728 x 90

Kursy specjalistyczne i doskonalące pozwolą na zdobywanie dodatkowej wiedzy lub umiejętności terapeutycznych osobom, które ukończyły szkolenie lub są w nim zaawansowane.

Kursy wprowadzające skierowane są do szerszej grupy osób, również tych, nie będących w szkoleniu terapeutycznym.

Pragniemy zaznaczyć, że wprowadzenie tej oferty nie oznacza, iż jest ona alternatywą do szkoleń całościowych, a jedynie uzupełnia ofertę szkoleniową. Wprowadzając ten rodzaj szkolenia nie ograniczamy dostępu do niego osób szkolących się w ramach innych towarzystw terapeutycznych. Jednakże atestacja kursu w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oznacza respektowanie powyższych zasad, również w odniesieniu do szkoleń, odbywanych w ramach innych towarzystw.

W wypadkach szkoleń dla aplikantów superwizji lub superwizorów możliwe są kursy doskonalące lub specjalistyczne.

Opłata za opiniowanie kursu w ramach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynosi 950 zł.

Aby złożyć wniosek o atestację kursu dodatkowego, należy w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej dostarczyć do Sekretariatu Sekcji pismo przewodnie do Zarządów SNP i SNTR PTP oraz Wniosek o atestację kursu dodatkowego.