNTR) oraz przysłać do sekretariatu SNP następujące dokumenty:

 • podanie o wpisanie swojego imienia i nazwiska na w.w. listę,  (plik .rtf, 38 KB),
 • zaświadczenie od kierownictwa kursu o ukończeniu min 2 roku kursu (jeśli kurs jest ukończony, proszę przysłać kopię dyplomu)
 • zaświadczenie od superwizora o pozostawaniu w regularnej superwizji,  (plik rtf. 35 KB).

adres do wysyłki dokumentów:

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
ul. Wioślarska 27
94-036 Łódź

żeby potwierdzić członkostwo w Sekcji i sprawdzić stan swoich składek proszę napisać:

psychoterapia.ptp@gmail.com – Sekcja Naukowa Psychoterapii

sntr.ptp@gmail.com – Sekcja Naukowa Terapii Rodzin


JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY PTPKraków, 01-02-2008/2008-03-25
Uchwała nr XI/2008 SNP i SNTR CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY
Polskiego Towarzystwa PsychiatrycznegoZasady przeprowadzania procedur certyfikacyjnych
(niniejsze zasady obowiązują osoby, które składają wnioski po 31.10.2008)    (plik .pdf, 72 KB)Przed złożeniem  o dopuszczenie do egzaminu i kompletu dokumentów proszę o wypełnienie „karty kandydata” i wysłanie jej do sekretariatu SNP na adres: psychoterapia.ptp@gmail.com.  

OŚRODKI SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII

Lista szkoleń wraz z programami, które uzyskały atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako programy pełne, których ukończenie daje podstawę ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 (plik pdf, 99 KB)

 (plik pdf, 236 KB)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) Atestacja/Akredytacja


INFORMACJE O EUROPEJSKIM CERTYFIKACIE PSYCHOTERAPEUTY EAP

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) w Polsce zaprasza swoich członków do składania wniosków o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).CERTYFIKAT ECP-szczegółowe aspekty procedury i wymagań więcej informacji: www.europsyche.orgDeklaracja zasad etycznych: http://psychiatria.org.pl/sekcja_naukowa_psychoterapii Opłata za Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wynosi 135 Euro. Równowartość w złotówkach (zgodnie z aktualnym kursem) należy wpłacać na konto Sekcji Naukowej Psychoterapii: Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

PKO BP VI O/Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
NRB: 50 1020 1068 0000 1802 0072 6281

tytuł przelewu: imię i nazwisko, opłata za ECP


JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT SUPERWIZORA 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO

WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu na certyfikat superwizora

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać w dwóch wersjach: (1) elektronicznej na adres: psychoterapia.ptp@gmail.com oraz (2) papierowej na adres Sekretariatu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Lista szkoleń dla superwizorów – aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrczynego:

PODEJŚCIE TEORETYCZNEILOŚĆ GODZ. SZKOLENIAKIEROWNIK KURSUKONTAKT 
integracyjne (zawieszone)156 godz.,
18 sobotnich zjazdów
dr Irena Jelonkiewiczaktualnie szkolenie nie jest realizowane
systemowo- konstruktywistyczne40 godz.,
2 zjazdy dwudniowe
dr Jerzy JakubowskiPoznań, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej,
tel. 53 50 055/ 99, wtts@wtts.edu.pl
http://www.wtts.edu.pl/pag/pl/179.php
psychodynamiczne30 godz.prof. Jacek BombaKraków
jacek.bomba@uj.edu.pl
opis seminarium
psychodynamiczne30 godz.prof. Jacek Bomba, mgr Kazimierz BierzyńskiJastrzębia Góra, 
jacek.bomba@uj.edu.pl, kazimierzbierzy@gmail.com,
opis seminarium
ericksonowskie90 godz., 
6 dwudniowych zjazdów
mgr Krzysztof KlajsŁódź, Polski Instytut Ericksonowski,
info@p-i-e.pl, tel. 68 84 860
poznawczo – behawioralne (zawieszone)24 godz.,
jeden zjazd trzydniowy
prof. Maria Kobayashiaktualnie szkolenie nie jest realizowane
systemowe z terapii rodzin i par55 godz.prof. Bogdan de BarbaroFundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, fundacja@naszlaku.org, 607 882 232, naszlaku.org
psychodynamiczne z terapii par55 godz.prof. Bogdan de BarbaroFundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, fundacja@naszlaku.org, 607 882 232, naszlaku.org
psychodynamiczne40 godz.,
dwa zjazdy 3-dniowe
mgr Jarosław Gliszczyński, lek.Krzysztof KotrysGliwice, Śląska Szkoła Psychoterapii
kkotrys.sekretariat@gmail.com
tel. 500 170 255
http://www.psychoterapia-silesia.org.pl/stowarzyszenie_psychoterapeutow,aktualnosci,451.html
systemowe45 godz.prof. Irena NamysłowskaWarszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatriiopis seminarium              

ZGŁOSZENIE SZKOLENIA SEMINARYJNEGO

Osoby, ktore uzyskały status superwizora – aplikanta przed październikiem 2013 roku mogą uzyskać certyfikat superwizora w tzw. trybie przejściowym, tj. spełnić wymogi tzw starego trybu i przystąpić do egzaminu na nowych zasadach bez konieczności realizowania 160 godzin seminariów (wcześniej: 6 seminariów).

Informacja o grupach superwizorów w ramach ustawicznego kształcenia:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE SUPERWIZORÓW

GRUPY DLA SUPERWIZORÓW


ATESTACJA KURSÓW PSYCHOTERAPII 

WARUNKI ATESTACJI KURSÓW, (plik pdf, 94 KB)

LISTA ATESTOWANYCH KURSÓW PSYCHOTERAPII, (plik pdf, 93 KB)

  Powyższe zasady obowiązują od 1 września 2010 roku.


  AKREDYTACJA OŚRODKÓW STAŻOWYCH

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest odbycie stażu w ośrodku prowadzącym psychoterapię. Akredytacja ośrodków, upoważnionych do prowadzenia takich staży, jest dokonywana  przez Sekcje Naukowe Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP w oparciu o procedurę opisaną poniżej (na podst. uchwały Zarządów SNP i SNTR PTP XXXXII – XXXXV nr z dnia 9 marca 2009).

WARUNKI AKREDYTACJI OŚRODKÓW STAŻOWYCH (plik PDF, 79 KB)

LISTA AKREDYTOWANYCH OŚRODKÓW STAŻOWYCH (plik pdf, 236 KB)

 Proszę pobrać, wypełnić i wysłać na adres pocztowy i e-mailowy SNP wniosek o akredytację ośrodka stażowego

WNIOSEK O AKREDYTACJĘ  

oraz dołączyć opis funkcjonowania ośrodka i program stażu.adres pocztowy: Sekcja Naukowa Psychoterapii PTPul. Wioślarska 2794-036 Łódźadres e-mail: psychoterapia.ptp@gmail.com


POLECAMY

KODEKS ETYCZNY PSYCHOTERAPEUTY Z 17.10.2015


REGULAMIN SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

z dn. 05.02.2008r.


Filia Warszawska Sekcji Naukowej Psychoterapii:
http://www.psychiatria.org.pl/arch/6618

Filia Krakowska Sekcji Naukowej Psychoterapii:
http://www.psychiatria.org.pl/arch/6982

Filia Lubelska Sekcji Naukowej Psychoterapii:
http://www.psychiatria.org.pl/arch/7254
 

Filia Śląska Sekcji i Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:
www.psychoterapia-silesia.org.pl