728 x 90

Lista szkoleń dodatkowych, które uzyskały atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 1. Szkoła psychoterapii psychoz
  Ośrodek E-psyche.eu. s.c. R. Tomalski, I. Pietkiewicz
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: Podejście psychodynamiczne
  Kierownik szkolenia: dr n. med. Radosław Tomalski
  Katowice, ul. Kościuszki 49/4
  atestacja nastąpiła: w październiku 2019 r.
 2. „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy
  Polski Instytut Ericksonowski
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: Hipnoterapia ericksonowska
  Kierownik szkolenia: dr n. hum. Katarzyna Szymańska
  94-036 Łódź, ul. Wioślarska 27
  atestacja nastąpiła: w październiku 2019 r.
 3. Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
  Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów- Śląska Szkoła Psychoterapii
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: Podejście integracyjne
  Kierownik szkolenia: dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
  44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 26
  atestacja nastąpiła: w marcu 2020 r.
 4. Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych
  Pracownia Rozwoju Psychoterapii Ł. MüldnerNieckowski, M. Trofimiuk-Müldner s.c.
  we współpracy z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku
  Teoria stanowiąca podstawę szkolenia: Podejście integracyjne
  Kierownik szkolenia: dr Łukasz Müldner-Nieckowski we współpracy z prof. Bogdanem de Barbaro
  ul. Helclów 23, Kraków oraz ul. Sienkiewicza 14, Kraków
  atestacja nastąpiła: w czerwcu 2020 r.

 

 


 

Szkolenia dodatkowe akredytowane przez SNP PTP mogą mieć charakter wprowadzający, doskonalący lub specjalistyczny.

Kurs wprowadzający

Kurs dla osób, planujących szkolenie psychoterapeutyczne, pracujących w obszarze zbliżonym do psychoterapii lub będących w trakcie szkolenia do  uzyskania certyfikatu psychoterapeuty bądź posiadających certyfikat. Kurs wprowadzający dotyczy podstaw psychoterapii lub podstaw węższego zakresu w obszarze psychoterapii tj. leczenia specyficznych zaburzeń, technik terapeutycznych lub wybranych zagadnień.

Kurs specjalistyczny

Kurs skierowany do osób, posiadających certyfikat lub będących w trakcie szkolenia, co najmniej po 2 roku kursu. Kurs specjalistyczny dotyczy wybranego zagadnienia, które omawiane jest w sposób dogłębny i wyczerpujący kwestie związane z tematem szkolenia.

Kurs doskonalący

Kurs skierowany do osób, które zakończyły szkolenie lub posiadają certyfikat psychoterapeuty PTP. Kurs doskonalący związany jest z nabywaniem nowych umiejętności terapeutycznych lub superwizyjnych.